Daha çox

SQL Server 2008 R2-də Polygon-dan Centroid əldə etmək


SQL Server 2008 R2-də məkan məlumatları kimi saxlanılan QGIS-də yaradılan bir neçə məkan qatım var. Etmək istədiyim çoxbucağın həndəsədən centroid (OS Easting və Northing) tapmaqdır. Ancaq bunu məlumatların mənimsədiyi bir şəkildə etmək istəyirəm. Bunu etmək istədiyim hər cədvəldə Həndəsə sahəsi var. ST.Centroid istifadə nümunələrinə baxdım, amma heç biri cədvəldən həndəsə sahəsini istifadə etmir.

Bu barədə kömək əvəzsiz olacaq.


SQL Server 2008 R2-də məkan funksiyasından istifadə etməlisiniz: STCentroid

MyTable-da saxlanılan həndəsə sütununuz varsa (yəni geom deyilir), aşağıdakıları edə bilərsiniz:

myTable-dan geom.STCentroid () seçin

Görünüş yaratmaq üçün:

Dbo.View1-i SEÇİM OLARAQ geom, geom.STCentroid () CentroidPoint, geom.STCentroid (). STAsText () dbo.myTable GO'dan ASSİNDƏ OLUN