Daha çox

Raster paketdə randomForest ilə reqressiya modeli


R-də randomForest təsnifatı metodunu öyrənirəm və randomForest və raster paketləri ilə torpaq istifadəsi təsnifatı apardım. Ancaq eyni əməliyyatla "raster" də proqnozlaşdırmaq üçün randomForest ilə istehsal olunan bir regresiya modelini sınadığım zaman yalnız bir NA dəyəri RasterLayer qaldı.

nə səhvdir, verilənlər ilə işləmə yolum və ya bunu "raster" paketində edə bilmərəm


Təsvirinizdən bilmək mümkün deyil. Ancaq nələrin baş verdiyini görmək üçün aşağıdakı kimi şeyləri sınaya bilərsiniz:

# bir neçə hüceyrənin dəyərlərini almaq <- 100000: 100010 x <- data.frame (w1 [hüceyrələr]) x proqnozlaşdırmaq (s2.rf, x, type = "cavab") s2.predict [hüceyrələr]