Xəritələr

Alyaska Fiziki xəritəsiAlyaska Fiziki Kömək Xəritəsi:


Bu Alyaskanın kölgəli relyef xəritəsi dövlətin əsas fiziki xüsusiyyətlərini göstərir. Dövlətin başqa bir gözəl mənzərəsi üçün Alaska Peyk görüntüsümüzə baxın.

Alyaska
ABŞ divar xəritəsində
Alyaska Delorme Atlas
Google Earth-də Alyaska


Alyaska Topoqrafik Xəritə:


Bu Alyaskanın ümumiləşdirilmiş topoqrafik xəritəsidir. Bu əyalət boyu yüksəliş meyllərini göstərir. Mağazada ətraflı topoqrafik xəritələr və Alyaskanın hava fotoları mövcuddur. Mt haqqında məlumat almaq üçün dövlətimizin yüksək nöqtələr xəritəsinə baxın. 20,237 fut məsafədəki McKinley - Alyaskanın ən yüksək nöqtəsidir. Ən aşağı nöqtəsi Dəniz səviyyəsindəki Sakit Okeandır.