Daha çox

Bir formalı sənədin CRS-nin dəyişdirilməsində problem


Əvvəlcə NAD27-də olan bir formalı sənədin CRS-sini WGS84 olaraq dəyişdirməyə çalışıram. Dəyişikliyə başladıqda, hələ də UTM koordinatlarında faylı görməyə davam edirəm ... Faylı yenisi kimi saxlamağa və "CRS set qat" seçimində dəyişdirməyə çalışdım ... Başqa bir alternativ bilirsinizmi? ?


İstifadə etdiyiniz proqramı daxil etməlisiniz ... Ancaq QGIS istifadə edərsəniz, "Kimi saxla" seçimini istifadə etməkdən çəkinərəm və bunun əvəzinə QGIS "Alətlər Qutusu" nu Vektor üçün QGIS Alqoritmini tapın - "Layihəni yenidən layihələyin" mənbə CRS-i nad27 və hədəf wgs84