Daha çox

1.4: Müasir Geologiyanın əsasları - Geoscience


Avropadakı elmi inqilabın bir hissəsi olaraq, 17 və 18-ci əsrlərdə müasir geoloji prinsiplər inkişaf etdi. Ən böyük töhfə verənlərdən biri, anatomiya və geologiya öyrənən Danimarkalı bir keşiş Nicolaus Steno (1638-1686) idi. Steno, Yer səthinin zamanla dəyişə biləcəyini təklif edən ilk şəxs idi. Əvvəlcə üfüqi təbəqələrdə əmələ gələn qum daşı və şist kimi çökmə süxurların dibi ən qədimi, üstü isə tədricən daha gənc təbəqələri təklif etmişdir [20].

18-ci əsrdə Şotlandiya təbiətşünası Ceyms Hutton (1726–1797) çayları və sahil şeridlərini araşdırdı və tərk etdikləri çöküntüləri açıq çökmə qaya təbəqələri ilə müqayisə etdi. O, qədim qayaların okeanlardakı və çaylardakı xüsusiyyətləri yaradan proseslər kimi meydana gəlməli olduğunu fərz etdi. Hutton, eyni zamanda, Yerin əvvəllər düşünüləndən çox köhnə olduğunu irəli sürdü. Müasir geoloji proseslər yavaş-yavaş işləyir. Hutton bu proseslərin süxurlar əmələ gətirdiyini anlayırdısa, o zaman Yer kürəsi çox köhnə, bəlkə də yüz milyonlarla il yaşında olmalıdır [21; 22].

Huttonun ideyası bircinsiyyətlilik prinsipi adlanır və təbii proseslərin indi keçmişdə olduğu kimi işlədiyini, yəni təbiət qanunlarının məkan və zamanda vahid olduğunu ifadə edir. Geoloqlar tez-tez “bu gün keçmişin açarıdır” deyirlər, yəni müasir geoloji prosesləri öyrənərək qədim qayaları başa düşə bilirlər.

Uniformitarizmin qəbul edilməsindən əvvəl Alman geoloqu Abraham Gottlob Werner (1750-1817) və Fransız anatomist Georges Cuvier (1769-1832) kimi elm adamları qayaların və relyef formalarının böyük fəlakətli hadisələr nəticəsində meydana gəldiyini düşünürdü. Cuvier, fəlakət olaraq bilinən bu görüşü dəstəklədi və “Əməliyyatın sapı qırıldı; təbiət dəyişdi və bu gün çalışdığı agentlərdən heç biri əvvəlki əsərlərini yaratmaq üçün kifayət etməzdi. ” Bu gün işləyən proseslərin keçmişdə işləmədiyini nəzərdə tuturdu [21; 23]. Onurğalı paleontologiyanın atası kimi tanınan Cuvier, qədim həyatın öyrənilməsinə əhəmiyyətli töhfələr vermiş və Paris Təbiət Tarixi Muzeyində dərs demişdir. Böyük onurğalı fosillər üzərində apardığı araşdırmaya əsasən, növlərin yox ola biləcəyini irəli sürən ilk şəxs idi. Bununla birlikdə, yeni növlərin fəlakətli daşqınlardan sonra xüsusi yaradılışla gətirildiyini düşünürdü [21; 24].

Huttonun uniformitarizm və Yerin yaşı haqqında fikirləri dövrünün elmi ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. İngilis hüquqşünası və geoloqu Charles Lyell (1797-1875) yazdığı zaman fikirləri qaranlıq qalırdı. Geologiyanın əsasları 1830-cu illərin əvvəllərində və sonrasında, Geologiyanın elementləri [21, 25]. Lyellin kitabları, Huttonun bərabərlik prinsipini, süxurları və onları meydana gətirən prosesləri araşdırmasını və dünyanın 300 milyon yaşından çox olduğu fikrini təbliğ etdi. Lyell və onun üç cildi Geologiyanın əsasları nəticədə Yer kürəsi üçün bərabərlik və milyon qat yaşı qəbul edən geoloji cəmiyyətə və ümumiyyətlə ictimaiyyətə davamlı təsir göstərmişdir [21]. Formalizm prinsipi o qədər geniş qəbul olundu ki, geoloqlar fəlakətli dəyişikliyi bidət kimi qəbul etdilər. Bu, asteroid təsiri ilə dinozavrların qəfil məhv olması kimi fikirlərin dartma qazanmasını çətinləşdirdi.

Lyellin çağdaşı Çarlz Darvin (1809-1882) aldı Geologiyanın əsasları beş illik HMS Beagle səyahətində [27]. Darvin təkamül haqqında ilk fikirlərini inkişaf etdirmək üçün uniformitarizmdən və dərin geoloji vaxtdan istifadə etdi. Lyell, Darvinin təkamül fikrinə istinad edən ilk nəşr edənlərdən biri idi [28].

Növbəti böyük irəliləyiş və bəlkə də geologiya tarixindəki ən böyük irəliləyiş plitə tektonikası və kontinental sürüşmə nəzəriyyəsidir. Unikalizmin dogmatik qəbulu, bu fikrin irəliləməsini, əsasən qitələrdə yerləşdirilmiş qalıcılıq və mövqeləri səbəbindən dayandırdı. Qəribədir ki, lövhələrin yavaş və davamlı hərəkəti uniformitarizm modelinə çox uyğun gələ bilər. Fəqət, çox vaxt keçdi və ideyanın həyata keçirilməsindən əvvəl böyük elmi müqavimətdən keçməli oldu. Bu bir neçə səbəbdən baş verdi. Birincisi, hərəkət o qədər ləng idi ki, nəzərdən qaçırıldı. İkincisi, ən yaxşı dəlillər okeanın altında gizləndi. Nəhayət, qəbul olunmuş nəzəriyyələr çox sayda ətalət ilə lövbər saldı. Elm adamları qərəzsiz olmaq əvəzinə ortaya çıxan plitə tektonikası fikrinə müqavimət göstərdilər və lağ etdilər. Bu dogmatik düşüncə nümunəsi bu günə qədər yerşünaslar cəmiyyətini ləkələyir.

Plitə tektonikası ən çox qitələrin zaman keçdikcə yer dəyişdirməsi fikrini dəstəkləyən böyük bir məlumat dəsti tərtib edən ilk alim Alfred Wegenerə aid edilir. Fikirlərinə görə onu daha çox görməməzlikdən gəldilər, amma sonradan Marie Tharp, Bruce Heezen, Harry Hess, Laurence Morley, Frederick Vine, Drummond Matthews, Kiyoo Wadati, Hugo Benioff, Robert Coats və J. Tuzo Wilson kimi işçilər inkişafdakı üstünlüklərdən bəhrələndilər. sualtı texnologiyalar. Orta okean silsiləsi, zəlzələlərin düzəldilməsi və maqnit zolaqları kimi yeni xüsusiyyətləri kəşf etdilər, təsvir etdilər və analiz etdilər. Tədricən bu alimlər geologiyanı bu gün bildiyimiz elmə inqilab edən bir paradiqma dəyişikliyi tətbiq etdilər.

İstinadlar


Yerşünaslıq məzunları yer elmləri və riyaziyyat, fizika və kimya sahələrində möhkəm təməllərə sahibdirlər. Bakalavr dərəcəsi tələbələri sənayedə və ya dövlətdə vəzifələrə və ya aspiranturaya hazırlayır.

Daha çox müxtəlif kurslar təklif etmək, tələbələrin daha əvvəl ixtisaslaşmasına imkan vermək və lisenziya tədqiqat imkanlarını artırmaq üçün, Geoscience Departamenti Beologiya üzrə BS dərəcə proqramına dörd seçim təklif edir. Seçimlər, tələbələri rəqabət aparan məzun proqramlarına və / və ya sənayedə uğurlu karyeralara qəbul olmaq üçün daha yaxşı hazırlamaq üçün hazırlanmışdır, yeni kurslar isə son fakültə işə götürülməsindən və geofizika, tektonika, uzaqdan algılama və onurğalı paleontologiyada artan departament üstünlüklərindən faydalanır.

Gözlənilən nəticələr:
B.S. proqram məzunları yetişdirməyə çalışır:

  • əsas coğrafiya anlayışları haqqında məlumatlıdır
  • əmək bazarında rəqabət edə bilər
  • təsirli yazı və danışıq yolu ilə ünsiyyət qurmağı bacarır
  • günün vacib elmi məsələləri haqqında tənqidi düşünə bilər.

Geologiya Seçimi

Bu seçim, tələbələrə geoloji fənlər spektrində sağlam bir arxa plan təklif edir, kəşfiyyat və tədqiqat üçün vacib olan cari sahə Xəritəçəkmə üsullarına diqqət yetirir. Bu seçim tektonikada yeni bir üst bölmə kursunu ehtiva edir.

Geofizika Seçimi

Geofizika BS tələbələri fizika, riyaziyyat və coğrafi elmlərdə təməl təhsil alacaqlar. Bu təlim şagirdlərə Yer kürəsinin fiziki sistemlərini müşahidələr, analizlər və modelləşdirmələrə baxmayaraq araşdırmağa imkan verəcəkdir. Diqqət Alyaskada diqqət çəkən seysmologiya, vulkanologiya və buzlaqoloji sahələrinə ayrılır. Bu seçim mühərrik sahələri və ya yerə nüfuz edən radar və ya kəşfiyyat seysmologiyası kimi geofiziki alətlərdən istifadə edən digər fənlər ilə əlaqədardır.

Yerleşim Elmləri Seçimi

Bir coğrafi seçimdə bir tələbə olaraq, uzaqdan zondlama, Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) və Qlobal Yerləşdirmə Sistemləri (GPS) prinsiplərini öyrənəcəksiniz. Müxtəlif yerşünaslıq tətbiqlərinə odaklanmış, ancaq bunlarla məhdudlaşmayan coğrafi məlumatları necə əldə etmək, işləmək, idarə etmək, şərh etmək və təqdim etmək barədə praktik təlim alacaqsınız.

Yerli və qlobal səviyyədə özəl sənaye və dövlət sektorunda coğrafi elm adamlarına artan bir tələb var. Bu seçim layihə əsaslı öyrənmə imkanları təqdim edərək sizi həyəcan verici, yaxşı ödənişli, uzunmüddətli bir karyeraya hazırlayacaqdır. Sizdən yerleşim elminin əsasları üzrə 200 səviyyəli bir kursla başlamağınız, daha sonra isə uzaqdan algılama və GİS üzrə daha xüsusi kurslarla başlamağınız tələb olunacaq.

Paleontologiya seçimi

Paleontologiya seçimi, şagirdlərə fosil qeydlərini öyrənmək və şərh etmək üçün lazımi bacarıqları təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Bu proqram möhkəm bir geoloji zəmin üzərində qurulacaq və şagirdlərə müasir paleontoloji tədqiqatların prinsipləri və təcrübələrini öyrədəcəkdir. Şagirdlər, onurğasızlar və onurğalılar da daxil olmaqla müxtəlif fosil qruplarında praktiki təlim alacaqlar və biologiya üzrə yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tələbləri yerinə yetirəcəklər. Tədris və tədqiqat fəaliyyətləri, Alaska Universiteti Muzeyinin kolleksiyalarından və imkanlarından faydalanır. Seçim, paleontoloji laboratoriya və sahə texnikaları və kütləvi yox olma ilə bağlı yeni yuxarı bölmə kurslarını əhatə edir.


Geologiya, Yer Elmi, BA

Yer alimləri yerdəki materialları, quruluşları və prosesləri və zamanla necə dəyişdiklərini öyrənirlər. Bu bilik ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqəli problemləri həll edən və həyatın inkişafını və qlobal iqlim dəyişikliyini anlamaq üçün yer üzünün tarixini araşdıran zəlzələ, vulkan və torpaq sürüşməsi kimi təbii təhlükələri anlayan metallar, neft və su daxil olmaqla təbii ehtiyatların axtarışı üçün tətbiq oluna bilər. Torpaq alimləri təbii qaynaq şirkətləri, ətraf mühit üzrə konsaltinq şirkətləri, dövlət qurumları, qeyri-kommersiya təşkilatları və universitetlərdə çalışırlar.

Əsas kurslar aşağıdakıları təmin edir:

  • fiziki və tarixi geologiya
  • mineralogiya və petroqrafiya
  • struktur geologiya və plitə tektonikası
  • sedimentologiya, paleontologiya və stratiqrafiya

Diplom proqramı, dəstəkləyici elmlər və riyaziyyat üzrə əlavə kurslar keçərək böyük bir maraq sahəsinə uyğunlaşdırıla bilər.

Aşağıdakı məlumatlar rəsmi təsdiqləmişdir Yerşünaslıq şöbəsiBuchtel İncəsənət Kolleci və amp, lakin yalnız əlavə bir bələdçi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Rəsmi dərəcə tələbləri dərəcə verən kollecə keçid və qəbul zamanı müəyyən edilir. Tələbələr, məzuniyyət tələbləri üçün qəti olan Dərəcəli İnkişaf Hesabatına (DPR) müraciət etməlidirlər. Bu dərəcənin aşağıda göstərilən müddət ərzində tamamlanması, bunlarla məhdudlaşmadığı bir çox amilə bağlıdır: sinif mövcudluğu, tələb olunan kreditlərin ümumi sayı, iş qrafiki, maliyyə, ailə, kurs düşüşləri / geri çəkilmələr, kursları müvəffəqiyyətlə keçmək, şərtlər digərləri. Transfer prosesi akademik məsləhətçinizlə görüşməklə başa çatır.Tələbələr, proqram tələbləri ilə əlaqədar ilkin məlumat almaq və tələbələr üçün şəhərcikdəki imkanlar haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün birinci ili Geologiya Bölməsini ziyarət etmələri tövsiyə olunur.

Tələbələr proqram tələbləri ilə bağlı ilkin məlumat almaq və tələbələr üçün mövcud olan kampus imkanları haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün birinci ili Geologiya Bölməsini ziyarət etmələri tövsiyə olunur.

3370: 101 Giriş Fiziki Geologiya Şiddətlə Tercih Edilir, Və ya 3370: 100 Yer Elmi, Və ya 3370: 200 Ətraf Geologiyası, Və ya (yalnız icazə ilə) 3370: 211 Ətraf Mühit Elminə giriş, 3370: 104 Fiziki Geologiyada çalışmalar.

İngilis Tərkibi I üçün 3300: 111 İngilis Tərkibi I və ya 3300: 113 Afrikalı Amerikan Dili və Kültürü I: Kollec Kompozisiyası, Ümumi Təhsil İngilis dilinə uyğun olaraq tövsiyə olunan dərslərdir. 2020: 121 İngilis dili İngilis Tərkibi I tələbini yerinə yetirir. İngilis Tərkibi II üçün 3300: 112 İngilis Tərkibi II və ya 3300: 114 Afrikalı Amerikan Dili və Kültürü II: Kollec Kompozisiyası, Ümumi Təhsil İngilis dilinə uyğun olaraq tövsiyə olunan dərslərdir. 2020: 222 Texniki Hesabat Yazısı İngilis Tərkibi II tələbini yerinə yetirir.

3350: 100 Coğrafiya və 3240: 100 Arxeologiyaya giriş tövsiyə olunur.

Xarici dil və ya işarə dilinin ikinci ilini bitirdikdən sonra başqa bir dildə istifadə etmə qabiliyyətinin nümayişi tələb olunur. Yerləşdirmə üçün məsləhətçinizə müraciət edin. Dörd semestrin hamısının eyni Dildə tamamlanmalı olduğunu və ilk dil dərsinizə ən qısa müddətdə başlamağınızın tövsiyə olunduğunu unutmayın.

Bütün Geologiya fənləri Riyaziyyat Yerləşdirmə Testindən keçməlidir. B.A. tələb 3450: 149 Precalculus Riyaziyyatdır.

B.A. dərəcə aşağıdakılardan ən azı 7 kreditin tamamlanmasını tələb edir və bu seçimlər Sənət və Amp Elmləri üçün də yüksək səviyyəli tələbi təmin edə bilər (300/400 səviyyə): 3100: 111 Biologiya Prinsipləri I, 3100: 112 Biologiya Prinsipləri II, 3150 : 153 Kimyanın Əsasları II, 3650: 291 Elementar Klassik Fizika I / 3650: 292 Elementary Classical Physics II, 3450: 221 Analitik Həndəsə-Hesab I, 3450: 222 Analitik Həndəsə-Hesab II.

Cəmi 18 departament (3370) krediti tələb olunur, bunlardan səkkizi 300/400 səviyyəsində olmalıdır. Alternativləri müzakirə etmək üçün zəhmət olmasa bir Geologiya Bölməsinin məsləhətçisi ilə əlaqə saxlayın.

Buchtel İncəsənət & amp; Elmlər Kolleci (BCAS) - tələb edir 40 kredit 300/400 səviyyəsində. Bu tələbi yerinə yetirmək üçün nə qədər əlavə 300/400 kurs tələb etdiyinizi müəyyənləşdirmək üçün bir məsləhətçi ilə əlaqə saxlayın.


Dr. David Steer
122 Crouse Hall
330-972-2099
[email protected]

3370: 100 Yer Elmi (3 Kredit)

Elmi olmayan ixtisaslar üçün yer elminə giriş. Yerin fiziki tərkibi, quruluşu, tarixi, atmosferi, okeanları və günəş sistemi ilə kainatla əlaqəli araşdırması.

Ohio Transfer 36: Bəli

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 101 Giriş Fiziki Geologiya (4 Kredit)

Yerin təbiəti, materialları və onu dəyişdirməyə davam edən proseslər haqqında bir araşdırma. Laboratoriya, ekskursiyalar.

Ohio Transfer 36: Bəli

Gen Ed: - Təbii Elm

3370: 102 Giriş Tarixi Geologiya (4 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya [3370: 104 və 3370: 211] və ya icazə. Yerin geoloji tarixi, əsas bitki və heyvan qruplarının ardıcıllığı qayalardan, fosillərdən şərh olunur. Laboratoriya, ekskursiyalar.

Gen Ed: - Təbii Elm

3370: 103 Təbii Elm: Geologiya (3 Kredit)

Geoloji proseslərin cəmiyyətlə əlaqəsini vurğulayaraq müxtəlif geologiya sahələrində əsas prinsiplərin və araşdırma texnikasının öyrənilməsi.

3370: 104 Fiziki Geologiyada Təlimlər (1 Kredit)

Ön şərt: 3370: 100 və ya 3370: 103 və ya 3370: 200 və ya 3370: 211 və ya geologiya məsləhətçisinin icazəsi. Torpaq materiallarının müəyyənləşdirilməsi və geoloji məlumatların və xəritələrin istifadəsi və şərhinə dair laboratoriya işləri.

3370: 105 Mühəndislər üçün Geologiya (3 Kredit)

Mexanika, hidravlika və geologiya ilə mühəndislik arasındakı qarşılıqlı əlaqəni göstərən hadisələr də daxil olmaqla mühəndislərə fiziki geologiyanın tətbiqi. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 121 Dinozavrlar (1 Kredit)

Bilinən ən böyük quru onurğalıların geoloji meydana gəlməsini, fosilləşmə tərzini, təkamül inkişafını, vərdişlərini və qəfil tükənməsini araşdıran giriş kursu.

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 122 Kütləvi Söndürmə və Coğrafiya (1 Kredit)

Bitki və heyvanlarda fəlakətli dəyişikliklər yer üzünün tarixi boyu baş vermişdir. Bu tükənmələrin səbəbləri elmi dünyanı canlandıran mübahisələrə səbəb oldu.

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 125 Zəlzələlər: Niyə, harada, nə vaxt? (1 Kredit)

Zəlzələlərin səbəbləri və təsirləri, zəlzələlərin geoloji parametrləri, seysmik ölçmələr, süxurların stresə mexaniki reaksiyası, zəlzələ proqnozu və ehtiyat tədbirləri.

3370: 126 Təbii Fəlakətlər və Amp Geologiyası (1 Kredit)

Zəlzələ, sürüşmə, meteorit və sunami daxil olmaqla yer üzündəki təbii təhlükələrin araşdırılması.

3370: 127 Buz Çağı və Ohio (1 Kredit)

Buz dövrünün Ohio geologiyası, bitki örtüyü, faunası və iqtisadiyyatı üzərində təsirlərini əhatə edən giriş kursu.

3370: 128 Ohio Geologiyası (1 Kredit)

Ohio-nun geoloji quruluşu və tarixi, təbii ehtiyatları, relyef formaları və onların insan fəaliyyəti baxımından əhəmiyyəti, erkən məskunlaşmadan gələcək iqtisadiyyata qədər araşdırma.

3370: 129 Tibbi Geologiya (1 Kredit)

Səth və yeraltı sularda, torpaqlarda və qayalarda iz elementlərinin bolluğu və paylanması. Mikroelementlərin dozaya cavab münasibətləri ilə sağlamlığa təsiri.

3370: 130 İqlim Dəyişikliyinin Geoloji Qeydləri (1 Kredit)

Geoloji keçmişdəki təbii iqlim dəyişikliklərinə dair dəlilləri araşdırır və müasir cəmiyyətin gələcək iqlimə təsir göstərməsində rolunu qiymətləndirir.

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 132 Qiymətli Daşlar və Qiymətli Metallar (1 Kredit)

Qiymətli daşlar və qiymətli metalları əmələ gətirən minerallara giriş. Əhatə ediləcək mövzulara fiziki xüsusiyyətlər, geoloji hadisələr və əsas yataqların coğrafi yerləri daxildir.

3370: 133 mağara (1 kredit)

Mövzulara aşağıdakılar daxildir: karst prosesləri və mağaraların karbonat çökmə mühitinin mənşəyi və karst landşaftları ilə əlaqəli əhəngdaşlarının ekoloji problemləri.

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 134 Təhlükəli və nüvə tullantılarının atılması (1 Kredit)

Təhlükəli tullantıların təhlükəsiz zibil sahəsinə atılması. Aşağı və yüksək səviyyəli radioaktiv tullantı sahələrinin seçilməsini təyin edən geoloji amillər.

3370: 135 Enerji Resursları Geologiyası (1 Kredit)

Mövzulara karbohidrogen və kömür yataqlarının mənşəyi, enerji mənbələrinin qlobal paylanması, enerji istehlakının ətraf mühitə təsiri daxildir.

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 137 Yer Atmosferi və Hava (1 Kredit)

Atmosferin quruluşu və tərkibi yerin radiasiya büdcəsi atmosfer rütubəti, buludlar və yağış hava sistemləri və fırtına, kəskin hava şəraiti, Ohio havası.

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 139 Geologiyada Mövzular (1 Kredit)

(2 kreditə qədər təkrarlana bilər.) Rəsmi kursun olmadığı ərazilərdə bir dəfə və ya bəzən təqdim olunan xüsusi mövzular.

3370: 140 Rocky Mountain Milli Parkları (1 Kredit)

Badlands, Yellowstone, Grand Canyon və digər Rocky Mountain Milli Parkları geologiyanın əsas prinsiplərini göstərmək üçün istifadə ediləcəkdir.

3370: 141 Çinin Təbii Mühiti (1 Kredit)

Çinin coğrafi və geoloji mühitlərinə giriş. Coğrafiya və coğrafi parkların geologiyası nümunə olaraq təqdim ediləcək və müzakirə olunacaq.

3370: 171 Okeanlara Giriş (3 Kredit)

Okeanlara təməl bir giriş təqdim edir. Mövzular okeanların formalaşması, okean dövranı, dalğalar və gelgitlər, dəniz heyvanları, dəniz icmaları və iqlim dəyişikliyini əhatə edir.

Ohio Transfer 36: Bəli

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 200 Ətraf Geologiyası (3 Kredit)

Cəmiyyətin su, mineral və enerjiyə olan tələbatının geoloji təhlükələri və ətraf mühitə təsiri vurğulanaraq insan mühitinin geoloji aspektlərinin təhlili.

Ohio Transfer 36: Bəli

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 201 Ətraf Geologiyasında Təlimlər I (1 Kredit)

Ön şərt və ya əsas şərt: 3370: 200. Giriş geologiya kurslarında müzakirə olunan konsepsiyaların tətbiq olunduğu laboratoriya çalışmaları və nümayişləri ilə geologiya ilə əlaqəli ekoloji problemlərin tanınması və qiymətləndirilməsi. Laboratoriya.

Ohio Transfer 36: Bəli

Gen Ed: - Təbii Elm

3370: 203 Ətraf Mühit Geologiyasında II (1 Kredit)

Ön şərt: 3370: 201. Önkoşul və ya əsas şərt: 3370: 200. Geologiya ilə əlaqəli ekoloji problemlərin tanınması və qiymətləndirilməsi. (201-in davamı) Laboratoriya.

Ohio Transfer 36: Bəli

Gen Ed: - Təbii Elm

3370: 211 Ətraf Mühit Elminə Giriş (3 Kredit)

Mövcud ekoloji problemlərin qiymətləndirilməsinə və rasional həll yollarına diqqət yetirərək təbiətlə münasibətlərimizin və ətraf mühitə olan asılılığımızın fənlərarası təhlili.

Ohio Transfer 36: Bəli

Gen Ed: - Təbiət elmi

3370: 230 Mineral Elmi (4 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya [3370: 104 və 3370: 211]. Mühərriklər: 3150: 151 və 3150: 152. Kristalloqrafiya və minerallar kimyası. Əhatə olunan mövzular arasında ümumi silikat olmayan mineralların fiziki, kimyəvi və optik xüsusiyyətləri, meydana gəlmələri və istifadəsi də var. Laboratoriya, ekskursiyalar.

Gen Ed: - Təbii Elm

3370: 231 Silikat Mineralogiya və Petrologiya (4 Kredit)

Ön şərtlər: [3370: 101 və 3370: 230] və ya uyğun test puanı. Mühərriklər: 3150: 151 və 3150: 152. Adi silikat minerallarının fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri, meydana gəlməsi və istifadəsi, ardından süxurların meqaskopik və mikroskopik identifikasiyası, təsnifatı və petrogenezi. Laboratoriya.

3370: 301 Mühəndislik Geologiyası (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya [3370: 100 və 3370: 104] və ya [3370: 104 və 3370: 211] və ya təlimatçı icazəsi. Geoloji xüsusiyyətlərin və proseslərin kəmiyyət analizini təqdim edir və hadisə tarixçələrinin öyrənilməsi ilə dəstəklənir. Mühazirə, laboratoriya, sahə araşdırması, gəzintilər.

3370: 310 Geomorfologiya (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya [3370: 100 və 3370: 104] və ya [3370: 104 və 3370: 221]. Quruluş, proses və zamanın funksiyası kimi relyef formalarının öyrənilməsi. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 324 Çökmə və Stratiqrafiya (4 Kredit)

Ön şərt: 3370: 102. Çökmə proseslərə və mühitlərə stratiqrafik prinsiplər və texnika. Əl nümunələri, incə hissələr və çöküntü ardıcıllığı tədqiq edilmişdir. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 350 Yapısal Geologiya (4 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya [3370: 100 və 3370: 104] və ya [3370: 104 və 3370: 211]. Qırışların, çatların, birləşmələrin və qaya parçalanmasının mənşəyi və xüsusiyyətləri. Çökmə, magmatik və metamorfik süxurların struktur xüsusiyyətləri. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 355 Ətraf Mühit Elmindəki Çağdaş Məsələlər (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 100, 3370: 101 və ya 3370: 211. Mövcud ekoloji problemlərin qiymətləndirilməsinə və rasional həll yollarına diqqət yetirərək təbiətlə əlaqələrimizin və ətraf mühitə olan asılılığımızın inkişaf etmiş fənlərarası təhlili.

3370: 360 Paleobiologiya (4 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya 3100: 111. Paleontologiyanın praktiki tətbiqləri nəzərə alınmaqla əsas onurğasız qrupların morfologiyası və təkamülünü vurğulayan giriş kursu. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 371 Okeanoqrafiya (4 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101. Okean hövzələrinin təkamülünü və müxtəlif dəniz mühitlərindəki fiziki, kimyəvi və bioloji prosesləri vurğulayan planetimizin hakim xüsusiyyəti olan okeanların öyrənilməsi. Səyyar səfərlər.

3370: 405 Arxeoloji Geologiya (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101. Arxeoloqlarla əlaqəli geoloji prinsiplər və texnikalar haqqında məlumat verir. Mövzular arasında stratiqrafiya, mütləq görüşmə, yerin qiymətləndirilməsi, zooarxeologiya, taponomiya və məsafədən zondlama yer alır. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 407 Arxeogeofiziki Tədqiqat (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3240: 250 və ya 3370: 101 və ya 3350: 310. Arxeologiyada yeraltı geofiziki tədqiqat texnikalarında qabaqcıl təlimat. Maqnetik gradiometriya və elektrik müqavimət texnikaları, görüntü işlənməsi və geoloji və arxeoloji şərhlərə diqqət yetirin.

3370: 410 Şimali Amerikanın Regional Geologiyası (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 101 və 3370: 102. Şimali Amerikanın hər vilayətdəki quruluş, tektonik quruluş, stratiqrafiya və relyef formalarından məsul olan prosesləri vurğulayan fizioqrafik əyalətlərin araşdırılması. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 411 Buzlaq Geologiyası (3 Kredit)

Qütb buz kütlələrinin Pleystosen genişlənməsinin səbəbləri və təsirləri buzlaq çöküntülərinə və dünya iqlim dəyişikliyinə diqqət yetirməklə. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 421 Sahil Geologiyası (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 101, 3370: 324 və ya təlimatçı icazəsi. Dalğaların və cərəyanların çöküntü ilə qarşılıqlı əlaqəsinə və əlaqəli çökmə xüsusiyyətlərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilərək sahillərin və sahil çökəkliklərinin mənşəyinin və təkamülünün öyrənilməsi. Səyyar səfərlər.

Gen Ed: - Cəmiyyətin Qarşılaşdığı Kompleks Məsələlər

3370: 425 Çökmə Hövzə Analizinin Əsasları (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 324 və 3370: 360 və ya icazə. İlk növbədə çökmə sistemlərinin, regional və qlobal stratiqrafik dövrlərin və çökmə və plitə tektonikasının öyrənilməsi.

3370: 432 Optik Mineralogiya - Giriş Petrologiyası (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 230 və 3370: 231. Petroqrafik mikroskopdan istifadə edərək mineralların və süxurların müəyyənləşdirilməsi, xarakteristikası və təsnifatı üçün optik texnika. Laboratoriya.

3370: 433 Qabaqcıl Petrologiya (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 432. Magmatik, metamorfik və çökmə süxurların nazik hissələrdən istifadə edərək toxumaların və mineral birləşmələrin mikroskopik tədqiqatları ilə müəyyənləşdirildiyi kimi petrogenez. Laboratoriya.

3370: 435 Neft Geologiyası (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 350. Təbii neft hadisələri. Xüsusiyyətləri, mənşəyi, tələsi və kəşfiyyat metodları. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 436 Kömür Geologiyası (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 101 və 3370: 102. Çökmə mühitlərinə, kömürləşmə proseslərinə, kəşfiyyata, qiymətləndirməyə və istismara vurğu edərək kömürün mənşəyi, tərkibi və meydana gəlməsi. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 437 İqtisadi Geologiya (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 231 və 3370: 350. Paragenez və kəşfiyyatı vurğulayan metal və qeyri-metal mineral yataqlarının tədqiqi. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 441 Geofizikanın Əsasları (3 Kredit)

İlkin şərtlər: 3450: 223 və ya icazə və 3650: 292. Qatı torpaq geofizikasında, planet fizikasında, geodeziyada və geomaqnetizmdə əsas anlayışlar. Geofizikanın son zamanlarda geosistemdəki böyük inkişaflara verdiyi töhfələr.

3370: 443 Çaylar (3 Kredit)

Ön şərt: Bölmənin icazəsi. Çay sistemlərinin geoloji və ekoloji aspektlərinin və bununla əlaqədar insan təsirlərinin öyrənilməsi. Məcburi, 0 kredit həftəsonu sahə işləri daxildir.

Gen Ed: - Cəmiyyətin Qarşılaşdığı Kompleks Məsələlər

3370: 444 Ətraf Maqnetizm (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya icazə. Ətraf mühitin maqnetizm nəzəriyyəsi və metodlarına giriş və çökmə çöküntülərin təfsirində ətraf mühit maqnetizminin tətbiqi.

3370: 445 Ətraf Mühit və Mühəndis Geofizikası (3 Kredit)

Ön şərt: 3650: 261 və ya 3650: 291 və ya təlimatçı icazəsi. Lazımi şərt: 3650: 262 və ya 3650: 292 və ya təlimatçı icazəsi. Yerə nüfuz edən radar və çox kanallı elektrik müqavimətindən istifadə edərək əsas yeraltı axtarış. Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi, mülki mühəndislik və geotexniki mühəndislikdə tətbiqlər. Səyyar səfərlər.

3370: 446 Kəşfiyyat Geofizikası (3 Kredit)

İlkin şərtlər: 3450: 223 və 3650: 292. Qravimetrik, maqnit, seysmik və elektrik metodlarına və geoloji problemlərə tətbiq edilməsinə diqqət yetirilərək geofiziki kəşfiyyatın əsas prinsipləri və üsulları. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 449 Quyu Geofizikası (3 Kredit)

Elektrik, radioaktiv və sonik ölçülərə vurğu edən geofiziki quyuların əsas prinsipləri və qaydaları və onların kəmiyyət qiymətləndirilməsi. Neft, qaz və yeraltı sularda axtarış. Laboratoriya.

3370: 450 Qabaqcıl Yapısal Geologiya (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 350. Mövcud və inkişaf edən konsepsiyalara vurğu edən struktur geologiyanın əsas və inkişaf etmiş konsepsiyaları. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 451 Ətraf Mühit Elmində Sahə / Laboratoriya Tədqiqatları (3 Kredit)

Müəyyən bir fənlərarası, ətraf mühit elmi mövzusuna dair sahə / laboratoriya araşdırması. Tələbələr gerçək dünya məlumatlarının toplanması, təhlili və təfsirini əhatə edən bir tədqiqat layihəsini tamamlayırlar. (Bir dəfə təkrarlana bilər.)

3370: 452 Geologiya və Ətraf Mühit Elmləri Xidməti Təlimi (1-3 Kredit)

Ön şərt: Təlimatçı icazəsi. Məlumatların toplanması, təşkili, təhlili və təqdimatını əhatə edən komanda xidməti öyrənmə layihəsi. Səyyar səfərlər. (Maksimum dörd kredit üçün təkrarlana bilər.)

Gen Ed: - Cəmiyyətin Qarşılaşdığı Kompleks Məsələlər

3370: 453 Geologiya Sahə Düşərgəsi I (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101, 3370: 102 və təlimatçı icazəsi. Sahə məlumatlarının toplanması və şərhinə giriş və geoloji xəritələrin qurulması. Tələbə səyahət xərclərini öz üzərinə götürəcəkdir.

3370: 454 Geologiya Sahə Düşərgəsi II (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 231, 3370: 350, 3370: 453 və təlimatçı icazəsi. Ətraflı geoloji xəritələr və təfsir üçün lazım olan qabaqcıl texnika və sahə geologiyası metodları. Tələbə səyahət xərclərini öz üzərinə götürəcəkdir.

3370: 455 Geologiyada Sahə Tədqiqatları (1-3 Kredit)

Ohio-da asanlıqla öyrənilməyən geologiyanın aspektlərini vurğulayan gəzinti kursu. Səfər öncəsi hazırlıq və səfərdən sonra müayinə daxildir. Tələbə səyahət xərclərini öz üzərinə götürür. (Cəmi dörd kredit üçün təkrarlana bilər.)

3370: 462 Makroevrim (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3370: 360 və ya 3100: 111. Fosil qeydlərindəki dəlillərə əsaslanaraq makroevrimci nəzəriyyənin hərtərəfli müalicəsini təmin edir. Mövzular genetik, spesifikasiya, inkişaf və fosil soylarını əhatə edir. Laboratoriya.

3370: 463 Ətraf Mikropaleontologiya (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 360. Ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi üçün proksi göstəricilər kimi mikropaleontologiya texnikalarına giriş. Laboratoriya. Səyyar səfərlər.

3370: 465 Geomikrobiologiya (3 Kredit)

Ön şərtlər: 3150: 151 və 3150: 153. Mühüm biogeokimyəvi proseslərə vasitəçilik edən mikroorqanizmlərin fiziologiyasına, ekologiyasına və fəaliyyətlərinə və onların öyrənilməsinə fənlərarası yanaşmalara toxunan bir kurs.

3370: 470 Geokimya (3 Kredit)

Önkoşullar: 3370: 101, 3370: 230, 3150: 151 və 3150: 152. Geoloji proseslərin öyrənilməsində kimyəvi prinsiplərin tətbiqi. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 472 Sabit İzotop Geokimyası (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və 3370: 102 3150: 151, 3150: 152 və 3150: 153 3450: 221. Hidroloji və karbon dövrlərinin, müasir çökmə mühitlərinin və çökmə süxurların təfsirinin öyrənilməsində stabil izotop geokimyasının tətbiqi.

3370: 474 Yeraltı Sular Hidrologiyası (3 Kredit)

Ön şərt: 3370: 101 və ya [3370: 104 və 3370: 211]. Yeraltı suların mənşəyi, meydana gəlməsi, rejimi və istifadəsi. Yeraltı su hidrologiyasının geoloji və geokimyəvi aspektlərinin keyfiyyət və kəmiyyət təqdimatı. Laboratoriya, ekskursiyalar.

3370: 480 Ətraf Mühit Araşdırmaları Seminarı (2 Kredit)

Fənlərarası baxımdan xüsusi ətraf mühit mövzusunun (mövzularının) müzakirəsi, fənlərarası baxımdan, Universitetdən və ətrafdakı cəmiyyətdən alınır.

3370: 481 Geologiyada Analitik Metodlar (2 Kredit)

Ön şərt: 3370: 230, 3370: 231. Metod seçimi, düzgün nümunə toplama, məlumat keyfiyyətinin təhlili və məlumatların təqdimatı ilə geoloji problemləri həll etmək üçün istifadə olunan analitik metodların araşdırması.

3370: 484 Geoscience Research & amp Consulting Metod (2 Kredit)

Önkoşul: Geologiya Bölümü aspirantı və ya Geologiya ixtisası üzrə böyük bir tələbə olmalı və ya müəllimin icazəsi olmalıdır. Methods for finding, gathering, managing, and evaluating geoscience information. Emphasis on finding data sources (including electronic), creating valid data sets, visualizing data.

3370:485 Individual Readings in Geology and Environmental Science (1-3 Credits)

Prerequisite: Permission of instructor. (May be repeated for a total of 4 credits) Independent study and directed readings on a selected topic to fit an individual student's program.

3370:490 Workshop in Geology and Environmental Science (1-4 Credits)

Group studies of special topics in geology and environmental science. May not be used to meet undergraduate major requirements in the Department. May be used for elective credit only. (May be repeated for up to 4 credits.)

3370:491 Internship in Geology and Environmental Science (1-3 Credits)

Prerequisite: Permission of Department Chair. Supervised professional experience in geology or environmental science. Only three credits may be applied toward a degree in geology. (May be repeated for a total of six credits.)

3370:497 Honors Project in Geology (1-3 Credits)

(May be repeated for a total of six credits.) Prerequisite: permission of department honors preceptor, Honors student only. Exploration of research topics and issues in geology. Selection of research topic and writing of research paper in proper scholarly form under direction of faculty member.

3370:498 Special Topics in Geology (1-3 Credits)

Prerequisite: Permission of instructor. Special lecture courses offered once or only occasionally in areas where no formal course exists.

3370:499 Research Problems in Geology (1-3 Credits)

(May be repeated for a total of four credits) Prerequisite: Permission. Independent research leading to the completion of a written paper or presentation at a professional meeting.


Geosciences

GEOS 1103 (GEOL 1103) Physical Geology Laboratory (1 semester credit hour) A laboratory to accompany GEOS 1303. The exercises include mineral and rock identification. Topographic maps, geologic maps, and aerial photographs are used to study surface landforms, geologic phenomena and tectonic processes. Prerequisite or Corequisite: GEOS 1303. (0-3) S

GEOS 1104 (GEOL 1104) History of Earth and Life Laboratory (1 semester credit hour) A laboratory to accompany GEOS 1304. Exercises include fossil identification, stratigraphy, and correlation, the geologic time scale, age-determination techniques, and maps. Prerequisite or Corequisite: GEOS 1304. (0-3) Y

GEOS 1303 (GEOL 1303) Physical Geology (3 semester credit hours) Introduction to Earth as a unique planet. Rock-forming minerals and rock-forming processes are discussed. The structure of the Earth, in the context of rock types, and dynamics of its internal mechanisms are explored. Plate tectonics and surface processes that sculpt the Earth are the topics of the second half of the course. Other planets and celestial bodies within the solar system are contrasted with Earth. (3-0) S

GEOS 1304 (GEOL 1304) History of Earth and Life (3 semester credit hours) Introduction to the history of the Earth. The history of life and an introduction to the principles of paleontology, stratigraphy and global change will be discussed. All topics will be discussed in the context of the tectonic evolution of North America. Field trip. Prerequisites: GEOS 1303 and GEOS 1103. (3-0) Y

GEOS 2302 (GEOL 1305) The Global Environment (3 semester credit hours) An introduction to the physical aspects of the world's geography emphasizing the interrelationships between the earth and its climate, vegetations, soils, and landforms. Provides a global perspective on the physical environment and the interactions between global systems to produce regional differences. (Same as ENVR 2302 and GEOG 2302) (3-0) Y

GEOS 2305 Spatial Thinking and Data Analytics (3 semester credit hours) This course explores the role that Spatial Thinking plays across a variety of subject areas in science, engineering, mathematics, arts and humanities. We will introduce rich resources of geospatial data from government agencies, social media, and semantic web. Students will be exposed to introductory methods in Spatial Data Analytics afforded by Global Positioning Systems (GPS), Remote Sensing (RS), Geographic Information Systems (GIS), Spatial Analysis, and Mapping technologies and learn how to bring spatial considerations into research and applications. The course is intended to empower students with spatial intelligence (one of the nine intelligences on Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligences) and with experiences of applying spatial thinking and data analytics to problem solving. (Same as EPPS 2305 or GISC 2305) (3-0) Y

GEOS 2306 Essentials of Field Geologic Methods (3 semester credit hours) Introduction to fundamental methods of field geologic investigations, including topographic, air photo, and geologic map interpretation and preparation and use of common field geologic tools (Brunton compass, hand-held GPS, and a field notebook). Applications of field methods in the Earth Sciences will be presented. There will be a mandatory field trip over part of spring break with a fee, which covers the cost of transportation and camping fees for the spring break field trip. Prerequisites: GEOS 1103 and GEOS 1303. (3-0) Y

GEOS 2310 Environmental Geology (3 semester credit hours) A course examining the interactions of people and our physical environment. Natural hazards, including landslides, flooding, tsunamis, volcanoes, earthquakes, erosion, and sea-level change. Air, soil, fresh and ocean water pollution problems and solutions including greenhouse gases, ozone depletion, acid rain, aquifer depletion, toxic wastes, and contamination. Energy supplies and the environment, including radioactive waste problems, and human impacts on climate. (3-0) Y

GEOS 2321 Geology, Resources, and Environment of Latin America (3 semester credit hours) An overview of the physical environment of Mexico, Central America, and South America. Topics include evolution of Latin American crust and continent location and formation of major geologic resources and physiographic features resource exploitation and present environmental problems with an historic perspective. (3-0) R

GEOS 2324 Energy, the Environment and Human Health (3 semester credit hours) This course will focus on the environmental and human health impacts of geologic materials and geologic processes with particular emphasis on fossil fuels. A balanced, fact-based discussion will be provided on both positive and negative effects of various energy sources on the natural environment and human health. Old and new myths about the environmental and health consequences of fossil fuels, especially coal, will be debunked. The course will cultivate an awareness of both the positive and negative aspects of energy production and use and enable informed decision making with respect to societal issues associated with energy and mineral resources. (3-0) Y

GEOS 2328 Geologic Time: An Historical Perspective (3 semester credit hours) Notions of immortality and concepts of eternity--the struggle to understand human existence and the physical world. The geocentric universe--a Graeco-Christian compromise. The Hexaemeron and the 6000 year-old earth. The Renaissance and the slow acceptance of the Copernican universe. Seventeeth century attempts to explain the earth in biblical terms. Steno's laws and the demonstration that the Earth had a history. James Hutton's Earth machine and William Smith's strata--the progeny of the Enlightenment and the Industrial Revolution. Biostratigraphy, the great stratigraphers, and Darwin. Victorian reaction to the realization of Earth's antiquity, as expressed in literature. Lord Kelvin's arguments for a young Earth. Discovery of radioactivity and the refutation of Kelvin. Patterson and the age of the solar system. Modern rock dating techniques. A walk through geologic time. Current concepts of the origin of the universe and the solar system. (3-0) Y

GEOS 2332 Age of Dinosaurs (3 semester credit hours) Introductory survey of the origin, evolution, anatomy, physiology, life-styles, population dynamics, and extinction of dinosaurs and marine and flying reptiles, as well as Mesozoic climates and basic Earth history of the "Age of Dinosaurs." Extensive use of fossils is a component of this course that is taught in a Problem Based Learning format. (3-0) Y

GEOS 2333 Introduction to Fossils (3 semester credit hours) Introduction to the study of invertebrate fossils occurring in Cretaceous sedimentary strata in North Texas. Hands on approach to the study of invertebrate macrofossils and microfossils includes learning how to (1) collect fossils at selected outcrops in the field (2) process fossils (3) illustration of fossils and identification using the available paleontological literature. Lectures and exercises will focus on the invertebrate phyla occurring in selected North Texas Cretaceous outcrops. (3-0) Y

GEOS 2409 Rocks and Minerals (4 semester credit hours) Introduction to crystallography, mineralogy, and petrography. Laboratory course. Prerequisites or Corequisites: GEOS 1103 and GEOS 1303. (3-1) Y

GEOS 2V08 Special Topics in Geology or Geophysics I (1-4 semester credit hours) Subject matter will vary from semester to semester. Instructor consent required. May be repeated for credit as topics vary (9 semester credit hours maximum). Instructor consent required. ([1-4]-0) R

GEOS 3122 Coal in Our Society (1 semester credit hour) Coal plays an important role in the U.S. energy mix and a critical role in Texas society. Yet it may be the most misunderstood natural resource. It is the objective of this course to familiarize the students with the origin, properties, and uses of coal and examine how coal use may impact the environment and human health. This will be accomplished by exploring the facts and fallacies surrounding coal in our society. There will be a field trip to a coal mine and/or a coal-burning power plant. The course will last approximately 1 month during a semester. (1-0) R

GEOS 3124 Energy, the Environment and Human Health (1 semester credit hour) This course will focus on the environmental and human health impacts of geologic materials and geologic processes with particular emphasis on fossil fuels. A balanced, fact-based discussion will be provided on both positive and negative effects of various energy sources on the natural environment and human health. Old and new myths about the environmental and health consequences of fossil fuels, especially coal, will be debunked. The course will cultivate an awareness of both the positive and negative aspects of energy production and use and enable informed decision making with respect to societal issues associated with energy and mineral resources. (1-0) Y

GEOS 3300 Field Geology I (Summer Field Camp I) (3 semester credit hours) A three-week, early summer field based course designed to provide practical introductory field geological experience. Course emphasizes mapping in sedimentary and igneous terrains and will also cover techniques for mapping geomorphic features. Reports on each project in professional form are required. NOTE: A field trip fee, which covers the cost of food, lodging, and transportation, is charged for this course. Students are responsible for any other personal expenses related to camp. Prerequisites: GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2306. (3-0) Y

GEOS 3304 Principles of Geospatial Information Sciences (3 semester credit hours) An introduction to the primary Geospatial Information Sciences (GIS) methods for manipulating, querying, analyzing, and visualizing spatial-based data. Topics include spatial data models, data acquisition and editing, cartography, and spatial analysis. This course is designed to provide a foundation for all other upper level GISC courses. (Same as GEOG 3304 and GISC 3304) (3-0) Y

GEOS 3421 Stratigraphy and Sedimentology (4 semester credit hours) Principles and evolution of modern stratigraphic nomenclature concepts of space and time in the rock record and methods of stratigraphic correlation factors controlling stratigraphic architecture of sedimentary basins integrated stratigraphic techniques. Origin, transportation, and deposition of carbonate and siliciclastic sediments weathering, textural analysis, and depositional environments. Laboratory course. Field trips. Prerequisites: GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2409. (3-3) Y

GEOS 3434 Paleobiology (4 semester credit hours) History of life as documented by the fossil record. Basic concepts of paleontology and biostratigraphy followed by a review of major fossil groups and major events in the evolution of life, speciation, mass extinction, evolution of communities and ecosystems through geologic time. Paleontological methods to paleoenvironmental reconstruction. Field trip. Prerequisites: GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2409. (3-1) Y

GEOS 3464 Igneous and Metamorphic Petrology (4 semester credit hours) Introduction to the petrographic microscope and its use for study of igneous and metamorphic minerals and rocks. Identification and classification of volcanic and plutonic igneous rocks and metamorphic rocks and their identification in thin sections. Introduction to major element chemical analyses of igneous and metamorphic rocks. Introduction to igneous and metamorphic petrogenesis. Prerequisites: CHEM 1111 and CHEM 1112 and CHEM 1311 and CHEM 1312 and GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2409. (3-1) Y

GEOS 3470 Structural Geology (4 semester credit hours) Modern tectonic concepts, survey of major structural provinces, examination of material behavior, stress-strain concepts, failure criteria, soil mechanics, fault analysis, rheology, fold analysis and applications of structural concepts to neotectonics and environmental problems. Training in graphical techniques, use of stereographic projections, and geological map interpretation. Integrated lecture and laboratory course. Prerequisites: GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2409 and PHYS 2125 and PHYS 2126 and PHYS 2325 and PHYS 2326. (3-3) Y

GEOS 4300 Field Geology II (Summer Field Camp II) (3 semester credit hours) A three-week, early summer field based course designed to provide practical advanced field geological experience. Course emphasizes mapping in sedimentary, metamorphic, and igneous terranes and will also cover techniques used in imaging and analyzing geomorphic features. Reports on each project in professional form are required. NOTE: A field trip fee, which covers the cost of food, lodging, and transportation, is charged for this course. Students are responsible for all personal expenses related to camp. Prerequisites: GEOS 3300 and GEOS 3421 and GEOS 3464 and GEOS 3470. (0-3) Y

GEOS 4320 The Physics and Chemistry of the Solid Earth (3 semester credit hours) The study of the structure and evolution of the Earth through petrology, geochemistry and geophysics. Plate tectonics will be emphasized as a framework for crust and mantle dynamics. The roles of gravity, thermal processes and the mechanical behavior of rocks are investigated. Tectonic settings of igneous and metamorphic rocks will be explored. Prerequisites: CHEM 1111 and CHEM 1112 and CHEM 1311 and CHEM 1312 and GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2409 and PHYS 2125 and PHYS 2126 and PHYS 2325 and PHYS 2326. (3-0) Y

GEOS 4322 The Earth System (3 semester credit hours) Planet Earth comprises a system of interacting spheres: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere, all of which have played an important role in Earth processes and Earth history. This course examines these Earth systems and how their interactions over time have affected their evolving compositions, the evolution of life and Earth's climate. The short-term and long-term parts of the carbon cycle provide the underlying theme for the study of the Earth System. Prerequisites: CHEM 1111 and CHEM 1112 and CHEM 1311 and CHEM 1312 and GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2409. (3-0) Y

GEOS 4325 Introduction to Remote Sensing (3 semester credit hours) Topics include principles of remote sensing and sensors, image visualization and statistics, radiometric and geometric correction, enhancement, classification, change detection, and innovative image processing approaches. (Same as GISC 4325) (3-0) Y

GEOS 4369 Volcanic Successions (3 semester credit hours) Terrestrial volcanism is considered from the perspective of volcanic processes, and the properties, products and deposits of volcanic eruptions, all in the context of definable facies models. The effects of subsequent sedimentological processes are also considered. Volcanic settings are explored in detail as they are related to their plate tectonic settings. Recognition of volcanically derived deposits are emphasized using the facies model concepts, and are considered with respect to their geological and economic significance. (3-0) T

GEOS 4390 Communication in the Geosciences (3 semester credit hours) For all Geoscience students. Independent research and all forms of scientific communication in the Geosciences are emphasized. Subject and scope of material presented is determined on an individual basis. Satisfies the Advanced Writing Requirement for Geoscience majors. Prerequisites: Instructor consent required and senior level standing in Geosciences. (3-0) S

GEOS 4391 Geoscience Animations and Video (3 semester credit hours) Geoscientific concepts are supremely amenable to being taught with animations, particularly as compared with other sciences. In this class, students will learn how to generate simple videos and animations of geoscientific processes. The course grade is based on 5 projects, spaced throughout the semester (research paper, storyboard, narration, video, and animation). All 5 projects are related to developing a hybrid video/animation presentation of approximately 3 minute length. The presentation will explain some geologic process. Instructor consent required. (3-0) Y

GEOS 4399 Senior Honors in Geosciences (3 semester credit hours) For students conducting independent research for honors theses or projects. Satisfies the School of Natural Sciences and Mathematics' advanced writing requirement. Instructor consent required. (3-0) R

GEOS 4430 Hydrogeology and Aqueous Geochemistry (4 semester credit hours) An introduction to the principles of physical and chemical hydrogeology. Physical topics include the nature and quantification of the components of the hydrologic cycle, fundamentals of water supply and quality, overview of aquifer testing and environmental assessment. Chemical topics include behavior of low-temperature aqueous solutions, water-rock interaction and applications of chemistry to understand the Earth and its geochemical cycles. Prerequisites: CHEM 1111 and CHEM 1112 and CHEM 1311 and CHEM 1312 and GEOS 1103 and GEOS 1104 and GEOS 1303 and GEOS 1304 and GEOS 2409. (4-0) Y

GEOS 4V08 Special Topics in Geology or Geophysics II (1-4 semester credit hours) Subject matter will vary from semester to semester. Instructor consent required. May be repeated for credit as topics vary (9 semester credit hours maximum). Instructor consent required. ([1-4]-0) R

GEOS 4V09 Senior Research in Geology (1-6 semester credit hours) Topics may vary. No more than 3 semester credit hours of senior research may be used to satisfy the upper-division course work requirement in the major unless approved in advance by the undergraduate advisor. May be repeated for credit. Instructor consent required. ([1-6]-0) S

GEOS 4V80 Senior Research in Geophysics (1-6 semester credit hours) Topics may vary. No more than 3 semester credit hours of senior research may be used to satisfy the upper-division course work requirement in the major unless approved in advance by the undergraduate advisor. May be repeated for credit. Instructor consent required. ([1-6]-0) S


1.6 Science Denial and Evaluating Sources

Anti-evolution league at the infamous Tennessee v. Scopes trial.

Introductory science courses usually deal with accepted scientific theory and do not include opposing ideas, even though these alternate ideas may be credible. This makes it easier for students to understand the complex material. Advanced students will encounter more controversies as they continue to study their discipline.

Some groups of people argue that some established scientific theories are wrong, not based on their scientific merit but rather on the ideology of the group. This section focuses on how to identify evidence based information and differentiate it from pseudoscience .

1.6.1 Science Denial

2017 March for Science in Salt Lake City. This and other similar marches were in response to funding cuts and anti-science rhetoric.

Science denial happens when people argue that established scientific theories are wrong, not based on scientific merit but rather on subjective ideology&mdashsuch as for social, political, or economic reasons. Organizations and people use science denial as a rhetorical argument against issues or ideas they oppose. Three examples of science denial versus science are: 1) teaching evolution in public schools, 2) linking tobacco smoke to cancer, and 3) linking human activity to climate change. Among these, denial of climate change is strongly connected with geology. A climate denier specifically denies or doubts the objective conclusions of geologists and climate scientists.

Three false rhetorical arguments of science denial (Source: National Center for Science Education)

Science denial generally uses three false arguments. The first argument tries to undermine the credibility of the scientific conclusion by claiming the research methods are flawed or the theory is not universally accepted&mdashthe science is unsettled. The notion that scientific ideas are not absolute creates doubt for non-scientists however, a lack of universal truths should not be confused with scientific uncertainty. Because science is based on falsfiabiity, scientists avoid claiming universal truths and use language that conveys uncertainty. This allows scientific ideas to change and evolve as more evidence is uncovered.

The second argument claims the researchers are not objective and motivated by an ideology or economic agenda. This is an ad hominem argument in which a person&rsquos character is attacked instead of the merit of their argument. They claim results have been manipulated so researchers can justify asking for more funding. They claim that because the researchers are funded by a federal grant, they are using their results to lobby for expanded government regulation.

The third argument is to demand a balanced view, equal time in media coverage and educational curricula, to engender the false illusion of two equally valid arguments. Science deniers frequently demand equal coverage of their proposals, even when there is little scientific evidence supporting their ideology. For example, science deniers might demand religious explanations be taught as an alternative to the well-established theory of evolution [zotpressInText item=&rdquo,&rdquo format=&rdquo%num%&rdquo brackets=&rdquoyes&rdquo] . Or that all possible causes of climate change be discussed as equally probable, regardless of the body of evidence. Conclusions derived using the scientific method should not be confused with those based on ideologies.

Furthermore, conclusions about nature derived from ideologies have no place in science research and education. For example, it would be inappropriate to teach the flat earth model in a modern geology course because this idea has been disproved by the scientific method . Unfortunately, widespread scientific illiteracy allows these arguments to be used to suppress scientific knowledge and spread misinformation.

The formation of new conclusions based on the scientific method is the only way to change scientific conclusions. We wouldn&rsquot teach Flat Earth geology along with plate tectonics because Flat Earthers don&rsquot follow the scientific method . The fact that scientists avoid universal truths and change their ideas as more evidence is uncovered shouldn&rsquot be seen as meaning that the science is unsettled. Because of widespread scientific illiteracy, these arguments are used by those who wish to suppress science and misinform the general public.

The lag time between cancer after smoking, plus the ethics of running human trials, delayed the government in taking action against tobacco.

In a classic case of science denial , beginning in the 1960s and for the next three decades, the tobacco industry and their scientists used rhetorical arguments to deny a connection between tobacco usage and cancer. Once it became clear scientific studies overwhelmingly found that using tobacco dramatically increased a person&rsquos likelihood of getting cancer, their next strategy was to create a sense of doubt about on the science. The tobacco industry suggested the results were not yet fully understood and more study was needed. They used this doubt to lobby for delaying legislative action that would warn consumers of the potential health hazards [zotpressInText item=&rdquo,&rdquo format=&rdquo%num%&rdquo brackets=&rdquoyes&rdquo] . This same tactic is currently being employed by those who deny the significance of human involvement in climate change.

1.6.2 Evaluating Sources of Information

This graph shows earthquake data. Since 2008, there has been an increase in the number of earthquakes near wastewater injection sites. To call these new quakes &lsquoinduced,&rsquo due to fracking/drilling, would be an interpretation. Since the USGS (a reputable institution) has interpreted these earthquakes are caused by humans, it is a more reliable interpretation.&rdquo

In the age of the internet, information is plentiful. Geologists, scientists, or anyone exploring scientific inquiry must discern valid sources of information from pseudoscience and misinformation. This evaluation is especially important in scientific research because scientific knowledge is respected for its reliability. Textbooks such as this one can aid this complex and crucial task. At its roots, quality information comes from the scientific method , beginning with the empirical thinking of Aristotle. The application of the scientific method helps produce unbiased results. A valid inference or interpretation is based on objective evidence or data. Credible data and inferences are clearly labeled, separated, and differentiated. Anyone looking over the data can understand how the author&rsquos conclusion was derived or come to an alternative conclusion. Scientific procedures are clearly defined so the investigation can be replicated to confirm the original results or expanded further to produce new results. These measures make a scientific inquiry valid and its use as a source reputable. Of course, substandard work occasionally slips through and retractions are published from time to time. An infamous article linking the MMR vaccine to autism appeared in the highly reputable journal Lancet in 1998. Journalists discovered the author had multiple conflicts of interest and fabricated data, and the article was retracted in 2010.

Logo for The Geological Society of America, one of the leading geoscience organizations. They also publish GSA Bulletin, a reputable geology journal.

In addition to methodology, data, and results, the authors of a study should be investigated. When looking into any research, the author(s) should be investigated. An author&rsquos credibility is based on multiple factors, such as having a degree in a relevant topic or being funded from an unbiased source.

The same rigor should be applied to evaluating the publisher, ensuring the results reported come from an unbiased process. The publisher should be easy to discover. Good publishers will show the latest papers in the journal and make their contact information and identification clear. Reputable journals show their peer review style. Some journal are predatory, where they use unexplained and unnecessary fees to submit and access journals. Reputable journals have recognizable editorial boards. Often, a reliable journal will associate with a trade, association, or recognized open source initiative.

One of the hallmarks of scientific research is peer review . Research should be transparent to peer review . This allows the scientific community to reproduce experimental results, correct and retract errors, and validate theories. This allows reproduction of experimental results, corrections of errors, and proper justification of the research to experts.

Citation is not only imperative to avoid plagiarism, but also allows readers to investigate an author&rsquos line of thought and conclusions. When reading scientific works, it is important to confirm the citations are from reputable scientific research. Most often, scientific citations are used to reference paraphrasing rather than quotes. The number of times a work is cited is said to measure of the influence an investigation has within the scientific community, although this technique is inherently biased.


Videoya baxın: Çökmə və Metomorfik süxurlar - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi (Oktyabr 2021).