Xəritələr

Pennsylvania Fiziki xəritəsiPennsylvania Fiziki relyef xəritəsi:


Bu Pensilvaniya kölgəli relyef xəritəsi əyalətin əsas fiziki xüsusiyyətlərini göstərir. Dövlətin başqa bir gözəl mənzərəsi üçün Pennsylvania Peyk görüntüsünə baxın.

Pensilvaniya
ABŞ divar xəritəsində
Pennsylvania Delorme Atlas
Google Earth-də Pensilvaniya


Pennsylvania Topoqrafik Xəritə:


Bu Pensilvaniyanın ümumiləşdirilmiş topoqrafik xəritəsidir. Bu əyalətdəki yüksəliş meyllərini göstərir. Mağazada ətraflı topoqrafik xəritələr və Pensilvaniyanın hava fotoları mövcuddur. Mt haqqında məlumat almaq üçün dövlətimizin yüksək nöqtələr xəritəsinə baxın. Davis 3,213 fut - Pensilvaniyanın ən yüksək nöqtəsidir. Ən aşağı nöqtə Dəniz səviyyəsindəki Delaver çayıdır.