Daha çox

Sahə kalkulyatorunda sahə adlarını seçmə


Tez bir model qurmağa çalışıram:

 1. İnkişaf proyektlərinin bir nöqtə xüsusiyyət qatını alır (xy koordinatları ilə bir giriş verilənlər bazasında bir cədvəl),
 2. Xüsusiyyət qatına çoxbucaqlı qonşuluq təyinatlarını məkan olaraq birləşdirir,
 3. 2-nin nəticəsini mənbə xüsusiyyət qatına qoşun (girişdə masa kimi oturaraq)
 4. Məhəllə sahəsini məkan qoşulma xüsusiyyətlərindən qonşuluq sahəsinə əsasən yeniləyir

Məsələ burasındadır ki, hər dəfə bunu etdiyim zaman yeni bir fayl yaratmaq istəmirəm, amma mövcud inkişaf layihələri cədvəlini qoruyub əlavə edirəm.

Mənim sualım, sahə adlarını sahə kalkulyatorunda necə düzgün bir şəkildə təyin etməkdir, beləliklə mənzərə cədvəlindəki dəyərləri (1) qonşuluq təyinatı (2) ilə məkan birləşdirmə xüsusiyyət sinifinin dəyərlərinə əsasən yeniləyə bilərəm. Təsəvvür edirəm ki, atributların hamısı eyni ad məkanında olmalıdır (2) - (1) çıxışına qoşuluram.

Hazırda bunu yeniləmə ifadəm (VB təhlilçisi) kimi istifadə edirəm:

[PipeRealCurrent.PlanningDistrictCombo] = [PipeRealCurrent_x_PDist.PlanningDistrictCombo]

Sahə adı tapılmadı və ya balanssız tırnak işarələri var idi. ERROR 999999: Funksiyanın icrasında səhv. Bu kolleksiyada maddə tapılmadı. İcra edilmədi (Sahəni Hesablayın).


İfadənizdə sadəcə istifadə edin:

[PipeRealCurrent_x_PDist.PlanningDistrictCombo]

İfadədə bir tapşırıq təyin etmək düzgün deyil. Sahəni hesabla alətinin 2-ci parametrində hansı sahəni hesabladığınızı müəyyənləşdirirsiniz.

Başqa bir qeyddə, Python'a keçməyi təklif edərdim, çünki yardımda daha yaxşı sənədləşdirildi və VBScript-in istifadə etmədiyi funksiyaları və obyektləri dəstəkləyir.

Python'da yenidən yazılmışdır:

! PipeRealCurrent_x_PDist.PlanningDistrictCombo!

Sənədlərdə Hesablama Sahəsi Alətinin istifadəsinə baxın.


Sahə kalkulyatorunda sahə adları seçmə - Coğrafi İnformasiya Sistemləri

ADCSM 213 DİJİTAL KOMPYUTER KOM. & BİLGİSAYAR MGT İŞLƏRİ

ADCSM 215 COMPUTER ELEC. & H-WAE MAINT./REPAIRS

ADCSM 217 BİZNES MALİYYƏSİ VƏ BİZNES QƏRARI VƏ MODELLEMƏSİ ÜÇÜN TƏHLİL

ADCSM 219 ENTERPRENEURAL DEV. & BİZNES SİYASƏTİ

ADCSM 221 MGT & ORGAN. NƏZƏRİYYƏ

ADCSM 212 SOFTWARE ENGINEERING & SYSTEMS PROGRAMMING

ADCSM 214 REL. VERİ BAZASI, VERİ MODELLEMƏSİ VƏ SQL
ADCSM 216 MANAGERIAL ECONOMICS & SPSSO
ADCSM 218 ORGAN. DAVRANIŞ VƏ İNSAN ƏLAQƏLƏRİ
ADCSM 220 DATA STRUC. & VERİ BAZASI ARŞİSİ. / TƏMİZLƏR
ADCSM 221 ARAŞDIRMA LAYİHƏSİ
ADCSM 211 ADVANCED C ++ VƏ VİZUAL TEMEL
C ++ Encapsulation, Miras, Polymorphism Həddindən artıq yüklənmə, Həqiqi dünyanı siniflərlə modelləşdirməklə obyektyönümlü proqramlaşdırma Dərslərin qurulması qrafik bir nümunə Obyektlərin elan edilməsi Üzv funksiyaları, Virtual funksiyalar Dinamik obyektlər.
ADCSM 213 DİJİTAL BİLGİSAYAR KOMMUNİKASİYASI GELİŞMİŞ DİPLOMA Səviyyə 2 Dövrlər

1. İDARƏ EDİLMƏLİ (ADCSM) HARMATTAN DÖVLƏTİ İLƏ BİLGİSAYAR ELMİNDƏ GƏLİŞDİ DİPLOMA

ADCSM 211 ADVANCED C ++ VƏ VİZUAL TEMEL
ADCSM 213 DİJİTAL KOMPYUTER KOM. & BİLGİSAYAR MGT İŞLƏRİ
ADCSM 215 COMPUTER ELEC. & H-WARE BAKIM. / TƏMİRLƏR
ADCSM 217 BİZNES MALİYYƏSİ VƏ BİZNES QƏRARI VƏ MODELLEMƏSİ ÜÇÜN TƏHLİL
ADCSM 219 ENTERPRENEURAL DEV. & BİZNES SİYASƏTİ
ADCSM 221 MGT & ORGAN. NƏZƏRİYYƏ YAĞIR SEMESTER
ADCSM 212 SOFTWARE ENGINEERING & SYSTEMS PROGRAMMING

ADCSM 214 REL. VERİ BAZASI, VERİ MODELLEMƏSİ VƏ SQL
ADCSM 216 MANAGERIAL ECONOMICS & SPSSO
ADCSM 218 ORGAN. DAVRANIŞ VƏ İNSAN ƏLAQƏLƏRİ
ADCSM 220 DATA STRUC. & VERİ BAZASI ARŞİSİ. / TƏMİZLƏR

ADCSM 222 ARAŞDIRMA LAYİHƏSİ

ADCSM 214 ADVANCED C ++ VƏ VISUAL BASIC
C ++ Encapsulation, Miras, Polymorphism Həddindən artıq yüklənmə, Həqiqi dünyanı siniflərlə modelləşdirməklə obyektyönümlü proqramlaşdırma Dərslərin qurulması qrafik bir nümunə Obyektlərin elan edilməsi Üzv funksiyaları, Virtual funksiyalar Dinamik obyektlər.

ADCSM 213 DİJİTAL BİLGİSAYAR KOMMUNİKASİYA & KOMPYUTER İDARƏETMƏSİ

A.) Rəqəmsal kompüter əlaqəsi

1.MODULASİYA TƏHSİLLƏRİ: Müxtəlif modulyasiya amplitüdlərini, tezliyini və fazını təsvir edin.
2. DAHA ÇOX İŞLƏMƏ: Bir multipleksor təyin edin. Tezlik bölmə multipleksiyasını, vaxt bölgüsünü və statistik multipleksiyanı izah edin. Multiplekseri diaqramlarla təsvir edin. Bir multipleksorun səmərəliliyini hesablayın. Bir konsentrat təyin edin. Multiplexer və Concentrator arasında fərq qoyun.
3. NÜMAYƏ MODU: Simpleks, yarım dubleks və tam dupleks ötürülmə arasındakı fərqi izah edin. Sinxron və asinxron ötürülmələri müəyyənləşdirin.
4. MEDİA NÖVLƏRİ: Məlumat rabitə əlaqələrində müxtəlif ötürülmə mühitlərini izah edin: dəyişdirilmiş və icarəyə verilmiş telefon xətləri, bükülmüş tellər, koaksial, radio peyk, optik lif kabel. Yuxarıda sadalanan bağlantı mühitini müqayisə edin.
5. XƏTTİ TƏŞKİLAT: Xətt təşkilatlarını müəyyənləşdirin. Nöqtə-nöqtə, çox nöqtə və çox açılan təşkilatları müəyyənləşdirin. Yuxarıda sadalanan təşkilatlar arasındakı fərqi izah edin
6. Ünsiyyət proqramı: rabitə proqramını müəyyənləşdirin. Müxtəlif rabitə proqramlarının (qabıq, NOS, tətbiqetmə proqramı, performans proqramı) funksiyalarını izah edin.
7. KOMMUNİKASİYA PROTOKOLLARI: Ünsiyyət protokolunu müəyyənləşdirin. Ünsiyyət protokolunun funksiyalarını qeyd edin. Müxtəlif ötürmə protokollarını (Asinxron və Sinxron) fərqləndirin. Bəzi xüsusi ötürmə protokollarını təsvir edin ikili sinxron idarəetmə, sinxron məlumat bağlantısı nəzarəti (SDLC), Yüksək məlumat bağlantısı nəzarəti (HDLC) X 25 və s.
8. ŞƏBƏKƏ: Şəbəkə təyin edin. Fərqli şəbəkə təşkilatlarını izah edin: ulduz, döngə, üzük, avtobus, mesh və s. Fərqli şəbəkə LAN, WAN, MAN tiplərini bilin. Şəbəkə mühitindəki sistemin idarə olunmasını müxtəlif qapılar və s. İzah edin
mövcud mövcud şəbəkə arxitekturası SNA, Rəqəmsal şəbəkə arxitekturası (DNA), JANET, JUNET, ASCNET, MAILNET, INTERNET.
B. BİLGİSAYAR İDARƏ EDİLMƏSİ
a. DP BÖLMƏSİNİN TƏŞKİLATİ YAPISI: Məlumat emalı şöbəsinin təşkilati strukturunu təsvir edin. Məlumat emalı şöbəsində müxtəlif işçilərin funksiyalarını təsvir edin.

b. KOMPYUTER ƏMƏLİYYATLARI: Kompüter sisteminin işləmə prinsipləri və prosedurlarını təsvir edin (düzəliş, işə salma və söndürmə). Əmrlərin tərkib hissələrinin funksiyalarını müəyyənləşdirin. Bir əsas konsolun funksiyalarını və əməliyyatlarını təsvir edin. Depolama cihazlarının başlanğıcını və formatını təsvir edin: disklər / lentlər / disketlər və s.
c.VERİ HAZIRLAMA METODLARININ NÖVLƏRİ: Xətdənkənar rejimlərin çəkilmə üsullarını tətbiq edin. Məlumat doğrulamasını həyata keçirin. Məlumat ötürmə metodlarını izah edin və yuxarıda sadalanan metodlarda istifadə olunan avadanlıqların elementlərini müəyyənləşdirin.
d.ÇEVRƏNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ izah edin
nəzarət üsulları. Müəyyənləşdirin və izah edin
kompüter qurğularının standart əməliyyat prosedurları. Kompüter sistemlərinin yoxlanılmasına ehtiyacını izah edin.
e.SƏHİFƏ PROSEDURLARI: Kompüter quraşdırılmasında mövcud təhlükəsizlik qaydalarını izah edin. Təhlükələrin qarşısını alma metodunu (yanğın, daşqın, təxribat və s.) Təsvir edin. Fayl təhlükəsizliyi metodlarını təsvir edin və kompüter qurğularında fayl təhlükəsizliyinə ehtiyacını izah edin. İstifadəçi parollarını və istifadəçi adlarını izah edin. Kitabxanaların kompüter qurğularına ehtiyacını təsvir edin. Model kitabxana quruluşunu təsvir edin. Quraşdırma zamanı istifadəçi identifikasiyası proseduruna ehtiyac olduğunu izah edin.


ADCSM 215 BİLGİSAYAR ELEKTRONİKASI VƏ DONANIM BAKIMI VƏ TƏMİRİ
A: BASIC COMPUTER ELECTRONICS Tikinti xüsusiyyətləri
1.1 Nəbz təyin edin.
1.2 Nəbz formalaşmasını izah edin.
1.3 Yüksəlmə vaxtını, düşmə vaxtını, nəbz dövrələrini, müddətini, aşma və aşağı çəkməyi təyin edin.
1.4 Çox titrəmənin struktur təsirini izah edin: monostable, stabil.
1.5 R-S və J-K flip-flopların konstruktiv xüsusiyyətlərini izah edin.
1.6 Problemləri həll etmək üçün R-S və J-K flip-floplarını tətbiq edin.
1.7 Nöqtə registrlərinin işlərini izah edin. İnteqrasiya olunmuş Devre Cihazları
2.1 Rəqəmsal sistem dizaynı sahəsində I.C-nin tətbiqini təsvir edin.
2.2 ATL, TTL, DTL, ECL və HTL istifadəsinin xüsusiyyətlərini və təsirlərini izah edin
qapılar.
2.3 Problemləri həll etmək üçün fərqli transistor məntiq qapılarını tətbiq edin.
Rəqəmsal IC Sistemi
3.1 İkili və deşifrə sayğacının konstruktiv xüsusiyyətlərini izah edin: düz ikili keçid cüt, sürüşmə tək, işarə və əvvəlcədən qurulmuş.
3.2 Yuxarıdakı 3-də sayğacların konfiqurasiyasını təsvir edin.
Kiçik Ölçülü İnteqral Dövrlər (SSIC)
4.1 4 bitlik bir qatqı sintez edin.
4.2 Bir NBCD əlavəedicisi sintez edin.
4.3 Kod çevirmə dövrələrini, inteqrasiya olunmuş (SSI) sxemləri, məsələn, sintez edin. BCD boz.
4.4 4 illik bir artıqlıq-3 toplayıcı kod çevirmə dövrələri dizayn edin.
4.5 Kombinasiyalı dövrə dizaynları problemini həll edin.
İbtidai Rəqəmsal Kompüter Memarlığı
5.1 Müxtəlif WORD formatlarını izah edin.
5.2 Rəqəmsal kompüterlərin Neumann konfiqurasiyasını izah edin.
5.3 Hesab məntiqi vahidi (ALU) və onun əsas qeydlərini izah edin.
5.4 Vaxt və idarəetmə vahidinin əsas qeydlərini izah edin.
5.5 G / Ç vahidlərinin əsas qeydlərini izah edin.
5.6 Yaddaş idarəetmə vahidlərinin əsas qeydlərini izah edin
5.7 Dörd, üç və iki ünvan maşınlarını təsvir edin.
5.8 Tək adres maşınlarını təsvir edin.
5.9 Müxtəlif müraciət metodlarını təsvir edin.
B: ƏSAS TƏMİNAT BAKIMI
Əsas elektrik cərəyanı nəzəriyyəsi
1.1 Gərginlik və cərəyan mənbələrini təsvir edin.
1.2 Dövlət Kirchoff qanunu.
1.3 Transistorların, kondansatörlərin və rezistorların istifadəsini izah edin.
Məntiq dövrələri və təhlili
2.1 Bule cəbrinin qanunlarını söyləyin.
2.2 Mantı ifadəsini təyin edin.
2.3 Həqiqət cədvəllərini düzəldin.
2.4 Yuxarıda 2.1-dəki qanunların Boole ifadəsinin minimuma endirilməsində istifadəsini izah edin.
2.5 Məntiq qapılarının xüsusiyyətlərini təsvir edin.
2.6 Kombinasiyalı sxemlərin dizaynını təsvir edin.
2.7 Kanmaugh xəritəsini təsvir edin
3.1 Baxım alətlərini, elektron millimetrini, osiloskopunu, test cihazını və s. Müəyyənləşdirin.
3.2 Yuxarıdakı 3.1-də alətlərin istifadəsini təsvir edin.
3.3 Baxım məqsədi ilə yuxarıdakı 3.1-dəki alətləri tətbiq edin.

ADCSM 217 BİZNES MALİYYƏSİ VƏ BİZNES QƏRARI VƏ MODELLEMƏSİ ÜÇÜN TƏHLİL

1.0 TƏHLİL & KAPİTAL İNVESTİSİYA
1.1 Firma və maliyyəyə ümumi baxış Maliyyə mahiyyəti Risk və maliyyə.
1.2 Firmanın məqsədləri İş tezliyi mənbəyi.
1.3 Maliyyə bazarına giriş Maliyyə bazarının mahiyyəti Pul bazarı Kapital bazarı.
Fond bazarının tənzimləyicisi.
1.4 Pulun vaxt dəyərinin konsepsiyası Sadə və mürəkkəb faiz Gələcəkdə birdəfəlik dəyər Cari annuitetin gələcək dəyəri Kapital amortizasiyasının dəqiq yolu.
1.5 Kapital İnvestisiya İnvestisiya qərarı prosesi Gəlir uçot dərəcəsi (ARR) Geri ödəmə müddəti (PBP) Xalis cari dəyər (NPV) Daxili gəlirlilik dərəcəsi (IRR) Kârlılık indeksi / fondu.
2.0 BİZNES QƏRARI ÜÇÜN TƏHLİL
2.1 Giriş Qərar nədir? Qərar qəbuletməsində rasionallıq Rasionallıq paradoksu Sınırlı rasionallıq.
2.2 Qərar qəbul etmə elementləri Qərar vəziyyətləri: qətilik, qeyri-müəyyənlik, risk.
2.3 Qərar Ağacı və Katib problemi Əlaqə təhlili.
3.0 İŞ MODELLƏRİ
3.1 Ticarət modellərinin tərifini təyin edin və anlayın.
3.2 Fərqli model növlərini təsvir edin: fiziki, riyazi, analoq və simulyasiya.
3.3 Həllinə kömək etmək üçün bir iş modelinin tətbiq oluna biləcəyi bir problemi tanıyın
bu problem.
3.4 Müəyyən bir vəziyyətdə bir iş modelinin potensial məhdudiyyətlərini göstərin.
3.5 Qərar vermə modelləşdirmə üsullarının tətbiqində xüsusi nəticələrin istifadəsi ilə məhdudlaşmadığını qiymətləndirin.
4.0 QƏRARLAR VƏ MODELLƏR
4.1 Sınırlı bir məlumat dəstindən bir qərar ağacı qurun və irəli və geri bir keçid həyata keçirin.
4.2. 2.1-də aparılan təhlil nəticəsində uyğun bir hərəkət yolu əldə edin.
5.0 proqnoz
5.1 Müxtəlif proqnozlaşdırma modellərini müəyyənləşdirin və məhdud intervaldan proqnoz dəyərini əldə edin
məlumat.
5.2 Xətti, log-lineer və log-log qrafik sənədlərindən istifadə edərək hesablanmış nəticəni verin.
6.0 simulyasiya
6.1 Tərif Beton nümunələr Avantajları və mənfi cəhətləri Mote Carlo simulyasiyası İşlənmiş nümunə.

7.0 İş axtarma
7.1 Tərif Sıralama problemlərinin həlli qaydası Sıralama məsələlərinin növləri və
prioritet qaydalar.
8.0 MALİYYƏ TƏQDİMATI
8.1 Məhdud bir məlumat dəstindən İqtisadi Sifariş Miqdarını (EOQ) təsvir edin.
8.2 Təqdim olunan formuldan EOQ əldə edin.
9.0 XƏTTİ PROGRAMLAMA
9.1 Xətti proqramlaşdırmanın (LP) qrafik və sadə üsulları arasındakı fərqləri müəyyənləşdirin.
9.2 Kiçikləşdirmə və Kəsilmə problemləri üçün Məqsəd funksiyasını və Məhdudlaşdırma funksiyasını çıxarın.
9.3 Qrafik LP problemlərinə həll yolları əldə edin.
9.4 Simplex LP tablosunun elementlərini yaradın və təsvir edin.
9.5 Son Simplex LP tablosunu şərh edin və bir iş problemini həll etmək üçün istifadə edin.
9.6 Zəif dəyişənləri və kölgə və ya ikili dəyərləri müəyyənləşdirin.
9.7 Müvafiq problemlərin həlli üçün ilk-ikili münasibətdən istifadə edin.
10.0 ŞƏBƏKƏ TƏHLİLİ
10.1 Məhdud məlumatlar toplusundan fəaliyyət göstərən bir ox şəbəkəsi yaradın, şəbəkəni ən erkən və son fəaliyyət müddəti baxımından təhlil edin və kritik yolu (yolları) müəyyənləşdirin.
10.2 Bir Gantt Qrafikinin təhlilini aparmaq, bir qaynaq məhdudiyyətini qarşılamaq üçün bir mənbə profili yaratmaq.
10.3 Maliyet yamaclarını istifadə edərək kiçik bir şəbəkənin xərc analizini aparmaq.
10.3 Oxdakı fəaliyyət və qovşaqdakı fəaliyyət şəbəkələrini müqayisə edin və müqayisə edin.
11.0 NÖMRƏNİN NÖVBƏTİ
11.1 Sadə bir növbə sistemində iştirak edən elementləri müəyyənləşdirin.
11.2 Sadə bir növbə sistemi ilə əlaqəli müxtəlif dəyərlər əldə edin.
12.0 DƏYİŞDİRMƏ TƏHLİLİ
12.1 Komponentlərin dəyişdirilməsi zərurətindən qaynaqlanan, lakin nasazlığa və ya xarab olmağa məruz qalan problemlərə işlək bir həll əldə edin.
13.0 MÜRACİƏTLƏR
13.1 Mürəkkəb olmayan problem həllinə uyğun modelləşdirmə üsullarını müəyyənləşdirin, fizibiliyinə görə qiymətləndirin.
13.2 İdarəetmə problemlərini və iş problemlərinə müxtəlif modelləşdirmə üsullarının tətbiq edilməsinin üstünlüklərini təsvir edin.
14.0 YAZILMA PAKETLƏRİ
14.1 2.1 2.9-da müəyyən edilmiş texnika və modellər üçün lazımi hesablamaları aparmaq üçün istifadə edilə biləcək kompüter proqramı tətbiq paketlərini müəyyənləşdirin.
15.0 PROBLEM TƏYİNİ
15.1 Verilən bir ssenari üçün bir iş modeli yaratmaq üçün lazım olan məlumatları müəyyənləşdirin.
16.0 YAZILMA MALİYYƏSİNİN TƏQDİMATI
16.1 Proqram xərclərinin qiymətləndirilməsinin çətinliklərini izah edin.
16.2 2.1 2.9-da uyğun model şəxsiyyətini proqram qiymətləndirməsinə tətbiq edin.
16.3 2.1 2.9-da göstərilən mənimsəmə modellərini proqram layihəsi planlaşdırılmasına tətbiq edin.

ADCSM 219 TƏŞKİLATİ İNKİŞAF & BİZNES
SİYASƏT

1. MƏŞKULLUQ İNKİŞAFI
Təşəbbüskar və təşəbbüskar inkişaf anlayışlarını izah edin. N sahibkar kimdir? Sahibkarların fərdi xarakterlərini və davranış xüsusiyyətlərini açıqlayın və müzakirə edin. Yaxşı bir təşəbbüskarın xüsusiyyətləri nələrdir? Sahibkarlığın maliyyə aspektlərini araşdırın. Nigeriya mühitini və ölkədəki sahibkarların problemlərini müzakirə edin. Nigeriya sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən qanunları araşdırın. Bir sahibkarın iş fəaliyyətinə başlaması üçün tələb olunan qanuni prosedurları (iş qeydiyyatı və s.) Və strateji hazırlıqları (texniki-iqtisadi əsaslandırma və hesabat və s.) İzah edin.

2. BİZNES SİYASƏTİ
Ticarət və ticarət siyasəti anlayışlarını müəyyənləşdirin. Biznesin və iş siyasətinin mahiyyətini və dinamikasını izah edin. Ümumi idarəetmə və idarəetmə / maliyyə funksiyalarının koordinasiyası ilə bağlı işlərə istinad edin. Qabaqcıl istehsal metodlarını və siyasətlərini izah edin. Qərar nəzəriyyəsini müzakirə edin, klassik məktəbi, yaradıcı beyin fırtınasını və texnoloji proqnozlaşdırmanı izah edin. Şübhə və qeyri-müəyyənlik anlayışlarını və modellərin istifadəsini izah edin. Nailiyyət konsepsiyasını və qiymətləndirmə meyarlarını müzakirə edin.

ADCSM 221 İDARƏ VƏ TƏŞKİLAT NƏZƏRİYYƏSİ
İdarəetmə tətbiqi, düşüncənin nəzəriyyələri və prinsipləri (idarə məktəbləri) mahiyyəti və inkişafı. İdarəetmə planlaşdırma, təşkil etmə, işçi heyəti, istiqamətləndirmə və nəzarət, siyasət, tərtib proseduru və proqramının dünyada qəbul olunmuş funksiyalarını araşdırın. Təşkilat: Təşkilatın təbiəti, məqsədi və prinsipi. Təşkilat quruluşu, mərkəzləşmə, mərkəzsizləşmə, bölgü və bölmə anlayışları. Təşkilati mədəniyyət və təşkilati inkişaf.

ADCSM 212 SOFTWARE ENGINEERING & SYSTEMS PROGRAMMING
ADCSM 214 ƏLAQƏLİ VERİ BAZASI, VERİ MODELLEMƏSİ & SQL
ADCSM 216 MANAGERIAL ECONOMICS & SPSSO
ADCSM 218 TƏŞKİLAT DAVRANIŞI VƏ İNSAN MÜNASİBƏTLƏRİ
ADCSM 220 VERİ YAPISI VƏ VERİ BAZASI ƏSASLARI / TƏTBİQLƏR
ADCSM 221 ARAŞDIRMA LAYİHƏSİ.

ADCSM 212 SOFTWARE ENGINEERING & SYSTEMS PROGRAMMING

Hədəf (lər) Şagirdləri Sistemlərin dizaynı və qurulması üçün texnika və vasitələrə, həmçinin bir sistemin performansının qiymətləndirilə biləcəyi yollara məruz qoymaq.
A. proqram təminatı mühəndisliyi
1. YARADILMA ÜSULLARI
Digər sahələrdə dizayn, proqram təminatı istiqamətində inşaat addımları, Uyğun yaradılış metodologiyaları.
2. SİSTEMİN İNŞAATI ÜÇÜN ARAÇLAR VƏ TEXNİKİ
Sistem Tətbiqi Dil Quruluşu Proqramlaşdırma, Modul Proqramlaşdırma
Proqramlaşdırma vasitələri və mühit Sənədləşmə.
3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VƏ DƏYƏRLƏMƏ.
Proqram xüsusiyyətləri Proqram etibarlılığına qarşı proqram səmərəliliyi. Baxım növləri Strukturlaşdırılmış və Strukturlaşdırılmamış proqramların saxlanılması.
B. SİSTEMİN PROQRAMLAMASI
Tərtibçi, Montajçı, Tərcüməçi Fərqləri: Tərtibçi, Assambleyer və Tərcüməçi Tərif edin. Tərtibçi, Assambler və Interpreter ilə müqayisə edin və müqayisə edin. Tərtib prosesi: Tərtib prosesini izah edin: Leksik analiz, sintaksis təhlili, kod hazırlanması, kod hazırlama, məlumat cədvəli və səhvlər qaydası.Qrammatika və Dil: Qrammatika və Dil müəyyənləşdirin əlifbanı müəyyənləşdirin Sətri müəyyən edin Bir mərhələni təyin edin İstehsal və ya yenidən yazma qaydalarını yazın. cümlələr üçün ağaclar.
Skanerin funksiyaları: Tarama müddətini izah edin. Sadə bir mənbəyi dağıt
jetonlara kod (dəyişənlər, sabitlər, etiketlər, operandlar və ayırıcılar).
Jetonların daxili formalarını təsvir edin. Vəziyyət diaqramlarından istifadə edərək jetonları tanıyın.
Tanıma funksiyası: Təhlil üsullarını təsvir edin. Sintaksis ağacları və cilalama qeydlərindən istifadə edərək Tarayıcının nəticəsini təhlil edin. Yuxarıdan aşağı və aşağıdan yuxarı metodları tətbiq edən cümlələri təhlil edin. Üçlər, dolayı Üçlər kimi əsas quruluşları tanıyın
və dörd dəfə.
Saxlama bölgüsü: Anbar ayırma üsullarını izah edin. Məlumat sahəsi ekranını çəkin
operandlar üçün. Elementar məlumat elementləri massivləri və strings üçün saxlama tələblərini hesablayın.
Xəta rutini: Rutin rutini izah edin. Tarama səhvini rutin olaraq yazın. Semantik səhv rutini yazın.
Kod Yaratma: Kod yaratmağı izah edin. Sadə hesab ifadəsi üçün kod yaradın: üç, dolayı üç və dörd.

ADCSM 214 ƏLAQƏLİ VERİ BAZASI, VERİ MODELLEMƏSİ & SQL
ƏLAQƏLİ VERİ BAZASI VƏ VERİ MODELLEMƏSİ

GELENEKSEL VERİ BAZASI SİSTEMLƏRİ Bir verilənlər bazası və verilənlər bazası idarəetmə sistemini təyin edin Ənənəvi verilənlər bazası modellərini təsvir edin [Paper & Biro Hiyerarşik və Şəbəkə (CODASYL) sistemləri] Bu sistemlərin üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını izah edin. Relational Database Model ehtiyacını müzakirə edin.

RELATIONAL MODEL: Relational Database modelini və Dr. Codd-un işini təsvir edin. Orijinal modelin çatışmazlıqlarını vurğulayın və EER konsepsiyasını izah edin. Relational Model-in ənənəvi modellərə nisbətən əsas üstünlüklərini əlaqəli verilənlər bazası modelinin çatışmazlıqlarını təsvir edin. Relational Model - Integrity qaydalarının zəruri qaydalarını / məhdudiyyətlərini təsvir edin. Münasibət modeli əlaqəli cəbr əməliyyatları və operatorlarının manipulyasiyasını təsvir edin.

VERİ MODELLEMƏSİ Əsas quruluşu və əlaqəli modeli təsvir edin: Tək Şəxsiyyət - Tək şəxs verilənlər bazasını modelləşdirmək Tək masa verilənlər bazası yaratmaq Tək masa verilənlər bazasına sorğu vermək. Münasibət BİR-BİR, BİRDƏN ÇOX və ÇOX ÇOX əlaqələri təsvir edin. Çox-çox əlaqəli bir əlaqəli verilənlər bazası yaratmaq və sorğu vermək. Tanımlayıcılar, asılılıq və kəsişmə, varlıq ağac quruluşu kimi əlaqələr təsvirçiləri.
Tikinti Blokları (təməl anlayışlar) Varlıq, Xüsusiyyətlər, Tupllar, Münasibət, Müəyyənedici Varlıq növləri Müstəqil, Asılı, Qovuşma, Ümumi, tabedir. Data Model keyfiyyət meyarları (yaxşı formalaşmış məlumat modeli və yüksək sədaqət görüntüsü) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması (nümunələrlə ətraflı və kontekst). Normallaşma funksional asılılığı və birinci ilə beşinci normal formalar anlayışı.
SQL
Giriş Məlumatların tərifi, düymələr, indekslər, qeyd. Münasibətli Cəbr operatorları və onların təsirləri (SEÇİN QOŞUL, LAYİHƏ, BİRLİK, DİVİDE, VB.).
Cədvəl Sütunu tərifi, İbtidai Açar tərifi, İstinad məhdudiyyəti tərifi yaradın.
Məlumat növləri (smallint və integer, float, decimal cha və varchar, vaxt və tarix, qrafik və blob.
Dəyişdirən CƏDVƏL ifadəsi DAMLA CƏDVƏL ifadəsi YARATDIĞI BƏYANAT YARADICI İNDEKSİ VƏ DAM İNDEX Bəyannamələri Məlumat manipulyasiyası. Sütun adlarını seçmə, bəyanat, məhsul seçin, qoşulun. KOMANDIRI TƏKLİF EDİN və ƏLAVƏ EDİN Bəyanatı silin.
EMBEDDED WS = COBOL və proqramlaşdırma dilləri ilə istifadə olunan SQL.

ADCSM 216 İDARƏ İQTİSADİYYATI VƏ STATİSTİK PAKET
SOSİAL ELMLƏR ÜÇÜN (SPSSO)

A. İDARƏ İQTİSADİYYATI
İdarəetmə iqtisadiyyatı, tərifləri, mikroiqtisadi nəzəriyyə və iş qərarları. Ticarət məqsədləri. Məqsəd olaraq mənfəət. İnvestisiya qərarları. İnvestisiya qiymətləndirmə üsulları, xərc-fayda təhlili. Qiymət siyasəti ilə əlaqəli məsələlər.

B. SOSİAL ELMLƏR ÜÇÜN STATİSTİK PAKET (SPSSO)
1. Bir baxışda SPSSO.
2. Məlumatların toplanması. Paylanmış analiz. Məlumatların idarə olunması.
Məlumat faylları ilə iş. Məlumat redaktorundan istifadə.
3. Statistik təhlil.
4. Hesabatlar.
5. Təsviri statistika. Vasitələri müqayisə edin. Əlaqələndirin. Reqressiya Analizi.
6. Məlumatların azaldılması.
7. Parametrik olmayan testlər.
8. Qrafik Analiz.


ADCSM 218 TƏŞKİLATLI DAVRANIŞ VƏ İNSAN
ƏLAQƏLƏR

Tarixi inkişaf: insan münasibətlərinin hərəkəti, X nəzəriyyəsi və Y nəzəriyyəsi (bax: Z nəzəriyyəsi), idarəetmə yanaşmaları, klassik və müasir təşkilat nəzəriyyələri insan motivasiyası şəxsiyyət inkişafı nəzəriyyəsi qrup dinamikası və qeyri-rəsmi təşkilat. Liderlik və güc dinamikası davranış, məyusluq və münaqişə dinamikası. Dəyişikliyin təsiri.


ADCSM 220 VERİ YAPISI VƏ VERİ BAZASI MİMARLIĞI /
TƏDBİRLƏR

A. VERİ YAPISI VƏ VERİ BAZASI İDARƏ SİSTEMLƏRİ
1. VERİ YAPISININ KONSEPTİ
Məlumat quruluşunu müəyyənləşdirin Məlumat atributları, ad dəyəri və aralığı, müəyyənləşdirmə üçün vahidlər
Məlumatların öyrənilməsi üçün alət. Sifariş verilmiş siyahı. Sadə əlaqəli siyahılar. Simli quruluş.
2. VERİ BAZALARININ ÜMUMİ KONSEPSİYASI
Verilənlər bazası əlaqəli bir verilənlər bazası paketi olaraq Verilənlər bazasına DOS-dan daxil olmaq Database Assist və Command Assist-in istifadəsinin iki rejimi Pull-down menu Verilənlər bazası (verilənlər bazası) (. Dbf), kataloq (.cat), Index (.ndx) əmr və prosedurdakı fayl növləri (.prg), format (.fmt), etiket (.lbl), yaddaş (.mem), sorğu (.qry), Bax (.vue), hesabat (.frm), mətn (.txt). .Dbf, .frm və .lbl fayllarının quruluşuna vurğu. Verilənlərin daxil edilməsi Məlumatların redaktə edilməsi / saxlanılması / tərk edilməsi Fayl təşkilatı Sırala / İndeks Etiket fayllarının yaradılması Hesabat sənədinin redaktə edilməsi Hesabat sənədinin çapı İbtidai verilənlər bazası proqramlaşdırmasına giriş.
B. VERİLƏRİN YAPI VƏ SAKLAMA
1. VERİ YAPISI VƏ SAKLAMA CİHAZLARI.
2. VERİLƏRİN DEPOLANMASI VƏ VERİLƏRİN İŞLƏNMƏSİ MİMARLIQLARI
Giriş, Müştəri / server, Paylanmış verilənlər bazası, Hibrid Memarlıq.
3. HERARXİK VƏ Şəbəkə modelləri
Giriş, Hiyerarşik model, Şəbəkə (CODASYL) modeli Məlumat çıxarılması.
4. ƏLAQƏLİ MODEL
Bütünlük qaydaları, manipulyasiya əlaqəli cəbr əməliyyatları və operatorları.
5. OBYEKTLƏ OLDUĞUN DBMS
Giriş, OO Konsepsiyaları. Niyə OO? Davamlı obyektləri OO DBMS modelləşdirən obyektlər və informasiya sistemləri.

ADCSM 221 ARAŞDIRMA LAYİHƏSİ
(İdarəetməli Kompüter Diplomuna baxın)

MS-DOS / WINDOWS, MS-DOS BİLGİSAYAR TƏTBİQLƏRİNDƏ Sertifikat
Ümumi giriş
- Kompüterin təsnifatı: mikro, mini və əsas kompüter
- Kompüter: 3 əsas komponent - GİRİŞ, ÇIXDI & İŞLEMÇİ (CPU)
- Əməliyyat sistemi kompüterdəki bütün proqramların həddindən artıq meneceri kimi.
- Təchizat və proqram təminatı
- C: /> isteminin və A: /> isteminin mənası
- Önyükləmə və ya açılış
- Fayl adı, fayl uzantıları, standart sürücü, MS-S DOS əmrləri
- Daxili əmrlər
- Parametrləri olan Dir (ectory) (/ p, / w), c / s, tarix, vaxt, silmək, adını dəyişmək, kopyalamaq, ağac, növlər, silmək
- Xarici əmrlər
- Format, diskopiya, ehtiyat nüsxə, bərpa, yol, (AUTOEXEC.BAT)
Kataloqlar
- Bir kataloq nədir?
- Bir kataloq yaratmaq
- Bir qovluğa keçid
- Bir rejissorluğun silinməsi

Pəncərələr
- Windows 98-ə giriş
- Windows 98 başlayır
- Qrup və əşyalar konsepsiyası
- Qovluq və Dosyalar Konsepsiyaları
- Masaüstü İdarəetmə
- Nişanlar və Windows (Qısayolların yaradılması)
- Əsas parametrlər
- Proqramlar işləyir
- Proqramlar arasında çox keçid arasında keçid
- Fayl idarəetməsi
- Disk İdarəetmə
- Tətbiqin quraşdırılması və silinməsi
- Çap
- Çıxış proseduru
- Faylları və qovluqları tapmaq

- BASIC-in tam mənası
- Ümumi Proqramlaşdırma Konsepsiyaları
- BASIC proqramının quruluşu
- Əsas simvol dəstləri, Sabitlər, Simli Sabitlər, Rəqəmsal Sabitlər,
Dəyişənlər
- Hesab əməliyyatları
- Bəyanat edək
- GİRİN, OXUYUN
- Çap et, LPRINT
- RUN Bəyanatı
- SİYAHI, LLIST
- Diziler (Tək / İki Ölçülü Diziler)
- Təkrarlamalar
- Funksiyalar və alt proqramlar
- DIM bəyanatı
- BƏYANATI QAYDA
- RND funksiyası
- Ardıcıl bir faylın yaradılması
- Açıq, Bağla ifadəsi
- TAB, Dallanma və Döngə
- Bir faylı yükləyin və bir faylı qeyd edin

MS-söz
- Word-prosessor kimi MS-WORD
- MS-WORD başlayır
- MS-WORD Ekran başlığı çubuğu, alət çubuğu, iş sahəsi, sürüşmə çubuğu və vəziyyət çubuğu
- Redaktə
- Sənəd yazmaq
- Geri istifadə edin və düymələri silin
- Xəttin silinməsi (Ctrl + son)
- Məcbur et və davam et / Çıx
- Mətn görünüşü və ölçüsü
- Format əmri
- Xətti format
- Səhifə formatı
- Sənəd
- Digərləri - Overstrike
- Mətnin çevrilməsi
- Cari sənəd / sənəd2-yə sənədin alınması
- BLOCK / HAREKET əmri
- SWITCH əmri
- Şrift Komutu
- Çap et
- YAZILMA Yoxlanışı / Thessarus
- Cədvəllərin yaradılması / redaktəsi
- Cədvəllərdə riyazi funksiyalar
- Poçt birləşməsi
- Dipnot və Qeyd

MS-EXCEL
- Başlayırıq
- MS-EXCEL-in məqsədi və komponentləri
- Giriş / Redaktə
- Məlumat növləri - rəqəmlər (dəyər), düstur və etiketlər.
Riyazi funksiyalar
- Riyazi işarələrdən istifadə edərək sadə hesablamalar
- Aralıq Etiketi, Formatlaşdır, Əsaslandır
- İş səhifəsinin çap edilməsi
- Verilənlərin qrafik təsviri - Excel əsas funksiyalarına ümumi baxış
- Onlayn çap olunmuş formanın yaradılması
- Düsturlar yaratmaq və İş kitablarını yoxlamaq
- Qrafiklərin yaradılması və istifadəsi
- Xəritədə məlumatların yaradılması və istifadəsi
- Excel verilənlər bazası yaradılması, sorğu və məlumatların alınması
- Siyahılar və Cədvəllərdəki məlumatların ümumiləşdirilməsi
- Məlumat təhlili əməliyyatları
- Analiz əməliyyatları
- Statistik Məlumat Analizi
- Proqramlar arasında məlumat və qrafika mübadiləsi
- Tapşırıqlar-Makroların avtomatlaşdırılması
- Excel-in fərdiləşdirilməsi.

Verilənlər bazalarının ümumi konsepsiyası
- Bir əlaqəli verilənlər bazası paketi olaraq Dbase
- DOS-dan Dbase-ə daxil olmaq
- Dbase Assist və Command istifadə edilməsinin iki rejimi
- Assit Pull-down menyusu
- dbase (verilənlər bazaları) (.dbf), Kataloq (.cat), İndeksdəki fayl növləri
(.ndx), əmr və prosedur (.prg), format (.fmt), etiket (.lbl),
yaddaş (.mem), sorğu (qry), baxış (.vue), hesabat (.frm), mətn
(.txt) .dbf, .frm və .lbl sənədlərinə vurğu.
- Faylların quruluşu
- Məlumatların redaktə edilməsi
- Qənaət
- Fayl Təşkilatı
- Etiket faylı yaradılması
- Hesabat sənədinin yaradılması / redaktəsi
- Hesabat sənədinin çap edilməsi
- İbtidai dbase Proqramlaşdırmaya giriş.
MS-ACCESS-in DBMS kimi istifadəsi.
SOSİAL ELMLƏRDƏ aspirant proqramları

ASPİRANS PROGRAMLARI: 2 və ya 3 Dövr

1) aspirantura DİPLOMASI: 2 Dövr
i) Mühasibat
ii) Bank işi və maliyyə
iii) Biznes İdarəetmə
iv) Kompüter Elmləri və Texnologiyaları (3 semestr)
v) Təhsil
vi) Marketinq
vii) Satınalma və Təchizat
viii) Katiblik İdarəsi
ix) Statistika
x) Nəqliyyat

2) Məzun Sonrası DƏRƏCƏ PROGRAMI: 3 Dövr

i) İş İdarəetmə Magistridir
ii) İş İdarəetmə-Mühasibat Uçotu
iii) İş İdarəetmə-Marketinq magistri
iv) Bank işi və maliyyə magistri
v) Dövlət İdarəetmə Ustası
vi) Təhsil üzrə magistr
vii) Hüquq Magistri (LL.M)
Aspiranturanın tədris proqramı
GİRİŞ
Aspirantura diplomu / dərəcəsi müəssisəsi çoxsaylı sənayemizin artan tələbatını və arzularını ən yüksək idarəetmə səviyyəsində ödəmək üçün təsis edilmişdir.
Həm özəl, həm də dövlət parastatallarının qarşılaşdıqları iştirakçı komplekslərindəki müxtəlif problemlər inkişaf etmiş və praqmatik idarəetmə təlim proqramları tələb edir. Müəssisənin əsas məqsədi müasir idarəetmə metodlarının tətbiqi ilə qərar qəbul edənlərə gündəlik idarəetmə problemlərinin daha dəqiq və effektiv həll olunmasına kömək etməkdir. Bu baxımdan, idarəetmə elmləri üzrə aspirantura proqramlarının qurulması, Nigeriya iqtisadiyyatında yüksək səviyyəli işçi qüvvəsi çatışmazlığı problemlərinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş texnoloji bir vəziyyətdir.

MƏQSƏDLƏR
Mühasibat və İdarəetmə Elmləri ixtisası üzrə aspirantura proqramları, fərdi insanlara tipik dinamik sənaye mühitinin müasir gün problemlərini qarşılamaq üçün idarəetmə problemlərini necə təsirli şəkildə həll edəcəklərini öyrətməkdir. Proqramların digər spesifik hədəflərinə digərləri daxildir:

(i) Təşkilatların idarəçiliyində problemi həll etmə münasibətini aşılamaq.
(ii) Qərar verməyin əsas alətlərini və konsepsiyalarını öyrətmək və şagirdləri idarəetmə problemlərinin həllinə tətbiq olunmalarına öyrətmək.
(iii) Xüsusi idarəetmə problemlərinin qiymətləndirilə biləcəyi daha geniş bir sosial-iqtisadi sahə təmin etmək.
(iv) Qərarların asanlaşdırılmasında fərdlər tərəfindən tələb olunan idarəetmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək.


Məzuniyyət sonrası diplomu: MGT ELMLƏRİ

DERS KODU DƏRSİN ADI KURS VƏZİTƏSİ

PGD ​​601 Mühasibat və Audit MGT 3
PGD ​​603 Maliyyə İdarəetməsi 3
PGD ​​605 İdarəetmə İnformatikası 3
PGD ​​607 Mnagerial İqtisadiyyat 3
PGD ​​609 Kəmiyyət Texnikası 3
PGD ​​699 Tədqiqat Layihəsi 6
21 vahid

(A) MALİYYƏ İDARƏ EDİLMƏSİ İxtisası
PGD ​​602 ​​Biznes Maliyyəsi 3
PGD ​​604 Dövlət Maliyyəsi 3
PGD ​​606 İnvestisiya Analizi və Portfel İdarəetmə 3
PGD ​​608 Maliyet uçotu 3
PGD ​​612 Vergi 3
15 vahid

(B) İDARƏETMƏ İŞLƏRİ İXTİSASİ
PGD ​​614 İdarəetmə və Təşkilat Davranışı 3
PGD ​​616 Dövlət Sektorunun İdarə edilməsi 3
PGD ​​618 Sahibkarlıq 3
PGD ​​620 Əməliyyatlar və İstehsalat İdarəetməsi 3
PGD ​​622 Şəxsi İdarəetmə 3
15 vahid

(C) mühasibat ixtisası
PGD ​​624 Mühasibat 3
PGD ​​626 İdarəetmə Mühasibatı 3
PGD ​​628 Audit və Təhqiqat 3
PGD ​​630 Vergi 3
PGD ​​632 Dövlət Sektoru Mühasibatı 3
15 vahid

(D) İDARƏ BİLİŞİMİ İSTİFADƏSİ

PGD ​​634 Məlumatların İşlənməsi və Qiymətləndirilməsi 3
PGD ​​636 Proqramlaşdırma və Məlumat Sistemi 3
PGD ​​638 Kompüter Konsepsiyası 3
PGD ​​640 Kompüter sənədləşdirmə və rabitə sistemi 3
PGD ​​642 İnformasiya Sisteminin Təhlili və Dizaynı 3
15 vahid

Mgt-də PGD. Elm Kursunun Təsviri
PGD ​​601 Mühasibat və audit prinsipləri
Mühasibat uçotunun mühasibat uçotunun əsas nəzəriyyəsi
Daxili və xarici audit praktikasının əsas nəzarəti nəzəriyyəsi.

PGD ​​602 ​​Biznes Maliyyəsi
Fondların mənbələri və istifadəsi istehlak-investisiya problemləri daxili və xarici maliyyələşdirmə qərarlarının faiz dərəcələri bazar nisbəti.

PGD ​​603 / MBA 705 Əsas Maliyyə İdarəetməsi (bax MBA 703)

PGD ​​604 Dövlət Maliyyəsi
Hökümətdə maliyyələşdirmənin əsas konsepsiyaları, planlaşdırma və planın tətbiqi ilə əlaqəsini büdcələşdirmək, inkişaf üçün bütöv planlaşdırma, proqramlaşdırma və büdcə sistemi.

PGD ​​605 / MBA 701 Əsas İdarəetmə İnformatika
İnformasiya anlayışları, informasiyanın işlənməsinə kompüter tətbiqi, insan informasiya prosessorları kimi sistemlərin konsepsiyası və informasiya sistemi, qərar qəbuletmə, məlumat sistemləri üçün anlayışlar.

PGD ​​606 İnvestisiya Analizi və Portfel İdarəetmə
Qiymətli kağızlar bazarının işlənməsi, kapital bazarı nəzəriyyəsi və səhmlərin və istiqrazların səmərəli bazar nəzəriyyəsinin qiymətləndirilməsi, portfel analizi seçimində maliyyə nəzəriyyələrinin tətbiqi və digər investisiya zəmanətləri, opsionlar və əmtəə ticarətinin fəaliyyət qiymətləndirmə təhlili.

PGD ​​607 İqtisadiyyat
İstehsal faktorları, tələb, təklif və qiymət nəzəriyyəsi, iqtisadiyyatda qaynaq bölgüsü qərarı, milli iqtisadiyyat və dairəvi gəlir axını milli gəlir nəzəriyyəsi və firmanın siyasət məsələləri nəzəriyyəsi, mükəmməl rəqabət, inhisar, oliqopoliya və ikili beynəlxalq ticarət və ticarət siyasəti.

PGD ​​608 Maliyet Mühasibatı
Maliyyət konsepsiyalarının müvafiq xərclər ölçüsü, artan və marjinal xərclər, fürsət xərcləri, iş büdcəsi və büdcə nəzarətinin hazırlanması, şərhi və təqdimatı.

PGD ​​609 Kəmiyyət Təhlili
Tezlik bölgüsü, mərkəzi meyllər və dispersiya ölçüləri, ehtimal seçmə üsulları xətti korrelyasiya vaxt seriyası və reqressiya təhlili.

PGD ​​610 Audit
Auditin daxili və xarici auditinin rolu, mahiyyəti və məqsədi, "həqiqi və ədalətli" anlayışlar, auditorun müstəqilliyi, auditorların səhmdarlarla və digər maliyyə hesabatı istifadəçiləri ilə əlaqəsi.

PGD ​​614 İdarəetmə və Təşkilat Davranışı
Davranışçı Elm anlayışları, insan resurslarını təşkilati hədəflərə yönəltmək üçün iş bölgüsü və təşkilati quruluşun idarəedilməsi və təşkilati fəaliyyət koordinasiyasının müddəti.

PGD ​​616 Dövlət Sektorunun İdarə Edilməsi
Dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi dövlət xidmətlərinin funksiyaları dövlət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi təşkili və mərkəzi şöbələrin idarə edilməsi.

PGD ​​618 Sahibkarlıq
Sahibkarların mənası, rolları və keyfiyyətləri. Yeni layihələrin qərar nəzəriyyəsi analizinə əsaslanan iş qərarı alan iş mülkiyyətinin əsas idarəetmə funksiyaları növləri.

PGD ​​620 Əməliyyat / İstehsalat Rəhbərliyi
Əməliyyat və istehsalın idarəedilməsi məhsulu və proses dizaynı potensialının planlaşdırılması və planlaşdırılması, keyfiyyət planlaşdırması və nəzarət inventar idarəsi haqqında əsas anlayışlar.

PGD ​​622 Personal İdarəetmə
İşçi qüvvəsini idarə edən işçi qüvvəsi planlaşdırması, iş dizayn qiymətləndirmə sistemi işçilərinin məlumat sistemləri.

PGD ​​624 Maliyyə Mühasibatı
Hesablar amortizasiya hesabları əsas vəsaitlərin ortaqlıq alqı-satqısı nəzəriyyəsi, məhdud şirkətlərin qiymətləndirmə ləğvi mühasibat tələbinin qudvil metodları, ticarət nəzarəti hesablarının alınması, birləşməsi və udulması.

PGD ​​630 Vergi
Vergitutmanın mahiyyəti və mənşəyi birbaşa və dolayı vergitutma mütərəqqi, mütənasib və regresiv vergilər ticarət vergitutma kapital köçürmə vergi kapitalı qazanc vergisi neft mənfəət vergisi ƏDV.

PGD ​​632 Dövlət Sektorunun Mühasibatı
Qeyri-kommersiya təşkilatı üçün əsas mühasibat Nigeriyadakı dövlət mühasibatlığının dövlət mühasibat quruluşunun əsas xüsusiyyətləri xəzinə audit şöbəsi konsolide gəlir fondu, kapital və inkişaf fondu planlaşdırma proqramlaşdırma və büdcə sistemi (PPBS).

PGD ​​638 Kompüter Konsepsiyası
Kompüter əsasları mərkəzi proqnozlaşdırma vahidləri giriş / çıxış cihazları məlumat daxil etmə və xüsusi oxu cihazları saxlama kompüter təsnifatı.

PGD ​​634 Məlumat İşlənməsi və Kompüter Tətbiqi
Məlumatların məlumat və məlumat dəyəri, məlumatların işlənmə sistemlərindəki inkişaf tendensiyaları və kompüter işləmə rejimləri, informasiya sistemləri anlayışları.

PGD ​​636 Proqramlaşdırma və Məlumat Sistemi
İnformasiya texnologiyaları, ofis avtomatlaşdırılması ümumi proqramlaşdırma konsepsiyası proqramlaşdırma tətbiqləri - MS-EXCEL, Dbase.

PGD ​​640 Kompüter, Dosyalama və Rabitə Sistemi
Məlumat rabitəsi, qeydlərin idarə olunması, qeyd sənədinin yaradılması məlumat bazasının idarə edilməsi, qeyd idarəetmə proqramları, kompüter şəbəkəsi.

PGD ​​642 İnformasiya sisteminin təhlili və dizaynı
Sistem məlumatları, sistem təhlili anlayışları, sistem dizaynı, metodologiyalar, kompüter məlumat sistemlərində sistem sənədləri təhlükəsizliyi.

BİZNES İDARƏSİ (MBA) MAĞAZALARI

İST SEMESTER KURSU
Vahidlər

MBA 701 İdarəetmə İnformatikası 3
MBA 703 İdarəetmə İqtisadiyyatı 3
MBA 705 Əsas Maliyyə İdarəetməsi 3
MBA 707 Kəmiyyət Texnikaları 3
MBA 709 Maliyet Mühasibatı 3
15 vahid

MBA 702 İş Statistikası 3
MBA 704 Maliyyə Mühasibatı 3
MBA 706 Marketinq İdarəetmə 3
MBA 708 Təşkilat Təhsili və İdarəetmə 3
MBA 710 Biznes Siyasəti 3
15 vahid

(A) ƏMƏLİYYATLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ İXTİSASİYYƏTİ

MBA 711 İstehsal və İnventarlaşdırma İdarəetmə 4
MBA 713 Keyfiyyətə Nəzarət və Sənaye Statistikası 3
MBA 715 Bitki Layihəsi və Material İstifadəsi 3
MBA 717 İstehsalın Planlaşdırılması və Sıralaması 3
MBA 719 Əməliyyat Tədqiqatı 4
17 vahid

(B) PAZARLAMA İDARƏ EDİLMƏSİ TƏHSİLİ

MBA 721 Qabaqcıl Marketinq 3
MBA 723 İstehlakçı Davranışı 3
MBA 725 Reklamçılığı 3
MBA 727 Marketinqdə Kəmiyyət Təhlili 3
MBA 729 Proqnozlaşdırma 3
MBA 731 Yer Nəzəriyyəsi 3
18 vahid

(C) MALİYYƏ İDARƏ EDİLMƏSİ İxtisası KURSU
Vahidlər

MBA 733 Maliyyə Təhlili və nəzəriyyəsi 3
MBA 735 Maliyyə İdarəetmə və Siyasət 3
MBA 737 İnvestisiya Təhlili 3
MBA 739 Maliyyə Hesabatı Təhlili 3
MBA 741 Təhlükəsizlik Qiymətləndirmə və portfel seçimi 3
MBA 743 Beynəlxalq Ticarət Maliyyəsi 3
21 vahid

MBA 745 İdarəetmə İnformasiya Sistemləri 3
MBA 747 Data Processing İqtisadiyyatı 3
MBA 749 Sistem 3 metodları və üsulları
MBA 751 Simulyasiya nəzəriyyəsi və tətbiqi 3
MBA 753 İdarəetmədə Kompüter Tətbiqləri 3
MBA 755 Proqram İnkişaf Nəzəriyyəsi və Təcrübəsi 3
18 vahid

MBA 799 Yenidən Axtarış Layihələri 6 Vahid


MASTERS PROGRAMLARI - DERS TƏSVİRİ

MBA 701 Əsas İdarəetmə İnformatikası
İnformasiya prosessoru sistemləri kimi insanları məlumat emalına informasiya kompüteri tətbiqetmə anlayışları və informasiya sistemləri üçün məlumat sistemləri üçün qərar qəbul etmə anlayışları.

MBA 702 İş Statistikası
Təsviri statistika ehtimal paylanmasının qiymətləndirmə problemləri regresiya və korrelyasiya təhlili hipotez testi. Hər bir statistik konsepsiya qiymət nəzarəti, subsidiyalar, vergilər və tariflər kimi siyasətlərlə izah olunur.

MBA 705 Əsas Maliyyə İdarəetməsi
Niyə fərdlər məhsuldar imkanlara sərmayə qoyaraq sərvət yaratmağa borc verirlər? İnvestorlar firma sərmayəsini və maliyyələşdirmə qərarlarını, istehlak / investisiya problemlərini gözlənilən fayda nəzəriyyəsindən istifadə edərək istehlakçı portu-folio seçim problemləri bazar riskini qaytarma münasibətləri və risk aktivlərinin qiymətləndirilməsini necə qiymətləndirirlər. Əməliyyat funksiyaları məhsul və xidmətlərin dizaynı proqnozlaşdırma prosesi dizayn potensialının planlaşdırılması və inventar idarəetmə işçi qüvvəsi idarəetmə keyfiyyətinə nəzarət planlaşdırma.

MBA 706 Əsas Marketinq İdarəetmə
Marketinq anlayışları, marketinq siyasətinin marketinq siyasətinin təşviqi siyasəti və paylama marketinq strategiyası və marketinq funksiyaları təşkilatının planlaşdırma idarəetməsi, kadr məlumatları və nəzarəti.

MBA 707 Kəmiyyət üsulları
Xətti proqramlaşdırma üsulları atama problemləri qərar nəzəriyyəsi, Markov nəzəriyyəsi analizi növbə nəzəriyyəsi simulyasiyası.

MBA 708 Təşkilat Nəzəriyyəsi və İdarəetmə
İdarəetmə planlama və qərar qəbuletmə ilə tənzimləmə funksiyasına rəhbərlik edən təşkilat funksiyası.

MBA 709 Əsas İdarəetmə Mühasibatı
İdarəetmə mühasibat xərcləri uçotu analizinin mahiyyəti və həcmi, işin maliyyə tələblərinə aiddir kapital xərcləri təkliflərinin maliyyə qiymətləndirmə mənbələri kapital xərcləri zərər analizi nəzarəti və marginal maya dəyəri diferensial maya dəyəri standart dəyəri və idarəetmə üçün maliyyə hesabatının varyans analizi metodu.

MBA 710 Biznes Siyasəti
Strateji idarəetmə məhsulu / bazar port-folio təhlili əməliyyatları idarəsi və böyümə və texnologiyanın korporativ strategiya idarəsi, çevrilmə strategiyaları konsepsiyası və prosesi, bu günün idarəetməsində kompüterin rolu, iş mühiti interfeysi əmək, istehlakçı, hökumət , texnologiya, tədarükçülərin birləşməsi və satın alma qıtlığı.

MBA 711 İstehsal və İnventarlaşdırma İdarəetmə
Ümumi mənbələrin planlaşdırılması, əsas istehsal cədvəli, potensial planlaşdırma təhlükəsizliyi ehtiyatlarının təyini tələbi, inventar modellərinin inventar rəhbərliyinin nəzərdən keçirilməsi, xidmətin mənası, məcmu inventar rəhbərliyindəki örtük xərclər.

MBA 713 Keyfiyyətə Nəzarət və Sənaye İstatistikləri
Qəbul seçmə (atributları və dəyişkənləri üzrə) yoxlama proqramı nisbətlərə, vasitələrə və fərqlərə aid qrafiklərin qiymətləndirilməsini, varyans analizini (ANOVA) nəzarət edir.

MBA 715 Bitki Layihəsi və Material İstifadəsi
Model və texnikanın dizaynı və qurulması üçün istifadəsi
- xətt planları və axın xətti sistemi
- proses düzeni
- qrup düzeni
- çevik istehsal sistemləri.

MBA 719 Əməliyyat Tədqiqatı
Xətti proqramlaşdırma, problemlərin hazırlanması, kompüter proqram həlləri məqsəd proqramlaşdırma layihəsi planlaşdırma CPM, PERT GERT dinamik proqramlaşdırma stoxastik model ehtimallar inventar modelləri, növbə sistemlərinin qərar modelləri.

MBA 721 Qabaqcıl Marketinq
Marketinq qərarlarının mahiyyəti və mürəkkəbliyi marketinq problemlərində mövcud modellərin faydalılığının analitik modellərinin qiymətləndirilməsinə və marketinq idarəetməsi üçün əlaqəli ölçülərə çevrilir.

MBA 723 İstehlakçı Davranışı
İstehlakçı davranışının qavrayış və üstünlük təhlili münasibətinin ölçülməsi və təhlili, qeyri-konqresiv yanaşmanı, həyat tərzinin təsirini və qrup qərar qəbulunu dəyişdirir.

MBA 725 Reklam
Reklamın marketinq əlaqələrinin müxtəlif aspektlərinin səmərəli bir şəkildə əlaqələndirilməsini təmin edən davranış və kəmiyyət alətləri, reklamın sosial şərtlərində reklamın ictimai nəticələri ilə əlaqədardır.

MBA 727 Marketinqdə Kəmiyyət Analizi
Satış təhlili və proqnozlaşdırma məhsul qərarları qiymət bölgüsü və reklam qərarları analizin mərkəzində mövcud modellər, model hazırlanması və tətbiqi məsələləri dayanacaq.

MBA 729 Proqnozlaşdırma
Seçilmiş proqnozlaşdırma metodologiyaları üst-üstə hamarlama Box-Jenkins metodu ekonometrik modellər zaman seriyası təhlili ayrı və tətbiq olunur.

MBA 731 Yer Nəzəriyyəsi
Klassik və nağd idarəetmənin firmaların nəzəri modellərinin optik yerləşməsi ilə əlaqəli iqtisadi nəzəriyyədə yer ölçüsünün öyrənilməsi.

MBA 733 Maliyyə Təhlili və nəzəriyyəsi
Portfel nəzəriyyəsi və kapital aktivlərinin qiymətləndirmə modeli bazar səmərəliliyi kapital büdcəsi və opsion qiymət nəzəriyyəsi və bölüşdürülən siyasət asimmetrik məlumatlar və siqnal birləşmələri və təhvil vermə təklifləri, qiymətləndirmə və nağd pul idarəsi.

MBA 735 Finansal İdarəetmə və Siyasət
MGS 633-ə əsaslanan məhkəmə araşdırmaları, Nəticə olaraq, MGS 633, əlavə araşdırmalar üçün əvvəlcədən tələb olunan bir hesabatdır.

MBA 737 İnvestisiya Analizi
Sərmayə büdcələmə problemləri, investisiya seçmə prosedurlarının həyata keçirilməsi və qeyri-müəyyənlik şəraitində və / və ya qeyri-kamil bazarlar şəraitində fayda-analiz təhlilində faydalılığının qiymətləndirilməsi.

MBA 739 Maliyyə Hesabatı Təhlili
Maliyyə hesabatları təhlilinin mexanikası kapital bazarı nəzəriyyəsi və kapital aktivlərinin qiymətləndirmə modellərinin vaxt seriyası xüsusiyyətləri mühasibat gəlirlərinin analizi və idarəetmə proqnozları kapital qiymətləndirmə modelləri və mühasibat məlumatları uçot nömrələri və mühasibat məlumatları ilə kredit bazarı risk qiymətləndirməsi mühasibat uçotunun təsirləri mühasibat nömrələrinin təsirləri barədə məlumat.

MBA 741 Təhlükəsizlik Princing və Portfel Seçimi
Kapital aktivləri qiymət modelinin genişləndirilməsi Equlibrium qiymətləri modellərinin empirik sənədləri marketinq səmərəliliyi nəzəriyyəsi və dəlillər variant princing nəzəriyyəsi və sübutlar opsion qiymət nəzəriyyəsinin zəmanət konvertasiyalarının qiymətləndirilməsinə tətbiqi, düzgün buraxılışlar, həddən artıq borc istiqraz qiymətləri müddəti əmtəə bazarları və fyuçers müqavilələri arbitraj qiyməti nəzəriyyə.

MBA 743 Beynəlxalq Biznes Maliyyəsi:
Xarici valyuta qeyri-müəyyənlikləri və bunları əvəzləşdirmək və ya minimallaşdırma yolları, çoxmillətli şirkətlər daxilində maliyyə idarəçiliyi, çoxmillətlilikdən irəli gələn məhdudiyyətlər və imkanlar AEC maliyyə bazarları - AEC valyutası və ECOWAS maliyyə bazarlarını bağlamaq - ECOWAS valyuta və istiqraz inkişaf maliyyəsi.

MBA 745 İdarəetmə Sistemi
Əsas şərtlərdə paylanmış işlənmədə əvvəlki və cari inkişaflar, tətbiqetmə, paylanmış sistemin şəbəkə nümunələri, gələcək inkişaf.

MBA 747 Data Processing İqtisadiyyatı
İqtisadi qiymətləndirmə, xərclər-fayda təhlili və faydalanma üçün əsas məlumat sistemləri kimi firmalara baxılması üçün bir çərçivənin inkişafı.

Harmattan və Yağış Dövrü Tədris Vaxtı - Cədvəl hər semestrin əvvəlində tələbələrə qeydiyyatdan keçə biləcəyi seçmə fənlər, xüsusən seçmə kurslarında rəhbərlik etmək üçün hazırlanacaqdır. Harmattan və Yağış Dövrü İmtahanı 'Zaman Cədvəli, hər imtahan başlamazdan ən azı iki həftə əvvəl tələbələrin istifadəsinə veriləcəkdir.

(i) Senat bütün kollec imtahanlarına nəzarət və ümumi mülahizəyə sahib olacaq və bu funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım ola biləcək səlahiyyətləri həyata keçirəcəkdir.

(ii) Senat, bütün imtahanların təşkili və inzibati tənzimləmələrin təfərrüatlarına cavabdehdir. Bu funksiyaların yerinə yetirilməsində kömək üçün İmtahan üzrə alt komitə quracaqdır. Qeydiyyatçı və ya onun namizədi Alt Komitənin katibi olacaqdır.

(iii) Yuxarıda göstərilən (ii) bəndində olduğu kimi Senatın İmtahanlar Komitəsi vasitəsi ilə həyata keçirilən Senatın üstün nəzarətinə əsasən, Kollec imtahanı müvafiq Kollec / Bölmə Şurasının tövsiyələri əsasında Senat tərəfindən təyin olunmuş Müayinə Şöbələri tərəfindən aparılır.

(iv) Senat, hər hansı bir məsələnin imtahan keçirilməsindən və ya təşkilatdan və imtahanlar üçün tənzimləmələrdən biri olub olmadığını təyin edəcəkdir.

KOLLEJ İMTAHANININ TARİXLƏRİ

(i) Senat, Rektorlar Komitəsinin və HOD'ların tövsiyəsi ilə bütün Dövr imtahanlarının tarixlərini təyin / təyin edəcəkdir. Bu cür tarixlər Kollec Təqvimində dərc ediləcək və dərc edildikdən sonra, Senatın təsdiqlədiyi qərarlar istisna olmaqla dəyişdirilə bilməz.

(ii) İmtahanlar, o dövrdə təqdim olunan bütün kurslar üçün Kollec imtahanlarının hər semestrin sonunda keçirilməsini təmin etməli və kafedra müdirinə dəqiq mənbələr və ya onlar tərəfindən qoyulmuş sual vərəqələrində istifadə olunan müəllif hüquqları ilə qorunan materialları təqdim etməlidirlər.

(iii) Sual bülletenləri oxunaqlı şəkildə yazılmalı və ya imtahan verən şəxs tərəfindən təyin olunmuş formalarda şəxsən yazılmalıdır.

(iv) Hər fənn üzrə dərs nömrəsi və sənədin adı, Kollec El kitabındakı rəqəmlərə və başlığa uyğun olmalıdır.

Hər mövzuda Baş Mütəxəssis sual vərəqələrinin düzgünlüyünə cavabdehdir. Baş imtahan rəhbəri və ya Kollec imtahanında iştirak edənlərdən biri düzəldilmiş bütün sübutları imzalamalıdır.

Sual vərəqələrində xəritələr, rəsmlər, fotoşəkillər, eskizlər və çoxalma üçün lazım olan hər hansı bir material bildirişsiz çoxaldıla bilən və sual vərəqələri ilə birlikdə təqdim edilməli bir formada olmalıdır.

(7) İmtahandan imtahan bitənə qədər bütün mərhələlərdə sual bülletenlərinin sirrini qəti şəkildə qorumaq tələb olunur. Sual bülletenlərinin məzmunu, eyni mövzuda imtahan verən yoldaşlar və ya Kollecin sual bülletenləri ilə məşğul olmaq üçün xüsusi təyin edilmiş bir vəzifəli şəxsdən başqa heç kimə açıqlanmamalıdır.

(8) Baş Mütəxəssis qeyd olunan cavab ssenarilərinin mümkün olduğu halda Xarici Mütəxəssislərə çatdırılmasını təşkil edəcəkdir. Ssenarilər heç bir halda poçtla göndərilməməli və ya xaricə göndərilməməlidir.

(9) Kollec İmtahanı üçün səlahiyyətli sxem Senat tərəfindən təsdiqlənmişdir və bu sxemə ciddi şəkildə riayət olunmasını təmin etmək Kurs Müayinəsinin məsuliyyətidir.

İmtahan başa çatdıqdan sonra şöbə müdiri və ya baş imtahan iştirakçıları cavab skriptlərini saxlayacaqlar.

KOLLEJ İMTAHANI ÜÇÜN QEYDİYYAT

Kollec imtahanına namizəd, imtahan tarixindən ən azı bir il müddətində imtahan tarixindən ən azı bir il müddətində qeydiyyatdan keçməli, qeydiyyatdan keçmə formasında imtahan keçirilməlidir. Doldurulmuş qeyd forması, tələbənin mənsub olduğu Kollec / Bölmə Məmuruna bu cür kurslara qeydiyyat üçün nəzərdə tutulmuş son tarixdən gec olmayaraq təqdim edilməlidir.

Senatın təyin etdiyi vaxtda imtahan üçün qeydiyyatdan keçməyən hər hansı bir namizədin bu cür kurslarda imtahan keçirməsinə icazə verilmir. Qeydiyyatdan keçmədən aparılan hər hansı bir imtahan etibarsızdır.

(1) Namizədlər bu qaydalara əsasən qeydiyyatdan keçdikləri imtahanda özlərini təqdim etməlidirlər. Xəstəlik və ya qəza xaricində başqa səbəblərdən etməyən namizədlər bu imtahandan keçməmiş sayılırlar. Vaxt cədvəlinin səhv oxunması, olmaması üçün qənaətbəxş bir izahat kimi qəbul edilmir.

(2) Ümumi qaydaya görə, heç bir imtahandan keçməyən və ya keçirə bilməyən namizədlər üçün xüsusi imtahan təyin olunmayacaq, lakin növbəti il ​​ola biləcək növbəti fürsətdə belə imtahan veriləcəkdir. Hər bir işə baxmayaraq ümumi qayda mahiyyəti üzrə nəzərə alınmalıdır.

KOLLEJ İMTAHANLARINDA NAMİZƏDLƏR ÜÇÜN TƏLİMATLAR

(1) Namizədin imtahan zamanı digər namizədlə söz və ya başqa şəkildə ünsiyyət qurmasına icazə verilmir və nəzarətçinin razılığı istisna olmaqla yerindən ayrılmır. Namizəd digər namizədləri narahat edəcək və ya narahat edəcək bir şəkildə hərəkət edərsə, İdarəçinin qərarı ilə imtahan otağından xaric edilə bilər. Nəzarətçinin belə bir hərəkəti Rektora da bildirilməlidir.

(2) Hər hansı bir tələbə, işçi heyəti və ya hər hansı bir şəxs üçün hər hansı bir Kollec imtahanında namizədi təqlid etmək bir imtahan cinayətidir. Bu tənzimləmə ilə təqsirli bilinən Kollecin hər hansı bir tələbəsi və ya işçisi, Kollecin müvafiq orqanı tərəfindən intizam məsuliyyətinə cəlb olunur.

(3) Hər hansı bir namizədin birinə girməsi imtahan cinayətidir
müayinə otağında və ya müayinə zamanı əlində hər hansı bir otaq var
əlaqəli olub olmadığı halda kitab və ya kağız və ya çap edilmiş və ya yazılı sənədlər
xüsusi olaraq səlahiyyətli olmadıqca imtahan və ya deyil. Bir nəzarətçi var
bu kimi sənədləri müsadirə etmək səlahiyyəti.

(4) Namizəd imtahan otağından istifadə edilmiş və ya istifadə olunan sənədləri çıxarmaz
sual kağızı və bu kimi kitab və sənədlər istisna olmaqla istifadə olunmamışdır
imtahan otağına aparılmasına icazə verilir.

(5) Namizəd namizədlər üçün müəyyən edilmiş bütün "namizədlərə yönləndirmə" qaydalarına əməl etməlidir.
imtahan cavab kitabı və ya onlara verilən digər imtahan materialları.
Həm də bir Nəzarətçi tərəfindən verilmiş təlimata riayət etməlidirlər.

(6) Namizəd imtahan cavabından başqa heç bir kağıza yazmaz
Kitablar. Bütün kobud iş cavab kitabında aparılmalı və üstündən xətt çəkilməlidir
səliqəli. Əlavə cavab kitabları, yalnız kobud işlərdən ibarət olsa da
əsas cavab kitablarına bağlanmalıdır.

(7) Namizəd imtahan otağından çıxarkən yazısını tərk etmir
masada işləyin, ancaq bir nəzarətçiyə təhvil verin. Namizəd var
yazılı işlərinin düzgün qaytarılması üçün məsuliyyət daşıyırlar.

(8) İmtahan zamanı imtahan otaqlarında siqaret çəkməyə icazə verilmir
sessiyalar.

(9) Hər hansı bir şəkildə qanunsuz olaraq bir və ya verməyə çalışan hər bir namizəd və ya işçi
imtahan sualını əvvəlcədən bilmək və ya işarələnməsini təsir etmək
Ssenarilər və ya Kollec və ya Xarici İmtahançı tərəfindən qiymətləndirmə mükafatı verilir
Kollecin müvafiq orqanı tərəfindən intizam tənbehinə məruz qalır.

(1) Hər hansı bir namizəd digər namizədləri aldatmaqda, qəbul etməkdə və ya kömək göstərməkdə və ya başqa bir imtahan qaydalarını pozmaqda şübhələnilirsə, İdarəetmə, imtahan iclasından sonra 24 saat ərzində şərtlər barədə Rektor Müəllimlərə yazılı bir hesabat təqdim edir. Müvafiq namizədin imtahana davam etməsinə icazə verilir.

(2) Yuxarıdakı (1) Qaydalara əsasən şübhələnilən hər hansı bir namizədin təqdim etməsi tələb olunur
Kağızdan dərhal sonra İncilatora yazılı hesabatlar. A uğursuzluq
hesabat intizamın pozulması kimi qiymətləndirilir.

(3) Dərnək Rektorunun (Akademiklərin) hər hansı bir sualın mahiyyətinin və ya hər hansı bir sənədin məzmununun, imtahan tarixi və vaxtından əvvəl sənədin imtahançıları xaricində hər hansı bir şəxsə məlum ola biləcəyinə inanmaq üçün əsas olduqda, İmtahanlar Şurası və Kağızın sənədlə işləmək səlahiyyəti olan hər hansı bir rəsmisi imtahanın dayandırılması və ya sənədin ləğvi və ya yeni bir sənəd hazırlanması barədə əmr verə bilər və məsələni Senata bildirəcəkdir. Rektor (Akademiklər) uyğun hesab edə biləcəyi təqdirdə, iştirak edən hər hansı bir tələbə və ya tələbəyə qarşı hər hansı bir intizam tədbiri görəcəkdir.

(4) Bir Müfəttişin fikrincə, imtahanı hər hansı bir namizədi ədalətsiz hala gətirən hallar ortaya çıxsa, imtahandan sonra 24 saat ərzində bu barədə Rektora (Akademiklərə) məlumat verməlidir.

(5) Yuxarıdakı 3 və 4-cü qaydalara əsasən bir məsələ üzrə Rektora (Akademiklərə) bildirildiyi təqdirdə, bu qaydaların məqsədinə uyğun olduğunu düşündüyü digər hərəkətləri də edə bilər.

(6) Hər hansı bir namizəd və ya Akademik heyət üzvü, Rektora (Akademiklərə) imtahanın düzgün aparılmadığından şikayət edə bilər. Rektor (Akademiklər) şikayəti araşdırır və araşdırmasının nəticəsini Senata təqdim edir, nəticədə lazımlı hesab edə biləcəyi hərəkətləri, nəticənin tutulması və ya dərəcə, diplomun verilməsi və s.

(1) Bütün Kollec imtahanları, məqsədə uyğun olaraq Qeydiyyatçı tərəfindən təsdiqlənmiş otaqlarda aparılır. Otaqlar aşağıdakı kimi hazırlanmalıdır

(i) Qeydiyyatçı mümkün qədər sənəd qəbulu yazan bütün namizədləri bir otaqda yerləşdirməyə çalışacaqdır.

(ii) Eyni kurs üçün bütün namizədlərin bir otaqda yerləşə bilməməsi və fərqli otaqlara bölünməsi ehtimalı olduqda, kifayət qədər sayda nəzarətçi üçün razılıq əldə etmək üçün Departamentin HOD-a vaxtında məlumat verilməlidir.

(iii) Oturma tənzimlənməsi standartlaşdırılmalı və hiylə qarşısını almaq üçün namizədlərdən biri ilə digərləri arasında xüsusi məsafə saxlanılmalıdır.

Qeydiyyatçı hər bir imtahan otağındakı nəzarətçiyə aşağıdakı materialları təqdim etməlidir
- Kitabları və digər təsdiq edilmiş yazı materiallarını cavablandırın, məsələn. rəsm
sənədlər, dördbucaqlı kağız və qrafik.

Qeydiyyatçı, İmtahanın bütün dövrü ərzində namizədlərin iştirakı məqsədi ilə Kollec Tibb Zabitlərindən ən az birinin çağrılmasını Tibbi və Sağlamlıq Xidmətləri Müdiri ilə təşkil edəcəkdir.

TYPEWRITER İSTİFADƏSİ VƏ CAVABLAR DİKTATI

Hər hansı bir kollec imtahanında namizəd, xüsusi tibbi səbəblərdən cavablarını göstərmək üçün bir daktilo istifadə etmək istədikdə, Qeydiyyatçı Direktorla məsləhətləşdikdən sonra (Tibbi və Sağlamlıq Xidmətləri) yazaraq yazmağı və ya imla etməyi təşkil edəcəkdir. cavablar namizədin hesabına aparılır.

ÜNİVERSİTETİN İMTAHANÇILARININ TƏYİN OLUNMASI

Kollecin Diplomu üçün imtahanlar müvafiq şöbənin tövsiyəsi ilə Senat tərəfindən təyin olunmuş imtahan iştirakçıları tərəfindən aparılır.

(a) Fakültə içərisindəki hər şöbədə kollec imtahanları olacaqdır
tövsiyəsi ilə hər il Senat tərəfindən təyin edilir
Kollecin akademik heyəti arasından şöbə / fakültə heyəti.
Müəllim köməkçisi adətən imtahançı təyin olunmur. Biri
kollec imtahanları Baş imtahançı təyin edilir.

(b) Kollec imtahançılarının bütün təyinatları, adətən, Akademiya Şurasının tövsiyəsi ilə Senatın bu təyinatı təsdiqləməsi şərti ilə hər tədris ilinin Senatının ilk iclasında aparılır.

(c) Fövqəladə vəziyyətdə Rektor, bir şöbənin müvafiq HOD-un tövsiyəsi ilə vakansiyanı tutmaq üçün imtahan verən təyin edə bilər.
bu cür hərəkətlərin növbəti Senat iclasına bildirilməsi hər zaman təmin edilir
təsdiq üçün.

KOLLEJ MÜAYİNƏSİNİN FONKSİYALARI

i) Kağızın və ya Kurs İmtahanının bütün seqmentlərinin toplanmasına, birləşdirilməsinə və uyğunlaşdırılmasına cavabdehdir.
ii) Bütün sualların koordinasiyasını və hər bir kurs üçün kifayət qədər nüsxə çıxarılmasını təmin edəcəkdir.
iii) Nəticələrin işarələnməsini və vaxtında Senata təqdim edilməsini təşkil edəcəkdir.

(b) Digər Kollec İmtahanları:

i) Bütün imtahan iştirakçıları sualların qəbulu üçün vaxt cədvəlinə əməl etməlidirlər. İmtahan suallarının layihəsi imtahan başlamazdan səkkiz (8) həftə əvvəl imtahançılar tərəfindən şöbə müdirlərinə təqdim edilməlidir.

ii) İmtahan suallarının layihə cavabları və işarələnməsi ilə birlikdə
Sxem şöbə müdirinə təqdim edilməlidir. Rəhbəri
Departament imtahan suallarını model olmadan qəbul etməyəcəkdir
cavablar və işarələmə sxemi.
iii) İmtahanlar düzəlişlər imtahan otağında olmayacaq şəkildə bütün düzəlişlər edilənə qədər suallarını sübutla oxuyacaqlar. İmtahan otağında edilən düzəlişlər barədə hesabat böyük nəzarətçi tərəfindən imtahan verənlərin şöbə müdirinə verilir.

(iv) İmtahanlar imtahanın birinci yarısında iştirak edəcəklər və imtahan boyu hazır olmalıdırlar. Buna görə imtahanlar imtahanlarının yeri və vaxtı barədə məlumat üçün son dəfə cədvələ müraciət etməlidirlər.

(v) İmtahanlar öz ssenarilərini şöbə müdirindən toplayacaqlar.

(vi) İmtahan verən və ya onun namizədi Rəhbərdən toplanan hər hansı bir sənəd üçün imza atacaqdır
şöbə

(vii) İmtahanlar imtahan qiymətlərinin verilməsi və imtahan heyəti iclasında iştirak üçün vaxt cədvəlinə riayət etməlidirlər. İmtahanlar imtahan qiymətlərini sənəd qəbul edildikdən iki (2) həftədən gec olmayaraq şöbə müdirinə təqdim etməlidirlər.

Bölmə / Fakültə İmtahan Məmurlarının vəzifələri (DEO / FEO)

(i) Bölmə / Fakültə İmtahan Məmurları, Fakültə / Bölmədə Kollec imtahanları üçün bütün tənzimləmələrin edilməsini təmin etməkdən məsul olmalıdırlar.

(ii) Fakültə / Bölmə İmtahan vaxtı cədvəlinin hazırlanması, imtahan otaqlarının ayrılması və nəzarətçilərin təyin edilməsindən cavabdehdirlər.

(iii) Şöbə müdirləri üçün imtahan suallarının layihəsinin toplanmasına cavabdehdirlər.

(iv) İmtahan nəticələrinin işlənməsinə kömək edəcəklər (G.P.A-nın hesablanması).

(v) Fakültə / kollec İmtahan Şurasına təqdim olunmaq üçün imtahan nəticələrinin hazırlanmasında köməklik göstərəcəklər.

İmtahan iştirakçılarının vəzifələri

(i) Hər hansı bir namizədin xoşagəlməz davranışlarını bir dəfə İdarəetməyə bildirmək.

(ii) Xəyanətdən çəkinmək üçün namizədləri imtahan otağından icazə alınaraq müşayiət etmək.

(iii) İmtahan rəhbərinin / nəzarətçinin göstərişi ilə işləmək.

(iv) Baş nəzarətçi tərəfindən hər hansı digər böyük imtahan məmurunun vaxtaşırı təyin edə biləcəyi digər vəzifələri yerinə yetirmək. Heç bir halda xidmət müayinəsi imtahanlar zamanı xəyanət etmək üçün bir adama kömək etməməlidir.

Xarici müayinələrin təyin edilməsi və vəzifələri

Hər bir Diplom proqramının son il imtahanının keçirilməsində və xarici imtahançı vəzifələri ilə əlaqəli ümumi qaydaya əsasən ümumi nəticələrin müəyyən edilməsində bir nüfuzlu Universitetdən bir xarici iştirak edəcəkdir.

Xarici müayinələrin funksiyaları

Mümkün olduqda, Xarici Mütəxəssislərin təyin etdikləri imtahanın keçirilməsinə kömək etmək və xüsusən:

i) araşdırma kursu üçün təsdiq edilmiş tədris planı və imtahan səviyyəsi ilə əlaqədar sual sənədlərini nəzərdən keçirmək və sual bülletenlərinin uyğunluğunu təmin etmək və sənədlərdə arzuolunan şəkildə belə dəyişiklik və ya dəyişiklik edilməsini tövsiyə etmək. Bütün sual sənədləri xarici imtahançı tərəfindən imzalanmalıdır,

ii) mövzu üzrə Baş Mütəxəssislə məsləhətləşərək ssenarilərin işarələnməsini qeyd etmək və ya yenidən nəzərdən keçirmək

iii) mövzu üzrə Baş Mütəxəssislə məsləhətləşərək praktik və ya şifahi testi qiymətləndirmək

iv) nəticələrin müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək və Baş Müayinə ilə məsləhətləşərək Kollec İmtahançıları arasında fikir ayrılığı hallarında qərar vermək

v) aşağıdakı məqamlarda Rektora təqdim etmək,

vi) İmtahanın ümumi standartı və namizədlərin göstəriciləri

vii) Kollec İmtahançıları tərəfindən qeyd etmə standartı

viii) gələcək hadisələrin yaxşılaşdırılması üçün təkliflərlə imtahan keçirilməsinin kritik qiymətləndirilməsi.

Bir kollecin imtahan şurası aşağıdakı kimidir:
Sədr olaraq fakültə dekanı
HODs və digər bütün Kollec Fakültədəki təsdiqlənmiş imtahanlar
Mümkün olduqda, müvafiq Xarici İmtahanlar.


Fakültənin İmtahan Şurasının funksiyaları aşağıdakılardır:

(i) məzun olan tələbələrlə bağlı Departament İmtahan Şurası tərəfindən tövsiyə olunan qiymətləri və yekun imtahanlarda qiymətləndirmələri nəzərdən keçirmək və təsdiqləmək

(ii) dərəcələr, diplomlar və sertifikatlar verilməsi üçün Fakültə Şurasına tövsiyələr vermək

(iii) imtahanlarda iştirak etməmək və ya imtina etmək hallarını nəzərdən keçirmək və Fakültə Şurasına yenidən təriflər vermək
(iv) fərqləndirmə və mükafatların verilməsi üçün Fakültə Şurasına tövsiyələr vermək.

Şöbə imtahan şurası aşağıdakı qaydada yaradılır:

Baş ekspert (sədr)
Mümkün olduğu hallarda Xarici İmtahan (lar)
Hər bir sənəddə olan bütün Universitet İmtahanları.

Departament İmtahan Şurasının funksiyası aşağıdakılardır:
(i) imtahan suallarının moderasiyası
(ii) fərdi kurs üçün namizəd üçün verilən qiymətləri nəzərə almaq
(iii) Fakültə İmtahan Şurasına tövsiyə vermək.
Müayinə nümunəsi
(i) Hər kurs son kursda araşdırılır.
(ii) Hər bir kurs normal olaraq 1-3 saatlıq bir nəzəriyyə işi ilə araşdırılacaq, əlavə olaraq praktik bir sənəd və / və ya şifahi imtahan ola bilər.
(v) PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
Kursdakı fəaliyyət aşağıdakılarla ölçülür:
(a) Müəyyən olunmuş nəzəriyyə və imtahan nəticələri və / və ya
(b) Hər bir kurs üçün nəzərdə tutulmuş inşaların, praktik məşqlərin və hesabatların qiymətləndirilməsi.

İMTAHANLARI yenidən oxuyun
Təkrar imtahanların qeydiyyatı və aparılması üçün aşağıdakı qaydalar müəyyən edilmişdir
(i) Həm Harmatan, həm də Yağış Dövrü kursu üçün təkrar imtahanların ildə bir dəfə yeni bir iclas başlamazdan əvvəl aparılması.

(ii) Yenidən imtahan keçirmək üçün bir tələbənin, imtahanlarında iştirak edə bilməyən bir tələbə (bəzi və ya hamısı) istisna olmaqla, hər il ən azı 10 bölmədən və iki kursdan çox oturmasına icazə verilməməsi. adi vaxtda Senatın təsdiqinə əsasən 10 vahid tavanı aşmasına icazə verilə bilər.

(iii) Namizədin yenidən oturuşmaq istədiyi konkret kurslarda% 30-dan az olmamaq şərti ilə. Lakin bu, yuxarıda (ii) -də göstərildiyi kimi ilk dəfə xüsusi əsaslarla imtahan verən namizədlərə şamil edilmir.

(iv) Bu tələbə təkrar imtahan üçün kurs başına $ 1,500.00 ödəniş edəcəkdir. Bu ödənişlər zaman-zaman uyğun olaraq nəzərdən keçirilməlidir.

(v) Tələbə yenidən imtahan üçün qeydiyyatdan keçdikdən sonra imtahan verməsi məcburidir. Bunu etməməsi ona sıfır qiymət verəcəkdir.

(vi) Bir tələbə yenidən sənəd yaza bilmədikdə və ya qeydiyyatdan keçmiş təkrar imtahan üçün özünü təqdim edə bilmədikdə, bu tələbə imtahandan keçməmiş sayılır və həmin kurs üçün yenidən qeydiyyatdan keçməsi gözlənilir. .

TƏLƏBƏLƏRİNİN QEYDİYYATI MÜQƏDDƏSİNDƏN MƏZUN OLUNMAZ
BƏZİ AYARLIQ KURSUNA

Sessiyanın başlanğıcında bir tələbə dekanı vasitəsilə bir və ya iki əla kurs səbəbi ilə məzun ola bilmədiyi təqdirdə tam zamanlı tələbə təqaüdünün minimum dərs yükünə dair qaydalardan ümumi imtina tələb edəcəkdir. Belə bir tələbə minimum əyani tələbə yükü daşımamalıdır. Kursun az olduğu və şərtlərin icazə verdiyi hallarda tələbə mütənasib olaraq ödəniş edəcəyi yalnız bir Dövr üçün qeydiyyatdan keçə bilər.

YEKUN İL TƏLƏBƏLƏRİ LAYİHƏSİ

Dekanlar, layihələrin təhlilində iştirak edən tələbənin işləyərkən əyani tələbə kimi qeydiyyatdan keçib-getməməsini yoxlamaq üçün son il layihələrini bitirmədiyi və təqdim etmədiyi üçün məzun ola bilməyən sonuncu kurs işlərinə baxacaq. Layihədə və ya kampusdan kənarda qalın və layihənin hazırlanmasına nəzarət alın. Senat yeni bir iclasın əvvəlində bu cür tələbələrin vəziyyəti barədə müvafiq Bölmə / Fakültə tərəfindən məlumatlandırılacaqdır.

Ümumiyyətlə bir həftəlik İstiqamət Proqramı mövcuddur ki, bu proqramda bütün təzə tələbələrin tam iştirak etməsi lazımdır. Məhz bu forumda yeni tələbənin ali təhsilin çətinlikləri ilə üzləşməsinə və kollecdəki həyatı başa düşməsinə kömək edəcək vacib və çox ehtiyac duyulan məlumatlar daha geniş və dolğun əhatəyə alınacaq, bu səbəbdən hər tələbənin maraq dairəsindədir. oriyentasiya həftəsi üçün planlaşdırılan bütün müxtəlif tədbirlərə qatılmaq.

Kollec, tələbələrin ədəbi fəaliyyət sahəsindəki müxtəlif maraqlarını da nəzərə alır və bu fəaliyyətləri tənzimləmək üçün aşağıdakı qaydaları müəyyənləşdirir.

Nəşr
(a) Yayın redaktorları və böhtan atan hər hansı bir yazı və ya cizgi filminin müəllifləri məzmununa görə məsuliyyət daşıyacaq və Tələbələrin İntizam Komitəsi, ISAMS Mətbuat Şurası tərəfindən tövsiyə olunan cəzaya görə cavabdeh olacaqlar.

(b) Hər bir məqalə və ya cizgi filmində müəllifin adı və ya qeydiyyatdan keçmiş bir qələm adı olmalıdır. (Bu, qələm adı ilə məqalələr yazmaq istəyən hər hansı bir tələbə yazıçıdan istifadə etməzdən əvvəl tələbə işləri üzrə məmurda qeydiyyatdan keçməlidir).

Bütün tələbələrin davranış qaydaları

Korporativ bir qurum olaraq, Kollec tələbələrin rahat inkişafı üçün ən yaxşı şəraiti yaratmaq üçün cavabdehliyi qəbul edir və bu məqsədlə aşağıdakı qaydalar müəyyən edilmişdir.

(a) Kollec, tələbələrindən ictimai yerlərdə özlərini layiqincə və məsuliyyətlə qarşılamalarını gözləyir

(b) Heç bir tələbə tələbə yoldaşını və ya üzvlərindən birini cəlb edə bilməz
fiziki döyüşdə ictimai

(c) Kolejin kiçik heyəti, yəni elçilər, sürücülər, təhlükəsizlik işçiləri və s
kollecin məsul zabitləri və tələbə, heç bir şəkildə onları təhqir etməməli və ya təhqir etməməlidir. Kollec işçilərindən hər hansı biri tərəfindən zərər görən hər hansı bir tələbə, bu məsələni Kollecin müvafiq dairələri ilə müzakirə edəcək tələbə İşləri üzrə Məmurlara bu cür şikayət etdiyini bildirdi.

(d) Kollec, arasında sağlam və layiqli bir kişi / qadın əlaqəsi olmasını gözləyir
tələbələr.

(e) Bu səbəbdən yuxarıdakı (d) işığında heç birində kişi ziyarətçi tapılmayacaqdır
22.00-dan sonra qadın
(f) Eynilə, saat 10.00-dan sonra heç bir kişi yataqxanasında qadın qonaq tapılmayacaqdır
səhər

(g) Kollec binalarında saat 18.00-dan əvvəl heç bir içki satılmamalı və ya istehlak edilməməlidir. İçməli olan hər hansı bir tələbə mütərəqqi və müvəqqəti olaraq içməlidir. Kampusda və ya kampusdan kənarda sərxoş və ya alkoqollu davranışda olan hər hansı bir tələbə ciddi şəkildə intizam tətbiq edilir.

(c) Hər hansı bir təhlükəli dərmanın saxlanması və / və ya istifadəsi tamamilə qadağandır. Bu qaydaya zidd olan hər hansı bir tələbə ümumiyyətlə kollecdən xaric edilməlidir.

(d) Oğurluq edən hər bir tələbə, Kollec qaydalarına uyğun olaraq ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır. Kollec binasının xaricində oğurluq edənlər hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilə bilər. Kollec bu Davranış Qaydalarının hər hansı birinin pozulması barədə bildirilən hallarla DÜŞÜK və HƏSSSIZ davranacaqdır.

Tələbəyə sizə Kollec, ümumi qaydaları və akademik işlərinin aparılması barədə dolğun və hərtərəfli məlumat vermək üçün bu Əl Kitabını oxumağı tövsiyə olunur.

TƏLƏBƏLƏRİN HÜQUQLARI, GÜZELLİKLƏRİ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

Məqsədlərinə çatmaq istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərə bilmək üçün
Kollec tələbələri bəzi inkaredilməz hüquqlara sahibdir. Məqsədlərə çatmaq üçün ümumiyyətlə Kollec ictimaiyyəti üçün, qurumun sizə təqdim etdiyi müəyyən imtiyazlar müqabilində bəzi öhdəliklər borcludurlar. İki tərəfli bir trafikdir.

1. Kollec icmasının üzvlüyünün sərtliyi.

2. Ödəndiyiniz və müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçdiyiniz kurslarda təhsil almaq hüququ.

3. dərəcə və ya diplomun verilməsini tənzimləyən təsdiq edilmiş qayda və qaydalara uyğun olaraq imtahan hüququ və

4. Söz azadlığı və təbii ədalət əsas hüquqlarını tənzimləyən qaydalara uyğun olaraq dinləmə hüququ.

1. Bütün dürüst və qanuni əməliyyatlarda özünüzü qorumaq üçün kollec adını yalnız tələbələrinizin şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməklə istifadə etmək imtiyazları

2. Ən yüksək səviyyənizə çatmağı artırmaq üçün kollecdən istifadə etmək imtiyazı
məqsədlər burada
3. Kursunuzun sonunda yalnız lazımi qaydada keçdikdən sonra burada sertifikatlaşdırma imtiyazı
sertifikatlaşdırmaya aparan prosesin hər mərhələsində imtahan verənləri və senatı razı salmaq

4. Kampusda tibbi xidmətdən sərfəli qiymətlərdə istifadə etmək imtiyazı
əlbəttə ki, universitet qaynaqlarının sərhədləri, lazımi qaydada verilmişdir
kollec sağlamlıq mərkəzində qeydiyyatdan keçmiş və

5. Bir kollecdə yaşamaq imtiyazı, Hostel-in ödəməsinə kömək etdi
təyin olunmuş yaşayış haqqı.

Kollec, tələbələrə üzv olaraq hüququ və imtiyazları verdikdən sonra qarşılıqlı olaraq borcludurlar:

1. kimi akademik proqramları tənzimləyən qayda və qaydalara riayət edin
uyğun vaxtlarda olduğu kimi imtahanlara da qeydiyyatdan keçmək

2. Hörmət və itaət bu Kollecin səlahiyyətlərini təşkil edir

3. İstifadəsi nəzərdə tutulan və ya verilməyən bütün Kollec xüsusiyyətlərinə diqqətlə yanaşın

4. Kollec yardımlı yataqxanaların və qaydaların hər birinə və qaydalarına riayət edin

5. adını gətirə biləcək bir şey etməkdən çəkinin
Kollec, səlahiyyətlilərini ləkələmək və ya utandırmaq halına gətirdi.

& BİLGİSAYAR
İDARƏETMƏ İŞLƏRİ

A. Rəqəmsal kompüter əlaqəsi
1. MODÜLASİYA TƏHSİLLƏRİ: Fərqli modulyasiya növlərini - genliklərini, tezliyini və fazını təsvir edin.
2. ÇOX ƏLAVƏLƏMƏ: Bir multipleksor təyin edin. Tezlik bölmə multipleksiyasını, vaxt bölgüsünü və statistik multipleksiyanı izah edin. Multiplekseri diaqramlarla təsvir edin. Bir multipleksorun səmərəliliyini hesablayın. Bir konsentrat təyin edin. Multiplexer və Concentrator arasında fərq qoyun.
3. ÖDƏNİŞ MODLARI: Simpleks, yarım dubleks və tam dupleks ötürülmə arasındakı fərqi izah edin. Sinxron və asinxron ötürülmələri müəyyənləşdirin.
4. MEDİA NÖVLƏRİ: Məlumat rabitə əlaqələrindəki müxtəlif ötürülmə mühitlərini izah edin: dəyişdirilmiş və icarəyə verilmiş telefon xətləri, burulmuş tellər, koaksial, radio peyk, optik lif kabel. Yuxarıda sadalanan bağlantı mühitini müqayisə edin.
5. XƏTT TƏŞKİLATI: Xətt təşkilatlarını müəyyənləşdirin. Nöqtə-nöqtə, çox nöqtə və çox açılan təşkilatları müəyyənləşdirin. Siyahıda göstərilən təşkilatlar arasındakı fərqi izah edin
yuxarıda.
6. Ünsiyyət proqramı: rabitə proqramını müəyyənləşdirin. Müxtəlif rabitə proqramlarının (shell, NOS, tətbiqetmə proqramının,
performans proqramı).
7. Ünsiyyət protokolları: Ünsiyyət protokolunu müəyyənləşdirin. Ünsiyyət protokolunun funksiyalarını qeyd edin. Müxtəlif ötürmə protokolları (Asinxron və Sinxron) arasında fərq qoyun. Bəzi xüsusi ötürmə protokollarını təsvir edin - ikili sinxron idarəetmə, sinxron məlumat bağlantısı nəzarəti (SDLC), Yüksək
məlumat bağlantısı nəzarəti (HDLC) X 25 və s.
8. ŞƏBƏKƏ: Şəbəkə təyin edin. Fərqli şəbəkə təşkilatlarını izah edin: ulduz, döngə, üzük, avtobus, mesh və s. Fərqli şəbəkə LAN, WAN, MAN tiplərini bilin. Şəbəkə mühitində sistemin idarə olunmasını bilmək - müxtəlif qapılar və s. Xüsusi mövcud şəbəkə arxitekturasını izah edin SNA, Rəqəmsal şəbəkə arxitekturası (DNT), JANET, JUNET, ASCNET, MAILNET, INTERNET.
B. BİLGİSAYAR İDARƏ EDİLMƏSİ
a. DP BÖLMƏSİNİN TƏŞKİLATİ YAPISI: Məlumat emalı şöbəsinin təşkilati strukturunu təsvir edin. Məlumat emalı şöbəsindəki müxtəlif personalın funksiyalarını təsvir edin.
b. KOMPYUTER FƏALİYYƏTLƏRİ PROSEDURLARI: Kompüter sisteminin işləmə prinsiplərini və prosedurunu təsvir edin (düzəliş, işə salma və söndürmə). Müəyyənləşdirin
əməliyyat sisteminin tərkib hissələrinin funksiyaları. Operator sistemini izah edin
əmrlər. Bir əsas konsolun funksiyalarını və əməliyyatlarını təsvir edin.
Saxlama cihazlarının başlanması və formatlaşdırılmasını təsvir edin: disklər / lentlər / disketlər və s
c. VERİLƏRİN HAZIRLANMA METODLARININ NÖVLƏRİ: Xətdənkənar rejimlərin çəkilmə üsullarını tətbiq edin. Məlumat doğrulamasını həyata keçirin. Məlumat ötürmə metodlarını izah edin və müəyyənləşdirin
yuxarıda sadalanan metodlarda istifadə olunan avadanlıq əşyaları.
d. ÇEVRƏNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ: Nəzarət üsullarını izah edin. Kompüter qurğularının standart əməliyyat prosedurlarını müəyyənləşdirin və izah edin. Bunun ehtiyacını izah edin
kompüter sistemləri auditi.
e. GÜVENLİK PROSEDURLARI: Kompüter quraşdırılmasında mövcud təhlükəsizlik qaydalarını izah edin. Təhlükələrin (yanğın, daşqın, təxribat və s.) Qarşısının alınması üsulunu izah edin.
Fayl təhlükəsizliyi metodlarını təsvir edin və kompüterdə fayl təhlükəsizliyinə ehtiyacını izah edin
qurğular. İstifadəçi parollarını və istifadəçi adlarını izah edin. Kitabxanalara olan ehtiyacı təsvir edin
kompüter qurğuları. Model kitabxana quruluşunu təsvir edin. İstifadəçi ehtiyacını izah edin
quraşdırma daxilində identifikasiya proseduru.


ADCSM 215 BİLGİSAYAR ELEKTRONİKASI VƏ DONANIM BAKIMI VƏ TƏMİRİ

A: ƏSAS BİLGİSAYAR ELEKTRONİKASI
Tikinti xüsusiyyətləri
1.1 Nəbz təyin edin.
1.2 Nəbz formalaşmasını izah edin.
1.3 Yüksəlmə vaxtını, düşmə vaxtını, nəbz dövrələrini, müddətini, aşma və aşağı çəkməyi təyin edin.
1.4 Çox titrəmənin struktur təsirini izah edin: monostable, stabil.
1.5 R-S və J-K flip-flopların konstruktiv xüsusiyyətlərini izah edin.
1.6 Problemləri həll etmək üçün R-S və J-K flip-floplarını tətbiq edin.
1.7 Nöqtə registrlərinin işlərini izah edin.
İnteqrasiya olunmuş Devre Cihazları
2.1 Rəqəmsal sistem dizaynı sahəsində I.C-nin tətbiqini təsvir edin.
2.2 ATL, TTL, DTL, ECL və HTL istifadəsinin xüsusiyyətlərini və təsirlərini izah edin
qapılar.
2.3 Problemləri həll etmək üçün fərqli transistor məntiq qapılarını tətbiq edin.
Rəqəmsal IC Sistemi
3.1 İkili və deşifrə sayğacının konstruktiv xüsusiyyətlərini izah edin: düz ikili keçid cüt, sürüşmə tək, işarə və əvvəlcədən qurulmuş.
3.2 Yuxarıdakı 3-də sayğacların konfiqurasiyasını təsvir edin.
Kiçik Ölçülü İnteqral Dövrlər (SSIC)
4.1 4 bitlik bir qatqı sintez edin.
4.2 Bir NBCD əlavəedicisi sintez edin.
4.3 Kod çevirmə dövrələrini, inteqrasiya olunmuş (SSI) sxemləri, məsələn, sintez edin. BCD boz.
4.4 4 illik bir artıqlıq-3 toplayıcı kod çevirmə dövrələri dizayn edin.
4.5 Kombinasiyalı dövrə dizaynları problemini həll edin.
İbtidai Rəqəmsal Kompüter Memarlığı
5.1 Müxtəlif WORD formatlarını izah edin.
5.2 Rəqəmsal kompüterlərin Neumann konfiqurasiyasını izah edin.
5.3 Hesab məntiqi vahidi (ALU) və onun əsas qeydlərini izah edin.
5.4 Vaxt və idarəetmə vahidinin əsas qeydlərini izah edin.
5.5 G / Ç vahidlərinin əsas qeydlərini izah edin.
5.6 Yaddaş idarəetmə vahidlərinin əsas qeydlərini izah edin
5.7 Dörd, üç və iki ünvan maşınlarını təsvir edin.
5.8 Tək adres maşınlarını təsvir edin.
5.9 Müxtəlif müraciət metodlarını təsvir edin.
B: ƏSAS TƏMİNAT BAKIMI
Əsas elektrik cərəyanı nəzəriyyəsi
1.1 Gərginlik və cərəyan mənbələrini təsvir edin.
1.2 Dövlət Kirchoff qanunu.
1.3 Transistorların, kondansatörlərin və rezistorların istifadəsini izah edin.
Məntiq dövrələri və təhlili
2.1 Bule cəbrinin qanunlarını söyləyin.
2.2 Mantı ifadəsini təyin edin.
2.3 Həqiqət cədvəllərini düzəldin.
2.4 Yuxarıda 2.1-dəki qanunların Boole ifadəsinin minimuma endirilməsində istifadəsini izah edin.
2.5 Məntiq qapılarının xüsusiyyətlərini təsvir edin.
2.6 Kombinasiyalı sxemlərin dizaynını təsvir edin.
2.7 Kanmaugh xəritəsini təsvir edin.
Baxım alətləri
3.1 Baxım alətlərini, elektron millimetrini, osiloskopunu, test cihazını və s. Müəyyənləşdirin.
3.2 Yuxarıdakı 3.1-də alətlərin istifadəsini təsvir edin.
3.3 Baxım məqsədi ilə yuxarıdakı 3.1-dəki alətləri tətbiq edin.

ADCSM 217 BİZNES MALİYYƏSİ VƏ BİZNES QƏRARI VƏ MODELLEMƏSİ ÜÇÜN TƏHLİL

1.0 TƏHLİL & KAPİTAL İNVESTİSİYA
1.1 Firma və maliyyəyə ümumi baxış Maliyyə mahiyyəti Risk və maliyyə.
1.2 Firmanın məqsədləri İş tezliyi mənbəyi.
1.3 Maliyyə bazarına giriş Maliyyə bazarının mahiyyəti Pul bazarı Kapital bazarı.
Fond bazarının tənzimləyicisi.
1.4 Pulun vaxt dəyəri anlayışı Sadə və mürəkkəb faiz Gələcəyin birdəfəlik dəyəri
cəmi Cari annuitetin gələcək dəyəri Kapital amortizasiyasının dəqiq yolu.
1.5 Kapital İnvestisiya İnvestisiya qərarı prosesi Gəlir uçot dərəcəsi (ARR)
Geri ödəmə müddəti (PBP) Xalis cari dəyər (NPV) Daxili gəlirlilik dərəcəsi (IRR)
Mənfəət indeksi / fondu.
2.0 BİZNES QƏRARI ÜÇÜN TƏHLİL
2.1 Giriş Qərar nədir? Qərar qəbuletməsində rasionallıq Rasionallıq paradoksu Sınırlı rasionallıq.
2.2 Qərar qəbul etmə elementləri Qərar vəziyyətləri: qətilik, qeyri-müəyyənlik, risk.
2.3 Qərar Ağacı və Katib problemi Əlaqə təhlili.
3.0 İŞ MODELLƏRİ
3.1 Ticarət modellərinin tərifini təyin edin və anlayın.
3.2 Fərqli model növlərini təsvir edin: fiziki, riyazi, analoq və simulyasiya.
3.3 Həllinə kömək etmək üçün bir iş modelinin tətbiq oluna biləcəyi bir problemi tanıyın
bu problem.
3.4 Müəyyən bir vəziyyətdə bir iş modelinin potensial məhdudiyyətlərini göstərin.
3.5 Qərar qəbul etmənin tətbiqetmənin xüsusi nəticələrinin istifadəsi ilə məhdudlaşmadığını qiymətləndirin
modelləşdirmə texnikaları.
4.0 QƏRARLAR VƏ MODELLƏR
4.1 Sınırlı bir məlumat dəstindən bir qərar ağacı qurun və irəli və geriyə doğru hərəkət edin
keçmək.
4.2. 2.1-də aparılan təhlil nəticəsində uyğun bir hərəkət yolu əldə edin.
5.0 proqnoz
5.1 Müxtəlif proqnozlaşdırma modellərini müəyyənləşdirin və məhdud intervaldan proqnoz dəyərini əldə edin
məlumat.
6.2 Xətti, log-lineer və log-log qrafik sənədlərindən istifadə edərək hesablanmış nəticəni verin.
6.0 simulyasiya
6.1 Tərif Beton nümunələr Avantajları və mənfi cəhətləri Mote Carlo simulyasiyası
İşlənmiş nümunə.

7.0 İş axtarma
7.1 Tərif Sıralama problemlərinin həlli qaydası Sıralama məsələlərinin növləri və
prioritet qaydalar.
8.0 MALİYYƏ TƏQDİMATI
8.1 Məhdud bir məlumat dəstindən İqtisadi Sifariş Miqdarını (EOQ) təsvir edin.
8.2 Təqdim olunan formuldan EOQ əldə edin.
9.0 XƏTTİ PROGRAMLAMA
9.1 Xətti proqramlaşdırmanın qrafik və sadə üsulları arasındakı fərqləri müəyyənləşdirin
(LP).
9.2 Kiçikləşdirmə və Maksimize etmək üçün Məqsəd funksiyasını və Məhdudlaşdırma funksiyasını əldə edin
problemlər.
9.3 Qrafik LP problemlərinə həll yolları əldə edin.
9.4 Simplex LP tablosunun elementlərini yaradın və təsvir edin.
9.5 Son Simplex LP tablosunu şərh edin və bir iş problemini həll etmək üçün istifadə edin.
9.6 Zəif dəyişənləri və kölgə və ya ikili dəyərləri müəyyənləşdirin.
9.7 Müvafiq problemlərin həlli üçün ilk-ikili münasibətdən istifadə edin.
10.0 ŞƏBƏKƏ TƏHLİLİ
10.1 Məhdud məlumatlar toplusundan fəaliyyət göstərən bir ox şəbəkəsi yaradın, şəbəkəni təhlil edin
ən erkən və son fəaliyyət vaxtının şərtləri və kritik yolu (yolları) müəyyənləşdirir.
10.2 Bir Gantt Qrafikinin təhlilini aparmaq, bir mənbəyə uyğun bir mənbə profili yaratmaq
məhdudiyyət.
10.3 Maliyet yamaclarını istifadə edərək kiçik bir şəbəkənin xərc analizini aparmaq.
10.3 Oxdakı fəaliyyət və qovşaqdakı fəaliyyət şəbəkələrini müqayisə edin və müqayisə edin.
11.0 NÖMRƏNİN NÖVBƏTİ
11.1 Sadə bir növbə sistemində iştirak edən elementləri müəyyənləşdirin.
11.2 Sadə bir növbə sistemi ilə əlaqəli müxtəlif dəyərlər əldə edin.
12.0 DƏYİŞDİRMƏ TƏHLİLİ
12.1 Komponent mövzusunu dəyişdirmə ehtiyacından qaynaqlanan problemlərə işlək bir həll çıxarın
uğursuzluq və ya pisləşmə.
13.0 MÜRACİƏTLƏR
13.1 Mürəkkəb olmayan problem həllinə uyğun modelləşdirmə üsullarını müəyyənləşdirin, onları qiymətləndirin
fizibilite üçün.
13.2 İdarəetmə problemlərini və müxtəlif modelləşdirmələrin tətbiq edilməsinin faydalarını təsvir edin
iş problemlərinə texnika.
14.0 YAZILMA PAKETLƏRİ
14.1 İstifadə oluna biləcək mümkün kompüter proqramı tətbiq paketlərini müəyyənləşdirin
müəyyən edilmiş texnika və modellər üçün lazımi hesablamaları aparmaq
2.1-də - 2.9.
15.0 PROBLEM TƏYİNİ
15.1 Verilən bir ssenari üçün bir iş modeli yaratmaq üçün lazım olan məlumatları müəyyənləşdirin.
16.0 YAZILMA MALİYYƏSİNİN TƏQDİMATI
16.1 Proqram xərclərinin qiymətləndirilməsinin çətinliklərini izah edin.
16.2 2.1 - 2.9-da uyğun model şəxsiyyətini proqram qiymətləndirməsinə tətbiq edin.
16.3 2.1 - 2.9-da göstərilən mənimsəmə modellərini proqram layihəsi planlaşdırılmasına tətbiq edin.

ADCSM 219 TƏŞKİLATİ İNKİŞAF & BİZNES
SİYASƏT

1. MÜŞAHİDƏ İNKİŞAFI
Təşəbbüskar və təşəbbüskar inkişaf anlayışlarını izah edin. N sahibkar kimdir? Sahibkarların fərdi xarakterlərini və davranış xüsusiyyətlərini açıqlayın və müzakirə edin. Yaxşı bir təşəbbüskarın xüsusiyyətləri nələrdir? Sahibkarlığın maliyyə aspektlərini araşdırın. Nigeriya mühitini və ölkədəki sahibkarların problemlərini müzakirə edin. Nigeriya sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən qanunları araşdırın. Bir sahibkarın iş fəaliyyətinə başlaması üçün tələb olunan qanuni prosedurları (iş qeydiyyatı və s.) Və strateji hazırlıqları (texniki-iqtisadi əsaslandırma və hesabat və s.) İzah edin.

2. BİZNES SİYASƏTİ
Ticarət və ticarət siyasəti anlayışlarını müəyyənləşdirin. Biznesin və iş siyasətinin mahiyyətini və dinamikasını izah edin. Ümumi idarəetmə və idarəetmə / maliyyə funksiyalarının koordinasiyası ilə bağlı işlərə istinad edin. Qabaqcıl istehsal metodlarını və siyasətlərini izah edin. Qərar nəzəriyyəsini müzakirə edin. Klassik məktəbi, yaradıcı beyin fırtınasını və texnoloji proqnozu izah edin. Şübhə və qeyri-müəyyənlik anlayışlarını və modellərin istifadəsini izah edin. Nailiyyət konsepsiyasını və qiymətləndirmə meyarlarını müzakirə edin.

ADCSM 221 İDARƏ VƏ TƏŞKİLAT NƏZƏRİYYƏSİ
İdarəetmə tətbiqi, düşüncənin nəzəriyyələri və prinsipləri (idarə məktəbləri) mahiyyəti və inkişafı. İdarəetmə planlaşdırma, təşkil etmə, işçi heyəti, istiqamətləndirmə və nəzarət, siyasət, tərtib proseduru və proqramının dünyada qəbul olunmuş funksiyalarını araşdırın. Təşkilat: Təşkilatın təbiəti, məqsədi və prinsipi. Təşkilat quruluşu, mərkəzləşmə, mərkəzsizləşmə, bölgü və bölmə anlayışları. Təşkilati mədəniyyət və təşkilati inkişaf.

ADCSM 212 SOFTWARE ENGINEERING & SYSTEMS PROGRAMMING
ADCSM 214 ƏLAQƏLİ VERİ BAZASI, VERİ MODELLEMƏSİ & SQL
ADCSM 216 MANAGERIAL ECONOMICS & SPSSO
ADCSM 218 TƏŞKİLAT DAVRANIŞI VƏ İNSAN MÜNASİBƏTLƏRİ
ADCSM 220 VERİ YAPISI VƏ VERİ BAZASI ƏSASLARI / TƏTBİQLƏR
ADCSM 221 ARAŞDIRMA LAYİHƏSİ.


ADCSM 212 SOFTWARE ENGINEERING & SYSTEMS PROGRAMMING

MƏQSƏD (lər) Tələbələri dizayn və tikinti üçün texnika və vasitələrə məruz qoymaq
Sistemlər və bir sistemin fəaliyyətinin qiymətləndirilə biləcəyi yollar.
A. proqram təminatı mühəndisliyi
1. YARADILMA ÜSULLARI
Digər sahələrdə dizayn, proqram əlaqəli quruluş istiqamətində inşaat addımları
metodologiyalar.
2. SİSTEMİN İNŞAATI ÜÇÜN ARAÇLAR VƏ TEXNİKİ
Sistem Tətbiqi Dil Quruluşu Proqramlaşdırma, Modul Proqramlaşdırma
Proqramlaşdırma vasitələri və mühit Sənədləşmə.
3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VƏ DƏYƏRLƏMƏ.
Proqram xüsusiyyətləri Proqram etibarlılığına qarşı proqram səmərəliliyi. Növləri
Baxım Yapılandırılmış və Yapılandırılmamış proqramların saxlanılması.
B. SİSTEMİN PROQRAMLAMASI
Tərtibçi, Montajçı, Tərcüməçi Fərqləri: Tərtibçi, Assembler və Tərif edin
Tərcüməçi. Tərtibçi, Assambler və Interpreter ilə müqayisə edin və müqayisə edin.
Tərtib prosesi: Tərtib prosesini izah edin: leksik analiz, sintaksis
analiz, kod hazırlanması, kod hazırlama, məlumat cədvəli və səhv rutini.
Grammar and Language: Grammar and Dil bir əlifba müəyyənləşdirin
sətri müəyyənləşdirin bir faza təyin edin İstehsal və ya yenidən yazma qaydalarını yazın.
Cümlələr üçün sintaksis ağacları düzəldin.
Skanerin funksiyaları: Tarama müddətini izah edin. Sadə bir mənbəyi dağıt
jetonlara kod (dəyişənlər, sabitlər, etiketlər, operandlar və ayırıcılar).
Jetonların daxili formalarını təsvir edin. Vəziyyət diaqramlarından istifadə edərək jetonları tanıyın.
Tanıma funksiyası: Təhlil üsullarını təsvir edin. Çıxışını təhlil edin
Sintaksis ağacları və cilalama qeydlərindən istifadə edən skaner. Yuxarıdan aşağıya tətbiq edərək cümlələri təhlil edin
və Bottom-Up metodları. Üçlər, dolayı Üçlər kimi əsas quruluşları tanıyın
və dörd dəfə.
Saxlama bölgüsü: Anbar ayırma üsullarını izah edin. Məlumat sahəsi ekranını çəkin
operandlar üçün. İbtidai məlumat elementləri - massivlər üçün saxlama tələblərini hesablayın
və simlər.
Xəta rutini: Rutin rutini izah edin. Tarama səhvini rutin olaraq yazın. Semantik yazın
səhv rutin.
Kod Yaratma: Kod istehsalını izah edin. Sadə hesab üçün kod yaradın
ifadə: üçlər, dolayı üçlər və dördlər.

ADCSM 214 ƏLAQƏLİ VERİ BAZASI, VERİ MODELLEMƏSİ & SQL
ƏLAQƏLİ VERİ bazası və məlumat modelləşdirmə

GELENEKSEL VERİ BAZASI SİSTEMLƏRİ - Bir verilənlər bazası və verilənlər bazası idarəetmə sistemini təyin edin Ənənəvi verilənlər bazası modellərini təsvir edin [Kağız və Biro Hiyerarşik və Şəbəkə (CODASYL) sistemləri] Bu sistemlərin üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını izah edin. Relational Database Model ehtiyacını müzakirə edin.

RELATIONAL MODEL: Relational Database modelini və Dr. Codd-un işini təsvir edin. Orijinal modelin çatışmazlıqlarını vurğulayın və EER konsepsiyasını izah edin. Relational Model-in ənənəvi modellərə nisbətən əsas üstünlüklərini əlaqəli verilənlər bazası modelinin çatışmazlıqlarını təsvir edin. Relational Model - Integrity qaydalarının zəruri qaydalarını / məhdudiyyətlərini təsvir edin. Münasibət modeli - əlaqəli cəbr əməliyyatları və operatorlarının manipulyasiyasını təsvir edin.

VERİLƏRİN MODELLEMƏSİ - Əsas Quruluşu və İlişki Modelini təsvir edin: Tək Şəxsiyyət - Tək şəxsiyyət verilənlər bazasını modelləşdirmək Tək bir masa verilənlər bazası yaratmaq Tək bir masa verilənlər bazasına sorğu vermək. Münasibət - BİRDƏN, BİRDƏN ÇOXUNDAN və ÇOXUNDAN MÜNASİBƏTLƏRİ təsvir edin. Çox-çox əlaqəli bir əlaqəli verilənlər bazası yaratmaq və sorğu vermək. Tanımlayıcılar, asılılıq və kəsişmə, varlıq ağac quruluşu kimi əlaqələr təsvirçiləri.
Tikinti Blokları (təməl anlayışlar) - Varlıq, Xüsusiyyətlər, Tupllar, Münasibət, Tanımlayıcı Varlıq növləri - Müstəqil, Asılı, Qovşaq, Ümumi, tabedir. Data Model keyfiyyət meyarları (yaxşı formalaşmış məlumat modeli və yüksək sədaqət görüntüsü) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması (nümunələrlə ətraflı və kontekst). Normallaşma konsepsiyası - funksional asılılıq və birinci ilə beşinci normal formalar.
SQL
Giriş Məlumatların tərifi, düymələr, indekslər, qeyd. Münasibət Cəbr operatorları və onların təsirləri (SEÇİN QOŞUL, LAYİHƏ, BİRLİK, DİVİDE, VB.).
Cədvəl yaradın - Sütun tərifi, Birincil Açar tərifi, İstinad məhdudiyyəti tərifi.
Məlumat növləri (smallint və integer, float, decimal cha və varchar, vaxt və tarix, qrafik və blob.
DƏYİŞDİRMƏ CƏDVƏL ifadəsi DAMLA CƏDVƏL ifadəsi YARATDIĞI BƏYANAT YARADICI İNDEKSİ VƏ DAM İNDEKSİ Bəyannamələri - Veri manipulyasiyası. Sütun adlarını seçmə, bəyanat, məhsul seçin, qoşulun. KOMANDIRI TƏKLİF EDİN və ƏLAVƏ EDİN Bəyanatı silin.
EMBEDDED WS = COBOL və proqramlaşdırma dilləri ilə istifadə olunan SQL.

ADCSM 216 İDARƏ İQTİSADİYYATI VƏ STATİSTİK PAKET
SOSİAL ELMLƏR ÜÇÜN (SPSSO)

A. İDARƏ İQTİSADİYYATI
İdarəetmə iqtisadiyyatı, tərifləri, mikroiqtisadi nəzəriyyə və iş qərarları. Ticarət məqsədləri. Məqsəd olaraq mənfəət. İnvestisiya qərarları. İnvestisiya qiymətləndirmə üsulları, xərc-fayda təhlili. Qiymət siyasəti ilə əlaqəli məsələlər.

B. SOSİAL ELMLƏR ÜÇÜN STATİSTİK PAKET (SPSSO)
1. Bir baxışda SPSSO.
2. Məlumatların toplanması. Paylanmış analiz. Məlumatların idarə olunması.
Məlumat faylları ilə iş. Məlumat redaktorundan istifadə.
3. Statistik Analiz.
4. Hesabatlar.
5. Təsviri statistika. Vasitələri müqayisə edin. Əlaqələndirin. Reqressiya Analizi.
6. Məlumatların azaldılması.
7. Parametrik olmayan testlər.
8. Qrafik Analiz.


ADCSM 218 TƏŞKİLATÇI DAVRANIŞ VƏ İNSAN
ƏLAQƏLƏR

Tarixi inkişaf: insan münasibətlərinin hərəkəti, X nəzəriyyəsi və Y nəzəriyyəsi (bax: Z nəzəriyyəsi), idarəetmə yanaşmaları, klassik və müasir təşkilat nəzəriyyələri insan motivasiyası şəxsiyyət inkişafı nəzəriyyəsi qrup dinamikası və qeyri-rəsmi təşkilat. Liderlik və güc dinamikası davranış, məyusluq və münaqişə dinamikası. Dəyişikliyin təsiri.


ADCSM 220 VERİ YAPISI VƏ VERİ BAZASI MİMARLIĞI /
TƏDBİRLƏR

A. VERİ YAPISI VƏ VERİ BAZASI İDARƏ SİSTEMLƏRİ
1. VERİ YAPISININ KONSEPSİYASI
Məlumat quruluşunu təyin edin Məlumat atributları, ad dəyəri və aralığı, müəyyənləşdirmə üçün vahidlər
Məlumatların öyrənilməsi üçün alət. Sifariş verilmiş siyahı. Sadə əlaqəli siyahılar. Simli quruluş.
2. VERİ BAZALARININ ÜMUMİ KONSEPSİYASI
Verilənlər bazası əlaqəli bir verilənlər bazası paketi olaraq Verilənlər bazasına DOS-dan daxil olmaq Database Assist and Command-dan istifadə etməyin iki rejimi - Assist Doldurulmuş menyu Verilənlər bazasındakı fayl növləri (verilənlər bazası) (. Dbf), kataloq (.cat), İndeks (.ndx) əmr və prosedur (.prg), format (.fmt), etiket (.lbl), yaddaş (.mem), sorğu (.qry), Bax (.vue), hesabat (.frm), mətn (.txt). .Dbf, .frm və .lbl fayllarının quruluşuna vurğu. Verilənlərin daxil edilməsinə dair məlumatların redaktə edilməsi / saxlanması / tərk edilməsi Fayl təşkilatı - Sırala / İndeks Etiket fayllarının yaradılması Hesabat sənədinin redaktə edilməsinin Hesabat sənədinin çap edilməsinin elementar verilənlər bazası proqramlaşdırmasına giriş.
B. VERİLƏRİN YAPI VƏ SAKLAMA
1. VERİ YAPISI VƏ SAKLAMA CİHAZLARI.
2. VERİLƏRİN DEPOLANMASI VƏ VERİLƏRİN İŞLƏNMƏSİ MİMARLIKLARI
Giriş, Müştəri / server, Paylanmış verilənlər bazası, Hibrid Memarlıq.
3. HERARXİK VƏ Şəbəkə modelləri
Giriş, Hiyerarşik model, Şəbəkə (CODASYL) modeli Məlumat çıxarılması.
4. ƏLAQƏLİ MODEL
Dürüstlük qaydaları, manipulyasiya - əlaqəli cəbr əməliyyatları və operatorları.
5. OBYEKTƏ OLUNAN DBMS
Giriş, OO Konsepsiyaları. Niyə OO? Davamlı obyektləri OO DBMS modelləşdirən obyektlər və informasiya sistemləri.

ADCSM 221 ARAŞDIRMA LAYİHƏSİ
(İdarəetməli Kompüter Diplomuna baxın)
KOMPYUTERDƏ Sertifikat

Ümumi giriş
- Kompüterin təsnifatı: mikro, mini və əsas kompüter
- Kompüter: 3 əsas komponent - GİRİŞ, ÇIXDI & İŞLEMÇİ (CPU)
- Əməliyyat sistemi, bütün proqramların həddindən artıq meneceri kimi
kompüter.
- Təchizat və proqram təminatı
- C: /> isteminin və A: /> isteminin mənası
- Önyükləmə və ya açılış
- Fayl adı, fayl uzantıları, standart sürücü

MS-S DOS əmrləri
- Daxili əmrlər
- Parametrləri olan Dir (ectory) (/ p, / w), c / s, tarix, vaxt, silmək, adını dəyişmək, kopyalamaq, ağac, növlər, silmək
- Xarici əmrlər
- Format, diskopiya, ehtiyat nüsxə, bərpa, yol, (AUTOEXEC.BAT)
Kataloqlar
- Bir kataloq nədir?
- Bir kataloq yaratmaq
- Bir qovluğa keçid
- Bir rejissorluğun silinməsi

Pəncərələr
- Windows 98-ə giriş
- Windows 98 başlayır
- Qrup və əşyalar konsepsiyası
- Qovluq və Dosyalar Konsepsiyaları
- Masaüstü İdarəetmə
- Nişanlar və Windows (Qısayolların yaradılması)
- Əsas parametrlər
- Proqramlar işləyir
- Proqramlar arasında çox keçid arasında keçid
- Fayl idarəetməsi
- Disk İdarəetmə
- Tətbiqin quraşdırılması və silinməsi
- Çap
- Çıxış proseduru
- Faylları və qovluqları tapmaq

- BASIC-in tam mənası
- Ümumi Proqramlaşdırma Konsepsiyaları
- BASIC proqramının quruluşu
- Əsas simvol dəstləri, Sabitlər, Simli Sabitlər, Rəqəmsal Sabitlər,
Dəyişənlər
- Hesab əməliyyatları
- Bəyanat edək
- GİRİN, OXUYUN
- Çap et, LPRINTâ €
- RUN Bəyanatı
- SİYAHI, LLIST
- Diziler (Tək / İki Ölçülü Diziler)
- Təkrarlamalar
- Funksiyalar və alt proqramlar
- DIM bəyanatı
- BƏYANATI QAYDA
- RND funksiyası
- Ardıcıl bir faylın yaradılması
- Açıq, Bağla ifadəsi
- TAB, Dallanma və Döngə
- Bir faylı yükləyin və bir faylı qeyd edin

MS-söz
- Word-prosessor kimi MS-WORD
- MS-WORD başlayır
- MS-WORD Ekranı - başlıq çubuğu, alət çubuğu, iş sahəsi, sürüşmə çubuğu və vəziyyət çubuğu
- Redaktə
- Sənəd yazmaq
- Geri istifadə edin və düymələri silin
- Xəttin silinməsi (Ctrl + son)
- Məcbur et və davam et / Çıx
- Mətn görünüşü və ölçüsü
- Format əmri
- Xətti format
- Səhifə formatı
- Sənəd
- Digərləri - Overstrike
- Mətn konversiyası
- Cari sənəd / sənəd2-yə sənədin alınması
- BLOCK / HAREKET əmri
- SWITCH əmri
- Şrift Komutu
- Çap et
- YAZILMA Yoxlanışı / Thessarus
- Cədvəllərin yaradılması / redaktəsi
- Cədvəllərdə riyazi funksiyalar
- Poçt birləşməsi
- Dipnot və Qeyd

MS-EXCEL
- Başlayırıq
- MS-EXCEL-in məqsədi və komponentləri
- Giriş / Redaktə
- Məlumat növləri - rəqəmlər (dəyər), düstur və etiketlər.
Riyazi funksiyalar
- Riyazi işarələrdən istifadə edərək sadə hesablamalar
- Aralıq Etiketi, Formatlaşdır, Əsaslandır
- İş səhifəsinin çap edilməsi
- Verilənlərin qrafik təsviri - Excel əsas funksiyalarına ümumi baxış
- Onlayn çap olunmuş formanın yaradılması
- Düsturlar yaratmaq və İş kitablarını yoxlamaq
- Qrafiklərin yaradılması və istifadəsi
- Xəritədə məlumatların yaradılması və istifadəsi
- Excel verilənlər bazası yaradılması, sorğu və məlumatların alınması
- Siyahılar və Cədvəllərdəki məlumatların ümumiləşdirilməsi
- Məlumat təhlili əməliyyatları
- Analiz əməliyyatları
- Statistik Məlumat Analizi
- Proqramlar arasında məlumat və qrafika mübadiləsi
- Tapşırıqlar-Makroların avtomatlaşdırılması
- Excel-in fərdiləşdirilməsi.

Verilənlər bazalarının ümumi konsepsiyası
- Bir əlaqəli verilənlər bazası paketi olaraq Dbase
- DOS-dan Dbase-ə daxil olmaq
- Dbase Assist və Command istifadə edilməsinin iki rejimi
- Assit Pull-down menyusu
- dbase (verilənlər bazaları) (.dbf), Kataloq (.cat), İndeksdəki fayl növləri
(.ndx), əmr və prosedur (.prg), format (.fmt), etiket (.lbl),
yaddaş (.mem), sorğu (qry), baxış (.vue), hesabat (.frm), mətn
(.txt) .dbf, .frm və .lbl sənədlərinə vurğu.
- Faylların quruluşu
- Məlumatların redaktə edilməsi
- Qənaət
- Fayl Təşkilatı
- Etiket faylı yaradılması
- Hesabat sənədinin yaradılması / redaktəsi
- Hesabat sənədinin çap edilməsi
- İbtidai dbase Proqramlaşdırmaya giriş.
MS-ACCESS-in DBMS kimi istifadəsi.


Aspirantura proqramı
İCTİMAİ ELMLƏR

(PGD və MBA)
ASPİRANS PROGRAMLARI: 2 və ya 3 Dövr

1) ASPİRANS DİPLOMASI PROGRAMLARI: 2 Dövr

i) Mühasibat
ii) Bank işi və maliyyə
iii) Biznes İdarəetmə
iv) Kompüter Elmləri və Texnologiyaları (3
semestrlər)
v) Təhsil
vi) Marketinq
vii) Satınalma və Təchizat
viii) Katiblik İdarəsi
ix) Statistika
x) Nəqliyyat

2) Məzun Sonrası DƏRƏCƏ PROGRAMI: 3 Dövr

i) İş İdarəetmə Magistridir
ii) Biznes İdarəetmə-Mühasibat Uçotu
iii) İş İdarəetmə-Marketinq magistri
iv) Bank işi və maliyyə magistri
v) Dövlət İdarəetmə Ustası
vi) Təhsil üzrə magistr
vii) Hüquq Magistri (LL.M)
Aspiranturanın tədris proqramı

Aspirantura diplomu / dərəcəsi müəssisəsi çoxsaylı sənayemizin daim artan tələbatını və arzularını ən yüksək idarəetmə səviyyəsində ödəmək üçün təsis edilmişdir.

Həm özəl, həm də dövlət parastatallarının qarşılaşdıqları iştirakçı kompleksləri ilə əlaqəli çoxsaylı problemlər qabaqcıl və praqmatik idarəetmə təlim proqramları tələb edir. Müəssisənin əsas məqsədi müasir idarəetmə metodlarının tətbiqi ilə qərar qəbul edənlərə gündəlik idarəetmə problemlərinin daha dəqiq və effektiv həll olunmasına kömək etməkdir. Bu baxımdan, idarəetmə elmləri üzrə aspirantura proqramlarının qurulması Nigeriya iqtisadiyyatında yüksək səviyyəli işçi qüvvəsi çatışmazlığı problemlərinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş texnoloji bir vəziyyətdir.

MƏQSƏDLƏR
Mühasibat və İdarəetmə Elmləri ixtisası üzrə aspirantura proqramları, fərdi insanları tipik dinamik sənaye mühitinin müasir çağırışlarını qarşılamaq üçün idarəetmə problemlərini necə təsirli şəkildə idarə edəcəklərini öyrətməkdir. Proqramların digər spesifik məqsədlərinə digərləri daxildir:

(i) Təşkilatların idarəçiliyində problemi həll etmə münasibətini aşılamaq.
(ii) Qərar verməyin əsas alətlərini və konsepsiyalarını öyrətmək və şagirdləri idarəetmə problemlərinin həllinə tətbiq olunmalarına öyrətmək.
(iii) Xüsusi idarəetmə problemlərinin qiymətləndirilə biləcəyi daha geniş bir sosial-iqtisadi sahə təmin etmək.
(iv) Qərarların təslim edilməsində fərdlər tərəfindən tələb olunan idarəetmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək.


Məzuniyyət sonrası diplomu: MGT ELMLƏRİ

DERS KODU KURSUNUN ADI KURSU
Vahid

PGD ​​601 Mühasibat və Audit MGT 3
PGD ​​603 Maliyyə İdarəetməsi 3
PGD ​​605 İdarəetmə İnformatikası 3
PGD ​​607 Mnagerial İqtisadiyyat 3
PGD ​​609 Kəmiyyət Texnikası 3
PGD ​​699 Tədqiqat Layihəsi 6
21 vahid

(A) MALİYYƏ İDARƏ EDİLMƏSİ İxtisası
PGD ​​602 ​​Biznes Maliyyəsi 3
PGD ​​604 Dövlət Maliyyəsi 3
PGD ​​606 İnvestisiya Analizi və Portfel İdarəetmə 3
PGD ​​608 Maliyet uçotu 3
PGD ​​612 Vergi 3
15 vahid

(B) İDARƏETMƏ İŞLƏRİ İXTİSASİ
PGD ​​614 İdarəetmə və Təşkilat Davranışı 3
PGD ​​616 Dövlət Sektorunun İdarə edilməsi 3
PGD ​​618 Sahibkarlıq 3
PGD ​​620 Əməliyyatlar və İstehsalat İdarəetməsi 3
PGD ​​622 Şəxsi İdarəetmə 3
15 vahid

(C) mühasibat ixtisası
PGD ​​624 Mühasibat 3
PGD ​​626 İdarəetmə Mühasibatı 3
PGD ​​628 Audit və Təhqiqat 3
PGD ​​630 Vergi 3
PGD ​​632 Dövlət Sektoru Mühasibatı 3
15 vahid

(D) İDARƏ BİLİŞİMİ İSTİFADƏSİ

PGD ​​634 Məlumatların İşlənməsi və Qiymətləndirilməsi 3
PGD ​​636 Proqramlaşdırma və Məlumat Sistemi 3
PGD ​​638 Kompüter 3 Konsepsiyası
PGD ​​640 Kompüter sənədləşdirmə və rabitə sistemi 3
PGD ​​642 İnformasiya Sisteminin Təhlili və Dizaynı 3
15 vahid

Mgt-də PGD. Elm Kursunun Təsviri
PGD ​​601 Mühasibat və audit prinsipləri
Mühasibat uçotunun mühasibat uçotunun əsas nəzəriyyəsi
Daxili və xarici audit praktikasının əsas nəzarəti nəzəriyyəsi.

PGD ​​602 ​​Biznes Maliyyəsi
Fondların mənbələri və istifadəsi istehlak-investisiya problemləri daxili və xarici maliyyələşdirmə qərarlarının faiz dərəcələri bazar nisbəti.

PGD ​​603 / MBA 705 Əsas Maliyyə İdarəetməsi (bax MBA 703)

PGD ​​604 Dövlət Maliyyəsi
Hökumətdəki maliyyələşdirmənin əsas konsepsiyaları, planlaşdırma və planın tətbiqi ilə əlaqəsini büdcələşdirmək, inkişaf üçün bütöv planlaşdırma, proqramlaşdırma və büdcə sistemi.

PGD ​​605 / MBA 701 Əsas İdarəetmə İnformatika
İnformasiya anlayışları, informasiyanın işlənməsinə kompüter tətbiqi, insan informasiya prosessorları kimi sistemlərin konsepsiyası və informasiya sistemi, qərar qəbuletmə, məlumat sistemlərinə dair anlayışlar.

PGD ​​606 İnvestisiya Analizi və Portfel İdarəetmə
Qiymətli kağızlar bazarının işlənməsi, kapital bazarı nəzəriyyəsi və səhmlərin və istiqrazların səmərəli bazar nəzəriyyəsinin qiymətləndirilməsi, portfel analizi seçimində maliyyə nəzəriyyələrinin tətbiqi və digər investisiya zəmanətləri, opsionlar və əmtəə ticarətinin fəaliyyət qiymətləndirmə təhlili.

PGD ​​607 İqtisadiyyat
İstehsal faktorları, tələb, təklif və qiymət nəzəriyyəsi, iqtisadiyyatda qaynaq bölgüsü qərarı, milli iqtisadiyyat və dairəvi gəlir axını milli gəlir nəzəriyyəsi və firmanın siyasət məsələləri nəzəriyyəsi, mükəmməl rəqabət, inhisar, oliqopoliya və ikili beynəlxalq ticarət və ticarət siyasəti.

PGD ​​608 Maliyet Mühasibatı
Maliyyət konsepsiyalarının müvafiq xərclər ölçüsü, artan və marjinal xərclər, fürsət maliyyələri, iş büdcəsi və büdcə nəzarətinin hazırlanması, şərhi və təqdimatı.

PGD ​​609 Kəmiyyət Təhlili
Tezlik paylamaları, mərkəzi meyllər və dispersiyanın ölçüləri, ehtimal seçmə üsulları xətti korrelyasiya vaxt seriyası və reqressiya təhlili.

PGD ​​610 Audit
Auditin daxili və xarici auditinin rolu, mahiyyəti və məqsədi, "həqiqi və ədalətli" anlayışlar, auditorun müstəqilliyi, auditorların səhmdarlar və digər maliyyə hesabatı istifadəçiləri ilə əlaqəsi.

PGD ​​614 İdarəetmə və Təşkilat Davranışı
Davranışçı Elm anlayışları, insan resurslarını təşkilati hədəflərə yönəltmək üçün iş bölgüsü və təşkilati quruluşun idarəedilməsi və təşkilati fəaliyyət koordinasiyasının müddəti.

PGD ​​616 Dövlət Sektorunun İdarə Edilməsi
Dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi dövlət xidmətlərinin funksiyaları dövlət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi təşkili və mərkəzi şöbələrin idarə edilməsi.

PGD ​​618 Sahibkarlıq
Sahibkarların mənası, rolları və keyfiyyətləri. Yeni layihələrin qərar nəzəriyyəsi analizinə əsaslanan iş qərarı alan iş mülkiyyətinin əsas idarəetmə funksiyaları növləri.

PGD ​​620 Əməliyyat / İstehsalat Rəhbərliyi
Əməliyyat və istehsalın idarəedilməsi məhsulu və proses dizaynı qabiliyyətinin planlaşdırılması və planlaşdırılması, keyfiyyət planlaşdırması və nəzarət stok idarəçiliyi ilə bağlı əsas anlayışlar.

PGD ​​622 Personal İdarəetmə
İşçi qüvvəsini idarə edən işçi qüvvəsi planlaşdırması, iş dizayn qiymətləndirmə sistemi işçilərinin məlumat sistemləri.

PGD ​​624 Maliyyə Mühasibatı
Hesablar amortizasiya hesabları əsas vəsaitlərin ortaqlıq alqı-satqısı nəzəriyyəsi, məhdud şirkətlərin qiymətləndirmə ləğvi uçotu tələbləri, ticarət nəzarəti hesablarının alınması, birləşdirilməsi və udulması.

PGD ​​630 Vergi
Vergitutmanın mahiyyəti və mənşəyi birbaşa və dolayı vergitutma mütərəqqi, mütənasib və regresiv vergilər iş vergitutma kapital köçürmə vergi kapitalı qazanc vergisi neft mənfəət vergisi ƏDV.

PGD ​​632 Dövlət Sektorunun Mühasibatı
Qeyri-kommersiya təşkilatı üçün əsas mühasibat Nigeriyadakı dövlət mühasibatlığının dövlət mühasibat quruluşunun əsas xüsusiyyətləri xəzinə audit şöbəsi konsolide gəlir fondu, kapital və inkişaf fondu planlaşdırma proqramlaşdırma və büdcə sistemi (PPBS).

PGD ​​638 Kompüter Konsepsiyası
Kompüter əsasları mərkəzi proqnozlaşdırma vahidləri giriş / çıxış cihazları məlumat daxil etmə və xüsusi oxu cihazları saxlama kompüter təsnifatı.

PGD ​​634 Məlumat İşlənməsi və Kompüter Tətbiqi
Məlumatların məlumat və məlumat dəyəri, məlumatların işlənmə sistemlərindəki inkişaf tendensiyaları və kompüter işləmə rejimləri, informasiya sistemləri anlayışları.

PGD ​​636 Proqramlaşdırma və Məlumat Sistemi
İnformasiya texnologiyaları, ofis avtomatlaşdırılması ümumi proqramlaşdırma konsepsiyası proqramlaşdırma tətbiqləri - MS-EXCEL, Dbase.

PGD ​​640 Kompüter, Dosyalama və Rabitə Sistemi
Məlumat rabitəsi, qeydlərin idarə olunması, qeyd sənədinin yaradılması məlumat bazasının idarə edilməsi, qeyd idarəetmə proqramları, kompüter şəbəkəsi.

PGD ​​642 İnformasiya sisteminin təhlili və dizaynı
Sistem məlumatları, sistem təhlili anlayışları, sistem dizaynı, metodologiyalar, kompüter məlumat sistemlərindəki sistem sənədləri təhlükəsizliyi.

BİZNES İDARƏSİ (MBA) MAĞAZALARI

İST SEMESTER KURSU
Vahidlər

MBA 701 İdarəetmə İnformatikası 3
MBA 703 İdarəetmə İqtisadiyyatı 3
MBA 705 Əsas Maliyyə İdarəetməsi 3
MBA 707 Kəmiyyət Texnikaları 3
MBA 709 Maliyet Mühasibatı 3
15 vahid

MBA 702 İş Statistikası 3
MBA 704 Maliyyə Mühasibatı 3
MBA 706 Marketinq İdarəetmə 3
MBA 708 Təşkilat Təhsili və İdarəetmə 3
MBA 710 Biznes Siyasəti 3
15 vahid

(A) ƏMƏLİYYATLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ İXTİSASİYYƏTİ

MBA 711 İstehsal və İnventarlaşdırma İdarəetmə 4
MBA 713 Keyfiyyətə Nəzarət və Sənaye Statistikası 3
MBA 715 Bitki Layihəsi və Material İstifadəsi 3
MBA 717 İstehsalın Planlaşdırılması və Sıralaması 3
MBA 719 Əməliyyat Tədqiqatı 4
17 vahid

(B) PAZARLAMA İDARƏ EDİLMƏSİ TƏLİMATI

MBA 721 Qabaqcıl Marketinq 3
MBA 723 İstehlakçı Davranışı 3
MBA 725 Reklamçılığı 3
MBA 727 Marketinqdə Kəmiyyət Təhlili 3
MBA 729 Proqnozlaşdırma 3
MBA 731 Yer Nəzəriyyəsi 3
18 vahid

(C) MALİYYƏ İDARƏ EDİLMƏSİ İxtisası KURSU
Vahidlər

MBA 733 Maliyyə Təhlili və nəzəriyyəsi 3
MBA 735 Maliyyə İdarəetmə və Siyasət 3
MBA 737 İnvestisiya Təhlili 3
MBA 739 Maliyyə Hesabatı Təhlili 3
MBA 741 Təhlükəsizlik Qiymətləndirmə və portfel seçimi 3
MBA 743 Beynəlxalq Ticarət Maliyyəsi 3
21 vahid

MBA 745 İdarəetmə İnformasiya Sistemləri 3
MBA 747 Data Processing İqtisadiyyatı 3
MBA 749 Sistem 3 metodları və üsulları
MBA 751 Simulyasiya nəzəriyyəsi və tətbiqi 3
MBA 753 İdarəetmədə Kompüter Tətbiqləri 3
MBA 755 Proqram İnkişaf Nəzəriyyəsi və Təcrübəsi 3
18 vahid

MBA 799 Yenidən Axtarış Layihələri 6 Vahid


MASTERS PROGRAMLARI - DERS TƏSVİRİ

MBA 701 Əsas İdarəetmə İnformatikası
İnformasiya prosessoru sistemləri kimi insanları məlumat emalına informasiya kompüteri tətbiqetmə anlayışları və informasiya sistemləri üçün məlumat sistemləri üçün qərar qəbul etmə anlayışları.

MBA 702 İş Statistikası
Təsviri statistika ehtimal paylanmasının qiymətləndirmə problemləri regresiya və korrelyasiya təhlili hipotez testi. Hər bir statistik konsepsiya qiymət nəzarəti, subsidiyalar, vergilər və tariflər kimi siyasətlərlə izah olunur.

MBA 705 Əsas Maliyyə İdarəetməsi
Niyə fərdlər məhsuldar imkanlara sərmayə qoyaraq sərvət yaratmağa borc verirlər? İnvestorlar firma sərmayəsini və maliyyələşdirmə qərarlarını, istehlak / investisiya problemlərini gözlənilən fayda nəzəriyyəsindən istifadə edərək istehlakçı portu-folio seçim problemləri bazar riskini qaytarma münasibətləri və risk aktivlərinin qiymətləndirilməsini necə qiymətləndirirlər. Əməliyyat funksiyaları məhsul və xidmətlərin dizaynı proqnozlaşdırma prosesi dizayn potensialının planlaşdırılması və inventar idarəetmə işçi qüvvəsi idarəetmə keyfiyyətinə nəzarət planlaşdırma.

MBA 706 Əsas Marketinq İdarəetmə
Marketinq anlayışları, marketinq siyasətinin marketinq siyasətinin təşviqi siyasəti və paylama marketinq strategiyası və marketinq funksiyaları təşkilatının planlaşdırma idarəetməsi, kadr məlumatları və nəzarəti.

MBA 707 Kəmiyyət üsulları
Xətti proqramlaşdırma üsulları atama problemləri qərar nəzəriyyəsi, Markov nəzəriyyəsi analizi növbə nəzəriyyəsi simulyasiyası.

MBA 708 Təşkilat Nəzəriyyəsi və İdarəetmə
İdarəetmə planlama və qərar qəbuletmə ilə tənzimləmə funksiyasına rəhbərlik edən təşkilat funksiyası.

MBA 709 Əsas İdarəetmə Mühasibatı
İdarəetmə mühasibat xərcləri uçotu analizinin mahiyyəti və həcmi, işin maliyyə tələblərinə aiddir kapital xərcləri təkliflərinin maliyyə qiymətləndirmə mənbələri kapital xərcləri zərər analizi nəzarəti və marginal maya dəyəri diferensial maya dəyəri standart dəyəri və idarəetmə üçün maliyyə hesabatının varyans analizi metodu.

MBA 710 Biznes Siyasəti
Strateji idarəetmə məhsulu / bazar port-folio təhlili əməliyyatları idarəsi və böyümə və texnologiyanın korporativ strategiya idarəsi, çevrilmə strategiyaları konsepsiyası və prosesi, bu günün idarəetməsində kompüterin rolu, iş mühiti interfeysi əmək, istehlakçı, hökumət , texnologiya, tədarükçülərin birləşməsi və satın alma qıtlığı.

MBA 711 İstehsal və İnventarlaşdırma İdarəetmə
Ümumi mənbələrin planlaşdırılması, əsas istehsal cədvəli, potensial planlaşdırma təhlükəsizliyi ehtiyatlarının təyini tələbi, inventar modellərinin inventar rəhbərliyinin nəzərdən keçirilməsi, xidmətin mənası, məcmu inventar rəhbərliyindəki örtük xərclər.

MBA 713 Keyfiyyətə Nəzarət və Sənaye İstatistikləri
Qəbul seçmə (atributları və dəyişkənləri üzrə) yoxlama proqramı nisbətlərə, vasitələrə və fərqlərə aid qrafiklərin qiymətləndirilməsini, varyans analizini (ANOVA) nəzarət edir.

MBA 715 Bitki Layihəsi və Material İstifadəsi
Model və texnikanın dizaynı və qurulması üçün istifadəsi
- xətt planları və axın xətti sistemi
- proses düzeni
- qrup düzeni
- çevik istehsal sistemləri.

MBA 719 Əməliyyat Tədqiqatı
Xətti proqramlaşdırma, problemlərin hazırlanması, kompüter proqram həlləri məqsəd proqramlaşdırma layihəsi planlaşdırma CPM, PERT GERT dinamik proqramlaşdırma stoxastik model ehtimallar inventar modelləri, növbə sistemlərinin qərar modelləri.

MBA 721 Qabaqcıl Marketinq
Marketinq qərarlarının mahiyyəti və mürəkkəbliyi marketinq problemlərində mövcud modellərin faydalılığının analitik modellərinin qiymətləndirilməsinə və marketinq idarəetməsi üçün əlaqəli ölçülərə çevrilir.

MBA 723 İstehlakçı Davranışı
İstehlakçı davranışının qavrayış və üstünlük təhlili münasibətinin ölçülməsi və təhlili, qeyri-konqresiv yanaşmanı, həyat tərzinin təsirini və qrup qərar qəbulunu dəyişdirir.

MBA 725 Reklam
Reklamın marketinq əlaqələrinin müxtəlif aspektlərinin səmərəli bir şəkildə əlaqələndirilməsini təmin edən davranış və kəmiyyət alətləri, reklamın sosial şərtlərində reklamın ictimai nəticələri ilə əlaqədardır.

MBA 727 Marketinqdə Kəmiyyət Analizi
Satış təhlili və proqnozlaşdırma məhsul qərarları qiymət bölgüsü və reklam qərarları analizin mərkəzində mövcud modellər, model hazırlanması və tətbiqi məsələləri dayanacaq.

MBA 729 Proqnozlaşdırma
Seçilmiş proqnozlaşdırma metodologiyaları üst-üstə hamarlama Box-Jenkins metodu ekonometrik modellər zaman seriyası təhlili ayrı və tətbiq olunur.

MBA 731 Yer Nəzəriyyəsi
Klassik və nağd idarəetmənin firmaların nəzəri modellərinin optik yerləşməsi ilə əlaqəli iqtisadi nəzəriyyədə yer ölçüsünün öyrənilməsi.

MBA 733 Maliyyə Təhlili və nəzəriyyəsi
Portfel nəzəriyyəsi və kapital aktivlərinin qiymətləndirmə modeli bazar səmərəliliyi kapital büdcəsi və opsion qiymət nəzəriyyəsi və bölüşdürülən siyasət asimmetrik məlumatlar və siqnal birləşmələri və təhvil vermə təklifləri, qiymətləndirmə və nağd pul idarəsi.

MBA 735 Finansal İdarəetmə və Siyasət
MGS 633-ə əsaslanan məhkəmə araşdırmaları, Nəticə olaraq, MGS 633, əlavə araşdırmalar üçün əvvəlcədən tələb olunan bir hesabatdır.

MBA 737 İnvestisiya Analizi
Sərmayə büdcələmə problemləri, investisiya seçmə prosedurlarının həyata keçirilməsi və qeyri-müəyyənlik şəraitində və / və ya qeyri-kamil bazarlar şəraitində fayda-analiz təhlilində faydalılığının qiymətləndirilməsi.

MBA 739 Maliyyə Hesabatı Təhlili
Maliyyə hesabatları təhlilinin mexanikası kapital bazarı nəzəriyyəsi və kapital aktivlərinin qiymətləndirmə modellərinin vaxt seriyası xüsusiyyətləri mühasibat gəlirlərinin analizi və idarəetmə proqnozları kapital qiymətləndirmə modelləri və mühasibat məlumatları uçot nömrələri və mühasibat məlumatları ilə kredit bazarı risk qiymətləndirməsi mühasibat uçotunun təsirləri mühasibat nömrələrinin təsirləri barədə məlumat.

MBA 741 Təhlükəsizlik Princing və Portfel Seçimi
Kapital aktivləri qiymət modelinin genişləndirilməsi Equlibrium qiymətləri modellərinin empirik sənədləri marketinq səmərəliliyi nəzəriyyəsi və dəlillər variant princing nəzəriyyəsi və sübutlar opsion qiymət nəzəriyyəsinin zəmanət konvertasiyalarının qiymətləndirilməsinə tətbiqi, düzgün buraxılışlar, həddən artıq borc istiqraz qiymətləri müddəti əmtəə bazarları və fyuçers müqavilələri arbitraj qiyməti nəzəriyyə.

MBA 743 Beynəlxalq Biznes Maliyyəsi:
Xarici valyuta qeyri-müəyyənlikləri və bunları əvəzləşdirmək və ya minimallaşdırma yolları, çoxmillətli şirkətlər daxilində maliyyə idarəçiliyi, çoxmillətlilikdən irəli gələn məhdudiyyətlər və imkanlar AEC maliyyə bazarları - AEC valyutası və ECOWAS maliyyə bazarlarını bağlamaq - ECOWAS valyuta və istiqraz inkişaf maliyyəsi.

MBA 745 İdarəetmə Sistemi
Əsas şərtlərdə paylanmış işlənmədə əvvəlki və cari inkişaflar, tətbiqetmə, paylanmış sistemin şəbəkə nümunələri, gələcək inkişaf.

MBA 747 Data Processing İqtisadiyyatı
İqtisadi qiymətləndirmə, xərclər-fayda təhlili və faydalanma üçün əsas məlumat sistemləri kimi firmalara baxılması üçün bir çərçivənin inkişafı.


Coğrafiya şöbəsi Coğrafiya şöbəsi Coğrafiya

Son iyirmi ildə coğrafi məlumat sahəsində sürətli böyümə baş verdi.Verilərin toplanmasında, saxlanılmasında və analizində irəliləyişlərlə stimullaşdırılan yeni bir intizam meydana gəldi - Coğrafi İnformasiya Elmləri. & # 160 Coğrafi İnformasiya Elmində həm coğrafi informasiya sistemləri ( CBS), məsafədən algılama və qlobal yerləşdirmə sistemi (GPS). & # 160Coğrafi İnformasiya Elminin təməlində bu texnologiyaların inteqrasiyası və onların məkan təhlili problemlərinə tətbiqi durur. Coğrafi İnformasiya Elminin əsas nəzəriyyəsi və prinsipləri Coğrafiya fənindədir. Bununla birlikdə, faktiki olaraq bütün sahələr (mühəndislikdən, tibbdən, elmdən, biznesdən, sosial və humanitar elmlərdən) həm nəzəri, həm də tətbiqi tədqiqatlarda Coğrafi İnformasiya elmini əhatə edir.

Proqramın məqsədləri

Coğrafi İnformasiya Elmləri Magistrləri (MS GIS) Coğrafi İnformasiya Elmləri və tətbiqetmə sahələrində qabaqcıl təhsil vermək üçün təcrübə və müstəqil tədqiqat təcrübələri ilə əsas kurslar paketini birləşdirir. MS GIS-i bitirən tələbələr:

 • sahə və laboratoriya üsullarından istifadə edərək məkan məlumatlarını inkişaf etdirmək, idarə etmək və təhlil etmək
 • məkan məlumatlarının təhlilinə və coğrafi texnologiyaların tətbiqinə həsr olunmuş sürətlə genişlənən ədəbiyyatla məşğul olmaq
 • məkan nümunələri və prosesləri ilə bağlı sualları cavablandırmaq üçün coğrafi texnologiyaları real şəraitdə yaradıcılıqla tətbiq edin

Qəbul şərtləri

IUPUI-nin Coğrafiya Bölümü, ixtisaslı tələbələrdən MS GIS proqramına müraciətləri qəbul edir. & # 160

Qəbul meyarlarına aşağıdakılar daxildir:

 • Coğrafiya üzrə bakalavr dərəcəsi və ya akkreditə olunmuş dörd illik bir qurumdan yaxından əlaqəli bir intizam
 • 3.0 və ya daha yüksək lisenziya GPA (4.0 miqyasında)
 • Məzun Qeyd İmtahanlarında (GRE) qənaətbəxş ballar
  • ya şifahi və ya kəmiyyət hesabı 160-dan, digər bal 150-dən yuxarı olmalıdır
  • İngilis dilini bilməyən ölkələrdən olan beynəlxalq tələbələr IUPUI-də magistr təhsili almaq üçün İngilis dilini Xarici Dil Olaraq Testi (TOEFL) imtahanında iştirak etməli və testin iBT versiyasında 79 baldan yuxarı olmalıdır. & # 160Office for International Affairs & # 160 veb saytında TOEFL tələbləri haqqında əlavə məlumat təqdim edir.

  Müraciət prosesi

  • Payız Qəbulu: Payız semestri üçün müraciətlər yerli tələbələr üçün 1 Avqust və xarici tələbələr üçün 15 May (ABŞ-da olan xarici tələbələr üçün 15 İyun) tarixindədir.
  • Yaz qəbulu: Bahar semestri üçün müraciətlər əvvəlki ilin yerli tələbələri üçün 31 dekabr və beynəlxalq tələbələr üçün 1 oktyabr (ABŞ-da olan beynəlxalq tələbələr üçün 1 noyabr) tarixindədir.
  • Yay Qəbulu: Hər hansı bir yay sessiyası üçün müraciətlər yerli tələbələr üçün 1 May və beynəlxalq tələbələr üçün 15 Fevral (ABŞ-da olan xarici tələbələr üçün 15 Mart) tarixindədir.

  MS GIS proqramına müraciət edənlər IUPUI-də İndiana Universiteti Lisansüstü Məktəbi vasitəsilə onlayn müraciət etməlidirlər.

  Tam bir müraciətə aşağıdakılar daxildir:

  • doldurulmuş müraciət forması
  • üç tövsiyə məktubu - akademik qabiliyyət və potensialla tanış olan şəxslərdən məktublar istənilməlidir
  • Kurslar, dərəcələr və dərəcələr daxil olmaqla bütün kollec və universitet işlərini sənədləşdirən rəsmi sənədlər
  • Lisansüstü Qeyd İmtahanı üçün balların rəsmi hesabatı
  • IUPUI-də MS GIS-də iştirak etmək istəyini və maraqlarını izah edən yazılı inşa (2-4 səhifə təklif olunan uzunluq)
  • Lisansüstü Məktəb müraciət haqqının ödənilməsi

  On-line tətbiqetmə başlaya bilər, gözlədilə bilər və vaxt icazə verildiyi kimi tamamlana bilər. & # 160 Bu, sizə lazımi məlumatları toplamağa və lazım olduqda ərizənizi hissə-hissə hazırlamağa imkan verəcəkdir.

  Minimum 30 kredit saatı, o cümlədən:

  Əsas tələblər (9 cr) & # 160 (aşağıdakı dörd kursdan üçünü)

  • Uzaqdan Algılamaya G535 Giriş (3 cr)
  • G537 Kompüter Kartoqrafiyası və Qrafika (3 cr)
  • G538 Coğrafi İnformasiya Sistemlərinə Giriş (3 cr)
  • G588 Tətbiqi Məkan Statistikası (3 cr)

  Əvvəlcədən Tələblər (7 cr)

  • Coğrafi İnformasiya Elmində G639 Seminarı (3 cr)
  • Coğrafi Analizdə G560 Staj (4 cr)

  Akademik, dövlət və özəl sektorlarda müxtəlif təcrübə imkanları MS GIS tələbələri üçün əlçatan olacaqdır. Təcrübəçilər, məkan informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı fikir və təcrübə qazandıqları bir şəraitdə minimum 120 saat (4 kredit saatı ərzində) işləməlidirlər. Bölmə Məzunlar Komitəsi təcrübə yerləşdirməsinin və tələblərinin təsdiqlənməsindən məsul olacaq. & # 160 Artıq GIS mütəxəssisləri kimi işləyən tələbələr bu tələbi yerinə yetirmək üçün mövcud işəgötürənləri ilə yeni iş təcrübəsinə icazə vermək üçün Məzun Komitəsinə müraciət edə bilərlər.

  Tədqiqat tələbi (6 cr)

  Aşağıdakı siyahı dolğun deyil, fərqli tədqiqat maraqları üçün uyğun olan müxtəlif kursları göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. & # 160 Tələbələr əsas məsləhətçiləri və Lisansüstü Direktor tərəfindən təsdiqlənmiş olmalıdır.

  Coğrafiya Kursları

  GEOG G536 Qabaqcıl Uzaqdan Algılama (3 cr)

  GEOG G537 Kompüter Kartoqrafiyası və Qrafika (3 cr)

  GEOG G588 Tətbiqi Məkan Statistikası (3 cr)

  GEOG G539 Qabaqcıl Coğrafi İnformasiya Sistemləri (3 cr)

  GEOG G502 Nəqliyyat Analizinə Giriş (3 cr)

  GEOG G602 Fiziki Coğrafiya Seminarı (Mədəni Biogeoqrafiya, İqlim Dəyişikliyi) (3 cr)

  Geologiya Kursları

  GEOL G551 Qabaqcıl Hidrologiya (3 cr)

  GEOL G690 Geoloji Uzaqdan Algılama (3 cr)

  GEOL G690 Planet Uzaqdan Algılama (3 cr)

  GEOL G595 Geosentlərdəki məlumat analiz üsulları (3 cr)

  İnformatika Kursları

  INFO I590 İnformatika Mövzuları / CİS-in Sağlamlıq Tətbiqləri (3 cr)

  INFO I590 İnformatika Mövzuları / CBS-də Proqramlaşdırma (3 cr)

  İctimai və Ətraf İşləri Məktəbi (SPEA) Kursları

  Planlaşdırma və Siyasət üçün SPEA P520 Analitik Metodları (2 cr)

  SPEA P527 Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin Planlaşdırma Tətbiqləri & # 160 (2 cr)


  Təşəkkürlər

  Bu kitab açıq dərsliklər dünyasında çox gözəl bir təcrübə oldu. Nə qədər məlumatın bölüşülə biləcəyini görmək təəccüblüdür. Məlumat bazası modellərinə və əlaqəli dizayn bölmələrinə verdiyi töhfəyə görə OpenStax Kollecindən Nguyen Kim Anh'a təşəkkür edirəm. Normallaşdırma bölməsinə görə Dr. Gordon Russellə də təşəkkür edirəm. Verilənlər bazası qaynaqları çox gözəl idi. İngiltərədəki Açıq Tədris Universiteti mənə böyük bir ERD nümunəsi təqdim etdi. Bundan əlavə, Tom Jewet bəzi əvəzolunmaz UML qatqıları təmin etdi.

  Bu illər ərzində çox sayda şagirdimə və xüsusi təlimatçı Mitra Ramkay'a (BCIT) təşəkkür edirəm. 25 il əvvəl ilk dəfə əlaqəli verilənlər bazalarına dərs verməyə başladığımda verdiyi rəhbərliklə həvəslə xatırlanır. Açıq dərslik yaratmağa başlamağımda rol oynayan başqa bir şəxs Terrie MacAloneydir. Ruhlandırıcı idi və mənə qutudan kənarda düşünməyi öyrətdi.

  Bu layihə boyunca aldığım daimi sevgi və dəstəyə görə ailəmə xüsusi təşəkkür edirəm.


  • Bakalavr dərəcəsi tələb olunur ki, bakalavr sahəsi üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur
  • Lisans GPA: Son 60 semestr (90 dörddəbir) saat təhsil üçün minimum 2.75 / 4.00
  • Postbakaluriya / məzun GPA: Minimum 3.00 / 4.00 kombidir

  Beynəlxalq Müraciət Edənlər üçün İngilis dili Yeterlilik Tələbləri Puanları

  Ana dili İngilis dili olmayan abituriyentlər İngilis dili Xarici Dil Olaraq Testi (TOEFL), Beynəlxalq İngilis Dili Test Sistemi (IELTS) və ya Pearson’s PTE Academic imtahanından müraciət etməzdən iki il əvvəl iştirak etməlidirlər. Əlavə məlumat Qəbul Ofisi Beynəlxalq Tələblər veb səhifəsində mövcuddur.


  Springer Coğrafi Məlumat Kitabçası

  Kompüter elmləri üç nəsil əvvəl demək olar ki, bilinməyən güclü bir vasitədir. Klassik bilik sahələrindən bəziləri geodeziya (ölçmə), kartoqrafiya və coğrafiyadır. Elektron geodeziya üsullarında inqilab etdi. Kartoqrafiya, sadələşdirilmiş kartoqrafik məhsullarla nəticələnən kompüterin üstünlüyü ilə qarşılaşdı. Hər üç sahə də İnternet və verilənlər bazaları kimi əsas komponentlərdən istifadə edir.

  The Springer Coğrafi Məlumat Kitabçası Əsaslar, Coğrafi Məlumat və Tətbiqlər üç hissədən ibarətdir. Əsasların bəzi hissələri daha geniş kompüter elmləri sahəsinə aiddir. Bununla yanaşı, oxucu kompüter elmindən seçilən mövzular coğrafi məlumatlarla sıx əlaqədə olduğu üçün coğrafi məlumatlar haqqında hərtərəfli bir fikir əldə edir.

  The Springer Coğrafi Məlumat Kitabçası universitetlər və sənayedəki elm adamları ilə yanaşı qabaqcıl və doktorantlar üçün yazılmışdır.

  Wolfgang Kresse, Almaniyanın Neubrandenburqdakı Tətbiqi Elmlər Universitetinin Coğrafi İnformasiya Sistemləri və Fotogrametri üzrə professorudur. Ziyarət edən bir professor olaraq, Ottawa'daki Kanada Uzaqdan Algılama Mərkəzinə (2002/2003) və Maine, ABŞ Universitetinə (2008/2009) bağlı idi. Əvvəllər, qrafika, fotogrametriya və məlumat mübadiləsi ilə məşğul olan Carl Zeiss Company üçün bir proqram inkişaf etdiricisi və müştəri təlimçisi olaraq çalışdı. Wolfgang Kresse kitabın aparıcı müəllifidir Coğrafi İnformasiya üçün ISO Standartları Springer tərəfindən nəşr edilmişdir.

  ISO / TC 211, Coğrafi məlumat / Geomatika, ISO 19159, Uzaqdan algılama görüntü sensorlarının və məlumatlarının kalibrlənməsi və təsdiqlənməsi layihəsinin lideridir. ISO 19130, Geofizyonlaşdırma üçün Təsvir sensör modellərinin hazırlanmasında və Beynəlxalq Fotoqrammetriya və Uzaqdan Algılama Cəmiyyətinin (ISPRS) standartlaşdırma fəaliyyətlərində və Alman Fotoqrammetriya və Uzaqdan Algılama Cəmiyyətində iştirak etmişdir.

  Wolfgang Kresse, Almaniyanın Bonn Universitetinin Geodeziya Diplomu və Rəqəmsal Kartoqrafiya üzrə Doktor dərəcəsinə malikdir.

  David Danko, CİS standartları üzrə baş məsləhətçidir. Bu potensialda, ESRI proqram və xidmətlərinin qarşılıqlı əlaqədə olmasını və müvafiq milli, beynəlxalq və sənaye standartlarına uyğun olmasını təmin edir. OGC Planlaşdırma Komitində ESRI-ni təmsil edir

  ee, ISO TC 211 və INCITS-L1. Cənab Danko, GIS Standartları üzrə baş məsləhətçi olaraq, ABŞ, Yaponiya, Cənubi Afrika, İtaliya, Çili, Səudiyyə Ərəbistanı, Efiopiya, Mərkəzi Amerika və Çində standartlar, metadata və məkan məlumatları altyapıları mövzusunda seminarlar keçirmiş və iştirak etmişdir. bir sıra regional və milli məkan məlumatları infrastrukturlarında məsləhətçi rolunda.

  Fiziki bir alim - DMA ilə böyük standartlar meneceri olaraq, DMA görüntüləri və yerleşim sistemləri, ABŞ DoD agentlikləri, ABŞ mülki agentlikləri və hərbi və mülki yerleşim məlumat cəmiyyətləri arasında standartlaşdırma və qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün agentlik siyasətlərini və proqramlarını hazırlamaqdan və idarə etməkdən məsul idi. digər millətlərin. Daha əvvəl vektor məhsulu formatının (VPF) hərbi standartının inkişafı ilə nəticələnən beynəlxalq tədqiqat və inkişaf təşəbbüsündə Layihə Meneceri vəzifəsini icra etdi və DCW dünyanın rəqəmsal cədvəlinin (DCW) yeni bir rəqəmsal vektor seriyasında ilk oldu məhsullar CD-ROM-da. Karyerasının əvvəlində uzaqdan algılama, analitik üçbucaqlanma, görüntü məlumatlarının çıxarılması və kartoqrafik istehsal sahələrində çalışmışdır.

  ISO Standartlaşdırma fəaliyyətində Texniki Komitədə (TC) 211 –İSO 19115 Metadata Revizyonunda Layihə Rəhbəri (2009 - indiyə qədər), Açıq CİS Konsorsiumunda Metadata İşçi Qrupunun sədri (2001 - indiyə qədər) və Texniki və Açıq CİS Konsorsiumundakı Planlaşdırma Komitəsinin Nümayəndəsi (2001)

  “Bu kitab dünyanın hər yerindən mütəxəssislərin töhfə verdiyi 31 fəsildən ibarət geoinformasiyaların ensiklopedik bir araşdırmasını təmin edir. … Bu kitab həm vaxtında, həm də müasirdir. Redaktorlar belə bir kitab üçün müvafiq mövzuları əhatə edən çox yaxşı bir iş görmüşlər və hər fəsildə texniki cəhətdən çox ətraflı ... Bu cild bu sahədəki mütəxəssislər və ya mütəxəssis biliklərinə ehtiyacı olan tədqiqatçılar üçün bir məlumat kitabçası kimi nəzərdə tutulmuşdur. Xülasə: Tövsiyə olunur. Lisansüstü tələbələr, tədqiqatçılar / müəllimlər və mütəxəssislər / praktiklər. ” (R. A. Kolvoord, Seçim, Cild 50 (5), yanvar, 2013)

  “Coğrafi məlumatların yaradılması, təhlili və paylanması sahəsində mövcud olan texnoloji vəziyyəti və tətbiqetmələri hərtərəfli bir şəkildə təqdim etməyə çalışır. … Bu kitab sahədəki yeni başlayanlar üçün yaxşı bir başlanğıc yeri olardı. Materialın ekspozisiyası texnoloqlar, mühəndislər, analitiklər və kartoqraflar kimi texnoloji fokuslu mütəxəssislər üçün daha uyğundur, lakin bu kitabda göstərilən konkret mövzular barədə əsaslı əhatəli dərs axtaran menecerlər müvafiq bölmələri faydalı hesab etməlidirlər. ” (R. M. Malyankar, ACM Hesablama Rəyləri, yanvar, 2013)


  Giriş tələbləri

  Müvafiq bir fənn üzrə 2: 2 dərəcə (və ya bərabər) və / və ya bir neçə illik uyğun peşə təcrübəsi.

  İngilis dili tələbləri

  IELTS 6.5 və ya ekvivalenti, hər komponent balında ən az 6.0. Əgər ilk diliniz İngilis dili deyilsə, İngilis dili qabiliyyətinizə dair dəlillər təqdim etməyiniz lazım ola bilər. Hələ tələblərimizi qarşılamırsınızsa, İngilis Dili Tədris Bölməmiz (ELTU) İngilis dilinizi lazımi standartlara uyğun inkişaf etdirməyə kömək edəcək bir sıra kurslar təklif edir.

  Beynəlxalq Qvalifikasiyalar

  Ekvivalent ixtisasları, təqaüdləri və əlavə tələbləri yoxlamaq üçün bu siyahıda ölkənizi tapın.


  1. Bu hesablamalar üçün istifadə olunan əmsallar və proqram təminatı bunlardır tarixi AACGM katsayılarından fərqli .
  Burada istifadə edilən transformasiyalar demək olar ki, tarixi AACGM proqramından əldə olunandan fərqli rəqəmlərlə nəticələnəcəkdir, lakin
  onlar daha dəqiq . Xahiş olunur ətraflı məlumat üçün aşağıdakı ön çapa baxın.

  2. Tarix, en, uzunluq və hündürlük üçün birdən çox qiymətə icazə verilir:
  - Nömrələr vergüllə ayrılmalıdır
  - Ədəd siyahıları ya eyni uzunluqda, ya da skalar olmalıdır

  3. * 2000 km-dən yuxarı hündürlüklər sahə xətti izləmə düyməsinin seçilməsini tələb edir.

  4. ** Üçün G2A giriş hündürlüyü (lar) ya jeodezik (dəniz səviyyəsindən hündürlük), ya da geosentrik (kürə hündürlüyü RE = 6371.2 km).
  Çıxış hündürlüyü (lər) həm geodezik, həm də geosentrik girişlər üçün coosentrik hündürlükdür. Üçün A2G giriş hündürlüyüdür
  coosentrik. Çıxış hündürlüyü (lər) seçilən nəticəyə görə ya jeodezik, ya da geosentrikdir.

  5. Coğrafi koordinatlar ya geodeziya, həm də coosentrik olaraq təyin edilə bilər. Geodeziya seçilsə, koordinatlar əvvəlcədən geosentrikə çevrilir
  AACGM-ə çevrilir. Tərs çevrilmələr üçün (AACGM-dən coğrafi) əmələ gələn coğrafi koordinatlar geodeziya koordinatlarına çevrilir.


  Əlifba sırası ilə aktual sənədləşdirmə sistemləri

  Əlifba sırası ilə aktual sistemlər məlumatları mövzuya görə təsnif edir, sonra mövzu etiketlərini əlifba sırası ilə verirlər. Bu sistemdə əlaqəli mövzular birlikdə saxlanılmır. Ümumiyyətlə bu tip sistem az miqdarda məlumat daxil olduqda ən yaxşısıdır. Bu növ sənədləşdirmə və təsnifat sistemi bəzən "lüğət" sistemi kimi tanınır. Şəxsi adlar yazıldıqda soyadlar əsas sıralayıcı olaraq istifadə olunur, adlar yalnız eyni soyadlarda istifadə olunur.


  İT mütəxəssisi

  Texnologiyalarla işləyən bir dünyada, informasiya texnologiyaları mütəxəssisi olaraq da bilinən İT mütəxəssisləri, hər bir təşkilatın əsla doyana bilməyəcəyi şeylərdir. Bu İT mütəxəssisləri müəssisələrin texniki ehtiyaclarına cavab verir. İT mütəxəssisi tərifi, İT sistemlərinin tətbiqi, izlənməsi və saxlanmasından məsul olan bir texniki mütəxəssisdir. İT dəstək mütəxəssisi iş təsvirlərinə şəbəkə analizi, sistem idarəsi, təhlükəsizlik və məlumat təminatı, İT auditləri, verilənlər bazası rəhbərliyi və veb idarəçiliyi üzrə ixtisaslaşma daxildir.

  Əslində, informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri müxtəlif informasiya texnologiyalarında işləyə bilərlər. Son istifadəçilərin üzləşdiyi problemləri aradan qaldırmaq üçün yardım masasında işləyirlər. Mütəxəssislər digərləri arasında proqram mühəndisləri, proqram inkişaf etdiriciləri, verilənlər bazası administratorları, sistem analitikləri, kompüter təhlükəsizliyi texnikləri və şəbəkə analitikləri rollarını da verə bilərlər.

  İşlədikləri sahədən asılı olmayaraq, İT dəstək mütəxəssisi iş təsviri, Windows, macOS və ya Linux kimi müxtəlif əməliyyat sistemləri ilə tanışlıq və bir və ya daha çox proqramlaşdırma dilini bilməklə yanaşı güclü analitik bacarıqlara ehtiyac duyur.

  Ümumiyyətlə, şirkətlər kompüter problemləri, proqram təminatı, hardware, şəbəkələr, bulud platformaları və s. Kimi texniki problemləri həll etmək üçün İT mütəxəssislərini işə götürürlər. Bir çox informasiya texnologiyaları mütəxəssisi tez-tez mərkəzi ofisdən işləyir və ya bəzi hallarda bu mütəxəssislər uzaqdan işləyirlər.

  IT mütəxəssisi iş təsviri

  İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis işinin təsviri ümumiyyətlə 7/24 dəstək təmin etmə qabiliyyətini əhatə edir. İşçilərə lazımi dəstəyi təklif etmək üçün hər zaman bir İT dəstək mütəxəssisi olmalıdır. Həm daxili, həm də xarici yardım ola bilər. Mütəmadi nəzərdən keçirmə və nəzarətdən başqa, xüsusi rol və məsuliyyətlər informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis işinin təsvirinə daxil edilmişdir. Budur vacib olanlardan bəziləri:

  7/24 dəstək

  Ən vacib vəzifələrdən biri də istifadəçilərə gecə-gündüz lazımi köməkliyi göstərməkdir. Yazıcılar, skanerlər, sabit disklər, monitorlar və s. Kimi masaüstləri, kompüter ətraf mühitləri ilə əlaqəli hardware problemləri və ya proqramın quraşdırılması və yenilənməsi ilə bağlı proqram yardımı ola bilər. İT mütəxəssisləri qurumdakı bütün İT ilə əlaqəli məsələləri izləməlidirlər. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssisləri də yaxşı ünsiyyət bacarıqlarına sahib olmalıdırlar, çünki məsələlərdə əlaqələndirmək üçün müştərilər və qrup üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaları lazımdır.

  Sistemləri yeniləyin

  Bir BT mütəxəssisi iş təsvirinin vacib elementi sistemin işləkliyinin izlənməsidir. İT mütəxəssisləri özlərini ən yeni komponentlər və digər zəruri cəhətlərdən xəbərdar etməlidirlər. Yeni proqram və hardware avadanlıqlarının alınması da onların məsuliyyətidir və təxmin edilən büdcədən çox olmamalıdır.

  Məlumatlarınızı izləyin

  İT mütəxəssisi işlərinin digər dəyərli elementləri, bütün daxili və xarici təşkilat məlumatları barədə məlumatlandırılması məsuliyyətləridir. İnformasiya Texnologiyaları Mütəxəssisləri məlumat bazalarının saxlanmasına, ehtiyat nüsxəsinə alınmasına və təhlükəsizliyinə, həmçinin lazım olduqda sənədlərin alınmasına nəzarət edirlər.

  İnformasiya Texnologiyaları Mütəxəssisləri

  Bir IT dəstək mütəxəssisi, sənayedəki son inkişaflar və tendensiyalardan xəbərdar olmalıdır. Texnologiyaları bilməli və bütün texniki çətinlikləri həll etməyi bacarmalıdırlar. İşçilərin əldə etməli olduqları əsas bacarıqlar bunlardır:

  • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri haqqında geniş məlumat.
  • Çox səviyyələrdə koordinasiya etmək və böyük müştəri xidməti göstərmək bacarığı.
  • İT ilə əlaqəli bütün məsələlərə sahib çıxmaq.

  İnformasiya texnologiyaları mütəxəssisləri qeyri-texniki işçilərdən olan işçiləri informasiya sistemlərinə öyrətməlidirlər.Təşkilatları üçün ən uyğun sistemlərin nə olacağını başa düşmək üçün satıcılarla da işləyirlər. İnformasiya texnologiyaları dözümlü şəkildə dəyişməyə davam etdiyi üçün mütəxəssislərin bu irəliləyişlərin müştərilərinə və ya təşkilatlarına necə kömək edəcəyini qiymətləndirmələri lazımdır.

  Əlavə İT Mütəxəssis Bacarıqları

  Bu əlavə bacarıqlar İT mütəxəssislərinə digər iş müraciət edənlərinə nəzərən üstünlük verə bilər. Əlavə olaraq, bu bacarıqlar karyera seçimlərini də genişləndirməyə kömək edəcəkdir.

  • Texniki yazıya məruz qalma.
  • Təchizat və proqram təminatı sertifikatı.
  • Cisco, Microsoft, Apple və ya digər proqram sertifikatları

  IT mütəxəssisi Təhsil Kvalifikasiyaları və Tələblər

  Maraqlanan namizəd mühəndislik, kompüter elmləri və ya əlaqəli bir sahədə iki illik bir mühəndis dərəcəsinə və ya dörd illik bir bakalavr dərəcəsinə sahib olmalıdır. Proqram və hardware qurğuları, əməliyyat sistemləri, elektron cədvəl tətbiqetmələri, problemlərin aradan qaldırılması, şəbəkələşmə və qabaqcıl verilənlər bazası manipulyasiyasında texniki kurslar, namizəd üçün çox yaxşı təsir göstərdikləri üçün üstünlük təşkil edəcəkdir.

  Perl, Python ya da BASH kimi ssenari bacarıqlarına sahibdirlərsə, bu onların yerinə yaxşı duracaqdır.

  Bir İT mütəxəssisindən kənar bir addım bir İT mühəndisidir. Bir çox insan üçün bir İT mühəndisi ekranın arxasındakı kompüterlərin rahat işləməsini təmin edən bir sehrbazdır. Bununla yanaşı, peşədə yalnız bir firewall quraşdırmaq və OS-ni yeniləməkdən daha çox şey var. İT mühəndisliyi gələcəkdir. Dünyanın gözlərimiz qarşısında qlobal bir kəndə çevrilməsi ilə birlikdə İT mühəndisləri yaxın günlərdə ən yaxşı iş təkliflərindən bəzilərini gözləyə bilərlər.

  IT mütəxəssisi əmək haqqı

  Həqiqətən, ABŞ-da ortalama İT mütəxəssisi Maaşı illik 69.191 dollardır. Payscale'ye görə, İT mütəxəssisi əmək haqqı illik 55,094 dollar və saatda 19,03 dollardır. Sərbəst informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri bacarıq dəstlərinə görə tələb olunur. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssisi sərbəst maliyyələşməyə getməli və əlavə gəlir əldə etməlidir.

  İT mütəxəssisləri karyera perspektivləri

  ABŞ-ın Əmək Statistika Bürosuna (BLS) uyğun olaraq, 2016-2026-cı illər arasında kompüter dəstəyi mütəxəssisləri üçün məşğulluq imkanlarının 11% artacağı gözlənilir ki, bu da digər peşələr üzrə orta göstəricidən çoxdur. Bu artım, müəssisələr daha çox proqram və hardware avadanlığı yeniləyərək satın alarkən dəstək işçilərinə olan tələbin artması ilə əlaqədardır.

  Standart masa işi artıq yoxdur. Tələb olunan işçi qüvvəsinin tərkib hissəsi olaraq qısa müddətli müqavilələrdə İT mütəxəssislərini sərbəst işçi kimi işə götürmək konsepsiyası hazırda idarə olunan İT və telekom şirkətləri arasında populyardır. Sahə Mühəndisi, İT mütəxəssislərinin işə qəbulunda inqilab yaradan və daha yaxşı iş imkanları yaradan bir platformadır.

  Əlavə olaraq işçi qüvvəsinin gələcəyinə daha yaxşı hazırlaşmaq üçün İT mütəxəssisləri hər zaman yeni ixtisaslar qazanaraq karyeralarını yüksəldə bilmək üçün yeni bacarıqlara yiyələnməyə hazır olmalıdırlar.

  Sahə Mühəndisi ilə işə qəbul olun

  Sürətlə yüksək tələbə çevrilən bir sahədə, sərbəst bir İT mütəxəssisi olaraq karyeraya başlamaq üçün qeydiyyatdan keçməyin ən yaxşı vaxtıdır. Sahə Mühəndisi, iş bazarında qlobal olaraq uzaq və müstəqil iş təmin edir. Nə gözləyirsiniz? Bu gün Field Engineer-də pulsuz qeydiyyatdan keçin!

  Bu gün tələb olunan bir IT mütəxəssisi işə götürün!

  Müəssisələr 180-dən çox fərqli ölkədən 40.000-dən çox mühəndisə giriş əldə edirlər. Qlobal miqyasda ən yaxşı texniki istedad havuzundan mühəndis işə götürmək istəyirsinizsə, Field Engineer-də pulsuz qeydiyyatdan keçin.


  Giriş səviyyəli işlər

  Giriş səviyyəsindəki iş növlərinə sahə topçu batareyası və ya Cannoneer, radar operatoru, atəş nəzarət adamı, meteoroloji adamı və top atəşi və dəniz silahlarının atəşlərini görən yanğın dəstəkçisi kimi iş daxildir.

  OccFld-ə daxil olan dəniz piyadalarına rəsmi təhsil və ya sahə bacarıqları təhsili verilir. Sahə topçuları Dəniz Piyada və Zireh üçün əsas dəstəkləyici qol olduğundan, kütlələrinin çoxu FMF yer təşkilatlarında.

  Dənizçi topçu, bölmənin bütün heyət səviyyələrində və müxtəlif sərbəst kütlələrdə olan digər döyüş və döyüş dəstək sahələrində mövcud olan müxtəlif kütlələrə bənzər ən çox tapşırıq imkanlarını tapır. Bu OccFld-ə daxil olan dəniz piyadaları, MOS 0800, Basic Field Artillery Man'ı alır və təlimat və yaxından nəzarət altında, atəş, əməliyyat və sahə artilleriya hissələrinin və əlaqədar avadanlıqların təmirində baş verən gündəlik vəzifələri yerinə yetirirlər.

  Bu dəniz piyadaları OccFld sahə artilleriyasındakı MOSS-lərdən biri üçün təlim alırlar və qoşulduqları bölmənin gündəlik işində və taktiki işində iştirak edirlər.


  Videoya baxın: How to refillinfil GEL NAILS uzupełnieniekorekta paznokci ŻELOWYCH - IBD PINK V (Oktyabr 2021).