Daha çox

Geoserver netCDF çıxışı itkin siniflər


Ən son sabit versiyanı (2.7.1.1) http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/ saytından yüklədim. İnteqrasiya edilmiş dalğa ilə başlayır və bu günə qədər yaxşı işləyir.

Buna görə WCS Layers üçün netCDF çıxışını konfiqurasiya etmək istədim və buradan netCDF plaginlərini yüklədim: http://ares.opengeo.org/geoserver/2.7.x/community-latest/

Lakin geoserver / libs-ə quraşdırdıqdan sonra serverin işə salınması ilə nəticələnir:

java.util.ServiceConfigurationError: javax.imageio.spi.ImageReaderSpi: Provider org.geotools.imageio.netcdf.NetCDFImageReaderSpi at instantated in java.util.ServiceLoader.fail (ServiceLoader.java32). java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.nextService (ServiceLoader.java:384) saytından java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.next (ServiceLoader.java:404) java.util.Service saytında 100 $ (ServiceLoader.java:185) əldə edin. .next (ServiceLoader.java:480) javax.imageio.spi.IIORegistry.registerApplicationClasspathSpis (IIORegistry.java:210) saytında javax.imageio.spi.IIORegistry.(IIORegistry.java:138) javax.imageio.spi.IIORegistry.getDefaultInstance (IIORegistry.java:159) saytında javax.imageio.ImageIO.(ImageIO.java:66) org.geoserver.GeoserverInitStartupListener.contextInitialized (GeoserverInitStartupListener.java:159) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext (ContextHandler.gava.40) Context.startContext (Context.java:135) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext (WebAppContext.java:1220) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart (ContextHandler.gava:5) .mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart (WebAppContext.java:448) org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.doStart (Handler : 152) org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.doStart (ContextHandlerCollection.java:156) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler. dostart (HandlerCollection.java:152) org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) org .mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart (HandlerWrapper.java:130) org.mortbay.jetty.Server.doStart (Server.java:222) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) ) org.mortbay.xml.XmlConfiguration.main (XmlConfiguration.java:977) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessIst): Org.mortbay.start.Main.invokeMain (Main.java:183) at java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) saytında DelegatingMethodAcessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43). .Main.start (Main.java:497) org.mortbay.start.Main.main (Main.java:115) Səbəb: java.lang.NoClassDefFoundError: org / geotools / əhatə / grid / io / FileSetManager java .lang.ClassLoader.defineClass1 (Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass (ClassLoader.java:760) at java.security.SecureClassLoader.defineClass (SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLlass. java.net.URLClassLoader.access $ 100 (URLClassLoader.java:73) da java.net.URLClassLoader $ 1.run (URLClassLoader.java:368) java.net.URLClassLoader $ 1.run (definitionClass (URLClassLoader.java:467)) URLClassLoader.java:362) java.security.AccessController.doPrivileged (Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:361) at java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) .lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:357) at java.lang.Class.getDeclaredConstructors0 (Native Method) at java.lang.Class.privateGetDeclaredConstructors (Class.java:2671) at java.lang.Class.getConstructor0 ( .java: 3075) at java.lang.Class.newInstance (Class.java:412) at java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.nextService (ServiceLoader.java:380)… 29 daha çox Səbəb: java.lang.ClassNotFoundException: org .geotools.coverage.grid.io.FileSetManager at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:381) java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) at java.lang.ClassLoader.loa dClass (ClassLoader.java:357)… 45 daha çox 2015-07-20 17: 44: 55.798 :: XƏBƏRDARLIQ: uğursuz ContextHandlerCollection @ 54a7079e java.util.ServiceConfigurationError: javax.imageio.spi.ImageReaderSpi: Provider org.geols. netcdf.NetCDFImageReaderSpi java.util.ServiceLoader.fail (ServiceLoader.java:232), java.util.ServiceLoader.access $ 100 (ServiceLoader.java:185) at java.util.ServiceLoader.ServiceLoader $ Lazy .java: 384) java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.next (ServiceLoader.java:404) at java.util.ServiceLoader $ 1.next (ServiceLoader.java:480) at javax.imageio.spi.IIORegistry.registerAppgistryplassp. .java: 210) javax.imageio.spi.IIORegistry.(IIORegistry.java:138) javax.imageio.spi.IIORegistry.getDefaultInstance (IIORegistry.java:159) saytında javax.imageio.ImageIO.(ImageIO.java:66) org.geoserver.GeoserverInitStartupListener.contextInitialized (GeoserverInitStartupListener.java:159) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext (ContextHandler.gava.40) Context.startContext (Context.java:135) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext (WebAppContext.java:1220) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart (ContextHandler.gava:5) .mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart (WebAppContext.java:448) org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.doStart (Handler : 152) org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.doStart (ContextHandlerCollection.java:156) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler. dostart (HandlerCollection.java:152) org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) org .mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart (HandlerWrapper.java:130) org.mortbay.jetty.Server.doStart (Server.java:222) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) ) org.mortbay.xml.XmlConfiguration.main (XmlConfiguration.java:977) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessIst): Org.mortbay.start.Main.invokeMain (Main.java:183) at java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) saytında DelegatingMethodAcessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43). .Main.start (Main.java:497) org.mortbay.start.Main.main (Main.java:115) Səbəb: java.lang.NoClassDefFoundError: org / geotools / əhatə / grid / io / FileSetManager java .lang.ClassLoader.defineClass1 (Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass (ClassLoader.java:760) at java.security.SecureClassLoader.defineClass (SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLlass. java.net.URLClassLoader.access-də definitionClass (URLClassLoader.java:467) $ 100 (URLClassLoader.java:73) java.net.URLClassLoader $ 1.run (URLClassLoader.java:368) at java.net.URLClassLoader $ 1.run ( URLClassLoader.java:362) java.security.AccessController.doPrivileged (Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:361) at java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) .lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:357) at java.lang.Class.getDeclaredConstructors0 (Native Method) at java.lang.Class.privateGetDeclaredConstructors (Class.java:2671) at java.lang.Class.getConstructor0 ( .java: 3075) java.lang.Class.newInstance (Class.java:412) at java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.nextService (ServiceLoader.java:380)… 29 daha çox səbəb: java.lang.ClassNotFoundException: org .geotools.coverage.grid.io.FileSetManager at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:381) java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) at java.lang.ClassLoader.loa dClass (ClassLoader.java:357)… 45 daha çox 2015-07-20 17: 44: 55.802 :: BİLGİ: Açıldı /usr/share/geoserver/logs/2015_07_20.request.log 2015-07-20 17: 44: 55.802 :: XƏBƏRDARLIQ: uğursuz HandlerCollection @ 4b8ee4de java.util.ServiceConfigurationError: javax.imageio.spi.ImageReaderSpi: Provider org.geotools.imageio.netcdf.NetCDFImageReaderSplated at java.util.Service. Java.util.Service ) java.util.ServiceLoader.access $ 100 (ServiceLoader.java:185) at java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.nextService (ServiceLoader.java:384) at java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.next (ServiceLoader.) ) java.util.ServiceLoader $ 1.next (ServiceLoader.java:480) saytında javax.imageio.spi.IIORegistry.registerApplicationClasspathSpis (IIORegistry.java:210) at javax.imageio.spi.IIORegistry.(IIORegistry.java:138) javax.imageio.spi.IIORegistry.getDefaultInstance (IIORegistry.java:159) saytında javax.imageio.ImageIO.(ImageIO.java:66) org.geoserver.GeoserverInitStartupListener.contextInitialized (GeoserverInitStartupListener.java:159) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext (ContextHandler.gava.40) Context.startContext (Context.java:135) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext (WebAppContext.java:1220) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart (ContextHandler.gava:5) .mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart (WebAppContext.java:448) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.doStart (Handler : 152) org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.doStart (ContextHandlerCollection.java:156) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler. dostart (HandlerCollection.java:152) org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) org .mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart (HandlerWrapper.java:130) org.mortbay.jetty.Server.doStart (Server.java:222) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) ) org.mortbay.xml.XmlConfiguration.main (XmlConfiguration.java:977) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessIst): Org.mortbay.start.Main.invokeMain (Main.java:183) at java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) saytında DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43). .Main.start (Main.java:497) org.mortbay.start.Main.main (Main.java:115) Səbəb: java.lang.NoClassDefFoundError: org / geotools / əhatə / grid / io / FileSetManager java .lang.ClassLoader.defineClass1 (Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass (ClassLoader.java:760) at java.security.SecureClassLoader.defineClass (SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLlass. java.net.URLClassLoader.access $ 100 (URLClassLoader.java:73) da java.net.URLClassLoader $ 1.run (URLClassLoader.java:368) java.net.URLClassLoader $ 1.run (definitionClass (URLClassLoader.java:467)) URLClassLoader.java:362) java.security.AccessController.doPrivileged (Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:361) at java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) .lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:357) at java.lang.Class.getDeclaredConstructors0 (Native Method) at java.lang.Class.privateGetDeclaredConstructors (Class.java:2671) at java.lang.Class.getConstructor0 ( .java: 3075) java.lang.Class.newInstance (Class.java:412) at java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.nextService (ServiceLoader.java:380)… 29 daha çox səbəb: java.lang.ClassNotFoundException: org .geotools.coverage.grid.io.FileSetManager at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:381) java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) at java.lang.ClassLoader.loa dClass (ClassLoader.java:357)… 45 daha çox 2015-07-20 17: 44: 55.803 :: XƏBƏRDARLIQ: java.util.ServiceConfigurationError: javax.imageio.spi.ImageReaderSpi: Provider org.geotools.imageio.netcdf .NetCDFImageReaderSpi java.util.ServiceLoader.fail (ServiceLoader.java:232), java.util.ServiceLoader.access $ 100 (ServiceLoader.java:185) at java.util.ServiceLoader $ LazyIerator. java: 384) java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.next (ServiceLoader.java:404) at java.util.ServiceLoader $ 1.next (ServiceLoader.java:480) at javax.imageio.spi.IIORegistry.registerApplicistCpatSath java: 210) javax.imageio.spi.IIORegistry.(IIORegistry.java:138) javax.imageio.spi.IIORegistry.getDefaultInstance (IIORegistry.java:159) saytında javax.imageio.ImageIO.(ImageIO.java:66) org.geoserver.GeoserverInitStartupListener.contextInitialized (GeoserverInitStartupListener.java:159) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext (ContextHandler.gava.40) Context.startContext (Context.java:135) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext (WebAppContext.java:1220) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart (ContextHandler.gava:5) .mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart (WebAppContext.java:448) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.doStart (Handler : 152) org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.doStart (ContextHandlerCollection.java:156) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler. dostart (HandlerCollection.java:152) org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) org .mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart (HandlerWrapper.java:130) org.mortbay.jetty.Server.doStart (Server.java:222) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start (AbstractLifeCycle.java:39) ) org.mortbay.xml.XmlConfiguration.main (XmlConfiguration.java:977) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessIst): Org.mortbay.start.Main.invokeMain (Main.java:183) at java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) saytında DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43). .Main.start (Main.java:497) org.mortbay.start.Main.main (Main.java:115) Səbəb: java.lang.NoClassDefFoundError: org / geotools / əhatə / grid / io / FileSetManager java .lang.ClassLoader.defineClass1 (Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass (ClassLoader.java:760) at java.security.SecureClassLoader.defineClass (SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLlass. java.net.URLClassLoader.access-də definitionClass (URLClassLoader.java:467) $ 100 (URLClassLoader.java:73) java.net.URLClassLoader $ 1.run (URLClassLoader.java:368) at java.net.URLClassLoader $ 1.run ( URLClassLoader.java:362) java.security.AccessController.doPrivileged (Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:361) at java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) .lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:357) at java.lang.Class.getDeclaredConstructors0 (Native Method) at java.lang.Class.privateGetDeclaredConstructors (Class.java:2671) at java.lang.Class.getConstructor0 ( .java: 3075) java.lang.Class.newInstance (Class.java:412) at java.util.ServiceLoader $ LazyIterator.nextService (ServiceLoader.java:380)… 29 daha çox səbəb: java.lang.ClassNotFoundException: org .geotools.coverage.grid.io.FileSetManager at java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java:381) at java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java:424) at java.lang.ClassLoader.loa dClass (ClassLoader.java:357) ... 45 daha çox


Problem əslində yalnız geoserverin müstəqil yüklənən versiyasında mövcuddur. Müharibənin tomcat üzərində qurulması və liblərin quraşdırılması heç bir problem yaratmır.


Gördüyüm qədəriylə netcdf çıxış plaginini quraşdırmadan, netcdf plaginini (giriş) quraşdırsanız problem baş verər. Giriş plagininin quraşdırılması problemi həll etməlidir.

Bu barədə bir bilet https://osgeo-org.atlassian.net/projects/GEOS/summary ünvanında açmaq istəyə bilərsiniz.


Videoya baxın: GeoServer Web GIS: Download and Install Web Archive EN (Oktyabr 2021).