Daha çox

GeoSSERver təkmilləşdirməsindən sonra GeoJSON və GML WFS işləmir


Bu yaxınlarda bir Geoserver 2.1-dən Geoserver 2.5-in təmiz bir quraşdırılmasına köçürdüm və məlumat fayllarım arasında kopyaladım.

Lakin, bu tıklamanı tapmıram Layer Preview, gedən Bütün Formatlar açılan və GeoJSON seçimi bu cavabı qaytarır:

 java.lang.NullPointerException: charsetName charsetName 

GML3.2 seçilərkən bu cavabı qaytarır:

 Çıxış formatı tətbiqi / gml xml üçün cavab tapmaq mümkün olmadı; versiya = 3.2 

Hər ikisi də köhnə serverimdə işlədiyinə görə, yenisi üçün bir yerdə edilməsi lazım olan bir konfiqurasiya olması lazım olduğunu düşünürəm, amma kimsə məni düzgün istiqamətləndirə bilərmi?

Günlük faylı bunu GEOJSON istəyi üçün göstərir

2014-11-27 14: 41: 39,230 INFO [geoserver.wfs] - İstek: getFeature service = WFS version = 1.0.0 baseUrl = http://myserver.com:80/geoserver/ query [0]: typeName [0 ] = {http://www.myserver.com/bosh}mytest maxFeatures = 50 outputFormat = application / json resultType = results 2014-11-27 14: 41: 39,232 INFO [wfs.json] - JSON 2014 kodlaşdırmaq üzrədir 11-27 14: 41: 39.496 ERROR [geoserver.ows] - java.lang.NullPointerException: charsetName at java.io.OutputStreamWriter.(OutputStreamWriter.java:99) org.geoserver.wfs.json.GeoJSONGetFeatureResponse.write (GeoJSONGetFeatureResponse.java:136) at org.geoserver.wfs.WFSGetFeatureOutputFormat.wret.wrate.write (atput). Dispatcher.response (Dispatcher.java:935) org.geoserver.ows.Dispatcher.handleRequestInternal (Dispatcher.java:276) at org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController.handleRequest (AbstractController.java:153) org .springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter.handle (SimpleControllerHandlerAdapter.java:48) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch (DispatcherServlet.java.weerv.derverv (DispatcherServlet.java:852) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest (FrameworkServlet.java:882) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet (FrameworkServlet.java:778) jav. http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:617) java x.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:717) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.AplicationFxterfFileFF Application java: 206) org.geoserver.filters.ThreadLocalsCleanupFilter.doFilter (ThreadLocalsCleanupFilter.java:27) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter.filter.hap.cap.cap.Chain.ava .doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter $ Chain.doFilter (SpringDelegatingFilter.java:74) at org.geoserver.wms.animate.AnimatorFilter.doFilter (AnimatorFilter.ilter). geoserver.filters.SpringDelegatingFilter $ Chain.doFilter (SpringDelegatingFilter.java:70) at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter.doFilter (SpringDelegatingFilter.java:45) at org.apache.catalinterter.Fatter 235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.platform.AdvancedDispatchFilter.doFilter (AdvancedDispatchFilter.java:49) at org.apache.catalterContainterChain.CatalinForterContain.ContainterContent.File java: 235) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter.traxyro.q.x.ro. .filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:68) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke (FilterSecurityIntercept.tercep. .FilterSecurityInterceptor.doFilter (FilterSecurityInterceptor.java:83) org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:72.g or at oServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:91) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) at org.geterterFioterFioter.File.File.File 68) org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter (ExceptionTranslationFilter.java:113) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter.coFroter.Computer.File org.geoserver.security.filter.GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.doFilter at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) və .filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:91) (GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.java : 53) org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) at org.geoserver.security. filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:68) at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilter (BasicAuthenticationFilter.jter.jter.file.Froter.java.50) doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:72) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:91) at org.geoserver.security.filter.GeoServerutasOterhentication .security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter.fecter.Component.Component.Component.co .doFilter (SecurityContextPersistenceFilter.java:87) org.geoserver.security.filter.GeoServerSecurityContextPersistenceFilter $ 1.doFilter (GeoServerSecurityContextPersistenceFilter.java:52) org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:72) at org.geoserver.secosite springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter org.geoserver.security.GeoServerSecurityFilterChainProxy.doFilter da org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter (FilterChainProxy.java:173) və (FilterChainProxy.java:323) (GeoServerSecurityFilterChainProxy. java: 134) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate (DelegatingFilterProxy.java:346) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter (DelegatingFilter.lexatgaport .ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.filters .LoggingFilter.doFilter (LoggingFilter.java:75) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter Application org.geoserver.filters.GZIPFilter.doFilter (GZIPFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.FilterFFterter java: 206) org.geoserver.filters.SessionDebugFilter.doFilter (SessionDebugFilter.java:47) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) at org.apch.apache.apache.apache .doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.filters.FlushSafeFilter.doFilter (FlushSafeFilter.java:43) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterCap). catalina.core.tətbiqiFilterChai n.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) org.vfny.geoserver.filters.SetCharacterEncodingFilter.doFilter (SetCharacterEncodingFilter.java:109) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internal .apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke (StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.tVVV.V.V. .java: 191) org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:102) at org.apache.at core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:293) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process () org.apache.coyote.http11.Http11Protocol $ Http11ConnectionHandler.process (Http11) Protocol.java:602) org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ Worker.run (JIoEndpoint.java:489) at java.lang.Thread.run (Thread.java:701)

və GML istəyi üçün bu

2014-11-27 14: 57: 00,669 INFO [geoserver.wfs] - İstek: getServiceInfo 2014-11-27 14: 57: 00,693 INFO [geoserver.wfs] - İstek: getFeature service = WFS version = 1.0.0 baseUrl = http://myserver.com:80/geoserver/ sorğu [0]: typeName [0] = {http://www.myserver.com/bosh}mytest maxFeatures = 50 outputFormat = GML2 resultType = results 2014-11-27 14: 57: 00,696 ERROR [geoserver.ows] - java.lang.IllegalArgumentException: java.nio.charset.Charset.lookup (Charset.java:448) boş nömrəsi, java.nio.charset.Charset.forName (Charset .java: 521) org.geoserver.wfs.xml.GML2OutputFormat.prepare (GML2OutputFormat.java:203) at org.geoserver.wfs.xml.GML2OutputFormat.write (GML2OutputFormat.java.fr. WFSGetFeatureOutputFormat.write (WFSGetFeatureOutputFormat.java:190) at org.geoserver.ows.Dispatcher.response (Dispatcher.java:935) at org.geoserver.ows.Dispatcher.handleRequestInternal (Dispatcher.java) .servlet.mvc.AbstractController.handleRequest (AbstractCo ntroller.java:153) org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter.handle (SimpleControllerHandlerAdapter.java:48) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatchat (ort .web.servlet.DispatcherServlet.doService (DispatcherServlet.java:852) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest (FrameworkServlet.java:882) at org.springframework.web.servlet.doerverv.ervram.ervam.ervam : 778) javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:617) at javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:717) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterhilterhil ApplicationFilterChain.java:290) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.filters.ThreadLocalsCleanupFilter.doFilter (ThreadLocals.lejap.a.cap.a.cap.jpg) .ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilter.) Chain.java:235) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter $ Chain.doFilter (SpringDelegatingFilter.java:ge) org .animate.AnimatorFilter.doFilter (AnimatorFilter.java:70) org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter $ Chain.doFilter (SpringDelegatingFilter.java:70) at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter.do org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.platterFpter.patch java: 49) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.sp. .FilterChainProxy $ Virt ualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:311) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:68) at org.springfeccecurity java: 116) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter (FilterSecurityInterceptor.java:83) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ GeoFterterCoFerterCoFerter .geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:91) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter.froter.froterFo.Component.File .doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:68) org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter (ExceptionTranslationFilter.java:113) at org.geoserver.secur ity.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:72) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.fterterfam.file FilterChainProxy.java:323) org.geoserver.security.filter.GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.doFilter (GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.java:53) at org.springframework.security.web.FilterCain.FilterCain.FilterCain .security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:68) at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilter.FotterFoster.Froter.File.File $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:72) org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.j) ava: 91) org.geoserver.security.filter.GeoServerBasicAuthenticationFilter.doFilter (GeoServerBasicAuthenticationFilter.java:82) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualferxoFerxo.Proxy.Proxy.Filtre org.geoserver.security.filter.GeoServerSecurityContextPersistenceFilter $ 1.doFilter da .filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter (SecurityContextPersistenceFilter.java:87) və (GeoServerCompositeFilter.java:68) ( GeoServerSecurityContextPersistenceFilter.java:52) org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:72) at org.geoserver.secterfocoFerter.security.php .security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.FilterChainProx y.doFilter (FilterChainProxy.java:173) at org.geoserver.security.GeoServerSecurityFilterChainProxy.doFilter (GeoServerSecurityFilterChainProxy.java:134) at org.springframework.weg.gegrolegro .web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter (DelegatingFilterProxy.java:259) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalFapter.CatalFotter : 206) org.geoserver.filters.LoggingFilter.doFilter (LoggingFilter.java:75) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalForter.Catlic.Fatter. doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.filters.GZIPFilter.doFilter (GZIPFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java.java) .c ore.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) org.geoserver.filters.SessionDebugFilter.doFilter (SessionDebugFilter.java:47) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalo at .apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.geoserver.filters.FlushSafeFilter.doFilter (FlushSafeFilter.java:43) at org.apache.catalina.core.pilterFhterChain.chap : 235) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.vfny.geoserver.filters.SetCharacterEncodingFilter.doFilter (SetCharacterEncodingFilter.java.core .java:109). ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:235) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke) org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.vves.tv ErgReportValve.java:102) org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java.ap.cava: 29) .http11.Http11Processor.process (Http11Processor.java:859) org.apache.coyote.http11.Http11Protocol $ Http11ConnectionHandler.process (Http11Protocol.java:602) at org.apache.tomcat.tj. (JIoEndpoint.java:489) java.lang.Thread.run (Thread.java:701)

Daha yeni Geoserver-in quraşdırılması zamanı Parametrlər-> Enabled qutusu iş sahəsinə qarşı işarələnmişdir. Bunun seçilməməsi GeoJSON və GML ixrac etmə qabiliyyətimi bərpa etdi.


Alətləri filtrləyin

Xidmətləri imkanlara əsaslanan süzgəcdən keçirmək və ya axtarışdan istifadə etmək üçün aşağıdan istifadə edin.

Hər il dənizdə kəşfiyyat sahələrinin sərbəst buraxılması hökumətin dənizdəki neft və qaz kəşfiyyatını təşviq etmək strategiyasının bir hissəsidir. Hər il hökumət şirkətləri Avstraliya sularında neft və qaz kəşfiyyatına investisiya qoyma imkanı təklifinə dəvət edir. 2020-ci il ərazisi, Şimali Bölgənin, Qərbi Avstraliya, Victoria və Ashmore və Cartier Adalarının dəniz sahillərindəki 42 sahədən ibarətdir.

Bu veb xəritə xidməti Texnologiya İnvestisiya Yol Xəritəsi Məlumat Portalı üçün hazırlanmış məlumat dəstlərinin əyani görüntülərini təqdim edir. Xidmət, Geoscience Australia (http://dx.doi.org/10.11636/1327-) tərəfindən istehsal olunan Avstraliyanın müəyyən edilmiş mineral ehtiyatlarından (2019) qaynaqlanan müxtəlif mineral yataqları, mina yeri və sənaye müəssisələrinin yerləşmə məlumatları istifadə edilərək hazırlanmışdır. 1466.2018)

AMSIS Distance To aləti seçilmiş dəniz xüsusiyyətinə olan məsafəni hesablayır. Çıxış verilən yerdən ən yaxın xüsusiyyətə qədər olan məsafəsidir.

Bu xidmətdə olan məlumatlar səlahiyyətli deyil və 2006-cı ildən bəri yenilənməyib. Bu veb xidmət 2006 və 2015-ci illər arasında Avstraliya Dəniz Məkan İnformasiya Sistemində (AMSIS) tapılmış və 2006-cı ilin valyuta tarixinə malik olan keçmiş məlumatları ehtiva edir. məlumat sahibləri ilə orijinal lisenziya razılaşmaları, yalnız WMS mövcuddur. İstifadəçilər cari etibarlılığı və məkanı yoxlamaq üçün məlumatlardan məsul qurumla əlaqə saxlamalıdırlar.

Bu veb xidmət, şəhərətrafı və ucqar yerlərdə mövcud olan yüksək sıxlıqlı şəhərsalma və ya bilinən fərdi bina tikililərinin yerləşdiyi əraziləri və ya yerləri göstərir. Bu xidmətdə istifadə olunan məlumatlar müxtəlif mənbələrdən toplandığı üçün müxtəlif səviyyələrdə və keyfiyyətdədir. Xidmətin nəzərdə tutulan məqsədi şəhər mühiti, tikinti konstruksiyaları və onların paylanması barədə ilkin məlumatları təqdim etməkdir.

AUSIMAGE Aerial Imagery Canberra 2014, Canberra və Queanbeyan üzərində, fevral və aprel aylarında əldə edilmiş, yüksək dəqiqlikli hava görüntülərinin (10 sm-18 sm) bir veb xidmətidir. AUSIMAGE Aerial Imagery, Jacobs Group (Avstraliya) Pty Ltd-nin çıxardığı bir məlumat məhsuludur. Lisenziya müqaviləsi əsasında bir veb xəritə xidməti olaraq Geoscience Australia tərəfindən.

Bu, Acreage Release Marine Environment Data tərtib edilmiş veb xidmətidir və hər il akreage azadlığı ilə yenilənəcəkdir. 2016 Acreage Release - Dəniz Tədqiqatı Yayılmış video keçidlər, Dəniz çöküntüləri verilənlər bazası nümunələri, Avstraliya dəniz mənzərələri, Şimal-qərb şelfindəki dəniz dibi palçıq, şimal-qərb şelfindəki dəniz dibi qum məzmunu və dəniz dibi çınqıl tərkibi Şimal-qərb şelfi.

Bu veb xidmət, istintaq, tikinti və ya işləmə mərhələsində fəal şəkildə fəaliyyət göstərən və Avstraliyanın Milli Hidrogen Strategiyasında göstərildiyi kimi yaşıl hidrogen istehsalı üsulları ilə uyğunlaşan Avstraliya hidrogen layihələri və tədqiqat mərkəzlərini təqdim edir. Bu məlumat dəstinin məqsədi Avstraliya daxilində hidrogen fəaliyyətinin ətraflı bir görüntüsünü təmin etməkdir və yer məlumatlarını, operator / təşkilat detallarını və bütün hidrogenin təsvirlərini əhatə edir.

Avstraliyanın kiçik əraziləri üçün AusPIX-aktivləşdirmə (DGGS imkan) məkan məlumatları üçün onlayn resurs API. Əsas API, məlumat atributları ilə tamamlanan geojson dosyanızı qəbul edəcək, AusPIX DGGS onu aktivləşdirəcək və yüklənmə şəklində qayıdır. Yükləmə, mənbə sənədindəki xüsusiyyətləri və atributları ehtiva edir, beləliklə məlumatların həqiqətən AusPIX effektivdir. Həm əl ilə, həm də maşın tərəfindən oxunan komponentlər mövcuddur. Daha bir (2-ci) API və ən yaxşı xəritə & quot A.

Bu xidmət AusSeabed Koordinasiya Alətindən gedən məlumat xidmətlərini təqdim edir. Koordinasiya aracı, Gələcək Sorğu məlumat təbəqəsi və Milli Prioritetlər məlumat qatında iki məlumat xidməti təqdim edir. Gələcək Tədqiqat Qatı Bu təbəqə, Avstraliya dəniz bölgəsi daxilində önümüzdəki illərdə həyata keçiriləcək planlaşdırılmış tədqiqatların miqyasını təqdim edir. Bu veb xidmətin məqsədi upco haqqında məlumat yayımlamaqdır.

Cari deyil - Bu xidmət, 30 Avqust 2019-da qüvvəyə minən Timor-Leste ilə yeni sərhəd tənzimləmələrini əks etdirən düzəlişləri ehtiva edən 2019 dövrü lehinə qüvvədən düşmüşdür. Dənizlər və Su altında Qalanlar Qanunu (SSLA) Avstraliyadır Avstraliyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz Hüququ Konvensiyasının ilk altı hissəsinə əsasən verilmiş əsasları, limitləri və zonaları elan etməsi üçün çərçivə təmin edən qanunvericilik. Bunlar.

Cari deyil - Bu xidmət, 30 Avqust 2019-da qüvvəyə minən Timor-Leste ilə yeni sərhəd tənzimləmələrini əks etdirən düzəlişləri ehtiva edən 2019 dövrü lehinə qüvvədən düşmüşdür. Dənizlər və Su altında Qalanlar Qanunu (SSLA) Avstraliyadır Avstraliyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz Hüququ Konvensiyasının ilk altı hissəsinə əsasən verilmiş əsasları, limitləri və zonaları elan etməsi üçün çərçivə təmin edən qanunvericilik. Bunlar.

Avstraliya Batimetri və Topoqrafiyası veb xidməti Avstraliyanın topoqrafiyasını və bitişik Avstraliya Xüsusi İqtisadi Bölgəsinin batimetriyasını əhatə edir. Seçilən əraziyə Avstraliyanın Heard və McDonald Adaları ərazisindən və Avstraliya Antarktika Ərazisindən dənizdəki yurisdiksiyasının dənizdəki məlumatları daxil deyil. 2009-cu il batimetri məlumatları Geoscience Australia tərəfindən çox şüalı və tək şüalı məlumatlardan və ağılla birlikdə tərtib edilmişdir.

Xidmət milli sahil riskinin qiymətləndirilməsini dəstəkləmək üçün istifadə olunan Avstraliya Sahil Geomorfoloji Mühitlərini ehtiva edir. Avstraliya sahili boyunca mövcud olan birincil geomorfoloji mühitin (həm yerləşmə, həm də erozional) yerləşməsini və dərəcəsini və içindəki xüsusiyyətlərə təsir edən prosesləri təsvir edir. Veb Mercator Proyeksiyası ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir.

Xidmət, milli sahil riskinin qiymətləndirilməsini dəstəkləmək üçün istifadə olunan Avstraliya Sahil Geomorfologiyası Landform Alt tip təsnifatlarını ehtiva edir. 1: 25,000 ilə 1: 10,000 arasındakı miqyaslarda müəyyən edilə bilən relyef alt tiplərinin yeri və dərəcəsini təsvir edir. Xüsusi xüsusiyyət sabitliyinə (məsələn, kumul tiplərinə) və hərəkətliliyə (məsələn kanal növləri) xüsusi yer verərək Landform Tipinə daha ətraflı məlumat verir. Veb Mercator ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir.

Xidmət, milli sahil riskinin qiymətləndirilməsini dəstəkləmək üçün istifadə olunan Avstraliya Sahil Geomorfologiyası Landform Alt tip təsnifatlarını ehtiva edir. 1: 25,000 ilə 1: 10,000 arasındakı miqyaslarda müəyyən edilə bilən relyef alt tiplərinin yeri və dərəcəsini təsvir edir. Xüsusi xüsusiyyət sabitliyinə (məsələn, kumul tiplərinə) və hərəkətliliyə (məsələn kanal növləri) xüsusi yer verərək Landform Tipinə daha ətraflı məlumat verir. Veb Mercator ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir.

Xidmət, milli bir sahil riskinin qiymətləndirilməsini dəstəkləmək üçün istifadə olunan Avstraliya Sahil Geomorfoloji Ölçeği Bələdçisini ehtiva edir. Buraya müxtəlif yenidən təsnif edilmiş bahalı xəritələşdirmə məhsullarının həcmi daxildir. Veb Mercator Proyeksiyası ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir.

Xidmətdə milli sahil riskinin qiymətləndirilməsini dəstəkləmək üçün istifadə olunan Avstraliya Sahil Geomorfologiyası Smartline var. 'Smartline', yüksək su işarəsi ilə ifadə edilən sahil xəttindən 500 m məsafədə yerləşən geomorfik xüsusiyyətlərin bir təmsilçisidir. Xidmətə geomorfologiya mövzuları və sabitlik dərsləri daxildir.

Avstraliya Sahil Çöküntü Bölmələri Veb Xidməti, Avstraliya sahil zonasında çöküntü hərəkətinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqəli iyerarxik bir məkan təsnifatı təqdim edir və sahil planlaşdırma və idarəçiliyinə köməkçi bir vasitədir. Bölmələrin inkişafı zamanı yaradılan əlavə məkan məlumat qatları istinad üçün təqdim olunur.

Avstraliya İcma İqlimi və Yer Sistemi (ACCESS) Ədədi Hava Proqnozu (NWP) məlumatları GA kimi qeydiyyatdan keçmiş abunəçilər üçün Meteorologiya Bürosu tərəfindən təqdim olunur. ACCESS-C3 (City) modeli, hər 6 saatda bir həyata keçirilən yalnız proqnozlaşdırılan bir modeldir və Sidney, Victoria və Tazmanya, Brisbane, Perth, Adelaide və Darwin ətrafındakı domenləri əhatə edən şəbəkə koordinatlarından ibarətdir. ACCESS Təsir Modelləşdirmə (ACCESS-IM) sistemi ACC-dən məlumat istifadə edir.

Bu veb xəritə xidməti, 30 İyun 2020-ci il tarixinə Avstraliyanın işləyən mədənləri, işlənməkdə olan mədənlər, baxım və təmir mədənləri və kritik minerallarla əlaqəli ehtiyat yataqlarının yerini və vəziyyətini təmin edir. İşlənən mədənlər, layihənin müsbət bir texniki-iqtisadi əsaslandırılmasına sahib olduğu, işlənməyə başlandığı və ya bütün təsdiqlərin alındığı yataqlardır. Baxım və baxım altındakı mədənlər və ehtiyat yataqları bilinən mənbələrə əsaslanır.

Bu xidmət 19/4/2021 tarixində ləğv ediləcək və dəyişdirilməyəcək. Bu xidmət, Yerli İdarəetmə Bölgəsindəki (LGA) Avstraliya Statistik Coğrafiya Standart Statistik Bölgələr Səviyyə 1 (SA1) -də Avstraliya Maruz qalma Məlumat Platforması (AEIP) məlumatlarının ayrı veb xidmət qatları olaraq birləşdirilməsini təqdim edir. Bu coğrafi çoxbucaqlı sərhədlər daxilindəki ifşa məlumatları AEIP vasitəsilə əldə edilə bilən eyni pozlama məlumatlarıdır.

Bu xidmət, Avstraliyanın Əsas Cazibə Şəbəkəsi (AFGN) stansiyalarının təsvirlərini və təsvirlərini Gravity Surveyors və geniş ictimaiyyətə təqdim edəcəkdir. Avstraliya Milli Qravitasiya Verilənlər Bazası (ANGD), Avstraliya daxilində aparılan cazibə anketləri üçün məlumat verən AFGN tərəfindən dəstəklənir. AFGN, qravitasiya tədqiqatlarının öz anketlərini bir konsiyə bağlamasına imkan verən daimi olaraq işarələnmiş və sənədləşdirilmiş ağırlıq bazası stansiyaları şəbəkəsidir.

Avstraliya Geoloji Əyalətləri Verilənlər Bazası, Avstraliya qitəsinin və dəniz ətrafının əsas geoloji elementlərinin təsvirlərini və məkan səviyyələrini ehtiva edir. Vilayət tiplərinə çökmə hövzələr, kratonlar və orogenlər kimi tektonik əyalətlər, magmatik əyalətlər və metallogenik əyalətlər daxildir. Məkan məlumatları 1: 2M və 1: 5M miqyaslı istifadə üçün nəzərdə tutulmuş istifadə üçün təxminən 1: 1M miqyasında böyük ölçüdə toplanmışdır.

Torpaq örtüyü xəritəsi xidməti, Genişləndirilmiş Bitki İndeksi (EVI) məlumatlarını ehtiva edən Dinamik Torpaq Örtüsü Datasetindən (2000-2008) əldə edilmiş məlumatları əhatə edir. Xidmət bitki örtüyünün örtüyü və dərəcəsindəki dəyişiklikləri və meylləri müəyyənləşdirmək və hesabat vermək üçün əsas xətt təmin edir. Veb Mercator Proyeksiyası ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir.

Xidmətə Avstraliya sahil xəttinin bir konturu daxildir. Məlumat 1: 250,000 nominal miqyasda olan Geodata 3 Topographic 250K 2007 məlumatlarından əldə edilmişdir. Web Mercator Proyeksiyası ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir.

Bu veb xidmət, Avstraliyadakı stratiqrafik adlar üzrə milli avtoritet olan Avstraliya Stratiqrafik Birliklər Verilənlər Bazasına (ASUD) giriş təmin edir. Verilənlər bazası Avstraliya Geoloji Cəmiyyətinin daimi komitəsi olan Avstraliya Stratiqrafiya Komissiyası adından Geoscience Australia tərəfindən aparılır. Mümkün olduqda bu xidmət GeoSciML v4.1 məlumat ötürmə standartına uyğundur.

Avstraliya Dənizaltı Kanyonları xidməti, materik Avstraliyanı və xarici ərazilərini əhatə edən 753 sualtı kanyonunun yerini əlaqəli göstəricilərlə müəyyənləşdirir.

Bu xidmət su axınları (istiqamət axın yolları daxil olmaqla), göllər, bəndlər və digər su obyektləri kimi təbii və texnogen xüsusiyyətlər daxil olmaqla Avstraliya səth hidrologiyasını təmin edir. Məlumat nominal miqyası 1: 250,000 olan Səth Hidrologiyası verilənlər bazasından əldə edilmişdir. Milli Hövzələr və Tutulmalar landşaft boyunca drenaj sahələrinin milli bir topoqrafik təmsilidir. Hər hövzə bir çox su hövzəsindən ibarətdir.

Avstraliya Topoqrafik baza xəritəsi, bütün Avstraliya üçün qüsursuz milli məlumat əhatəsidir. Xəritə, Geoscience Australia 250k topoqrafik spesifikasiyanın təmsilidir və Yer səthində görünən xüsusiyyətlərin ətraflı bir qrafik təsvirini əks etdirir. Bu xüsusiyyətlərə mədəni, hidrografiya və relyef mövzuları daxildir. Xidmət qat miqyaslı asılılıqları ehtiva edir.

Avstraliyanın Milli Batimetriya Türevləri Xəritəsi Veb Xəritə Xidmətində milli miqyaslı batimetrik türevlər - təpəli gölgelikli batimetriya və topoqrafiya, yamac, aspekt, topoqrafik relyef və topoqrafik möhkəmlik mövcuddur və bunlar Geoscience Australia saytında yüklənə bilər. Bu batimetrik türevlər, iyun 2009-cu il tarixli Avstraliya Batimetri və Topoqrafiya Şəbəkəsindən əldə edilmişdir. Hər bir məlumat bazası 9 qövs ikinci qətnaməyə (i.

Bu veb xəritə xidməti, Avstraliyanın şərq və cənub-şərqindəki Milli Enerji Bazarı (NEM) enerji sisteminə qoşulmuş xidmət içərisində, geniş miqyaslı batareya qurğularının görüntülərini təmin edir. Məlumat Avstraliya Enerji Bazarı Operatorundan (AEMO) hazırlanmışdır.

Bu, Geoscience Australia tərəfindən tutulan Avstraliya coğrafi elm nümunələri məlumatlarının alt hissəsinə giriş təmin edən Açıq Coğrafi Konsorsium (OGC) veb xidmətidir. Alt hissə hazırda Avstraliya quyularına aiddir.

Bu, Avstraliyanın quru və dənizdəki quyu məlumatlarına çıxış təmin edən Açıq Yerleşim Konsorsiumu (OGC) veb xidmətidir. Bu veb xidmət, standart, standartlaşdırılmamış bir quruluşda məlumatlara giriş təmin edən GeoSciML-Portrayal v4.0 veb xidmətini tamamlamaq məqsədi daşıyır. Qazma quyusu məlumatlarına müxtəlif növ qazıntı quyuları, neft quyuları və su boruları daxildir. Verilənlər bazası quruda məhdudlaşdırılmışdır.

Bu, GeoSciML versiya 4.0 spesifikasiyasına uyğun olaraq Avstraliyanın quru və dənizdəki quyu məlumatlarına giriş təmin edən Açıq Yerleşim Konsorsiumu (OGC) veb xidmətidir. Qazma quyusu məlumatlarına müxtəlif növ qazıntı quyuları, neft quyuları və su boruları daxildir. Verilənlər bazası quru və dənizdəki Avstraliya qazma quyuları və geoloji tədqiqatları dəstəkləmək potensialı olan dəliklərlə məhdudlaşdırılmışdır və a.

Bu veb xidmət, Geoscience Australia tərəfindən 9 oktyabr - 9 Noyabr 2014 tarixləri arasında şimal-şərq İnsanlar Hövzəsinin (Caswell Sub-hövzəsi) Birlik sularında aparılmış dəniz tədqiqatının nəticələrini əks etdirir. Əlavə kodlar GA-0345 və GA-0346 Geoscience Australia (GA) daxili kodları və TAN1411, RV Tangaroa tərəfindən 2014-cü il üçün verilən gəmi araşdırma nömrəsidir.

Karbon İnfrastrukturunun Qiymətləndirilməsi və Planlaşdırılması (CIAP) Çini İndeks Sistemi, ICSM xəritə indekslərinə əsaslanan 1: 25000 - 1: 10000000 tərəzilərinə daxil edilmiş çini göstəricilərinin bir setidir. Məhsul GDA94 proyeksiyasına əsaslanan milli miqyasda istifadə üçün istehsal edilmişdir. Bu məhsul, CIAP tətbiqetməsində istifadə edilən ən yaxşı məlumat sistemini (BAIS) dəstəkləyir.

Bu xidmət, 3D vizual təsvir üçün Carbon Capture and Storage tətbiqi çərçivəsində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rəqəmsal Yüksəklik Modeli (DEM) Servis Radar Topoqrafiya Missiyası (SRTM) Avstraliya Batimetri Topoqrafiya xidmətindən 1 saniyəyə 800 m aşağıda təmsil edən bir yüksəklik xidmətidir. Bu, CO2-nin super mayeyə çevrilmək üçün kifayət qədər təzyiqə malik olmasını təyin etmək üçün əsas göstərici kimi istifadə olunur.

Bu çoxbucaqlı verilənlər bazası, CO2 saxlama potensialına görə sıralanmış Avstraliyanın çökmə hövzələrini ehtiva edir. Ətraflı məlumat üçün Milli Karbon Xəritəçəkmə və İnfrastruktur Planı Avstraliya hesabatına baxın.

Bu veb xidmət, 1 metr qətnamə ilə bir dikişsiz batimetriya şəbəkəsini göstərən Casey Station Bathymetry anketini ehtiva edir. Geoscience Australia, Avstraliya Avstraliya Donanması və Avstraliya Antarktika Bölümü (AAD) tərəfindən 23 dekabr 2014 - 27 yanvar 2015-ci il tarixində Tədqiqat Gəmisi Howard Burton-un əldə etdiyi GA-0348 tədqiqatı. Məlumat xəttinin daha ətraflı məlumatları əlaqəli verilənlər bazası ilə tapıldı.

Bu veb xidmət GA-4415 və GA-0348 iki tədqiqatı birləşdirir. Casey Station Bathymetry anketində 1 metrlik bir dikişsiz batimetriya şəbəkəsi göstərilir. Məlumat xəttinin daha ətraflı məlumatlarını əlaqəli verilənlər bazası ilə tapa bilərsiniz. Bu veb xidmət, CEO Geoscience Australia-nın icazəsi ilə nəşr olunur.

Klip və Zip vasitəsi, WKT girişi və tələb olunan xüsusiyyət sinifləri kimi kliplər kimi bir giriş çoxbucaq dərəcəsini alır. Verilər öz verilənlər bazasından 4326 məkan referansına proqnozlaşdırılan bütün təbəqələrlə istinad edilir. Çıxış, bir müəllif hüququ mətn faylı daxil edilmiş bir fermuarlı bir məlumat bazasıdır.

Kriteriyaların Qiymətləndirilməsi vasitəsi istifadəçi tərəfindən yaradılan giriş yolunu və ya ərazini və istilik xəritəsi səthi, KML səthi, KMZ səthi və PDF Hesabatı yaratmaq üçün seçilmiş giriş dəyişkənlərini götürür. Bu xidmət xüsusi olaraq Carbon Capture and Storage tətbiqində istifadə üçündür.

Bu xidmət, Kriteriyaların Qiymətləndirilməsi geo-işləmə xidməti çərçivəsində istifadə olunan emal girişləridir. Bu xidmət xüsusi olaraq Carbon Capture and Storage tətbiqində istifadə üçündür.

DMCii Mozaika xidməti UK2-DMC peyki tərəfindən 2011-ci ilin dekabrından 2012-ci ilin aprelinədək çəkilən görüntü nümunəsini təqdim edir.

Müdafiə Qadağan olunmuş və Məşq Sahələri. Bu məlumatlar Müdafiə qadağan edilmiş və təlim sahələrinin yerləşdiyi yerə yaxınlaşır. Bu xidmətə daxil olan məlumatlar yalnız göstəricidir və ətraflı planlaşdırma üçün istifadə edilməməlidir. 10.2 Server 2016 üçün

Bu xidmət, Şimali Avstraliyanın İnkişaf etməkdə olan 2015-ci il Ağ Kitabında göstərildiyi kimi, Şimali Avstraliyanın hüdudlarını və miqyasını ehtiva edir. (bax http://northernaustralia.gov.au/page/publications)

Digital Earth Australia Hotspots veb xidməti, Digital Earth Australia Hotspots milli atəş izləmə sisteminin bir hissəsi olaraq hazırlanmışdır. Xidmət, istilik dalğa uzunluğundakı işığı aşkar edən peykdən qaynaqlanan (artan sayda) cihazdan əldə edilən qaynar nöqtə məlumatlarını təqdim edir. Ləkənin rəngi Hotspotun keçən bir peyk tərəfindən son müşahidə olunduğu vaxtı (məsələn, 0-2 saat) əks etdirir. Rəng şiddəti göstərmir. Ty.

Bu xidmət iki məlumat məhsulunun, DEM_SRTM_1İkinci verilənlər bazasının və Australian_Bathymetry_Topography verilənlər bazasının birləşməsini təmsil edir. Bu xidmət, tətbiq daxilində bir eninə yüksəklik qrafiki yaratmaq üçün CO2SAP (Co2 Storage application) Layihəsini dəstəkləmək üçün yaradılmışdır. Bu məlumatlar bir Geoscience Australia məhsulu olaraq yükləmək üçün bir verilənlər bazası olaraq mövcud deyil. DEM_SRTM_1Second xidməti Milli Rəqəmsal Yüksəklik Modelini (DE) təmsil edir.

Bu xidmət, milli əhatə dairəsi olan 25 metrlik Rəqəmsal Yüksəklik Modelini (DEM) təmsil edir. Birləşdirilmiş LiDAR və müxtəlif layihələrdən əldə edilmişdir. Mövcud olduqda xidmətə yeni məlumatlar əlavə ediləcək.

Bu xidmət, milli əhatə dairəsi olan 5 metrlik Rəqəmsal Yüksəklik Modelini (DEM) təmsil edir. Birləşdirilmiş LiDAR və müxtəlif layihələrdən əldə edilir. Mövcud olduqda xidmətə yeni məlumatlar əlavə ediləcək.

Bu xidmət, Milli Hamar Rəqəmsal Yüksəklik Modeli SRTM 1 Saniyədən çıxarılan Milli Rəqəmsal Yüksəklik Modelini (DEM) 1 Saniyə Hamarlaşdıran Aspekt məhsulunu təmsil edir. Aspekt quru səthinin yamacının üzləşdiyi istiqaməti ölçür.İstiqamət şimaldan dərəcə ilə ifadə olunur.

Bu xidmət, Milli DEM SRTM 1 Saniyədən çıxarılan Milli Rəqəmsal Yüksəklik Modelini (DEM) 1 Saniyəlik Yüzdə Yamac məhsulunu təmsil edir. Yamac quru səthinin yatay tərəfdən meylini ölçür. Yüzdə yamac bu meyli hündürlüyün dəyişmə məsafəyə nisbəti olaraq təmsil edir.

Bu xidmət Milli DEM SRTM 1 Second və Milli Su axınları, göllər və Su Anbarlarından əldə edilən Milli DEM 1 Second Hidroloji Zəmanətli məhsulu təmsil edir.

Bu xidmət Milli DEM SRTM 1 Saniyədən əldə edilən Milli Rəqəmsal Yüksəklik Modelini (DEM) 1 Saniyəlik məhsulu təmsil edir. DEM, bitki örtüyü xüsusiyyətləri bir neçə bitki xəritəsi tərəfindən dəstəklənən avtomatik bir proses istifadə edərək çıxarılaraq yer səthi topoqrafiyasını təmsil edir.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərilmək üçün yaradılmışdır və seçilmiş simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Avstraliya Topoqrafik xəritə xidməti, bütün Avstraliya üçün qüsursuz milli məlumat əhatəsidir. Bu məlumatlar qrafik tətbiqetmələrə ən uyğun gəlir. Bu məlumatlar, tutma metodundan və çəkiliş zamanı yerdəki spesifikasiyaların rəqəmləşdirilməsindən asılı olaraq keyfiyyət baxımından çox fərqli ola bilər. Veb xəritə.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərilmək üçün yaradılmışdır və seçilmiş simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Avstraliya Topoqrafik veb xəritəsi xidməti, bütün Avstraliya üçün qüsursuz milli məlumat əhatəsidir. Bu məlumatlar qrafik tətbiqetmələrə ən uyğun gəlir. Bu məlumatlar, tutma metodundan və çəkiliş zamanı yerdəki spesifikasiyaların rəqəmləşdirilməsindən asılı olaraq keyfiyyət baxımından çox fərqli ola bilər. Veb m.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərmək üçün yaradılmışdır və nümayiş olunan simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Xidmətə su axınları (istiqamət axın yolları daxil olmaqla), göllər, bəndlər və digər su obyektləri və dəniz temaları kimi təbii və texnogen səth hidrologiyası xüsusiyyətləri daxildir. Məlumatlar Geoscience Australia 250K Topoqrafik məlumatlardan və Səth Hidrologiyası məlumatlarından əldə edilmişdir. Xidmətdə təbəqə var.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərmək üçün yaradılmışdır və nümayiş olunan simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Xidmətə daxil olan məlumatlar, su axınları (istiqamət axın yolları daxil olmaqla), göllər, bəndlər və digər su obyektləri və dəniz temaları kimi təbii və texnogen xüsusiyyətlər daxil olmaqla səth hidrologiyası üçün xətti yerləri əhatə edir. Məlumat Geoscience Australia 250K Topograph-dan alınmışdır.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərmək üçün yaradılmışdır və nümayiş olunan simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Xidmətə daxil olan məlumatlar, su axınları (istiqamət axın yolları daxil olmaqla), göllər, bəndlər və digər su obyektləri və dəniz temaları kimi təbii və texnogen xüsusiyyətlər də daxil olmaqla yerüstü hidrologiya üçün nöqtə yerlərini əhatə edir. Məlumat Geoscience Australia 250K Topographi-dən alınmışdır.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərmək üçün yaradılmışdır və nümayiş olunan simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Xidmətə daxil olan məlumatlar, su axınları (istiqamət axın yolları daxil olmaqla), göllər, bəndlər və digər su obyektləri və dəniz temaları kimi təbii və texnogen xüsusiyyətlər də daxil olmaqla yerüstü hidrologiya üçün poliqon / sahə yerlərini əhatə edir. Məlumat Geoscience Australia 250K Top-dan alınır.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərilmək üçün yaradılmışdır və seçilmiş simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Bu məlumatlar qrafik tətbiqetmələrə ən uyğun gəlir. Bu məlumatlar, tutma metodundan və çəkiliş zamanı yerdəki spesifikasiyaların rəqəmləşdirilməsindən asılı olaraq keyfiyyət baxımından çox fərqli ola bilər. Avstraliya Topoqrafik veb xəritəsi xidməti, bütün Avstraliya üçün qüsursuz milli məlumat əhatəsidir. Xəritə s.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərilmək üçün yaradılmışdır və seçilmiş simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Avstraliya Topoqrafik veb xəritəsi xidməti, bütün Avstraliya üçün qüsursuz milli məlumat əhatəsidir. Bu məlumatlar qrafik tətbiqetmələrə ən uyğun gəlir. Bu məlumatlar, tutma metodundan və çəkiliş zamanı yerdəki spesifikasiyaların rəqəmləşdirilməsindən asılı olaraq keyfiyyət baxımından çox fərqli ola bilər. Veb m.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərilmək üçün yaradılmışdır və seçilmiş simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Avstraliya Topoqrafik veb xəritəsi xidməti, bütün Avstraliya üçün qüsursuz milli məlumat əhatəsidir. Bu məlumatlar qrafik tətbiqetmələrə ən uyğun gəlir. Bu məlumatlar, tutma metodundan və çəkiliş zamanı yerdəki spesifikasiyaların rəqəmləşdirilməsindən asılı olaraq keyfiyyət baxımından çox fərqli ola bilər. Veb m.

Bu xidmət xüsusi olaraq Milli Xəritədə göstərilmək üçün yaradılmışdır və seçilmiş simbologiya digər xəritə tətbiqetmələrinə uyğun olmaya bilər. Avstraliya Topoqrafik veb xəritəsi xidməti, bütün Avstraliya üçün qüsursuz milli məlumat əhatəsidir. Bu məlumatlar qrafik tətbiqetmələrə ən uyğun gəlir. Bu məlumatlar, tutma metodundan və çəkiliş zamanı yerdəki spesifikasiyaların rəqəmləşdirilməsindən asılı olaraq keyfiyyət baxımından çox fərqli ola bilər. Veb m.

Bu veb xidmət, Gələcəyin Kəşfi (EFTF) Şərq Kimberley Yeraltı Suyu Layihəsində istifadə olunan uzaqdan algılanan raster məhsulların bir seçimini ehtiva edir. Seçilmiş məhsullar LiDAR, Landsat (5, 7 ve 8) və Sentinel-2 verilərindən əldə edilmişdir. Datasetlərə aşağıdakılar daxildir: 1) mozaika 5 m rəqəmsal yüksəklik modeli (DEM) kölgəli relyef 2) bitki örtüyü quruluşu təbəqəsi və təbəqə sinifləri 3) Normalize Fərqlilik Bitki İndeksi (NDVI) 20, 50 və 80 s.

Bu, Geoloji və Geofiziki Səthlərin (EGGS) məlumatlarının qiymətləndirilməsi üçün Veb Xəritə Xidmətidir. Məlumatlar stratiqrafik və xronostraiqrafik səthlərin və sərhədlərin dərinliyinin maqnit və quyu ölçmələrindən əldə edilir.

Xidmət 2013-cü il zəlzələ təhlükəsi xəritəsini raster və kontur şəklində təqdim edir. Bu xəritə, üfüqi komponentlərin həndəsi ortalaması üçün qiymətləndirilən g vahidlərində, 500 illik geri dönmə dövrü üçün gözlənilən qaya üzərində ən yüksək yer sürətlənməsini (0.01 saniyəlik cavab spektral dövrü) göstərir. Xəritə Avstraliya Standart AS1170.4-2007-də ​​mövcud zəlzələ təhlükəsi xəritəsinə ən yaxın geri dönmə və cavab spektral dövrüdür.

Gələcək üçün Kəşfiyyat Layihə Sahələri veb xidməti, Geoscience Australia-nın Avstraliyadakı qaynaq axtarışına investisiyaların artırılmasına həsr olunmuş 100,5 milyon dollarlıq təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirilən layihə işlərinin məkan miqyasını təsvir edir. Hər bir layihə sahəsi miqyası, bütün layihə iş sahələrini bir zərf poliqonuna birləşdirməklə meydana gəlmişdir. Layihələrin hər birinə göstərici xərcləmə də verilir.

Bu veb xidmət quyular, sahə sahələri, strukturlar, stratiqrafik vahidlər, nümunələr, mədənlər, faydalı qazıntı yataqları da daxil olmaqla, bunlarla məhdudlaşmadan bu məlumatlar üçün tamamlayıcı xüsusiyyət xidmətləri ilə təqdim olunan hər hansı bir geoloji və ya geofiziki xüsusiyyət məlumatları üçün şəkillər və sənədlərə giriş üçün bağlantılar təmin edir. və həmin obyektlərin təsvirləri ilə birlikdə mineral hadisələr.

Bu veb xidmət Böyük Elektrik Stansiyalarına, Elektrik Stansiyalarına və Elektrik Ötürücü Xəttlər məlumat dəstlərinə giriş təmin edir. Bu məlumat dəstləri, Avstraliyada bilinən bütün xüsusiyyətlərin məkan yerlərini təqdim edir.

Bu veb xidmət, Vəqf Təsisatları Nöqtələri verilənlər bazasına giriş təmin edir. Bu, özəl və dövlət xəstəxanalarını, yaşlı qayğı müəssisələrini, təhsil müəssisələrini və təcili yardım müəssisələrini göstərən ictimaiyyətə açıq məlumatların məkan yerini ehtiva edir.

Surface Geology veb xəritəsi xidməti, 1: 1 milyon miqyasda (yalnız 1: 1500000-dən az miqyasda göstərilir) və 1: 2,5 milyon miqyasda (yalnız daha böyük miqyasda göstərilir) Avstraliya qayaüstü və səthi geologiyanın iki qüsursuz milli örtüklərini təmin edir. 1: 1500000). Ayrıca 1: 5 milyon miqyaslı geoloji bölgələr və metamorfik geologiya ehtiva edir. Xidmət, qabaqcıl və ya xaricə çıxan əsas qaya birliklərini və konsolidasiya olunmamış və ya zəif olanları təmsil edir.

Bu veb xidmət potensial geoloji sekvestr sahələrini təsvir edir və Avstraliya Petrol Kooperativ Araşdırma Mərkəzinin GEODISC proqramının (1999-2002) bir hissəsi kimi tərtib edilmişdir.

Avstraliya Gazetteer xidməti, təsdiq edilmiş yer adlarının yeri və yazılışı barədə səlahiyyətli məlumatlar verir. Avstraliya Qəzetçisi, müvafiq Dövlət, Bölgə və Birlik adlandırma orqanlarının saxladığı bir məlumat altındadır. Əlavə səlahiyyətli məlumatlar da Avstraliya Hidrografik Xidmətindən, Avstraliya Antarktika Bölməsindən və Geoscience Australia-dan alınmışdır.

Bu veb xidmət, dərc edilmiş və yayımlanmamış (GA və GA olmayan) bir sıra mənbələrdən tərtib edilmiş yaş və izotopik məlumatları ehtiva edən Geoscience Australia (GA) ISOTOPE verilənlər bazasına giriş təmin edir. Veb xidməti, ISOTOPE verilənlər bazasından yaş və izotopik atribut məlumatları ilə nöqtə təbəqələrini (WFS, WMS, WMTS) və nöqtənin yerləşdiyi yaşın və izotopun interpolasiyası olan İzotopik Atlas ızgaralarını əhatə edən raster qatlarını (WMS, WMTS, WCS) əhatə edir.

Bu OGC Veb Xüsusiyyət Xidməti (WFS) Avstraliya və Antarktidada GA-nın geoloji xəritələşdirmə tədqiqatları ilə əlaqəli sahə ərazilərindən geoloji müşahidələr və nümunə təsvirləri təqdim edir. Təsvirlərə litoloji, stratiqrafik vahidlər, dəyişiklik, struktur ölçmələr və bir çox digər geoloji atributlar daxildir. Mümkün olduqda bu xidmət GeoSciML versiya 4.1 məlumat standartına uyğundur.

Bu OGC Veb Xəritə Xidməti (WMS) Avstraliya və Antarktidada GA-nın geoloji xəritəçəkmə tədqiqatları ilə əlaqəli sahə ərazilərindən geoloji müşahidələr və nümunə təsvirləri təqdim edir. Təsvirlərə litoloji, stratiqrafik vahidlər, dəyişiklik, struktur ölçmələr və bir çox digər geoloji atributlar daxildir. Mümkün olduqda bu xidmət GeoSciML versiya 4.1 məlumat standartına uyğundur.

Avstraliyanın Dəniz yurisdiksiyası veb xidmətinin Geomorfik Xüsusiyyətləri, Avstraliyanın dəniz yurisdiksiyasının dəniz dibində tapılan geomorfik xüsusiyyətlərin paylanması və növlərini təsvir edən Geoscience Australia tərəfindən istehsal olunan müxtəlif məlumat dəstlərini bir araya gətirir. Bu yurisdiksiya, dənizdəki adalar və ərazilər daxil olmaqla Avstraliyanın Xüsusi İqtisadi Zonasını əhatə edir. Geomorfik xüsusiyyətlər, mövcud olan ən yaxşı batimetrik məlumatlardan istifadə edərək müəyyən edilmişdir.

Hər kəsə açıq olan batimetriya və geofiziki məlumatlar Antarktika kontinental kənarının və ona bitişik okean hövzələrinin geomorfik xüsusiyyətlərini 1: 1-2 milyon miqyasda xəritələmək üçün istifadə edilmişdir. Əsas batimetriya məlumat dəstləri əsas sahələrdə seysmik xətlərə əlavə olaraq GEBCO08 və ETOPO2 peyk batimetri (Smith & amp Sandwell 1997) idi. Dənizdibi batimetriyanın rəqəmsallaşdırılmış çoxbucaqlılarla şərhinə əsasən iyirmi yeddi geomorfik vahid müəyyən edilmişdir.

Maqnetik, cazibə qüvvəsi və radiometriya üçün Avstraliyanın milli geofizik şəbəkələrinin Veb Xəritə Xidməti. Xidmət həmçinin maqnit və radiometrik şəbəkələri tərtib etmək üçün istifadə olunan hava geofiziki tədqiqatlarının konturlarını və təsvirlərini özündə cəmləşdirir.

Bu OGC Veb Xəritəsi Xidməti, Geooscience Australia və əvvəlki qurumlar tərəfindən aparılmış və ya idarə olunan bütün araşdırmalardan, həmçinin Dövlət və Bölgə geoloji tədqiqat agentliklərindən coğrafi miqyasları və geofiziki məlumatların təsvir metadatlarını təqdim edir. Məlumat dəstlərinə cazibə, maqnit, radiometrik və elektromaqnit məlumatları və geofiziki tədqiqatlar zamanı toplanan yüksəklik məlumatları daxildir.

Bu veb xidmət, Geoscience Australia tərəfindən tutulan dəniz coğrafi məlumatlarını ehtiva edir. Buraya batimetriya və tərs qarmaqarışıqlı məlumatlarla yanaşı əldə edilmiş təbəqələr, batimetriya əhatə dairəsi məlumatları, hamam üsulu toplama prioriteti və planlaşdırma sahələri, dəniz çöküntüləri məlumatları və digər məhsullar daxildir. Faza 1 və 2 dəniz s mərhələlərində toplanan 150 m və optimal çözünürlüklü batimetriya, 5 m yan kanal sonar (SSS) və sintetik diyafram sonar (SAS) məlumatlarını da ehtiva edir.

Veb üçün bu OGC Kataloq Xidməti (CSW) Geoscience Australia-nın rəsmi coğrafi və coğrafi mənbələr kataloquya giriş təmin edir. Geoscience Australia məhsul kataloqu, məlumat dəstləri, nəşrlər, xidmətlər, modellər, proqram təminatı və daha çox daxil olmaqla resurs növlərini təsvir edən ISO 19115-1 Coğrafi İnformasiya metadata standartına uyğun metaməlumatlardan ibarətdir. CSW, maşınların axtarış aparmaq üçün standartlara əsaslanan bir interfeys təmin edir.

Bu OGC WMS veb xidməti (Geoserver tərəfindən yaradılan) Geoscience Australia Rock Properties verilənlər bazasından məlumat verir. Verilənlər bazası kütlə sıxlığı, maqnit həssaslığı, maqnetik davamlılıq və elektrik keçiriciliyi kimi xüsusiyyətlər daxil olmaqla qaya və regolit nümunələrinin fiziki xüsusiyyətlərinin ölçmələrinin nəticələrini saxlayır. Verilənlər bazası, mümkün olduğu müddətdə metod və alət detalları kimi analitik proses məlumatlarını da qeyd edir.

Geoscience Australia, Gardline CGG gəmisi MV Duke tərəfindən 5 aprel - 24 aprel 2015 arasında Gippsland Hövzəsinin müxtəlif ərazilərində dəniz seysmik tədqiqatı (GA-0352) həyata keçirdi. Bu xidmət, anket zamanı toplanan bütün batimetriya məlumatlarını özündə cəmləşdirir və məlumatları Geoscience Australia veb saytından pulsuz yükləmək də mümkündür. Anketin məqsədi sənaye standartlarında rəqabətə davamlı 2D seysmik məlumatlar, Multi-bea əldə etmək idi.

Bu veb xidmət, Geoscience Australia tərəfindən Böyük Artezian Hövzəsi (GAB) üçün yayımlanan geoloji, hidrogeoloji və hidrokimyəvi rəqəmsal məlumatlara giriş təmin edir.

Bu veb xidmət Böyük Artezian Hövzəsi su səviyyəsinin yüksəkliyini göstərir. Bu verilənlər bazası və əlaqəli metadata 75830 kataloqu istifadə edərək www.ga.gov.au saytından əldə edilə bilər.

Houtman Sub hövzəsi 2D seysmik tədqiqat veb xidməti 15 metr (dayaz su) və 25 metr (dərin su) çözünürlüklü yeddi dikişsiz batimetriya ızgarasını göstərir.

Geoscience Australia və sələfləri, quyulardan (həm məsamə suyu, həm də yeraltı suları) nümunə götürülmüş suyun hidrokimyasını, səth xüsusiyyətlərini və yağış sularını analiz etmişlər. Nümunə qazma və ya monitorinq layihələri zamanı həyata keçirilmişdir və bu verilənlər bazası saxlanılan analizlərin əhəmiyyətli bir alt hissəsini təmsil edir. İzotopik məlumatlar daxil olmaqla su kimyası, yeraltı suların mənşəyini, yaşını və dinamikasını, doldurulma və kimi prosesləri daha yaxşı başa düşmək üçün vacibdir.

Bu veb xəritə xidməti Avstraliyanın perspektivli hidrogen istehsalı bölgələrinin analizinə giriş kimi istifadə olunan məlumat dəstlərinin vizual görüntülərini təqdim edir. Xidmət Ətraf Mühit və Enerji Departamenti, PSMA Avstraliya, Garrad Hassan Pacific Pty. Ltd., Avstraliya Meteorologiya Bürosu, Enerji və Turizm Departamenti, Queensland Məşğulluq, İqtisadi İnkişaf və İnnovasiya Departamenti,.

Bu veb xəritə xidməti, Avstraliyanın perspektivli hidrogen istehsalı bölgələrinin təhlilində qiymətləndirilən beş ssenaridən əldə olunan nəticələrin görüntülərini təqdim edir. Hidrogen istehsalının perspektiv analizinə giriş olaraq istifadə edilən məlumat dəstləri, Ətraf Mühit və Enerji Departamenti, PSMA Avstraliya, Garrad Hassan Pacific Pty. Ltd., Avstraliya Meteorologiya Bürosu, Kaynaklar Enerji və Turizm Departamenti, Queensland Depa'dan alınmışdır.

Bu xidmət 1: 5.000.000 miqyaslı Avstraliya Hidrogeologiya xəritəsindən (Jacobsen və Lau, 1987) hazırlanmış Avstraliyanın Əsas Hidrogeoloji Bölmələrini göstərir.

Identify_Tool xidməti, LeastCostPath və ClipAndZip geo-işləmə alətlərinə daxil olan əsas infrastruktur qatlarını əhatə edir. Müəyyənləşdirmə sorğusu dinamik bir tolerantlıq istifadə edir və JSON olaraq həndəsə daxil olmaqla xüsusiyyətləri qaytarır.

Veb Xüsusiyyət Xidməti, oraprodun GEOCHEM şeması daxilində yerləşdirilən WEB_ALL_GEOCHEMISTRY və WEB_FINALISED_GEOCHEMISTRY cədvəllərindən hazırlanmışdır. Bu xidmət nümunə atributlarının məkan bölgüsünü təmin etməklə yanaşı, nümunələrin analitik tərkibinin əsas elementlərə, kiçik elementlərə və nadir torpaq elementlərinə nisbətən məkan bölgüsünü təmin edəcəkdir.

Avstraliya Geotermal Dərnəyi, 2018-ci ilin dekabr ayına qədər geniş miqyaslı torpaq mənbəyi istilik nasosları və isti çökmə tətbiqetmələr daxil olmaqla, Avstraliyada birbaşa istifadə olunan jeotermal və coğrafi mübadilə sistemlərinin quraşdırılmış gücü barədə məlumatları tərtib etmişdir. Geniş miqyaslı birbaşa istifadə olunan isti çökmə sulu lay sistemlərinə sistemlər daxildir hovuzları qızdırmaq və ya hidronik istilik sistemləri təmin etmək. Coğrafi mübadilə sistemlərində Yer istilik mənbəyi və ya istilik qəbuledicisi rolunu oynayır.

Bu veb xəritə xidməti, Avstraliyadakı toreyitik müdaxilənin yerləşdiyi Ni-Cu-PGE sulfid yataqlarının potensialının təhlilinə giriş kimi istifadə olunan məlumat cədvəllərinin vizual görüntülərini və nəticədə çıxışı təmin edir. Bu xidmətə daxil olan məlumat dəstləri, toreyitik müdaxilənin yerləşdiyi Ni-Cu-PGE sulfid yataqlarının əmələ gəlməsi üçün konseptual modelə daxil edilmiş dörd mineral sistem komponentini əhatə edir: (1) enerji mənbələri və ya filiz əmələ gətirən sürücülər.

Major Crustal Boundaries veb xidməti Avstraliyada 30 ildən çox müddət ərzində dərin seysmik əks məlumatların əldə edilməsinin sintez edilmiş nəticələrini əks etdirir, burada əsas qabıq miqyaslı fasilələrin seysmik əks profillərində təfsir edildiyi, fərqli qabıq blokları arasında tez-tez relikt tikiş olduğu düşünülür. . Seysmik profillərin geniş əhatə dairəsi, hazırda əsas yer qabığı sərhədlərinin xəritəsini qurmağa imkan verir.

Dəniz Tədqiqat Geomorfoloji Veb Xəritə Xidməti, Geoscience Australia veb saytında yükləmək üçün yerli miqyaslı (1:10 000) şərh edilmiş geomorfoloji xəritələri ehtiva edir. Bu şərh olunan geomorfoloji xəritələr, həm Geoscience Australia həm də əməkdaşlarımız tərəfindən Avstraliya materikində və Antarktika sularında aparılan çoxsaylı dəniz tədqiqat proqramları üçün hazırlanmışdır. Laylar tədqiqat və ya bölgəyə görə qruplaşdırılır və mövcud olduqda həm Geo.

Dəniz Tədqiqatı Multibeam Backscatter Veb Xəritə Xidməti, Geoscience Australia veb saytında yükləmək üçün mövcud olan ən yüksək qətnamə çoxsaylı backscatter ızgaraları ehtiva edir. Bu tərs ızgaralar həm Geoscience Australia həm də əməkdaşlarımız tərəfindən Avstraliya materikində və Antarktika sularında aparılmış çoxsaylı bibərli tədqiqat proqramları üzərində toplandı. Laylar anket və ya bölgəyə görə qruplaşdırılır və mövcud olduğu yerlərdə həm Geoscience Aust.

Dəniz Tədqiqatı Multibeam Bathymetry Web Map Service, Geoscience Australia veb saytında yükləmək üçün mövcud olan ən yüksək qətnamə multibeam batimetriya şəbəkələrini ehtiva edir. Bu batimetriya ızgaraları həm Geoscience Australia həm də əməkdaşlarımız tərəfindən Avstraliya materikində və Antarktika sularında aparılmış çoxsaylı çoxsaylı tədqiqat proqramları üzərində toplanmışdır. Laylar anket və ya bölgəyə görə qruplaşdırılır və mövcud olduğu yerlərdə həm Geoscience Austral daxildir.

Mineral Depozitləri və Mineral Resursları OGC xidməti, EarthResourceML 2.0 və ERML Lite 1.0-dəki Geoscience Australia şirkətinin OZMIN verilənlər bazasından və sadə WMS və WFS formatlarında əlaqəli kontekst qatlarından məlumat verir.

Bu xidmət, NATMAP Digital Maps 2008 DVD-dən NATMAP 1: 250,000 miqyaslı xəritələr ehtiva edir. Böyük miqyaslı vahid mozaika xəritəsi bütün qitəni əhatə edir və Avstraliyanın 1994-cü il Geocentric Datum (GDA94) coğrafi proyeksiyasına əsaslanır. Xəritələr, SPOT və Landsat peyk görüntüləri, digər dövlət qurumu məlumatları və özəl şirkətlər və fərdlər tərəfindən verilən məlumatlar daxil olmaqla müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə edərək yenidən işlənmişdir. Origi.

NEXIS (National Exposure Information System) yaşayış məskənləri sıxlığı veb xidməti, Avstraliyada müxtəlif miqyaslı və qətnamə səviyyəsində yaşayış evlərinin sıxlığını təmsil edən dörd raster qatından ibarətdir.

3B seysmik tədqiqat poliqon sahəsi. Bu təbəqədəki məlumatlar yalnız fərdi sorğularla əlaqəli yüksək səviyyəli məlumatları ehtiva edir, faktiki anket deyil. NOPIMS məlumatları neft sənayesi tərəfindən təmin edilir. NOPIMS məlumatları yalnız Birliyə aid olan dəniz neftidir. İki ölçülü (3B) seysmik tədqiqat Yer səthinin altındakı seysmik məlumatları əldə etmək üçün istifadə olunan bir tədqiqat metodudur. 3B seysmik, altların davamlı məlumatlarını təmin edir.

Bu veb xidmət, bütün bilinən aviasiya nəzarət qüllələri, əsas anbarlar, böyük yanacaq anbarları, əsas terminallar və Avstraliyada yerləşən yanğınsöndürmə və xilasetmə obyektləri ilə birlikdə hava trafik xidmətləri mərkəzlərinin məkan yerlərini təmsil edən Milli Aviasiya Təsisləri Məlumat dəstlərinə giriş təmin edir. xüsusiyyət atributiyası ilə kompliment

Milli Baza Xəritə xidməti Norfolk, Lord Howe & amp; Macquarie Adaları, Cocos (Keeling) xarici əraziləri, Milad, Heard və McDonald Adaları və Avstraliya Antarktika Bölgəsi də daxil olmaqla, bütün Avstraliya üçün fasiləsiz topoqrafik rəng xəritələri təmin edir. Xidmət Geoscience Australia, Avstraliya Antarktika Bölməsi və amp OpenStreetMap-dan alınan məlumatlardan ibarətdir. Milad adası üçün məlumatlar yaxşıdır.

Bu xidmət Milli Xəritə layihəsi üçün istehsal olunur. Cocos (Keeling) Adaları, Milad Adası, Norfolk Adası və Lord Howe Adası xarici əraziləri də daxil olmaqla bütün Avstraliya üçün qüsursuz topoqrafik gri ölçülü xəritələşdirmə təmin edir. Xidmət daha kiçik miqyaslı Geoscience Australia məlumatlarından ibarətdir və daha böyük miqyasda OpenStreetMap məlumatları istifadə olunur. Xidmət qat miqyaslı asılılıqları ehtiva edir.

Bu xidmət Milli Xəritə layihəsi üçün istehsal olunur. Cocos (Keeling) Adaları, Milad Adası, Norfolk Adası və Lord Howe Adası xarici əraziləri də daxil olmaqla bütün Avstraliya üçün qüsursuz topoqrafik gri ölçülü xəritələşdirmə təmin edir. Xidmət daha kiçik miqyaslı Geoscience Australia məlumatlarından ibarətdir və daha böyük miqyasda OpenStreetMap məlumatları istifadə olunur. Xidmət qat miqyaslı asılılıqları ehtiva edir.

Bu veb xidmət, Milli Bənd Divarları məlumatlarına giriş təmin edir və Avstraliyada yerləşən əsas bənd divarlarının məkan yerlərini təqdim edir və bunların hamısı xüsusiyyət atributiyası ilə tamamlanır.

Bu veb xidmət, Milli Duzsuzlaşdırma Bitkiləri məlumat dəstinə giriş təmin edir və hamısı xüsusiyyət atributsiyası ilə tamamlanan Avstraliya daxilində bilinən bütün əsas duzsuzlaşdırma bitkilərinin məkan yerlərini təqdim edir.

Bu veb servis, Avstraliya daxilində yerləşən və bilinən bütün immiqrasiya həbsxanaları ilə cəzaçəkmə müəssisələrinin məkan yerlərini təmsil edən, hər biri xüsusiyyət atributsiyası ilə tamamlanan Milli Həbs və Cəzaçəkmə Müəssisələri məlumat dəstlərinə giriş təmin edir.

Bu veb xidmət, Avstraliya daxilində yerləşən bütün tanınmış xarici səfirliklərin, yüksək komissiyaların və konsulluqların məkan yerlərini təmsil edən, hər biri xüsusiyyət atributsiyası ilə tamamlanan Milli Xarici Səfirliklər və Konsulluqlar Məlumat dəstlərinə giriş təmin edir.

Tropik siklon hadisəsinin təsiri üçün Milli Təhlükə Təsiri Risk Xidməti, güclü küləklər səbəbindən yaşayış evlərinin ayrı-ayrı evlərinə potensial təsirləri barədə məlumat verir. Məlumat, Meteorologiya Bürosunun tropik siklon proqnoz yollarından, bina yeri və təsiri səviyyəsini təyin etmək üçün Milli Ekspozisiya Məlumat Sistemindəki xüsusiyyətlər və zəiflik modelləri ilə birlikdə əldə edilmişdir. Təsir məlumatları Statistə toplanır.

Bu veb xidmət, Milli Məhkəmə Məhkəmələri məlumatlarına giriş təmin edir və Avstraliyada yerləşən bütün tanınmış Avstraliya Yüksək Məhkəmələrinin, Avstraliya Federal Məhkəmələrinin və Avstraliya Federal Dairə Məhkəmələrinin məkan yerlərini təqdim edir.

Bu veb xidmət, Avstraliyada yerləşən bütün tanınmış maye yanacaq anbarlarının, neftayırma zavodlarının, terminalların və yanacaqdoldurma məntəqələrinin məkan yerlərini əks etdirən, hamısı xüsusiyyət atributsiyası ilə tamamlanan Milli Maye Yanacaq Təsisləri Məlumat dəstlərinə giriş təmin edir.

Bu veb xidmət Milli Yerli İdarəetmə Sahə Şurası Ofisləri məlumatlarına giriş təmin edir və Avstraliyadakı bütün tanınmış Yerli İdarəetmə Sahəsi şurası ofis obyektlərinin məkan yerlərini təqdim edir və hamısı xüsusiyyət atributsiyası ilə tamamlanır.

Milli Maqnetik və Radiometrik Şəbəkələr xidməti, kontinental Avstraliya üzərində aparılan müxtəlif geofiziki ölçmələrdən əldə edilmiş maqnit və radiometrik ızgaraların kolleksiyasını təmin edəcəkdir. Bu xüsusi buraxılış 2019-cu ildə inşa edilmiş maqnit və radiometrik şəbəkələri əhatə edəcəkdir.

Bu veb xidmət, Avstraliya və əraziləri daxilində yerləşən böyük limanların və ümumi bərə terminallarının məkan yerlərini təmsil edən Dəniz Təsisləri Məlumat dəstlərinə giriş təmin edir.

Bu veb xidmət Milli Neft və Qaz İnfrastruktur məlumat dəstlərinə giriş imkanı verir. Bu məlumat dəstləri, materik Avstraliya daxilində neft və qaz ötürülməsi üçün quru neft və qaz boru kəmərlərinin məkan yerlərini təqdim edir. Həm də Avstraliyanın ərazi suları içərisində olan neft və qaz platformalarının yerini təqdim edirlər.

2018 Milli Seysmik Təhlükə Qiymətləndirməsinin (NSHA) bir hissəsi olaraq, son istifadəçilərin NSHA18 çıxışlarını məkan baxımından aktivləşdirilmiş bir platformada görmələrini və sorğu-sual etmələrini təmin etmək üçün coğrafi məlumat sistemi (CİS) məlumatlarını tərtib etdik. NSHA18 çıxışlarının açıq, açıq və həm daxili, həm də xarici istifadəçilər üçün əlçatan olmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu yerleşim məhsulu, NSHA18-in inkişafı nəticəsində yaradılan verilənlər bazasından əldə edilmişdir.

Bu veb xidmət, Milli Telefon Değişiklikleri verilənlər bazasının əldə edilməsini təmin edir və Avstraliyada yerləşən bütün tanınmış telefon mübadiləsi obyektlərinin məkan yerlərini təqdim edir.

Bu veb xidmət, Milli Atıksu Arıtma Təsisləri məlumatlarına giriş təmin edir və Avstraliya daxilində bilinən bütün çirkab su təmizləyici qurğularının məkan yerlərini təqdim edir, hamısı xüsusiyyət atributiyası ilə tamamlanır.

Bu xidmət NationalMap layihəsi üçün istehsal olunur. Cocos (Keeling) Adaları, Milad Adası, Norfolk Adası və Lord Howe Adasının xarici əraziləri də daxil olmaqla bütün Avstraliya üçün qüsursuz topoqrafik rəng xəritələri təmin edir. Xidmət daha kiçik miqyaslı Geoscience Australia məlumatlarından ibarətdir və daha böyük miqyasda OpenStreetMap məlumatları istifadə olunur.

Bu xidmət 7.06.2021 tarixində ləğv ediləcəkdir. Mövcud məlumatlarla əvəzetmə xidməti https://services.ga.gov.au/gis/rest/services/NationalBaseMap_GreyScale/MapServer Bu xidmət Milli Xəritə layihəsi üçün istehsal olunur. Cocos (Keeling) Adaları, Milad Adası, Norfolk Adası və Lord Howe Adası xarici əraziləri də daxil olmaqla bütün Avstraliya üçün qüsursuz topoqrafik gri ölçülü xəritələşdirmə təmin edir. .

Bu veb xidmət, Şimali Avstraliya Craton (NAC) Dəmir Oksit Mis Qızıl (IOCG) Mineral Potensial Qiymətləndirməsinin yaratdığı məlumat dəstlərinə giriş təmin edir. İki nəticə yaradıldı: mövcud olan bütün məkan məlumatlarını istifadə edərək hərtərəfli bir qiymətləndirmə, 1500 ma-dan yuxarı mineral sistemləri ələ keçirmək üçün mümkün olan məlumatları məhdudlaşdırmaq və minerallaşma yaşına və ya yaşına etibar etməyən məlumatlarla məhdudlaşan əhatə dairəsi qiymətləndirməsi.

Bu xidmət, Şimali Avstraliya İnfrastruktur Təsisləri Qanunu 2016 (https://www.legislation.gov.au/Details/C2016A00041) ilə müəyyənləşdirildiyi kimi Şimali Avstraliyanın hüdud və dərəcəsini əhatə edir.

Avstraliya - Dəniz Minerals Qanunu 1994 - Mineral Bloklar - epoch 2014a. Bu xidmətdə Avstraliya Mineral Blokları - mövcud Avstraliya Dəniz Hüdudları Dəsti ilə hizalanır. Verilərlə əlaqəli ətraflı bir abstrakt üçün geodatabase məlumatlarına baxın.

Dəniz Minerals Qanunu (OMA 1994) - Mineral Bloklar. Bu xidmət, GDA94-də reallaşdırıldığı 1994-cü il Dəniz Minerals Qanunu (OMA 1994) ilə müəyyənləşdirildiyi kimi Mineral Blokların ən son həyata keçirilməsini göstərir. Blok məlumatları OMA-nın fəaliyyət sahəsindən kənara çıxır və Ştatlar və Bölgələrin konstitusiya hüdudları daxilində sahil suları və quru sahələrini əhatə edir.

Petrol Blokları AMB 2014a dövrünə kəsildi. Xidmət 2006-cı il Dəniz Neft və İstixana Qazının Depolanması Qanununun 33-cü maddəsinin 3-cü bəndində göstərildiyi kimi Blokları ehtiva edir. Əhatə sahələri, ərazilər və ərazilərin konstitusiya hüdudları daxilində sahil suları və quru sahələrini əhatə edir.

OPGGSA 2006 - Neft Blokları. Bu xidmət, GDA94-də reallaşdırıldığı 2006-cı il Dəniz Neft və İstixana Qazı Depolama Qanununun (OPGGSA 2006) 33-cü maddəsinin 3-cü bəndində müəyyənləşdirildiyi kimi ən son həyata keçirilməsini göstərir. Blok məlumatları OPGGSA-nın fəaliyyət sahəsindən kənara çıxır və əyalətlərin və ərazilərin konstitusiya hüdudları daxilində sahil suları və ərazilərini əhatə edir.

Bu xidmət Avstraliya məhsulunun '5 km dərinlikdə OZTemp Şərhlənmiş Temperaturu' görüntüsü üçündür. OZTemp alt çuxur istiliyi verilənlər bazasına və əlavə məxfi şirkət məlumatlarına əsaslanaraq 5 km dərinlikdəki qabıq istiliyinin şərhini ehtiva edir.

Bu xidmətə (OZTemp verilənlər bazasından) çıxarılan və Avstraliyanın '5 km dərinlikdə OZTemp Şərhlənmiş Temperatur' şəklini yaratmaq üçün istifadə olunan yaxşı jeotermal istilik və yer daxildir.

Bu veb xidmət, 2012-ci ildə Milli Ətraf Mühit Tədqiqat Proqramı Dəniz Biomüxtəlifliyi Mərkəzinin nəzdində Timor dənizindəki Oceanic Shoals Commonwealth Marine Reserve-dən toplanan nümunələr üçün dəniz dibi çöküntüləri və geokimyası haqqında məlumatları ehtiva edir.

Bu veb xidmət, Geoscience Australia tərəfindən sentyabr və oktyabr 2012-ci il tarixlərində RV Solander-də toplanan Timor dənizindəki Oceanic Shoals Commonwealth Marine Reserve (CMR) üçün çöküntü və geokimya məlumatlarını ehtiva edir (anket GA0339 / SOL5650).

Avstraliya Veb Xəritə Xidmətinin Quruda Seysmik Tədqiqatları, Avstraliya qitəsi və kənar hissələrindəki bütün quru seysmik keçidləri təsvir edir. Xidmət hər bir sorğu üçün SEGY formatında xam və işlənmiş məlumatlara giriş təmin edir. Metadata əldə etmə hesabatları, işləmə hesabatları, işlənmiş şəkillər, qeydlər daxildir.

Source Rock and Fluids Atlas çatdırılma və nəşr xidmətləri, Geoscience Australia-nın Üzvi Geokimya Veritabanından (ORGCHEM) neft (üzvi) geokimyəvi və geoloji məlumatlarla əlaqədar ən son məlumatları təqdim edir. Nümunəvi məlumatlar, quru və dənizdəki Avstraliya hövzələrində qazma quyularından və sahə sahələrindən neft mənbəyi süxurların və onlardan çıxarılan mayelərin (təbii qaz və xam neft) məkan bölgüsünü təmin edir. Xidmətlər char təmin edir.

Hər il dənizdə kəşfiyyat sahələrinin sərbəst buraxılması hökumətin dənizdəki neft və qaz kəşfiyyatını təşviq etmək strategiyasının bir hissəsidir. Hər il hökumət şirkətləri Avstraliya sularında neft və qaz kəşfiyyatına investisiya qoyma imkanı təklifinə dəvət edir. Göstərilən 21 sahə, neft sənayesi maraqlı tərəfləri tərəfindən 2021 akr sahəsinin sərbəst buraxılması üçün nəzərdən keçirilmək üçün namizəd göstərilmişdir. Sərbəst buraxılmaq üçün göstərilən ərazilər fr. Təsdiqini almayacaqlar.

Bu veb xidmət hidrogen ixracı üçün potensial liman yerlərini göstərir. Bu məlumatlara birbaşa COAG Enerji Şurası Hidrogen İşçi Qrupu üçün 2019-cu il üçün ARUP tərəfindən "Avstraliya Hidrogen Hubları Tədqiqatı - Texniki Tədqiqat" istinad edilir.

Çap Xidməti, onlayn bir interfeys vasitəsilə PDF xəritəsi çaplarını təmin edir. Bu xidmət miqyaslı çubuq və marginaliya daxil olmaqla ətraflı PDF xəritələrini çap edir.

Bu veb xəritə xidməti Texnologiya İnvestisiya Yol Xəritəsi Məlumat Portalı üçün hazırlanmış məlumat dəstlərinin əyani görüntülərini təqdim edir. Xidmət, Geoscience Australia tərəfindən istehsal olunan Avstraliyanın Müəyyən edilmiş Mineral Resurslarından (2019) qaynaqlanan müxtəlif sənaye bitki yeri məlumat dəstləri istifadə edərək hazırlanmışdır (http://dx.doi.org/10.11636/1327-1466.2019)

Geoscience Australia və Monash Universiteti, Avstraliyanın bir sıra yenilənə bilən enerji tutumu amil xəritələrini hazırladılar. Günəş fotovoltaik, cəmləşdirilmiş günəş enerjisi, külək (hub hündürlüyü 150 m) və hibrid külək və günəş tutumu amil xəritələri bu veb xidmətə daxil edilmişdir. Günəş Fotovoltaik qabiliyyət faktoru xəritəsi Minimum tutum faktoru & lt10%, maksimum isə 25% -dir. Xəritə Meteorologiya Bürosunun (2020) məlumatlarından əldə edilmişdir. Elmi colo.

Bu veb xəritə xidməti, Avstraliyadakı gəmi limanlarından ixrac edilən mallar barədə yer məlumatları və detalları təmin edir. Bu verilənlər bazası Geoscience Australia tərəfindən yalnız bələdçi olaraq açıq olan məlumatlardan yığılmışdır.

Bu xidmət, Route Planning geoprosessinq xidmətində istifadə olunan emal girişləridir. Bu xidmət xüsusi olaraq Carbon Capture and Storage tətbiqində istifadə üçündür.

Bu Veb Xəritə Xidməti, Avstraliyanın bütün 1: 250 000 miqyaslı geoloji xəritələrinin skan edilmiş şəkillərinin məkan səviyyələrini göstərir. Xidmət nəşr, nəşr tarixi və xəritə yayımcısı haqqında məlumatları ehtiva edir və 125 DPI və 250 DPI çözünürlüklü JPG sənədləri şəkillərini xəritə ilə əlaqələndirir.

Dəniz səviyyəli xidmət, 3D vizual təsvir üçün Carbon Capture and Storage tətbiqi çərçivəsində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dənizi və yüksəkliyi 0 təmsil edən bir yüksəklik xidmətidir.

Şimali Avstraliya Craton veb xidmətinin Qatı Geologiyası, Qərbi Avstraliyanın şimalını, Şimali Ərazisini və şimal-qərbi Queensland'ı əhatə edən Şimali Avstraliya Kratonunun qüsursuz bir xronostratiqrafik qatı geologiya məlumatlarını təqdim edir. Məlumat örtük altında gizlədilmiş stratiqrafik vahidləri üst üstü örtüyü effektiv şəkildə sökərək xəritələrdir (Liu və s., 2015). Bu verilənlər bazası beş xronostratiqrafik vaxt dilimindən ibarətdir, bunlar: Cenozoic, Mesozoic, P.

Avstraliya Litosferik Memarlıq Magnetotelluric Layihəsi (AusLAMP), uzun müddətli maqnitotelurik məlumatları yarım dərəcədə toplamağı hədəfləyir (

55 km) Avstraliya qitəsi boyunca şəbəkə. Geoscience Australia's of Future for Exploring (EFTF) proqramının bir hissəsi olaraq, Şimali Avstraliyada, Şimali Bölgə Geoloji Araşdırması və Queensland Geoloji Araşdırmalarından alınan maddi töhfələrlə yeni məlumat dəstləri toplandı. Bu veb xidmət d.

Xidmət Avstraliya tərəfindən imzalanan bütün dəniz sərhədləri müqavilələrini özündə cəmləşdirir (BÜTÜN KÜÇÜMÜZ) Müqavilənin orijinal datası GDA94 olaraq göstərilmədiyi təqdirdə, bütün müəyyən nöqtələr Geoscience Australia-nın Milli Coğrafi İstinad Sistemləri Bölməsi tərəfindən GDA94-ə çevrilmişdir.

2018 Tropical Cyclone Hazard Assessment (TCHA) hissəsi olaraq daxili və xarici istifadəçilər üçün ArcGIS vasitəsilə onlayn olaraq əldə edilə bilən və əlavə geosessilat tətbiqetmələri yaratmaq üçün birləşdirilə bilən coğrafi məkan raster məlumatlarını tərtib etdik. Bu veb xidmət məlumatlara və interaktiv xəritələrə daha sabit və asan erişim təmin edir. Hər təkrarlanma intervalı üçün ayrı-ayrı coğrafi məkanlara sahib olmaqla, yəni 5 ilə 10000 il arasında istifadəçilər betw-i dəyişə bilərlər.

Yuxarı Burdekin Bazalt web xidməti Nulla və McBride Bazaltlarının meydana gəlməsi üçün vilayət miqyasını, ətraflı geologiyasını, bulaq yerlərini və çıxarılan regional yeraltı su konturlarını təqdim edir. Bu iş Geoscience Australia-nın Gələcəyə Kəşf etmə proqramı çərçivəsində həyata keçirilmişdir.

Yuxarı Burdekin Klorür Kütlə Balansının Yenidən doldurulması veb xidməti, Nulla və McBride bazalt vilayətlərindəki quyu yerlərində yenidən doldurma nisbətlərinin qiymətləndirildiyini əks etdirir. Yağış dərəcələri, yağış kimyası və yeraltı su kimya istifadə edərək, doldurulma dərəcələri Xlor Kütlə Balansı yanaşması ilə qiymətləndirilmişdir.

Tasselled Cap Wetness (TCW) faiz həddini aşma kompozit, zamanla hər pikseldə su, nəm torpaq və ya yaş bitki örtüyünün olması ilə təyin olunduğu mənzərədəki suyun davranışını əks etdirir. Xülasə, Tasselled Cap çevrilməsinin Wetness qatının eşikdən yuxarı olduğu, yəni hər pikselin "yaş" kimi müşahidə olunduğu müşahidə olunan səhnələrin faizini göstərir. Səth sularını və ya mənzərəni nəm saxlayan ərazilər.

WOfS xülasə statistikası, hər bir piksel üçün suyun səthdə aşkar olunan vaxtın ümumi aydın müşahidələrin sayına nisbətini əks etdirir. Landsat məlumatlarının 25 m-25 m piksel ölçüsü sayəsində yalnız 25 m-dən 25 m-ə qədər xüsusiyyətlər aşkar edilir və yalnız çox pikselləri əhatə edən xüsusiyyətlər davamlı olaraq aşkar olunur. WOfS xülasə statistikası McBride və Nulla Bazalt əyalətləri boyunca bütün dövr üçün hazırlandı.

WOfS xülasə statistikası, hər bir piksel üçün suyun səthdə aşkar olunan vaxtın ümumi aydın müşahidələrin sayına nisbətini əks etdirir. Landsat məlumatlarının 25 m-25 m piksel ölçüsü sayəsində yalnız 25 m-dən 25 m-ə qədər xüsusiyyətlər aşkar edilir və yalnız çox pikselləri əhatə edən xüsusiyyətlər davamlı olaraq aşkar olunur. WOfS xülasə statistikası McBride və Nulla Bazalt əyalətləri boyunca bütün dövr üçün hazırlandı.

Bu veb xidmət, yuxarı Burdekin bölgəsi üçün yeraltı su raster məhsullarına giriş təmin edir, bunlar: xəritələnmiş torpaq növü və səth geologiyasına əsaslanan nisbi keçiriciliyin keyfiyyət qiymətləndirmələrinə təyin edilmiş çəkilərdən əldə edilən nisbi yeraltı su doldurma potensialı, Normalize Fərqlilik Bitki İndeksi (NDVI). bazalt vilayətlərində yeraltı sularına potensial çıxışı olan bitki örtüyü və bazaltın əsas səthləri.

Bu veb xidmət Tullantıların İdarəetmə Təsisləri məlumatlarına giriş təmin edir və Avstraliya daxilində bilinən bütün tullantıların idarə olunması, təkrar emalı və yenidən işlənməsi obyektlərinin məkan yerlərini təqdim edir.

Dünya Batimetriya Baza xəritəsi. Xidmətə dünya batimetri məlumatları, okean, ölkə, əhali və təbii xüsusiyyətlər daxildir. Məlumat Təbii Yer və Milli Geofiziki Məlumat Mərkəzi (NGDC) ETOPO2 Global 2 Elevations daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən 2001-ci ilin sentyabr ayının məlumatlarından əldə edilmişdir. Xidmət qat miqyaslı asılılıqları ehtiva edir.

Bu xidmət dünya batimetriyasını, yüksəkliyi (təpə kölgəsi) və peyk görüntü məlumatlarını, okean, ölkəni, əhalini və təbii xüsusiyyətləri əhatə edir. Məlumat Natural Earth və Landsat Imagery daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən əldə edilmişdir. Veb Mercator Proyeksiyası ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir. Xidmət qat miqyaslı asılılıqları ehtiva edir.

Bu xidmət dünya batimetriyasını, yüksəkliyi (təpə kölgəsi) və peyk görüntü məlumatlarını, okean, ölkəni, əhalini və təbii xüsusiyyətləri əhatə edir. Məlumat Natural Earth və Landsat Imagery daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən əldə edilmişdir. Veb Mercator Proyeksiyası ilə önbelleğe alınmış bir xidmətdir. Xidmət qat miqyaslı asılılıqları ehtiva edir.


WFS xidməti necə yaradılır

WFS xidməti yaratmağın iki yolu var: xəritədən və ya coğrafi məlumat bazasından.

Xəritədən WFS xidməti yaratmaq

ArcMap xəritə sənədindən (.mxd) başlayaraq WFS xidməti yarada bilərsiniz. Xəritə sənədini Manager və ya ArcCatalog istifadə edərək ArcGIS Server xəritə xidməti olaraq yayımlayın. Etkinləşdirmək istədiyiniz imkanların istənildiyi zaman WFS-i yoxlayın. Bu, istənilən WFS müştərisinin xidmətə daxil olmaq üçün istifadə edə biləcəyi bir URL yaradır.

Xidmətin dərc edilməsinə kömək lazımdırsa, serverə bir CBS mənbəyi yayımlanmasına baxın.

Xəritə sənədi yalnız WFS xidmətinizdə təqdim ediləcək təbəqələrin spesifikasiyadır. Katman səviyyəsində müəyyən edilmiş simbologiya, sorğu tərifləri və sahə takma adları WFS xidmətinə keçməyəcək, çünki xidmətin məqsədi məlumatdakı xüsusiyyətləri ifşa etməkdir. Xəritənizin vizual xüsusiyyətlərini OGC spesifikasiyaları ilə ortaya qoymaq üçün bir WMS xidmətindən istifadə edin. Bir xəritə sənədindən WFS xidmətini dərc edərkən aşağıdakıları xatırlayın:

  • WFS xidmətinin redaktə əməliyyatları (WFS-T) dəstəkləməsini istəyirsinizsə, xəritədəki bütün təbəqələr üçün mənbə məlumatları eyni ArcSDE geodatabanından alınmalıdır. Əks təqdirdə, xəritədə bir çox mənbədən təbəqələr ola bilər.
  • Xəritədəki iki və ya daha çox təbəqə eyni xüsusiyyət sinfinə istinad edə bilməz və ya eyni ada sahib ola bilməz. Etdikləri təqdirdə, iş sahəsi maddəsi və ya adın təkrarı olduğu səhvini ala bilərsiniz.
  • Katmanın adı WFS-dən qaytarılan növ adı olacaqdır.
  • Bir WFS xidməti vasitəsilə məlumatları dərc etmək üçün, məlumatların SDE görünüşləri də daxil olmaqla coğrafi məlumat bazasında qeydiyyatdan keçməsi lazımdır.
  • WFS yalnız xüsusiyyətlərlə işlədiyindən xəritədəki hər hansı bir raster qatı xidmətdən xaric ediləcəkdir.
  • WFS xidmətləri, qoşulma, əlaqələndirmə, XY hadisələri, marşrutlar və ya örtüklər və ya Data Birlikdə İşləmə qabiliyyətinə əsaslanan təbəqələr kimi virtual dərsləri dəstəkləmir.

Mənbə xəritəsi sənədinizi WFS xidmətlərini yayımlamaqdan başqa bir çox məqsəd üçün istifadə edirsinizsə, WFS xidməti üçün mənbə sənədi rolunu oynayan xəritə sənədinin bir nüsxəsini çıxarmaq lazım ola bilər. Sonra nüsxəni orijinal xəritə sənədinizə təsir etmədən yuxarıdakı tələblərə cavab verən şəkildə dəyişdirə bilərsiniz.

Bir coğrafi məlumat bazasından WFS xidmətinin yaradılması

WFS xidmətini yaratmağın başqa bir yolu bir coğrafi məlumat bazasından başlamaqdır. Bu, hər hansı bir yer-verilənlər bazası ola bilər: şəxsi, fayl və ya ArcSDE. Geodatabase'i Manager və ya ArcCatalog istifadə edərək bir ArcGIS Server geodata xidməti olaraq yayımlayın. Etkinləşdirmək istədiyiniz imkanların istənildiyi zaman WFS-i yoxlayın. Bu, istənilən WFS müştərisinin xidmətə daxil olmaq üçün istifadə edə biləcəyi bir URL yaradır.

Bir geodata xidmətindən bir WFS xidməti yaradarkən, əlaqəli istifadəçinin daxil olduğu bütün xüsusiyyət sinifləri xidmətdə məruz qalacaqdır. Ayrıca, xidmətdə yalnız coğrafi verilənlər bazası ilə qeydiyyatdan keçmiş xüsusiyyət sinifləri, cədvəllər və SDE görünüşləri göstəriləcəkdir.

Xidmətin dərc edilməsinə kömək lazımdırsa, serverə bir CBS mənbəyi yayımlanmasına baxın.

Bir coğrafi verilənlər bazasından WFS xidməti yaratmaq xüsusiyyətləri oxumaq və sorğu etməklə yanaşı xüsusiyyətləri redaktə etməyə imkan verir.

WFS xidmətlərinin yaradılması barədə qeydlər

Xəritənizdəki və ya coğrafi verilənlər bazanızdakı bir xüsusiyyət sinfi bir EPSG kodu ilə təmsil edilə bilməyən bir məkan referansı istifadə edərsə, WGS 84 bu xüsusiyyət sinfi üçün məkan referansı kimi istifadə ediləcəkdir.

Xəritənizdəki və ya coğrafi verilənlər bazanızdakı naməlum bir məkan istinad sistemi istifadə edən xüsusiyyət dərsləri WFS xidməti tərəfindən nəzərə alınmayacaq.


OGC GroundWaterML 2 - GW2IE YEKUN HESABAT

Əlavə istifadə hüquqları əldə etmək üçün http://www.opengeospatial.org/legal/ adresini ziyarət edin.

Bu sənəd OGC Standartı deyil. Bu sənəd bir müzakirə təqdim edir

OGC Birlikdə İşləmə Proqramının təşəbbüsü ilə nəzərdən keçirilən texnologiya məsələləri. Bu sənəd OGC-nin rəsmi mövqeyini təmsil etmir. Xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər və OGC Standartı adlandırıla bilməz. Bununla birlikdə, bu sənəddəki müzakirələr çox yaxşı bir OGC Standartının tərifinə səbəb ola bilər. Bu sənədin alıcıları öz şərhləri ilə bildikləri hər hansı müvafiq patent hüquqları barədə bildiriş təqdim etməyə və təsdiqedici sənədləri təqdim etməyə dəvət olunur.

Sənəd növü: OGC® Public Engineering Report Sənəd alt növü: NA

Bu Fikri Mülkiyyətin bir nüsxəsini və əlaqəli sənədləri alan hər hansı bir şəxsə, aşağıda göstərilən şərtlər nəzərə alınmaqla Açıq Coğrafi Məkan Konsorsiumu (& # 34 Lisenziyalaşdırma və # 34) tərəfindən icazə verilir. Əqli mülkiyyətin nüsxələrini həyata keçirmək, istifadə etmək, surətini çıxarmaq, dəyişdirmək, birləşdirmək, yayımlamaq, yaymaq və / və ya alt lisenziyalaşdırmaq və əqli mülkiyyət hüququ olan şəxslərə icazə vermək hüququ daxil olmaqla məhdudlaşdırılmayan əmlak (aşağıda göstərilənlər istisna olmaqla). əqli mülkiyyətə dair bütün müəllif hüquqları bildirişlərinin toxunulmaz qalması və əqli mülkiyyətin təqdim edildiyi hər bir şəxsin bu Müqavilənin şərtləri ilə razılaşması şərtilə bunu təmin edir.

Fikri Mülkiyyəti dəyişdirirsinizsə, dəyişdirilmiş Əqli Mülkiyyətin bütün nüsxələrində yuxarıda göstərilən müəllif hüququ bildirişinə əlavə olaraq, Fikri Mülkiyyət tərəfindən LİSANSÇI tərəfindən təsdiqlənməmiş və ya qəbul edilməmiş dəyişikliklərin olması barədə bildiriş olmalıdır.

BU LİSENZİYA YALNIZ MÜLKİYYƏT HÜQUQUNDA BİR LİSANZADIR və DÜNYADA YERLƏRDƏN ZORLA OLA BİLƏN PATENTLƏR HAQQINDA HAQQLARINI YAZMAZ.

FİKRİ MÜLKİYYƏT TƏMİN EDİLDİ & # 34AS & # 34, heç bir növə zəmanət verilmədən, ifadə edilməməli və ya tətbiq edilməməli, lakin ticarət qabiliyyətinin zəmanətləri ilə məhdudlaşmır, müəyyən bir məqsədə, eyni zamanda öz tərəfimizə uyğundur. BU BİLDİRİŞDƏ VERİLƏN MÜLKİYYƏT SAHİBİ VƏ YAXŞI SAHİBLƏR, İNTELLEKTUAL ƏMLAKDAKİ FONKSİYALARIN TƏLƏBLƏRİNİZƏ VƏ YA FƏSİL ƏMLAKININ ƏMƏLİYYATININ OLACAĞINA ZƏMANƏT YOXDUR.

QARŞISIZ VƏ XATASIZ PULSUZ. FƏALI ƏMLAKDAN HƏR İSTİFADƏ İSTİFADƏÇİNİN RİSKİNDƏ TƏMİN OLUNMALIDIR. Heç bir halda müəllif hüququ sahibi və ya heç bir iştirakçısı olmaz

İNTELLEKTUAL MÜLKİYYƏT İSTİFADƏ MÜLKİYYƏTİ HÜQUQLARI İSTƏYƏCƏK, İSTİFADƏ EDİLƏN İCRA İSTİFADƏSİNDƏ İSTİFADƏ ETDİ BU intellektual mülkiyyətin tətbiqi, istifadəsi, ticarəti və ya fəaliyyəti ilə əlaqəli olaraq ortaya çıxan və ya başqa bir qanuni nəzəriyyənin altındakı səhlənkarlıq.

Bu lisenziya ləğv olunana qədər qüvvədədir. Fikri Mülkiyyəti istənilən formada olan bütün nüsxələrlə birlikdə məhv edərək istənilən vaxt ləğv edə bilərsiniz. Bu Müqavilənin hər hansı bir müddətinə və ya şərtlərinə əməl etmədiyiniz təqdirdə lisenziya da ləğv ediləcəkdir. Aşağıdakı cümlədə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, bu lisenziyanın heç bir ləğvi, bu sona çatma barədə bildiriş tarixindən etibarən qüvvədə olan üçüncü tərəf son istifadəçinin Fikri Mülkiyyət lisenziyasına xitam verilməsini tələb etmir. Əlavə olaraq, Fikri Mülkiyyət və ya Fikri Mülkiyyətin fəaliyyətinin pozulması və ya LİSENZARIN rəyinə görə, üçüncü bir şəxsin hər hansı bir patent, müəllif hüququ, ticarət nişanı və ya digər hüququnu pozma ehtimalı varsa, LİSENSİZİ tək təqdirdə, bu lisenziyanı sizin, lisenziyanız sahiblərinin və ya başqa bir tərəfin qarşısında heç bir kompensasiya və ya məsuliyyət olmadan ləğv edə bilər. Fikri Mülkiyyətin məhv edilməsi və ya məhv edilməsinə səbəb olmaq üçün hər hansı bir növün ləğvi ilə razılaşırsınız, istər sizin, istərsə də hər hansı bir üçüncü tərəfin əlində olan hər hansı bir formada olan bütün nüsxələr.

1.2 Tarixi məlumat. 13

2.1 XML tətbiqi. 14

2.2 Söz ehtiyatlarından istifadə. 14

4. Şərtlər və təriflər. 16

5.1 Tələblər sinfi. 19

5.5 Xarici paketin qısaldılması. 21

5.8 Tələb və tövsiyələrin tapılması. 23

6.2 Müşahidələrə və ölçmə tədbirlərinə ümumi baxış. 24

6.4 GeoSciML-ə ümumi baxış 3.2. 25

7.1 Hidrogeoloji bölmələr. 26

7.6 Konseptual Model Xüsusiyyətləri. 28

7.6.9 GW_BiologicConstituent. 37

7.6.10 GW_ChemicalContituent. 38

7.6.13 GW_ConstituentRelation. 41

7.6.26 GW_İdarəetmə sahəsi. 53

7.6.27 GW_MaterialConstituent. 56

7.6.29 GW_MonitoringSite. 56

7.6.33 GW_UnitFluidProperty. 58

7.6.34 GW_UnitProperties. 59

7.6.35 GW_UnitVoidProperty. 59

7.6.36 GW_Həssaslıq. 60

8.1 Məntiqi Model Xüsusiyyətləri. 65

8.1.5 Tikinti Komponenti. 78

8.1.8 Filtrasiya Komponenti. 80

8.1.10 GW_GeologyLogCaplama. 82

8.1.15 SealingComponent. 86

8.1.16 Quyu İnşaatı. 87

9. Tələblər Dərslər (normativ). 88

9.1 Abstrakt tələblər sinifləri: GWML2 əsas məntiqi model. 88

9.2 Tələbat sinfi: GWML2-Main. 90

9.2.1 Dərnək dərsləri üçün maraq xüsusiyyəti. 90

9.3 Tələbat sinfi: GWML2-Təsisçi. 92

9.4 Tələbat sinfi: GWML2-Flow. 93

9.5.3 Nisbi mövqe. 95

9.6 Tələbat sinfi: GWML2-WellC İnşaat. 97

9.7 Tələbat sinfi: Şaquli quyu (profil). 98

9.8 Tələbat Sınıfı: GeologyLog (profil). 98

9.9 Tələbat sinfi: Akifer testi (profil). 100

9.9.1 Akifer Testi O & ampM Xəritəçəkmə. 102

9.9.3 SF_SamplingFeature xüsusiyyətləri. 103

9.9.5 Akifer testinə ümumi baxış. 108

10. XML Tətbiqi (normativ). 109

10.1.2 Referans xüsusiyyətləri. 113

10.2 Tələbat sinfi: GWML2-Main XML kodlaması. 114

10.3 Tələbat sinfi: GWML2-Təsisçi XML kodlaması. 116

10.4 Tələbat sinfi: GWML2-Flow XML kodlaması. 116

10.5 Tələbat sinfi: GWML2-Yaxşı XML kodlaşdırma. 117

10.5.2 Monitorinq Sahələri. 123

10.6 Tələbat sinfi: GWML2-WellCovery XML kodlaması. 123

10.7 Tələbat sinfi: GWML2-Well-Vertical XML kodlaşdırma (profil). 125

10.8 Tələbat sinfi: GeologicLog XML kodlaması. 125

10.9 Tələbat sinfi: Akifer testi XML kodlaması. 127

A.2 Uyğunluq sinifləri - UML paketləri. 132

A.2.1 Uyğunluq sinfi: GWML 2.0 əsas məntiqi model (Özet). 132

A.2.2 Uyğunluq sinfi: GWML 2.0 əsas məntiqi model. 134

A.2.3 Uyğunluq sinfi: GWML 2.0 qurucu məntiqi model. 135

A.2.4 Uyğunluq sinfi: GWML 2.0 axın məntiqi modeli. 135

A.2.5 Uyğunluq sinfi: GWML 2.0 Yaxşı məntiqi model. 135

A.2.6 Uyğunluq sinfi GWML 2.0 Tikinti məntiqi modeli. 138

A.2.7 Uyğunluq sinfi: GWML 2.0 Şaquli Yaxşı məntiqi model. 139

A.2.8 Uyğunluq sinfi: GWML 2.0 Geologic logs. 140

A.2.9 Uyğunluq sinfi: GWML 2.1 Akifer Testi. 140

A.3 Uyğunluq sinifləri - XML ​​kodlaşdırma. 142

A.3.1 Uyğunluq sinifləri: xml qaydaları. 142

A.3.2 Uyğunluq sinifləri: GWML2-Main xml kodlaşdırması. 144

A.3.3 Uyğunluq sinifləri: GWML2-Təsisçi xml kodlaşdırması. 144

A.3.4 Uyğunluq sinifləri: GWML2-axın xml kodlaması. 145

A.3.5 Uyğunluq sinifləri: GWML2-xml kodlaşdırma. 145

A.3.6 Uyğunluq sinifləri: GWML2-tikinti xml kodlaması. 147

A.3.7 Uyğunluq sinifləri: GWML2-şaquli quyu xml kodlaması. 148

3. Ətraf Mühitin İstifadəsi. 158

4. Elmi istifadə vəziyyəti. 161

Mən.

Mücərrəd

Bu sənəddə yeraltı su məlumatlarının mübadiləsi üçün konseptual model, məntiqi model və GML / XML kodlaşdırma qaydaları təsvir edilmişdir. Əlavə olaraq, bu sənəd rəhbərlik üçün GML / XML kodlaşdırma nümunələri təqdim edir.

Ii.

Açar sözlər

Aşağıdakılar axtarış motorları və sənəd kataloquları tərəfindən istifadə ediləcək açar sözlərdir.

ogcdoc, OGC sənədi, yeraltı suları, hidrogeologiya, sulu lay, su quyusu, müşahidə, Yeraltı sularıML, GWML2, quyu istehsalı, UML, GML

Iii.

Ön söz

Bu sənədin əsas məqsədi informasiya sistemlərinin bu cür məlumatlarla işləyə bilməsi üçün əsas yeraltı su məlumatlarının semantikasını, şemasını və kodlaşdırma sintaksisini tutmaqdır.

Bu sənədin bəzi elementlərinin patent hüquqlarının mövzusu ola biləcəyi ehtimalına diqqət çəkilir. Açıq yerleşim konsorsiumu keçirilmir

bu və ya digər patent hüquqlarının müəyyənləşdirilməsindən məsuldur.

Bu sənədin alıcılarından bildirişləri ilə birlikdə təqdim etmələri xahiş olunur müvafiq patent tələbləri və ya ola biləcək digər əqli mülkiyyət hüquqları bununla müəyyən edilmiş standartın tətbiqi ilə pozula biləcəyini bilirik sənəd və dəstəkləyici sənədlər təqdim etmək.

Iv.

Təqdim edən təşkilatlar

Aşağıdakı təşkilatlar bu Sənədi Açıq Yerleşim Konsorsiumuna (OGC) təqdim etdilər:

Canada Kanada Geoloji Araşdırması (GSC), Kanada

฀ ABŞ Geoloji Araşdırması (USGS), Amerika Birləşmiş Ştatları

฀ Birlik Elmi və Sənaye Tədqiqatları Təşkilatı (CSIRO), Avstraliya

Met Meteorologiya Bürosu (BOM), Avstraliya

฀ Federasiya Universiteti Avstraliya (FedUni), Avstraliya

Rec Recherches Géologiques et Minières Bürosu (BRGM), Fransa

Germany Almaniya Geoloji Tədqiqatları (GSG), Almaniya

bu sənədin hazırlandığı:

Canada Kanada Geoloji Araşdırması (GSC), Kanada

฀ ABŞ Geoloji Araşdırması (USGS), Amerika Birləşmiş Ştatları

฀ Birlik Elmi və Sənaye Tədqiqatları Təşkilatı (CSIRO), Avstraliya

฀ Federasiya Universiteti Avstraliya (FedUni), Avstraliya

Met Meteorologiya Bürosu (BOM), Avstraliya

฀ Avropa Komissiyası, Baş Direktorluq - Birgə Tədqiqat Mərkəzi (JRC), Avropa Birliyi

฀ Mekansal Məlumat Polşa Birliyi

฀ Polşa Geoloji İnstitutu (PGI), Polşa

Germany Almaniya Geoloji Tədqiqatları (GSG), Almaniya

฀ Salzburg Universiteti (U Salzburg), Avstriya

Rec Recherches Géologiques et Minières Bürosu (BRGM), Fransa

฀ İngilis Geoloji Araşdırması (BGS), Böyük Britaniya

฀ Beynəlxalq Yeraltı Sular Ehtiyatlarının Qiymətləndirilməsi Mərkəzi (IGRAC), UNESCO

V.

Göndərənlər

Bu təqdimata dair bütün suallar redaktora və ya təqdim edənlərə göndərilməlidir:

Ad Mənsubiyyət

Vi.

Gələcək iş

Gələcək iş, ortaya çıxan standartların necə birlikdə işləyə biləcəyini nümayiş etdirmək üçün yerüstü sular və zaman seriyası müşahidələri üçün davam edən OGC hidrologiya standartları ilə koordinasiyanı əhatə edir.

1.

Əhatə dairəsi

Bu sənəd əsas yeraltı su məlumatlarının təqdimatı üçün konseptual və kodlaşdırma xüsusiyyətidir. GroundWaterML2, Coğrafiya İşaretleme Dili (GML) versiyası 3.2.1'in bir tətbiq şeması olaraq tətbiq edilir və digər GML tətbiq şemasından, xüsusən də OGC Observations & amp Measurements standartından və Beynəlxalq Birlikdən GeoSciML 3.2.0 standartından olan şəxsləri yenidən istifadə edir. Geoloji Elmlər (IUGS).

GroundWaterML2.1 (GWML2) müxtəlif məlumat mübadiləsi ssenarilərini təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Bu ssenarilər aşağıdakılar da daxil olmaqla beş motivasiyaedici istifadə hadisəsi ilə ələ keçirilmişdir:

(1) sulu təbəqələrə dair məlumatları olan su quyularının qazılmasına yönəlmiş ticari istifadə vəziyyəti

(2) yeraltı su ehtiyatlarının idarə olunması ilə əlaqəli siyasətdən istifadə vəziyyəti (3) yeraltı suyun təbiətdəki rolunu nəzərə alan ətraf mühit istifadəsi

(4) yeraltı su sistemlərinin modelləşdirilməsi ilə əlaqəli elmi bir istifadə vəziyyəti və (5) müxtəlif arasında qarşılıqlı əlaqədə işləyən texnoloji bir istifadə vəziyyəti

informasiya sistemləri və əlaqəli məlumat formatları.

GWML2, hər biri əvvəlki mərhələlərə əsaslanan bir sxemdən ibarət üç mərhələdə dizayn edilmişdir. Üç şemaya aşağıdakılar daxildir:

(1) Konseptual (UML): -nin semantikasını ifadə edən bir texnologiyaya bitərəf bir şema

(2) Məntiqi (UML): OGC paketini özündə birləşdirən bir GML-ə məxsus şema

(3) XML şema (XSD): məntiqi şemanın GML sintaktik kodlaşdırılması.

Əlavə olaraq, bu spesifikasiya ümumi və XML-ə uyğun kodlaşdırma tələblərini, ümumi və XML-ə uyğun uyğunluq testlərini və XML kodlaşdırma nümunələrini təsvir edir. Spesifikasiya gələcəkdə digər XML kodlaşdırma sintaksislərinə genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da hər bir kodlaşdırma ilə əlaqəli şemanı, tələbləri və uyğunluq siniflərini təsvir etməyi, həmçinin nümunələr verməyi tələb edəcəkdir.

GroundWaterML2 Məntiqi və XML şemaları 6 modul paket halında təşkil edilmişdir.

(3) GWML2-Flow: qablar içərisində və qablar arasında yeraltı su axını. (4) GWML2-Quyu: su quyuları, bulaqlar və monitorinq sahələri.

(5) GWML2-WellC İnşaat: quyu inşa etmək üçün istifadə olunan komponentlər.

(6) GWML2-AquiferTest: sulu təbəqə testini təşkil edən elementlər (məs. Nasos testi).

Şemalar və paketlər ümumilikdə yeraltı su sahələri ilə əlaqəli əsas xüsusiyyətlərin, eləcə də onların xüsusiyyətləri və əlaqələrinin dəqiq təsvirini əks etdirir. Bu məlumatların düzgün maşın təfsiri üçün semantikası və sintaksisini təmin edir ki, bu da sonrakı təhlildə məlumatların düzgün istifadəsini təşviq edir. Mövcud sistemlər, məlumatların tutarlılığının qorunub saxlanmasına və qarşılıqlı əlaqəni təmin etməyə imkan verən mövcud sxem və ya sistemlər arasında "körpü yaratmaq" üçün GWML2 istifadə edə bilər.

Qlobal su təchizatının əhəmiyyətli bir hissəsi yeraltı sulara aid edilə bilər

resurslar. Bu cür mənbələrin effektiv idarə olunması ilə əlaqəli məlumatların toplanması, idarə olunması və çatdırılması tələb olunur, lakin bunlara məlumatların mövcudluğu, paylanması, parçalanması və heterojenliyi ilə bağlı məsələlər mane olur: toplanan məlumatlar hamısı asanlıqla əldə edilə bilməz və əlçatan deyil, mövcud məlumatlar bir çoxuna paylanır tez-tez tematik olaraq parçalanan fərqli sektorlardakı agentliklər və oxşar məlumat növləri müxtəlif məlumat təminatçıları tərəfindən müxtəlif şəkildə qurulur. Bu vəziyyət həm ölkələr, həm də dövlətlər kimi siyasi qurumlar arasında və bunlar arasında mövcuddur və bununla da bütün yurisdiksiyalarda yeraltı suların idarə olunması pozulur. Yeraltı suları məlumat şəbəkələri, vahid bir məlumat ötürmə vasitəsi ilə məlumat təmin edənləri birləşdirdikləri üçün bu problemə yeni bir həll yolunu verir, beləliklə məlumatlara giriş və məlumatların içeriği üçün standartların tətbiqi yolu ilə paylanması, parçalanma və heterojenliyi azaldır və ya ortadan qaldırır. Veb Xüsusiyyət Xidməti (WFS) və Sensor Müşahidə Xidməti (SOS) kimi OGC məlumat giriş standartlarının nisbi yetkinliyi, su məlumat şəbəkələrinin yüksəlməsi ilə birlikdə, ümumi yeraltı su məlumat spesifikasiyası olan GroundWaterML2 (GWML2) ehtiyacını yaratdı. .

1.2 Tarixi fon

Bir neçə fəaliyyət GWML2-nin inkişafına təsir göstərmişdir:

฀ GWML1: Kanada daxilində, Kanada ilə ABŞ arasında və bəzi digər beynəlxalq təşəbbüslərdə yeraltı suları məlumatlarını mübadilə etmək üçün istifadə olunan Natural Resources Canada-da hazırlanmış yeraltı suları məlumatları üçün bir GML tətbiq şeması (Boisvert & amp Brodaric, 2012).

฀ GWIE1: ABŞ-Kanada sərhədində yeraltı suları məlumatlarının paylaşıldığı OGC HDWG içərisində bir uyğunluq təcrübəsi (Brodaric & amp Booth, 2011).

2.

Uyğunluq

Bu spesifikasiyanın OGC Specification Model - A Modular Specification for Standard (OGC 08-131r3) ilə uyğun olduğu yazılmışdır. Bu spesifikasiyanın uzantıları özləri OGC Spesifikasiya Modelinə uyğun olmalıdır.

2.1 XML tətbiqi

Konseptual və məntiqi yeraltı su şemalarının XML tətbiqi (kodlaşdırılması) XML Şeması dili və Schematron istifadə edilərək təsvir edilmişdir.

Üçün tələblər standartlaşdırma hədəf növü hesab olunur:

yəni yeraltı su məlumatlarını kodlayan XML sənədləri. Məlumat kimi istehsal edir tətbiqlər uyğun məlumat nümunələri yaratmalıdır, bu spesifikasiyada təsvir olunan tələblər və testlər həmin hədəfə effektiv şəkildə tətbiq olunur.

Bu spesifikasiyaya uyğunluq bu sənədin Əlavə A (normativ) -də göstərilən bütün müvafiq testlərdən istifadə edilərək yoxlanılır. Sınaq üçün çərçivə, anlayışlar və metodologiya və uyğunluğu tələb etmək üçün əldə ediləcək meyarlar ISO 19105: Coğrafi məlumatlar - Uyğunluq və Test. Bu OGC ™ kodlaşdırma spesifikasiyasına uyğunlaşmaq üçün standartlaşdırma hədəfi özəyi həyata keçirməlidir

uyğunluq sinifini seçin və digər uyğunluq siniflərindən birini (yəni uzantıları) həyata keçirməyi seçin.

Bu sənəddə təsvir olunan bütün tələblər sinifləri və uyğunluq sinifləri müəyyən edilmiş standart (lar) a məxsusdur.

2.2 Lüğətlərdən istifadə

Kod siyahıları olaraq da bilinən nəzarət edilən lüğətlər, məlumat mübadiləsində müəyyən konsepsiya və ya terminləri, bəzən aralarındakı münasibətləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, bir təşkilat tərəflər arasında mübadiləsi nəzərdə tutulan suyun keyfiyyət parametrləri kimi bütün müşahidə olunan hadisələr üçün nəzarət olunan bir lüğət müəyyən edə bilər.Bu təriflərdən bəziləri hiyerarşilər və ya ekvivalentlik kimi digər münasibətlər ilə əlaqəli ola bilər.

GroundWaterML2.1 bu versiyada yeraltı su mübadiləsi üçün bir sıra lüğətlər müəyyənləşdirmir. Xüsusi icmaların icma daxilində məlumat mübadiləsi üçün yerli lüğətlər inkişaf etdirəcəyi nəzərdə tutulur. Hidrologiya Sahəsi İşçi Qrupu daxilində gələcək iş yeraltı su sahəsi üçün standart nəzarət sözləri ilə əlaqələndirilə bilər. Bu cür lüğətlər, bəlkə də OGC tərifi ad məkanından istifadə edərək təriflərin inkişafı ilə dəyişikliklərin edilməsinə imkan verən bir idarəetmə quruluşunu tələb edir.

(http://www.opengis.net/def/groundwaterml/2.1/), OGC tərəfindən idarə olunur

OGC 09-048-də göstərilmişdir (OGC-NA - Ad növü spesifikasiyası - təriflər).

2.3 Yeraltı su məlumatları

Bu spesifikasiyaya uyğun yeraltı su məlumatları, GWML2-nin bu versiyası üçün GML uyğun XML sənədlərində kodlaşdırılır. Gələcək versiyaların və ya uzantıların JSON və ya RDF kimi əlavə kodlamaları inkişaf etdirəcəyi gözlənilir. Standart

Kodlaşdırma seçimini göstərildiyi kimi göstərmək üçün GML məlumatları üçün MIME tipi və alt tipi istifadə edilməlidir GML üçün MIME Media Növləri, yəni

3.

İstinadlar

Aşağıdakı normativ sənədlər bu mətndə istinad edərək bu sənədin müddəalarını təşkil edən müddəaları ehtiva edir. Sonrakı tarixli istinadlar üçün

bu nəşrlərin hər hansı birinə düzəlişlər və ya düzəlişlər tətbiq edilmir. Tarixsiz istinadlar üçün istinad olunan normativ sənədin son nəşri tətbiq olunur.

OGC 06-121r9, OGC®Web Xidmətləri Ümumi Standart

ISO 19103: 2005 - Konseptual Şema Dili

ISO 8601- Məlumat elementləri və mübadilə formatları - Məlumat mübadiləsi - Tarix və saatların təqdimatı

OGC 10-004r3 Özet Xüsusiyyət Mövzu 20 - Müşahidələr və Ölçmələr (aka ISO 19156: 2011)

OGC 08-015r2 Abstrakt Xüsusiyyət Mövzu 2 - Koordinatların Məkan İstinadı (aka ISO 19111: 2007)

OGC 07-011 Abstract Specification Mövzu 6 - Əhatə həndəsi və funksiyaları üçün şema (aka ISO 19123: 2005)

OGC 01-011 Abstrakt Xüsusiyyət Mövzu 11 - Coğrafi məlumat - Metadata (aka ISO 19115: 2003)

OGC 07-036 Coğrafiya Biçim Dili (aka ISO 19136: 2007)

OGC 10-004r1 Müşahidələr və Ölçmələr v2.0

http://www.opengis.net/doc/AS/Topic20 (ayrıca ISO / DIS 19156: 2010 olaraq yayımlandı, Coğrafi məlumatlar - Müşahidələr və Ölçmələr)

OGC 08-094r1 SWE Ümumi Məlumat Model Kodlama Standart v2.0 http://www.opengeospatial.org/standards/swecommon

Şema: ISO / IEC 19757-3, İnformasiya texnologiyaları - Sənəd Şeması Tərif Dilləri (DSDL) - Hissə 3: Qayda əsaslı doğrulama - Sxemron

OGC 08-131r3 Texniki Model - Modul spesifikasiyalar üçün standart http://www.opengis.net/doc/POL/SPEC

Tədbir vahidləri üçün vahid kod (UCUM) - Versiya 1.8, iyul 2009

Birləşdirilmiş Modelləşdirmə Dili (UML). Versiya 2.3. May 2010.

Genişlənən İşaretleme Dili (XML) - Sürüm 1.0 (Dördüncü Basım), Avqust 2006

XML Şeması - Version 1.0 (Second Edition), Oktyabr 2004

4.

Şərtlər və təriflər

Bu sənəddə ISO / IEC Direktivləri, Hissə 2, Quruluş və tərtibat qaydalarına əsaslanan [OGC 06-121r8] -in 5.3-cü yarımbəndində müəyyən edilmiş şərtlərdən istifadə olunur.

Beynəlxalq Standartlar. Xüsusilə, "olmalıdır" sözü ("mütləq" deyil) bu standarta uyğun olaraq ciddi şəkildə yerinə yetirilməli bir tələbi göstərmək üçün istifadə olunan fel formasıdır.

Bu sənədin məqsədləri üçün aşağıdakı əlavə şərtlər və təriflər tətbiq olunur.

Məkan, müvəqqəti və ya məkan-müvəqqəti domen daxilindəki hər hansı bir birbaşa mövqe üçün dəyərlərini aralığından geri qaytarmaq üçün bir funksiya kimi çıxış edən xüsusiyyət.

[ISO 19123: 2005, tərif 4.17]

Müəyyən bir tətbiq sahəsi daxilində müəyyən edilmiş bir növün xüsusiyyəti.

DİQQƏT: Bu sahələrarası məqsədlər üçün müəyyən edilmiş növlərin xüsusiyyətləri olan müşahidələr və seçmə xüsusiyyətləri ilə zidd ola bilər.

Uşaq elementləri, atributları və xarakter məlumatlarını ehtiva edən bir XML sənədinin əsas məlumat elementi.

Qeyd: XML Məlumat Dəstindən - hər bir XML sənədində sərhədləri ya başlanğıc etiketləri və son etiketlər ilə, ya da boş elementlər üçün boş element etiketi ilə ayrılmış bir və ya daha çox element var. Hər elementin adı ilə müəyyən edilmiş, bəzən ‘ümumi identifikator’ (GI) adlanan bir növü var və bir sıra atribut ola bilər

spesifikasiyalar. Hər bir atribut spesifikasiyasının adı və dəyəri var.

Gerçək dünya hadisələrinin mücərrədləşdirilməsi.

[ISO 19101: 2002, tərif 4.11]

GML tətbiq şeması

ISO 19136: 2007-də ​​göstərilən qaydalara uyğun olaraq XML şemasında yazılmış tətbiq şeması.

GML şemasında və ya bu elementlərin hər hansı bir əvəzetmə qrupunun hər hansı bir elementində göstərilən AbstractFeature, Dictionary və ya TopoComplex elementlərindən biri olan bir kök elementi olan XML sənəd.

ISO 19136: 2007-də ​​göstərildiyi kimi MLhttp: //www.opengis.net/gml/3.2ǁ XML ad sahəsindəki şema komponentləri.

Bir kəmiyyətin dəyərini təyin etmək məqsədi daşıyan əməliyyatların məcmusu.

Bir mülkü müşahidə etmək aktı.

Qeyd: Müşahidənin məqsədi bir əmlakın dəyərini ölçmək və ya başqa şəkildə təyin etmək ola bilər.

[ISO 19156: 2011 tərifi 4.10]

müşahidə proseduru

Müşahidədə istifadə oluna biləcək metod, alqoritm və ya alət və ya sistem.

Məlum bir prosedurla təyin olunan əmlakın dəyərinin təxmini.

əmlak & ltÜmumi xüsusiyyət modeli & gt

Bir adın istinad etdiyi bir obyektin üzü və ya atributu.

NÜMUNƏ: Abby'nin avtomobili qırmızı rəngə malikdir, burada & # 34color red & # 34 avtomobil instansiyasına məxsusdur.

Yeraltı su hövzəsi, sulu təbəqə, çay, göl və ya dəniz kimi maraq doğuran real dünya domen xüsusiyyəti.

Bir domen xüsusiyyətinin müşahidələrində iştirak edən bir stansiya, transeksiya, bölmə və ya nümunə kimi xüsusiyyət.

DİQQƏT: Nümunə götürmə xüsusiyyəti sırf müşahidə strategiyasının bir əsəridir və müşahidə kampaniyasından asılı olmayaraq heç bir əhəmiyyət daşımır.

Eyni hədəf ad məkanında şema komponenti tərifləri və bəyannamələr toplusunu ehtiva edən XML sənəd.

W3C XML Şemasının Nümunə Şema komponentləri növlər, elementlər, atributlar, qruplar və s.

DİQQƏT: W3C XML Şeması şema məlumatları üçün XML mübadiləsi formatı təqdim edir. Tək bir şema sənədi, bir XML ad məkanı ilə əlaqəli komponentlərin təsvirlərini təqdim edir, lakin bir neçə sənəd eyni şemadakı komponentləri, yəni eyni hədəf ad məkanını təsvir edə bilər.

Müşahidə olunan əmlakın çıxışı zamanı təxmin edilən dəyərini təmin edən müşahidə prosedurunun növü.

Qeyd: Sensor, müşahidə olunan mülkiyyəti qiymətləndirmək üçün fiziki, kimyəvi və ya bioloji vasitələrin birləşməsindən istifadə edir. Ölçmə zəncirinin sonunda elektron cihazlar tez-tez işlənəcək siqnallar istehsal edir.

[OGC SWE Common 2.0, tərif 4.5.]

5.

Konvensiyalar

5.1 Tələblər sinfi

Bu spesifikasiyadakı hər bir normativ bəyanat (tələb və ya tövsiyə) tələblər sinfinin üzvüdür. Hər bir tələb sinfi ayrı bir bənddə və ya yarımbənddə təsvir olunur və aşağıdakı şablondan istifadə edərək ümumiləşdirilir:

Tələblər sinfi / req /

Hədəf növü [əsər və ya texnoloji növü]

Asılılıq [başqa tələblər üçün identifikator

Tələb / Tövsiyə

Bir sinifdəki bütün tələblər təmin edilməlidir. Beləliklə, tələblər sinfi yenidən istifadə və asılılıq vahididir və bir asılılıq tələbinin dəyəri başqa bir şeydir

tələblər sinfi. Bir asılılıqdakı bütün tələblər a

uyğun tətbiqetmə. Tələblər sinfi yalnız asılılıqlardan ibarət ola bilər və yeni tələblər irəli sürə bilməz.

Bütün tələblər normativdir və hər bir tələb aşağıdakı şablondan istifadə edərək təqdim olunur:

/ req / [classM] / [reqN] [Normativ bəyanat]

burada / req / [classM] / [reqN] tələbi və ya tövsiyəni müəyyənləşdirir. Bu layout konvensiyasının istifadəsi, bu spesifikasiyanın normativ müddəalarının tətbiqçilər tərəfindən asanlıqla yerləşməsinə imkan verir.

5.3 Uyğunluq sinfi

Bu spesifikasiyaya uyğunluq uyğunluq sinifləri ilə müəyyən edilmiş bir sıra səviyyələrdə mümkündür (Əlavə A). Hər uyğunluq sinfi aşağıdakı şablondan istifadə edərək ümumiləşdirilmişdir:

Uyğunluq sinfi / conf /

Asılılıq [başqa uyğunluq üçün identifikator

Testlər [ehtiva edən bənd (lər) ə istinad

Bir sinifdəki bütün testlər müvəffəq olmalıdır. Hər uyğunluq sinfi tələblər sinfində paketlənmiş bir sıra tələblərə uyğunluğu yoxlayır.

W3C Şeması (XSD) və ISO Schematron (SCH) sənədləri sənəd ölçüsü ilə bağlı narahatlıqlara görə yalnız onlayn mövcud olsa da, bu spesifikasiyanın bir hissəsi hesab olunur. Testlər sadalansa da, bir çox tələb tək XSD və ya SCH sənədində ifadə olunur

& lttitle & gtTest tələbi: / req / gwml2-well-xsd / origin_elevation & lt / title & gt & ltrule context = & # 34gwml2w: GW_Well & # 34 & gt

href = 'http: //www.opengis.net/req/gwml2-well/origin_elevation']) = 1 & # 34 & gtA GW_Well ən azı bir mənşəli Elevation & lt / assert & gt lazımdır

Hər bir tələb sinfi, tələb və tövsiyə URI tərəfindən müəyyən edilir. Tanımlayıcı, hər bir uyğunluq testindən test edilmiş tələblərə sinif üzvlüyü, asılılıq və əlaqələrin qarşılıqlı istinadını dəstəkləyir. Bu spesifikasiyada identifikatorlar xarici kontekstdə identifikasiya üçün tam bir URI qurmaq üçün spesifikasiyanı bütöv bir şəkildə müəyyənləşdirən baza URI-yə əlavə edilə bilən qismən URI və ya yol şəklində ifadə olunur.

Hər bir tələb sinfi üçün URI forması vardır

http://www.opengis.net/spec/groundwaterml/2.1/ req / [classM].

Hər bir tələb və ya tövsiyə üçün URI forması vardır

http://www.opengis.net/spec/groundwaterml/2.1/ req / [classM] / [reqN].

Hər uyğunluq sinfi üçün URI forması vardır

http://www.opengis.net/spec/groundwaterml/2.1/ conf / [classM].

Hər uyğunluq testi üçün URI forması vardır

http://www.opengis.net/spec/groundwaterml/2.1/ conf / [classM] / [testN].

5.5 Xarici paket qısaltmaları

Bəzi digər beynəlxalq standartlarda müəyyən edilmiş sxemlərdən gələn anlayışlar alfa kodları ilə başlayan adlarla aşağıdakı kimi təyin olunur:

GF ISO 19109: 2005 Ümumi Xüsusiyyət Modeli

GFI ISO 19156: 2011 Ümumi Xüsusiyyət Modelləri

CV ISO 19123: 2005 Əhatə dairəsi həndəsi və funksiyaları şeması

OM ISO 19156: 2011 Müşahidələr və Ölçmələr

DQ ISO 19157: 201X Məlumat keyfiyyəti

WML2 OGC® WaterML 2.0: Hissə 1- Timeseries

5.6 Qısaldılmış şərtlər

Bu sənəddə aşağıdakı qısaltmalar və qısaltmalar istifadə olunur və ya təqdim olunur:

API Tətbiq Proqram İnterfeysi

GeoSciML3.2 GeoScience Mark-up Dil versiyası 3.2

GML OGC Coğrafiya İşarələşdirmə Dili

GWML2 Yeraltı Suyu Markup Dili versiyası 2.1 (bu spesifikasiya)

Birincil GroundWaterML2-nin GWML2-Main UML Məntiqi Modeli

elementlər (ad sahəsi http://www.opengis.net/gwml-main/2.1)

GWML2-Flow UML Məntiqi Model, yeraltı su axınını tutmaq üçün tələb olunan elementlər (ad sahəsi http://www.opengis.net/gwml-flow/2.1)

GWML2-Constituent UML Məntiqi Model yeraltı su maye bədən qurucuları və əlaqələri (ad sahəsi http://www.opengis.net/gwml-constituent/2.1)

Su quyusu ilə əlaqəli xüsusiyyət və xüsusiyyətlərin GWML2-Well UML Məntiqi Modeli (ad sahəsi http://www.opengis.net/gwml-well/2.1)

GWML2-WellConstruksiya UML Məntiqi Qazma və tikinti detallarının modeli (ad sahəsi)

GWML2-AquiferTest UML Sulu təbəqə testi ilə əlaqəli xüsusiyyət və xüsusiyyətlərin məntiqi modeli (ad sahəsi http://www.opengis.net/gwml-aquifertest/2.1)

ISO Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı

OGC Açıq Yerleşim Konsorsiumu

O & ampM OGC Müşahidələri və Ölçmələri Konseptual Model

OMXML Müşahidələri və Ölçmələri XML Tətbiqi

SensorML Sensor Model Dili

SOS Sensor Müşahidə Xidməti

SWE Sensor Veb Enablement

UML vahid modelləşdirmə dili

UTC Koordinasiya olunmuş Ümumdünya Saatı

URI Universal Resource Identifier

URL Universal Resurs Bulucu

XML Genişlənən İşaretleme Dili

XSD W3C XML Şema Tərif Dili

5.7 UML notation

Bu spesifikasiyada görünən diaqramlar, GWML2 Konseptual və Məntiqi şemalar da daxil olmaqla, ISO / IEC 19505-2 uyğun olaraq Birləşdirilmiş Modelləşdirmə Dili (UML) istifadə edərək təqdim olunur.

Qeyd: GWML2 konseptual və məntiqi diaqramlarında aşağıdakı rəng sxemi

qeyd olunduğu hallar xaricində paketləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur (yəni Şəkil 16). Bu, sadəcə məlumat vermək üçündür.

Amber: Bu spesifikasiyada müəyyən edilmiş GWML2

Yaşıl və Bənövşəyi: GeoSciML-dən

5.8 Tələb və tövsiyələrin tapılması

identifikator. Tövsiyələr sınaqdan keçirilmir, lakin URL-lər verilir və əlaqəli tələblər cədvəlindəki ‘Tövsiyə’ etiketindən istifadə edərək müəyyənləşdirilir.

Tələblər sinifləri öz bəndlərinə ayrılır, adlanır və dəqiqləşdirilir

mirasa görə (birbaşa asılılıqlar). Test paketindəki Uyğunluq testləri sinifləri arasında açıq və mnemonik əlaqə yaratmaq üçün oxşar şəkildə adlandırılmışdır

tələblər sinifləri və uyğunluq test dərsləri.

6.

Fon

6.1 Texniki əsaslar

Bu spesifikasiya XML məlumatlarının kodlaşdırılması üçün bir sıra standartlara əsaslanır, bunlar:

฀ GML ISO 19136: 2007 (OGC 07-036)

Bu spesifikasiya da mövcud şemaya əsaslanır, ilk növbədə Müşahidələr & amp

Ölçmələr (OMXML) və GeoSciML 3.2. Bunu (a) yeraltı sular üzrə ixtisaslaşmalarla bu sxemləri genişləndirməklə, (b) adlı əmlakı yazmaq üçün bu sxemdəki bir sinifə istinad etməklə və ya (c) sxemlərdən bir sinifdən iki iştirakçıdan biri kimi istifadə etməklə həyata keçirir. ikili münasibət.

6.2 Müşahidələr və amp Ölçmələrə ümumi baxış

ISO19156 - Müşahidələr və Ölçmələr müşahidələr üçün ümumi bir GML şemasıdır. Şəkil 1-də göstərildiyi kimi bir müşahidəni “… Diskret ilə əlaqəli bir hərəkət a-ya bir nömrə, müddət və ya başqa bir simvolun təyin olunduğu zaman anı və ya dövr fenomen. Bu, müəyyən bir prosedurun, məsələn, bir sensorun,

alət, alqoritm və ya proses zənciri. Prosedur yerində tətbiq oluna bilər, uzaqdan, və ya nümunə götürülmə məkanı ilə əlaqəli yerində. Bir müşahidənin nəticəsidir bəzi xüsusiyyətlərə malik bir əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsi. ”

6.3 Nümunə xüsusiyyətləri

O & ampM-də nümunə alma xüsusiyyətləri “bir stansiya, kəsişmə, bölmə kimi xüsusiyyət

və ya bir domen xüsusiyyətinə dair müşahidələrin aparılmasında iştirak edən nümunə.

Şəkil 1: O & ampM-də müşahidə.

6.4 GeoSciML 3.2-yə ümumi baxış

GeoSciML, geoloji vahidlər, strukturlar və torpaq materialları daxil olmaqla əsas geoloji qurumlar üçün bir GML şemasıdır. Xüsusilə GWML2 ilə əlaqəlidir, çünki qaya cisimləri yeraltı su hövzələri üçün qab kimi xidmət edir. Bu cür qaya cisimləri maddi tərkibinə və topoloji təşkilatlanmasına görə dəyişkən hidrogeoloji xüsusiyyətlərə malikdir. Beləliklə, geoloji vahidlər və torpaq materialları GWML2 tərəfindən tələb olunan əsas GeoSciML varlıqlardır.

GeoSciML bir geoloji vahidi “Yer üzündə tamamlanmış bir material cismidir və dəqiq dərəcədə mövcud olduğu (NADM GeologicUnit, mənada Stratiqrafik vahid) NACSN və ya Beynəlxalq Stratiqrafik Kod) və ya hissələrini xarakterizə etmək üçün istifadə olunan bir təsnifçi Yer (məsələn, 'qranitik qaya' və ya 'allyuvial çöküntü' kimi litoloji xəritə vahidi, səthi vahidlər 'till' və ya 'old alluvium' kimi).

GeoSciML bir torpaq maddəsini “Yerdə təbii olaraq meydana gələn maddə"Və intuitiv olaraq qumdaşı, qranit və qneys kimi müxtəlif növ süxurlara aiddir.

+ fenomeniTime: TM_Object + resultTime: TM_Instant + validTime: TM_Period [0..1] + resultQuality: DQ_Element [0 .. *] + parametri: NamedValue [0 .. *]

+ ad: GenericName + dəyər: Hər hansı bir

G F_PropertyType

7.

Konseptual model

GWML2 konseptual modeli texnoloji cəhətdən neytrallaşdırılmış və yeraltı su sahəsinin semantikasına yönəldilmişdir. Hidrogeoloji bölmələr, maye cisimlər, boşluqlar, maye axını və quyular: beş komponentdən, həmçinin əlaqəli xüsusiyyətlərdən və digər varlıqlardan ibarətdir. Konseptual olaraq bu qurumlar yeraltı su qabı üçün sadə bir şablon təşkil edirlər: maye qab (bir vahid və ya onun materialları), mayenin özü (maye gövdəsi), mayedə tutulan qabdakı boşluqlar (boşluq), mayenin axını qablar içərisində və aralarında olan boşluqlar (axın) və istifadə edilən təbii və süni əsərlər

bir konteynerə (quyular, bulaqlar, monitorinq sahələri) görə mayeni çəkin, enjekte edin və ya izləyin.

Quyunun tikinti detalları konseptual modeldən çıxarılır, lakin iki səbəbə görə məntiqi modelə daxil edilir: (1) tematik, eyni zamanda tikinti

yeraltı su elmləri periferiyasında düşünülür, lakin ehtiyat üçün vacibdir

idarəetmə və (2) praktikdir, çünki GWML1-də kifayət qədər modelləşdirilmişdir və beləliklə az dəyişikliklə birbaşa idxal edilə bilər. Bu, GWML2 konseptual modelində yenidən konsepsiyalaşdırma ehtiyacını aradan qaldırır və bununla da onu parson saxlayır.

7.1 Hidrogeoloji bölmələr

Bunlar yeraltı mayelər üçün qab kimi xidmət edən fərqli torpaq materiallarıdır. Bir bölmənin sərhədləri, adətən, suyu tutma və ya hərəkət etdirmə potensialı və ya həqiqi qabiliyyəti ilə əlaqəli xüsusiyyətlərdən istifadə edərək başqa bir bölmənin sərhədlərindən ayrılır. Xüsusiyyətlər geoloji və ya hidravlik ola bilər və ümumiyyətlə ətrafdakı hidroloji mühitin təsirlərini əhatə edir. Daha spesifik olaraq, konseptual model bir qədər fərqli istiqamətlərə malik iki növ hidrogeoloji vahidin ayrılmasını göstərir: sulu təbəqə ilə əlaqəli vahidlər qaya gövdəsinin hidrogeoloji xüsusiyyətləri ilə hüdudlara malikdir, yeraltı su hövzələri isə fərqli axın rejimləri ilə hüdudlara malikdir. Akifətrə aid vahidlər kolleksiyalar olan sulu sistemlərə bölünür

sulu laylar, məhdud yataqlar və digər sulu sistemlər.Məhdudlaşdırıcı yataqlar ətrafdakı vahidlərə su axınına mane olan vahidlərdir və praktikada bunları fərqləndirmək çətin olduğu üçün buraya daxil olmayan akvitardlar, akvidulyuslar və sulu qatlar kimi anlayışları əvəz edir.

Gözeneklilik, keçiricilik və keçiricilik kimi bir sıra əhəmiyyətli xüsusiyyətlər ümumiyyətlə hidrogeoloji vahidlərə aid edilir, lakin bunlar və digərləri burada boşluqlar və ya maye cisimlərlə mütləq paralel olaraq (asılı olaraq) meydana çıxdıqları üçün daha dəqiq modelləşdirilmişdir. Məsələn, müxtəlif formalarda gözeneklilik həm vahidin (konteynerin), həm də boşluqların olmasını tələb edir, çünki tipik olaraq boşluq həcminin ümumi vahid həcminə nisbəti (yəni bərk maddə və boşluqların həcmi) kimi müəyyən edilir. Eynilə hidravlik keçiricilik və məhsuldarlıq kimi xüsusiyyətlər vahid və maye cisimlərin mövcudluğunu tələb edir, çünki onlar bir mayenin vahid vasitəsilə hərəkət sürəti ilə əlaqədardır. Nəzərə alın ki, keçiricilik və hidravlik keçiricilik burada fərqlənir: keçiricilik daxili deməkdir

mütləq bir vahid (və ya sistem) və bəlkə də maye bir cisimlə əlaqələndirilir. İdarəetmə sahələri yeraltı suların idarə edilməsi məqsədləri üçün müəyyənləşdirilmiş torpaq cisimləridir və sərhədləri hidrogeologiya və ya hidrologiya ilə əlaqəli fiziki faktorlara əlavə olaraq siyasət və ya tənzimləmə kimi sosial faktorlarla da müəyyən edilə bilər.

7.2 Maye Bədənləri

Bunlar hidrogeoloji bölmələrdəki boşluqları dolduran fərqli maye cisimləridir (maye və ya qaz). Maye cisimlər bioloji (məsələn, orqanizmlər), kimyəvi (məsələn, həll olunan maddələr) və ya maddi tərkib hissələrdən (məsələn, çöküntüdən) hazırlanır. Maye cismin əsas tərkib hissəsinin su olacağı gözlənilsə də, konseptual model digər mayel növlərinə imkan verir

neft kimi tərkib hissələr. Kiçik tərkib hissəcikləri mütləq mayelər deyil, qazlar, mayelər və ya qatı maddələr ola bilər və maye gövdəsinə məhlul, süspansiyon, emulsiya və çöküntülər kimi müxtəlif qarışıq formalarında daxil edilir. Maye cisimlər, şüa və ya qaz balonları kimi hissə olaraq digər maye cisimlərə də sahib ola bilər. Səthlər su hövzəsi, piezometrik və ya potensiometrik səth kimi maye gövdədə müəyyən edilə bilər və bəziləri

səthlər maye səthinə axın sistemləri istiqamətində fərqliliyi göstərən proqnozlaşdırılan xətlər olan bölmələri ehtiva edə bilər.

Boşluqlar bir vahidin içindəki boşluqlardır (məsələn, sulu lay) və ya onun materialı (məsələn, sulu təbəqənin qumdaşı materialı) və maye cisimlər ehtiva edə bilər. Boşluqlar gözeneklilikdən fərqlənir, çünki məsaməlik boşluq həcminin vahid və boşluqların ümumi həcminə nisbətidir, boşluqlar boşluqların özləridir. Məsələn, müəyyən bir vahiddəki və ya hissədəki qırıqların, mağaraların və ya məsamələrin həcmini təmsil etmək üçün boşluqları vahidlərdən və onların qablarından konseptual olaraq ayırmaq vacibdir.

Yeraltı su axını bir mayenin bir konteynerə (bölməyə) və ya boşluğuna girməsi və ya çıxması və ya içərisində axma müddətini ifadə edir. Axın arasında bir qab və ya boş, digəri isə adlandırılmışdır İnterflowvə axın daxilində bir qab və ya boşluq adlandırılmışdır IntraFlow. Yenidən doldurulma yeraltı su qabına və ya boşluğa axıdılmasıdır və boşalma yeraltı su qabından və ya boşluqdan çıxmaqdır. Qarşılıqlı mənbə və ya təyinat müəssisəsi çay, göl, boru, bənd, kanyon, daşqın düzənliyi və s. Kimi hər hansı bir uyğun konteyner və ya boşluq ola bilər. Axın sistemi daha sonra doldurulmadan axıdılmasına qədər ardıcıllıqla sifariş olunan axınların toplusudur. sistemin axın seqmentlərinin mənbədən mənbəyə bağlı bir axın yolu təşkil etməsi

təyinat. Su büdcəsi, müəyyən bir müddət üçün qüvvədə olan və hövzə, sulu təbəqə, idarəetmə sahəsi və ya quyu kimi müəyyən bir yeraltı su xüsusiyyətlərinə nisbətən qüvvədə olan təkrar doldurma və boşaltma tarazlığının ölçüsüdür.

bədən. Monitorinq sahələri suyun səviyyəsi, axın sürəti, su kimi hidrogeologiya üçün müxtəlif xüsusiyyətlərini ölçmək üçün cihazların yerləşdirildiyi yerlərdir.

temperatur və ya kimyəvi tərkibi və ya nümunələr götürmək. Beləliklə, monitorinq sahələri digər xüsusiyyətlərin, məsələn, su quyuları və ya bulaqlar tərəfindən oynanan rollardır.

7.6 Konseptual Model Xüsusiyyətləri

Şəkil 2: GWML2 CM - Hidrogeoloji Bölmə.

gwDivide: G_Divide [1 .. *] LeolocUaz

gwUnitDescription: char [1 .. *] gwUnitMetadata: G_Metadata [1 .. *]

gwUnitName: char [1 .. *] gwUnitShape: Həndəsə

GW_HydrogeoUnit

gwUnitMedia: PorosityType gwUnitRecharge: G_Recharge [1 .. *]

gwUnitDischarge: G_Discharge [1 .. *]

gwUnitVulnerability: G_Vulnerability [0 .. *]

gwUnitProperty: gwUnitPropertyType gwUnitPropertyValue: Hər hansı bir

Şəkil 3: GWML2 CM - Yeraltı Sular Xüsusiyyətləri.

GL_GeologicUnit GW_HydrogeoUnit

gwUnitMedia: PorosityType gwUnitRecharge: G_Recharge [1 .. *]

gwUnitDischarge: G_Discharge [1 .. *]

gwUnitVulnerability: G_Vulnerability [0 .. *]

gwHidrolikkeçiricilik: Ölçmə [1 .. *]

gwTransmissivlik: Ölçmə [1 .. *] gwtorativity: Ölçmə [1 .. *]

gwodyMetadata: G_Metadata [1 .. *]

gwodyVulnerability: G_Vulnerability [0 .. *]!ydr"##34%haqqında

gwVoi & ampHostMaterial: EarthMaterial [0 .. *]

gwVoidVolume: Ölçmə uidBodyroperty

gwodyPropertyValue: Ölçmə xəyanət

gwPorosityType: PorosityType gwPorosity: Ölçmə

gw'ield: Ölçmə az%oidroperty

gw keçiriciliyi: Ölçmə [1 .. *]

gwAreaName: char [1 .. *] gwAreaTəsvir: char gwAreaFeature: Feature [1 .. *]

gwAre * aterudget: Gaterudget [1 .. *]

gwAre * ixtisaslaşdırılmışAreaType: xüsusi & amp + oneAreaTypeTerm

gwAreaEnvironmentalDomain: EnvironmentalDomainTypeTerm gwAreaCompetentAultority: CI_ResponsibleParty [0 .. *] gwAreaDesignationPeriod: TM_Period

Şəkil 4: GWML2 CM - Maye Bədəni.

gw3odyMetadata: G4_Metadata [1 .. *]

gw3odyQuality: 3odyQualityType [1 .. *]

gw3odyVulnerability: G4_Vulnerability [0 .. *]

./0Biol678cConstituent

gw5urfaceMetadata: Müşahidə Metadata. / 0Div ide

gwDivideFlow: G4_Flow5ystem [@ C. *] ./012uidBodyEroperty

GW_CIJKtituent

gw Konsentrasiya: Ölçmə gw5tateQ 5tateType

. /0TəsisçiXsevinc

gwConstituentRelationType: ConstituentRelationType gwConststituant RelationMechanism: MechanismType

Şəkil 5: GWML2 CM - Yeraltı su axını.

GW_[borc

+ gwFlowTime: TemporalType + gwFlowVelocity: Measurement + gwFlowVolumeMate: Measurement + gwFlowPersistence: FlowPersistenceType

+ gwFlowmpration: Həndəsə [1 .. *]

+ gwFlowInterfaceFeature: Xüsusiyyət [0 .. *]

+ gwtudgetRecharge: G] _Recharge [1 .. *]

+ gwtudgetDischarge: G] _Discharge [1 .. *]

Şəkil 6: GWML2 CM - Wells.

gw „ellName: char [0 .. *] gw„ ell † ‡ ation: Həndəsə

gw „ellReferenceElevation: Elevation [1 .. *] gw„ ellContributi † ˆ ‰ one: Geometry gw „ellGeology: Geology † Š‹ 0 .. *] gw „ellUnit: G„ Œ ydrogeoUnit [1 .. *] gw „ellŽody : G „_Flui Žody [0 .. *] gw„ ellMəqsəd: „ellPurposeType [1 .. *] gw„ ell tatus: „ell tatusType

gw „ell„ aterUse: „ell„ aterUseType [1 .. *] gw „ellTotal‘ ˆŠ’h: Ölçmə

gw „ellConstructDepth: Ölçmə [0..1] gw„ ell tatic „aterDepth: Ölçmə gw„ ell ”ield: G„ Œ “ield

gw „ellC İnşaat:„ ellC Construction gw „ell“ cence: G „Œ” cence [0 .. *]

gw iteName: char [0 .. *] gw it ‘† ‡ ation: Həndəsə

gw iteReferenceElevation: Elevation [1 .. *] gw iteType: iteType

gw pringName: Character tring [0 .. *] gw priˆŠ † ation ation: Həndəsə

gw pringReferenceElevation: Elevation [1 .. *] gw pringType: pringType

gw pringPersistence: pringPersistenceType gw pringGeologiya: G

Œ ™ eature [0 .. *] gw pringUnit: G „Œ ydrogeoUnit [1 .. *] gw priˆŠŽody: G„ _Flui Žody [0 .. *]

gw pringTikinti: pringC İnşaat [0..1] gw priˆŠ ”cence: G„ Œ ”cence [0 .. *]

gw ”cenceID: Character tring gwMəqsəd: Character tring

7.6.1 DocumentCitation

DocumentCitation sinfi mücərrəddir və atributları, əməliyyatları və əlaqələri yoxdur. İdarəetmə sahəsi üçün qanunvericilik və istinad sənədləri üçün yer tutucu rolunu oynayır. Qanunvericilik sənədləri idarəetmə sahəsinin yaradılmasını tələb edən hüquqi sənəd və ya sənədə aiddir. İstinad sənədləri ətraf mühiti qorumaq üçün idarəetmə sahəsində həyata keçirilməli olan ekoloji məqsədləri və tədbirləri (idarəetmə və ya fəaliyyət planına istinad), lisenziyalaşdırma məlumatlarını və əlaqəli xəritələri təsvir edə bilər.

INSPIRE Generic Conceptual Model-dən 'Qanunvericilik Referansları' və 'DocumentCitation' dərsləri DocumentCitation üçün mümkün namizədlərdir.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Müəssisə:

Qanunvericilik və istinadla əlaqəlidir

idarəetmə sahəsinə sənədləşdirmə.

Bir verilənlər bazasına istinad edərək bir xüsusiyyətin yüksəldilməsi.

Atribut Növ və çoxluq Tərif

yüksəklik Həndəsə Rəqəmsal dəyər, koordinat istinad sistemi

(CRS) və yüksəklik üçün ölçü vahidi (UoM).

yüksəklik Dəqiqlik Mövqeyi Dəqiqlik Növü Yüksəkliyin dəqiqliyinin təsviri

yüksəklik Ölçü ment üsulu

Yüksəklik Ölçmə MethodType

Yüksəkliyi ölçmək üçün istifadə olunan metod, məs. GPS, Sorğu, DEM və s.

hündürlük növü yüksəklikTypeTerm Xüsusiyyət olaraq təyin olunan istinad yüksəkliyinin növü,

məs. Gövdənin üstü, Yer və s.

7.6.3 GL_EarthMaterial

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwVoidProperty GW_UnitVoidProperty Müəyyən bir yerin məsamə və ya keçiriciliyi

boşluğu saxlayan material.

gwFluidProperty GW_UnitFluidProperty Hidravlik keçiricilik, ötürmə qabiliyyəti və ya

torpaq materialının saxlanması.

7.6.4 GL_GeologicUnit

Konseptual olaraq, Yer üzündə tam və dəqiq bir ölçüdə mövcud olduğu bir maddə cismini (NADM GeologicUnit, NACSN və ya Beynəlxalq Stratiqrafik Kod mənasında Stratiqrafik vahid) və ya Yerin hissələrini xarakterizə etmək üçün istifadə olunan bir təsnifatçını (məsələn, litoloji xəritəni) təmsil edə bilər. 'qranitik qaya' və ya 'alüvial çöküntü' kimi vahid, 'qədər' və ya 'köhnə alüvium' kimi səthi vahidlər).

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwUnitDescription char [1 .. *] Bölmənin təsviri.

gwUnitMetadata GW_Metadata [1 .. *] Vahid üçün metadata.

gwUnitName char [1 .. *] Bölmənin adı (ümumi yerli ad və ya rəsmi

gwUnitShape Həndəsə Bölmənin həndəsi.

gwUnitTehlik Ölçmə Bölmənin tipik qalınlığı.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

Hidrogeoloji vahid geoloji vahidin bir növüdür.

gwAquiferType Akifer Növü Akiferifdəki su təzyiq altındadır və ya deyil. Buna əsasən, bir neçə akifer tipi ayırd edilə bilər: məhdud olmayan, məhdud, artezian, subartezian və ya akvardiya (INSPIRE, 2013-dən sonra).

gwAquiferIsExploi ted

boolean Yeraltı suların

hidrogeoloji bölmə quyular və ya digər girişlər tərəfindən istismar olunur (INSPIRE, 2013-dən sonra).

gwAquiferIsMain boolean Vahidin birincil olub olmadığını bildirir

Akifer Sistemi (INSPIRE-dən sonra, 2013).

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Müəssisə: GW_Aquifer

Sulu təbəqəni və məhdud yataqları ilə əlaqələndirir.

Ümumiləşdirmə Müəssisə: GW_Aquifer

Sulu təbəqə sulu layla əlaqəli bir növdür.

7.6.6 GW_AquiferSystem

Akifer sistemi - yeraltı suyun hərəkətinə mane olan, lakin sistemin regional hidravlik davamlılığına böyük təsir göstərməyən, ən azı yerli olaraq ayrılmış iki və ya daha çox su keçirən yataqdan ibarət olan, bölgədə su verən bir ünsür kimi fəaliyyət göstərən, keçirici və zəif keçirici bir material gövdəsidir. həm keçirici materialın doymuş həm də doymamış hissələrini əhatə edir (ASCE, 1987-dən sonra).

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwAquiferSystemIs Laylı

boolean Bu akifer / sistem laylı bir sistemdirsə doğrudur.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

Sulu təbəqə sistemi, sulu layla əlaqəli bir növ növüdür.

Digər sistemlər, sulu təbəqələr və ya məhdudlaşdırıcı çarpayılar ola biləcək bir sulu sistemini hissələri ilə əlaqələndirir.

7.6.7 GW_AquiferUnit

Sulu təbəqə ilə əlaqəli hidrogeoloji vahidləri göstərir: sulu sistemlər, sulu təbəqələr və ya məhdudlaşdırıcı yataqlar.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Ümumiləşdirmə Müəssisə: GW_AquiferUnit

Rol: hidrogeoloji vahidin növü.

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

Sulu təbəqə sistemi, sulu layla əlaqəli bir növ növüdür.

Digər sistemlər, sulu təbəqələr və ya məhdudlaşdırıcı çarpayılar ola biləcək bir sulu sistemini hissələri ilə əlaqələndirir.

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

Ümumiləşdirmə Müəssisə: GW_Aquifer

Sulu təbəqə sulu layla əlaqəli bir növdür.

Adətən suları ümumi və ya çoxsaylı çıxışlara axan və yeraltı suların bölünməsi ilə ayrılan hidravlik əlaqəli hidrogeoloji vahidlərdən ibarət olan böyük bir hidrogeoloji cəhətdən müəyyən edilmiş torpaq sahəsi.

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwDivide GW_Divide [1 .. *] “Su hövzəsində və ya piezometrik səthdə xətt çəkin

yeraltı su axınının hər iki tərəfi ayrılır və # 34 (IGH0556).

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Ümumiləşdirmə Müəssisə: GW_Basin

Hövzə bir növ hidrogeoloji vahiddir.

Toplama Müəssisə: GW_Basin

hidrogeoloji vahidlər və bunları ehtiva edən hövzələr, qismən və ya qismən.

7.6.9 GW_BiologicConstituent

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwOrganizm Organizm növü Bioloji növlər.

gwState Dövlət növü bərkdir Orqanizmlər həmişə qatıdır.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

GW_BiologicConstituen t

Bioloji tərkib hissəsi bir maye bədən qurucusudur. Maye bədən qurucularının 3 növü vardır: kimyəvi (məsələn, arsenik), bioloji (məsələn, orqanizmlər) və maddi (məs.

7.6.10 GW_ChemicalConituent

Maye bədəninin həm təbii, həm də süni kimyəvi tərkibinin xarakteristikası.

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwKimyəvi ChemicalType Kimyəvi komponent növü, məs. arsen.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

GW_ChemicalConstitue nt

Kimyəvi tərkib hissəsi bir növ maye cismidir

təsisçi. Maye bədən qurucusunun 3 növü bunlardır: kimyəvi (məsələn, arsenik), bioloji (məsələn, orqanizmlər) və maddi (məsələn, çöküntü).

7.6.11 GW_ConfiningBed

gwSpatialConfine ment

SpatialConfinementType Mekansal həbs cəzası dərəcəsi (adətən:

& # 34Qeyri-Məhdud & # 34, & # 34Kismən Məhduddur & # 34).

gwConductivityCo nfinement

KeçiricilikMütəxəssislər tType

Hidravlik məhbus dərəcəsi (məsələn, su örtüyü).

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Müəssisə: GW_Aquifer

Sulu təbəqəni və məhdud yataqları ilə əlaqələndirir.

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

Məhdudlaşdırılan yataq sulu layla əlaqəli bir növdür.

7.6.12 GW_Constituent

Maye cismin maddi, kimyəvi və ya bioloji tərkib hissəsini ifadə edən ümumi (mücərrəd) varlıq.

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gw Konsentrasiyanın ölçülməsi Qurucunun konsentrasiyası (uom ilə)

gwState Dövlət növü Qurucunun fiziki vəziyyəti, yəni qatı,

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Müəssisə: GW_FluidBody

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Sınıfı Müəssisə: GW_Constituent

Səbəb mexanizminə əlavə olaraq münasibət növünün təyin oluna biləcəyi qurucular arasında ümumi ikili münasibət

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

GW_BiologicConstituen

Bioloji tərkib hissəsi bir maye bədən qurucusudur. Maye bədən qurucularının 3 növü vardır: kimyəvi (məsələn, arsenik), bioloji (məsələn, orqanizmlər) və maddi (məs.

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

Kimyəvi tərkib hissəsi bir maye bədən qurucusudur. Maye bədən qurucularının 3 növü vardır: kimyəvi (məsələn, arsenik), bioloji (məsələn, orqanizmlər) və maddi (məs.

Ümumiləşdirmə Müəssisə:

GW_MaterialConstituen

Maddi tərkib hissəsi bir maye bədən qurucusudur. Maye bədən qurucularının 3 növü vardır: kimyəvi (məsələn, arsenik), bioloji (məsələn, orqanizmlər) və maddi (məs.

Birlik Sınıfı Müəssisə: GW_FluidBody Müəssisə:

tərkib hissələrini və tərkibindəki qarışığın bədən daxilində xüsusiyyətini təyin edir, məs. həll, dayandırma.

7.6.13 GW_ConstituentRelation

Tipik olaraq müəyyən bir mexanizmdən qaynaqlanan maye bədən komponentləri arasındakı əlaqə, məs. örtük (adsorbsiyadan), konstitusiya (yeni bir maddə meydana gətirən kimyəvi birləşmədən), aqreqasiya (fiziki bağdan, məsələn təzyiqdən), saxlama (udma, həzmdən).

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwConstituentRela tionType

ConstituentRelationType Maye cismi arasındakı spesifik əlaqə növü

komponentlər, məsələn örtük, konstitusiya, toplama, tutma

gwConststitRel iş mexanizmi

Mexanizm növü Materialların hazırlandığı mexanizmlər (müxtəlifdir.)

dövlətlər) münasibət qurur, məsələn. sorbsiya, çökmə, həzm, ifraz və s.

7.6.14 GW_Discharge

Bir sulu lay, su hövzəsi, boru kimi bir konteynerdən maye axını.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Ümumiləşdirmə Müəssisə: GW_Discharge

Boşalma, mayenin bir xüsusiyyətdən çıxdığı bir axın növüdür.

“Hər iki tərəfində yeraltı su axınının ayrıldığı bir su hövzəsində və ya piezometrik səthdə bir xətt & # 34 (IGH0556).

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwDivideShape Həndəsə Bölünmənin forması / mövqeyi (xətt, təyyarə və ya

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwDivideFlow GW_FlowSystem [2 .. *] Bölünmənin hər tərəfində axın sistemi.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Müəssisə: GW_Divide

Maye gövdə səthini, məsələn, bir xəttlə əlaqələndirir. su masası və ya

piezometrik səth, hər iki tərəfində də yeraltı su axını ayrılır.

Mayenin bir hidrogeoloji bölməyə və ya boşluğa daxil olması və ya çıxması və ya vahid və ya boşluq içərisində axması prosesi.Çaylar, filtrasiya stansiyaları və s. Kimi digər təbii və ya texnogen xüsusiyyətlərdən aça bilər.

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwFlowProcess Su axını prosesi Axına səbəb olan proses, məs.

evapotranspirasiya, buxarlanma, transpirasiya, axıntı, əsas axın, nasos, infiltrasiya, inyeksiya və s.

gwFlowTime TemporalType Müddətinə, anına və ya aralığına aiddir

axın (müşahidə vaxtı deyil, faktiki vaxt). Məs. & # 34yıl & # 34, & # 34summer & # 34, & # 342009 & # 34 ya da & # 342009-2011 & # 34.

gwFlowVelocity Ölçmə Zaman vahidi başına suyun həcminin ölçülməsi.

gwFlowVolumeRat e

Ölçmə Zamanla su miqdarının ölçülməsi

gwFlowPersistenc e

FlowPersistenceType Axın meydana gəlməsinin qanunauyğunluğu, məs.

müvəqqəti, aralıq, çoxillik, mövsümi. Sonra

http://inspire.ec.europa.eu/codeList/WaterPersist enceValue / (INSPIRE, 2013).

Ümumiləşdirmə Müəssisə: GW_InterFlow

İnterflow iki xüsusiyyət arasında yönləndirilmiş bir axın növüdür, məs. iki vahid arasında axın.

Ümumiləşdirmə Müəssisə: GW_IntraFlow

İntraflow tək bir xüsusiyyət daxilində bir axın növüdür, məs. vahid daxilində axın.

Toplama Müəssisə: GW_FlowSystem

Bir axın sistemini sistemdən ibarət fərdi axınlarla əlaqələndirir. Axınlar hissələri ola bilməyən, lakin axın sistemlərinin hissələrini təşkil edən atom varlıqlardır.

7.6.17 GW_FlowSystem

Hidrojeoloji bölmələr vasitəsilə doldurulma yerindən axıdma axın yolu. Bir maye gövdəsi ilə əlaqədardır və ən azı iki xüsusi axının toplanması və ya toplanmasından və digər axın sistemlərindən ibarətdir.

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwFlowPath Həndəsə [1 .. *] Bir qabdan bir mayenin axma yolu.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Müəssisə: GW_FlowSystem

Bir axın sistemi hissəsini bir axın sistemi ilə əlaqələndirir.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Rol: gwFlow fərdi axınlara

sistemi təşkil edən. Axınlar hissələri ola bilməyən, lakin axın sistemlərinin hissələrini təşkil edən atom varlıqlardır.

7.6.18 GW_FluidBody

Bəzi mayenin (maye, qaz) bir səthi, sulu laylar sistemi, su quyusu və s. Kimi bir qabın boşluqlarını dolduran fərqli bir bədəni. Hidrogeologiyada bu cisim adətən

yeraltı suları təşkil edir, lakin model digər növ dolduruculara imkan verir məs. neft.

Atribut Növ və çoxluq Tərif

gwBodyDescriptio n

char [1 .. *] Maye bədəninin ümumi təsviri

gwBodyFlow GW_Flow [1 .. *] Maye bədəni ilə əlaqəli axınlar.

gwBodyMetadata GW_Metadata [1 .. *] Maye bədəni haqqında metadata.

gwBodyQuality BodyQualityType [1 .. *] Mayenin keyfiyyətinin kategorik qiymətləndirilməsi

bütövlükdə bədən: məs. şoran, acı, təzə, turbid, kükürdlü, qarışıq,. 1000-3000mg / l tds və s.

Normativ keyfiyyət təsviri, a. Tərəfindən düzəldilmiş bəzi təlimatlara əsaslanan qiymətləndirmədir

dövlət və ya keyfiyyət standartı.

gwBodyShape Həndəsə Maye bədənin şəkli və mövqeyi.

gwBodyVolume Ölçmə Bir mayenin həcmi / miqdarının təsviri

müəyyən bir zamanda bir konteynerdə mövcuddur.

gwBodyVulnerabil ity

GW_Həssaslıq [0..*]

Maye gövdəsinin səth çirklənməsi və s. Kimi xüsusi təhdidlərə həssaslığı.

Münasibət Mənbə Hədəf Təsvir

Birlik Müəssisə: Müəssisə: GW_FluidBody Boşluğu və a ilə əlaqələndirir


Videoya baxın: GeoJson to Power BI Shape Maps. (Oktyabr 2021).