Daha çox

Böyük dairə qövsləri və çoxbucaqlı kəsişmələr: Çevrə və Dairə- 1-72 Mərkəzi bucaq, Daxilə çəkilmiş bucaq, Toxunanla vətər arasındakı bucaq DİM 2019 (Sentyabr 2021).