Daha çox

Spatialite-də əsas və xarici açar yaradın


Mekansalitdə bir verilənlər bazası yaratmağa çalışıram (müxtəlif səbəblərdən PostGis-dən istifadə edə bilmirəm). Xarici bir açar istifadə edərək bir masanı başqasına bağlamalıyam. Spatialite ilə bağlı problem ondan sonra əsas düyməni təyin etmək mümkün olmamasıdır, buna görə "C_SGE_15" ibtidai açarı ilə yeni bir cədvəl (tMAJ_TBE_REB_15₂) yaradıram (sıfır dəyəri olmayan sahə və misilsiz dəyərlərdir) və sonra cəhd edirəm məzmunu digərindən kopyalamaq (standart PUIK əsas düyməsini əldə etmiş).

Bu əmri başlatdığım zaman bu səhv mesajını alıram.

Python kodu açıqlanmadı: Traceback (son zəng son): "C: / Documents and Settings / XXXXXXX / .qgis2 / python / plugins QspatiaLite QspatiaLiteApp.py" sətri, 178 runQuery header, data = self.db.executeQuery (sorğu) File "C: / Documents and Settings / XXXXXXX / .qgis2 / python / plugins QspatiaLite Classes Database.py", line 51, in executeQuery cursor.execute (query) , params) IntegrityError: C_SGE_15 sütunu unikal deyil Version de Python: 2.7.4 (standart, 6 Noyabr 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] Version de QGIS: 2.8.2-Wien Wien, 1b929ef Chemin vers Python: ['C: / Documents and Settings / XXXXXXX / .qgis2 / python / plugins processing', 'C: / PROGRA ~ 1 / QGISWI ~ 1 / apps / qgis /./ python', u'C: / Documents and Settings / XXXXXXX / .qgis2 / python ', u'C: / Documents and Settings / XXXXXXX / .qgis2 / python / plugins', 'C: / PROGRA ~ 1 / QGISWI ~ 1 / apps / qgis /./ python / plugins ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 bin python27.zip ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 DLLs ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps P ython27 lib ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib plat-win ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib lib-tk ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 bin ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-pack ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages PIL ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages jinja2-2.7.2-py2 .7.egg ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages markupsafe-0.23-py2.7-win32.egg ',' C : PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages python_dateutil-2.2-py2.7.egg ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages pytz-2014.2-py2.7.egg ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages win32 ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages win32 lib ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages Pythonwin ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib  site-packages Shapely-1.2.18-py2.7-win32.egg ',' C : PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages six-1.6.1-py2.7.egg ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps Python27 lib site-packages wx-2.8-msw-unicode ', u'C: / Documents and Settings / XXXXXXX / .qgis2 // python', 'C:  Documents and Settings XXXXXXX . Qgis2 python plugins DigitizingTools tools ',' C: Documents and Settings XXXXXXX . Qgis2 python plugins mmqgis / formaları ',' C: PROGRA ~ 1 QGISWI ~ 1 apps qgis python plugins fTools tools ',' C: / XXX / MAJ_TBE_REB ']

Fikrimə davam etmək üçün C_SGE_15 sahəsini istifadə edərək təsviri və s. Ehtiva edən başqa bir tMAJ_TBE_REB_15₂ cədvəlinə istifadə edərək coğrafi cədvəl bağlantısına sahib olmaq istərdim. Məqsəd istifadəsi asan bir forma yaratmaqdır. Bunu Qspatialite və Qgis 2.8.2-də edirəm.

'TMAJ_TBE_REB_15_2' ('C_SGE_09' Mətn, 'MODIF_15' INTEGER, 'TypModif15' MƏTN, 'C_SGE_15' MƏTN DÜŞÜM İLK AÇAR, 'NOM_09' Mətn, 'NOM_15' TEXER 'TEXT,' MEXT, ' 'REB_09' INTEGER, 'REB_15' INTEGER, 'Espec_pres' TEXT, 'Obs_2009' TEXT, 'Obs_2015' MEXT) INSERT INTO "tMAJ_TBE_REB_15_1" ('C_SGE_09', 'MODIF_15', '15, N9, , 'NOM_15', 'TBE_09', 'TBE_15', 'REB_09', 'REB_15', 'Espec_pres', 'Obs_2009', 'Obs_2015') SELECT 'C_SGE_09', 'MODIF_15', 'TypModif15', 'C_SGE_15,' 'NOM_09', 'NOM_15', 'TBE_09', 'TBE_15', 'REB_09', 'REB_15', 'Espec_pres', 'Obs_2009', 'Obs_2015', FROM "Modifs_MAJ_TBE_REB_15"

Heç kim səhvin haradan gəldiyini görür?


Təkrarlanan C_SGE_15 dəyərinin olmadığına əminsiniz? Buradan yoxlaya bilərsiniz:

"Modifs_MAJ_TBE_REB_15" SAYISINDAN SEÇİN (*) AS t1 JOIN "Modifs_MAJ_TBE_REB_15" AS t2 ON t1.C_SGE_15 = t2.C_SGE_15 WHERE t1.ROWID 

Bir sayma> 0 alsanız, eyni C_SGE_15 ilə birdən çox satır var.


Videoya baxın: #How to Create Many to Many relationship in Microsoft Access #Composite Key#Primary Key#Relationship (Oktyabr 2021).