Xəritələr

New York Fiziki xəritəsiNew York fiziki yardım xəritəsi:


Bu New York kölgəli relyef xəritəsi əyalətin əsas fiziki xüsusiyyətlərini göstərir. Dövlətin başqa bir gözəl mənzərəsi üçün New York Peyk görüntüsümüzə baxın.

Nyu-York
ABŞ Divar Xəritəsində
New York Delorme Atlas
Google Earth-də Nyu-York


New York Topoqrafik Xəritə:


Bu, Nyu-Yorkun ümumiləşdirilmiş topoqrafik xəritəsidir. Bu əyalət boyu yüksəliş meyllərini göstərir. Mağazada ətraflı topoqrafik xəritələr və Nyu-Yorkun hava fotoları mövcuddur. Mt haqqında məlumat almaq üçün dövlətimizin yüksək nöqtələr xəritəsinə baxın. 5.444 fut məsafədəki Marcy - Nyu Yorkdakı ən yüksək nöqtə. Ən aşağı nöqtəsi dəniz səviyyəsindəki Atlantik okeanıdır.